27. veebruar 2015
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Suurbritannia maksud eestlase pilgu läbi

Suurbritannia maksuregulatsioon on lehekülgedes mõõdetult maailma pikim. 2014. aasta sügisel Londonis kontori avanud 1Office Group’i tütarettevõtte juht Ivar Veskioja selgitab, mida see maksusüsteemi endast kujutab.

Suurbritannia maksusüsteemi ei ole lihtne lühidalt seletada. Üheks peamiseks põhjuseks asjaolu, et väidetavalt on Suurbritannias (ametlikult Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, siinkohal lühendina UK) alates 2009. aastast maailma pikim maksuregulatsioon lehekülgedes mõõdetult. Rahvusvaheline uuringufirma LexisNexis avalikustas toona, et UK maksuregulatsioon on alates 1997. aastast rohkem kui kahekordistunud, ulatudes 11 520 leheküljeni.

LexisNexise tulemuste avalikustamise järel moodustas uus koalitsioonivalitsus 2010. aastal Ühendkuningriigi Riigikassa (HM Treasury) allasutuse nimetusega maksude lihtsustamise amet (Office of Tax Simplification ehk OST). OST vastutab valitsuse nõustamise eest maksuregulatsioonide lihtsustamisel.  Lehekülgede arv on küll väidetavalt ainult kasvanud sellest ajast. Iga-aastased maksumäärad ja tollid avalikustatakse maksuaasta alguse eel Riigieelarveseaduses (Finance Act), millega võivad muutuda peamistes maksuseadustes sätestatud maksumäärad ja printsiibid.

Maksustamine toimub kahel tasandil eraisikute ja äripindasid valdavate ettevõtete puhul. Rahandusministri järelevalve all tegutseb maksu- ja tolliamet (Her Majesty’s Revenue and Customs või HMRC). Kohalikud omavalitsused koguvad äripindade valdajatelt  ettevõtlusmaksu (business rates) ja elupindadelt majapidamismaksu (council tax).

Keerukuse tõttu on ettevõtetel ning ka eraisikutel sageli kasulikum toetuda raamatupidaja või konsultandi nõuannetele maksude deklareerimisel. Spetsialiseerumine võib omakorda olla vajalik ka ekspertidel, kes keskenduvad kindlale maksuvaldkonnale.

Suurbritannia peamiste maksude lühiajaluguValitsuse suurim tuluallikas on  läbi mitme sajandi olnud eraisiku tulumaks (income tax). Suuruselt teine allikas on Eesti sotsiaalmaksuga sarnanev riiklik kindlustusmakse (national insurance contributions), kolmas käibemaks ja neljas ettevõtte tulumaks (corporation tax). Eraisiku tulumaksu rakendati esmakordselt Napoleoni sõdade ajal ja see jõustus jäädavalt 1842. Ettevõtted olid kuni 1965. aastani ühtse tulumaksusüsteemi subjektid, kuni loodi eraldi ettevõtte tulumaks. Eraisiku tulumaksu baasmäära vähendati 1979-2007 valitsuste ajal 33%’lt 20%’ni. Märkimisväärselt tehti seda legendaarse peaminister Margaret Thatcheri ajal, kes pooldas kaudset maksustamist ja riigi kulutuste piiramist.

Käibemaksu eelkäija oli 1940-1973 kehtinud ostumaks (purchase tax), mille kogumine oli jällegi seotud sõjapidamise vajadustega. 1973. aasta alguses oli ostumaksumäär 25%, 1942-1946 aga lausa 100% . Käibemaksu standardmäära on tõstetud 10%’lt pärast selle tutvustamist 1973. aastal, kui UK ühines Euroopa Majandusühendusega, 20%’le jaanuaris 2011.

Maksuaasta, eelarveaasta, majandusaasta ja eraisiku maksuaastaMaksuaasta (tax year) ei ole kalendriaasta ajaloolistel põhjustel ning see on erinev eraisikutel ja ettevõtetel. Valitsuse eelarveaasta (financial year) vältab 1. aprillist 31. märtsini. Valitsuse eelarve ja maksuaktid järgivad eelarveaastat. Ettevõtte tulumaksumäärad rakenduvad eelarveaastate kaupa, kuid ettevõtte majandusaasta (accounting period) võib olla eelarveaasta, kalendriaasta või mistahes 12-kuuline periood. Eraisiku maksuaasta (personal tax year) vältab 6. aprillist 5. aprillini. See traditsioon ulatub tagasi keskaega ja algselt põhines see kirikuaastal.

Käibemaksu peamised põhimõtted SuurbritanniasOlemas on kolm käibemaksumäära: standardmäär (20%), vähendatud määr (5%) ja nullmäär (0%). Lisaks on mõned kaubad ja teenused käibemaksust vabastatud või väljaspool käibemaksusüsteemi.

