20. jaanuar 2016
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Riigi raamatupidamise üldeeskirja muudatus ja aastaaruanne

BDO Eesti vandeaudiitor Laile Kaasik
Foto: BDO Eesti
Aasta algul raamatupidamise aastaaruannet koostama asudes on viimane aeg hakata koguma informatsiooni seotud osapoolte ja nendega tehtud tehingute kohta. Avaliku sektori jaoks hõlmab olulisim muudatus 2015. aasta raamatupidamise aruande koostamisel just seotud osapoolte kohta avalikustatavat informatsiooni.

24.11.2014 jõustus riigi raamatupidamise üldeeskirja muudatus, millega muu hulgas lisandus §491, kus täpsustatakse nõuded raamatupidamise aastaaruandes avalikustatavale informatsioonile seotud osapoolte kohta ja nende kajastamisele saldoandmike infosüsteemis. Nimetatud nõudeid kohaldatakse alates 01.01. 2015 algavate aruandeperioodide kohta koostatavate raamatupidamise aastaaruannete suhtes. Muudatust rakendatakse edasiulatuvalt ning 2015. aasta raamatupidamise aastaaruandes võrdlusandmeid ei korrigeerita. Seni riigi raamatupidamise üldeeskiri seotud osapoolte kohta eraldi nõudeid ei sisaldanud.

Seo­tud isikuks on muu­de­tud riigi raa­ma­tu­pi­da­mise üld­ees­kirja koha­selt:

raa­ma­tu­pi­da­mise sise-ees­kir­jas mää­ra­tud kõr­gema juhtor­gani ja tegev­juht­konna liik­med ja nende pere­liik­med, kel­leks loe­takse vähe­malt abi­kaasa, elu­kaas­lane ja laps;sihtasu­tused, mit­te­tu­lun­dus­ühin­gud ja äri­ühin­gud, kelle üle eel­mises punk­tis nime­ta­tud isi­ku­tel üksi või koos pere­liik­me­tega on valit­sev või olu­line mõju, mille annab hää­le­õi­gus ala­tes 20%.

Raa­ma­tu­pi­da­mise aas­ta­aru­an­des aval­da­takse infor­mat­sioon ka aru­an­de­ko­hus­tus­lase olu­lise mõju all ole­vate sihtasu­tuste, mit­te­tu­lun­dus­ühin­gute ja äri­ühin­gu­tega, kes ei ole ava­liku sek­tori üksu­sed, teh­tud tehin­gute kohta.

Muu­da­tuse koha­selt tuleb ala­tes 01.01.2015 alga­vate aru­an­de­pe­rioo­dide kohta koos­ta­ta­va­tes raa­ma­tu­pi­da­mise aas­ta­aru­an­ne­tes ava­li­kus­tada infor­mat­sioon eel­pool nime­ta­tud seo­tud isi­kute grup­pi­dega teh­tud tehin­gute kohta, mis ei vasta õigusak­ti­dele või raa­ma­tu­pi­da­mis­ko­hus­tus­lase sise­do­ku­men­tide üldis­tele nõue­tele või turu­tin­gi­mus­tele. Seega ei kuulu näi­teks eel­ne­valt nime­ta­tud seo­tud isi­ku­tega teh­tud tehin­gu­test ava­li­kus­ta­misele rii­gi­hanke tule­mu­sena sõl­mi­tud tehin­gud või seo­tud isi­ku­tele antud toe­tu­sed, kui nende and­mine otsustati ava­liku taot­lus­vooru kaudu.

Ava­li­kus­ta­misele kuu­lu­vad tehin­gud seo­tud isi­ku­tega tuleb raa­ma­tu­pi­da­mise aas­ta­aru­an­des esi­tada eel­pool nime­ta­tud seo­tud isi­kute grup­pide kaupa järg­ne­vate tehin­gu­lii­kide lõi­kes:

töö­jõu­kulu, sh eri­soo­dus­tuste ja mak­su­kulu;toe­tuste and­mine ja saa­mine;kau­pade ja tee­nuste ost-müük;lae­nude and­mine ja saa­mine;garan­tiide ja taga­tiste and­mine ja saa­mine;muud tehin­gud.

Nime­ta­tud tehin­gu­lii­kide kohta ava­li­kus­ta­takse ka varade ja kohus­tuste sal­dod, seal­hul­gas tin­gi­mus­li­kud (bilan­si­vä­lised) kohus­tused.

Lisaks esi­tab muu­de­tud riigi raa­ma­tu­pi­da­mise üld­ees­kiri ja lisa­tud §491 lg 3 täien­da­vad nõu­ded raa­ma­tu­pi­da­mise aas­ta­aru­an­des ava­li­kus­ta­misele kuu­lu­vate tehin­gute ja sal­dode esi­ta­misele sal­doand­mike info­süs­tee­mis ja §491 lg 4 nende tehin­gu­tega seo­tud raa­ma­tu­pi­da­mise alg­do­ku­men­tide menet­le­misele. Selle koha­selt peab tehingu doku­mendi koos­taja, koos­kõ­las­taja ja kin­ni­taja vas­ta­valt neile tea­daole­va­tele and­me­tele lisama doku­men­dile kom­men­taari, kui tehing toi­mub seo­tud isi­kuga, mille alu­sel saab kajas­tada raa­ma­tu­pi­da­mis­ük­sus tehingu koos­kõ­las §491 lg 3 esi­ta­tud seo­tud isiku gru­pile vas­tava tehin­gu­part­neri koo­diga.

 

 

Autor: Laile Kaasik, BDO Eesti vandeaudiitor Liina Oolup, BDO Eesti vandeaudiitor

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700