Ettevõtetel on kohustuslik registreerimise piirmäär £81 000 maksustavat käivet aastas. Registreerimise piirmäär kaugmüügil UKsse on £70 000. Ettevõtted võivad end registreerida vabatahtlikult, et saada tagasi käibemaksu enne piirmäära ületamist tehtud ostudelt. Enne registreerimise kuupäeva makstud käibemaksu tagasinõudmisel on ajapiirang kaupadel 4 aastat ja teenustel 6 kuud.

Juhul kui iga-aastane käive ei ületa £150 000, võivad ettevõtted liituda lihtsustatud käibemaksukorraga (Flat Rate Scheme). Selle korra kohaselt maksab ettevõte käibemaksu protsendina käibest, maksumäärad sõltuvad ettevõtte tegevusvaldkonnast. Lihtsustatud käibemaksukorras osalevatel ettevõttetel pole võimalik sisendkäibemaksu ostudelt tagasi nõuda, välja arvatud teatud põhivaralt maksumusega üle £2000.

Käibemaksudeklaratsioone esitatakse iga kolme kuu tagant; neid perioode kutsutakse käibemaksu aruandeperioodideks (VAT accounting period). Ettevõtted võivad valida käibemaksu aruandeperioodi registreerumisel. Käibemaksudeklaratsioone on võimalik esitada ainult interneti teel, kindlaim on lasta seda teha kvalifitseeritud raamatupidajatel. Deklaratsioonide esitamis- ja maksetähtaeg on 1 kalendrikuu ja 7 päeva pärast käibemaksu aruandeperioodi lõppu. Tuleb tähele panna, et käibemaksu aruandeperioodi järgse teise kuu 7. päev on makse laekumise tähtaeg.

Ettevõtte tulumaksu peamised põhimõtted SuurbritanniasEttevõtted ja välisriigi äriühingud, kellel on filiaal või püsiv tegevuskoht UK-s, peavad maksustatavatelt tuludelt maksma ettevõtte tulumaksu. Maksustatavad tulud on kasum põhitegevusest, investeeringutelt ja varade müügist. UK piiratud vastutusega äriühing (limited Company ehk limited või Ltd, avalikult noteeritud aktsiate korral public limited company ehk PLC) maksab ettevõtte tulumaksu kasumilt UK-s ja välismaal. Välisriigi äriühing, kellel on UK-s püsiv tegevuskoht või filiaal, maksab ettevõtte tulumaksu oma UK tegevuselt.

Alates 1. aprillist 2014 on ettevõtte tulumaksu väikese kasumi määr (small profits rate) 20% äriühingutel, mille kasum ei ületa £300 000. Kasumeid, mis ületavad £300 000, maksustatakse põhimääraga 21%. Kontrollitavate tütarettevõtete või seotud ettevõtetega kontsernil on ühine £300 000 maksulävi.

Äriühing peab avalikustatava majandusaasta aastaaruande esitama äriregistrile (Companies House) hiljemalt 9 kuud pärast majandusaasta lõppu. Äriühing kasumiga kuni £1,5 miljonit peab tavaliselt tasuma ettevõtte tulumaksu 9 kuud ja 1 päev pärast majandusaasta lõppu ja esitama ettevõtte tuludeklaratsiooni (corporation tax return) 12 kuud pärast majandusaasta lõppu maksu- ja tolliametile koos detailse majandusaasta aruandega. £1,5 miljonit ületava kasumi korral on tavapärane neli võrdset osamakset majandusaasta jooksul ettemaksetena.

Tööandja maksud SuurbritanniasTööandjad peavad eraisiku tulumaksu ja riiklikke kindlustusmakseid töötasudelt maha arvama süsteemi kaudu nimega PAYE (Pay As You Earn). Muud mahaarvamised, mida tööandjad võivad olla kohustatud tegema, on sh õppelaenu tagasimaksed või pensionimaksed. Ettevõtted peavad tööandjana registreeruma maksu-ja tolliametis, et saada PAYE Online juurdepääsuõigust või volitama selleks oma raamatupidajat. Tööandjad on seadusega vastutavad kõigi PAYE kohustuste täitmise eest ka siis kui töö on raamatupidajale delegeeritud.

Tuleb panna tähele, et deklaratsioonid tuleb maksu-ja tolliametile saata enne töötajatele mistahes maksete tegemist. PAYE maksud peab tasuma maksu-ja tolliametile iga kuu 22. kuupäevaks kõigi eelmisel kuul makstud palkade eest. Kuud defineeritakse mitte kalendrikuuna vaid perioodina kuu 6. ja 5. kuupäeva vahel eraisikute maksuaastast tulenevalt. Väikesed tööandjad, kes maksavad töötasusid alla £1500 kuus, saavad makse tasuda kvartaalselt. Mitte-residendist ettevõtte ei saa kinni pidada tulumaksu töötasudelt, kuni tal ei ole püsivat tegevuskohta UK-s.

Ettevõtted peavad maksma tööandja 1. klassi riiklikke kindlustusmakseid iga töötaja pealt, kelle brutopalk ületab £153 nädalas. 1. klassi kuuluvad pensioniikka mitte jõudnud töötajad, kes teenivad üle £153 nädalas.  Riikliku kindlustuse jaoks tehtavad maksed jaotuvad kaheks: esmased maksed (töötaja riiklik kindlustus) arvatakse maha töötaja brutopalgast ja teisesed maksed (tööandja riiklik kindlustus) makstakse tööandja poolt. Mõlemad sõltuvad töötaja palgast ja töötaja riikliku kindlustuse kategooriatähisest (category letter).

Töötaja riikliku kindlustuse maksed on 2014-2015 maksuaastal üldjuhul 12% brutopalgast, mis on vahemikus £153-£805 nädalas. Lisaks tuleb tasuda 2% brutopalgalt, mis ületab £805 nädalas. Tööandja riiklikud kindlustusmaksed on 1. klassi puhul 13,8% brutopalgast mis ületab £153 nädalas, seda  teatud eranditega ja ülempiirita. Füüsilisest isikust ettevõtjad (self employed) maksavad riiklikke kindlustusmakseid juhul kui nende aastane tulu ületab £5885. Äriühingu juhatuse liikmetele rakenduvad töötajatega sarnased maksumäärad.

Töötajad teise samba (additional state pension) pensioniskeemides, mida ei ole erakätesse delegeeritud (contracted-out), moodustavad kategooriad A, B, C ja J. Töötajad erapensioniskeemides moodustavad kategooriad D, E, C ja L. Enamus töötajaid on kategooriates A või D.

On oluline märkida, et mistahes tööandjal peab olema tööandja vastutuskindlustus (employers liability insurance) kohe kui temast saab tööandja, kui töötaja ei ole just pereliige või ei asu välisriigis. Kindlustuspoliis peab katma riske vähemalt £5 miljoni ulatuses ja tulema volitatud kindlustajalt. Tööandja vastutuskindlustus aitab tööandjal maksta kompensatsiooni kui töötaja saab viga või jääb haigeks töö tõttu.

Suurbritannia eraisiku tulumaksu peamised põhimõtted

Tulumaksumäär, mida isik peab maksma, sõltub sellest, kui suur osa nende maksustatavast tulust ületab tulumaksuvaba miinimumi maksuaastas. Käesolev maksuaasta vältab 6. aprillist 2014 kuni 5. aprillini 2015. Tavapärane tulumaksuvaba miinimum on £10 000 maksuaastas UK residentide jaoks. Tulumaksuvaba miinimum väheneb £1 võrra iga £2 kohta, mille võrra maksustatav sissetulek ületab £100 000. See tähendab, et tulumaksuvaba miinimum on null, kui maksustatav sissetulek on £120 000 või rohkem.

Teenitud sissetulekult (earned income) £0 kuni £31865 üle tulumaksuvaba miinimumi, mis tähendab £10 000 kuni £41 865 teenitud sissetulekut, on tulumaksumäär 20%. Kõrgem määr 40% kehtib siis, kui teenitud sissetulek on £31 866 kuni £150 000 üle tulumaksuvaba miinimumi. Sissetulekutele, mis ületavad tulumaksuvaba miinimumi rohkem kui £150 000, on täiendav 45% määr. Maksu arvutatakse proportsionaalselt piirmäära ületavalt osadelt. Erinevad maksumäärad kehtivad dividendidele ja säästudele.

Välismaistel ettevõtjatel on oluline teada, et füüsilisest isikust ettevõtjad, täisühingute (limited partnership või LLP) partnerid ja piiratud vastutusega äriühingu juhatuse liikmed (director) peavad registreeruma enesedeklaratsiooniks (self assessment tax return). Registreerimise järel saadab maksu- ja tolliamet aprillis või mais kirja, milles palub saata maksudeklaratsiooni elektrooniliselt hiljemalt 31. jaanuariks. Maksudeklaratsioon tuleks saata isegi siis, kui ei ole maksu vaja tasuda. Paberil maksudeklaratsioonide esitamise  tähtaeg on oktoobri viimane päev. Tasumisele kuuluva tulumaksu laekumise tähtaeg on jaanuari viimane päev.

Ettevõtlusmaks ja majapidamismaks Inglismaal ning Walesis

Ettevõtlusmaks (Business rates) põhineb kohaliku omavalitsuse rahastamise seadusel. See on sisult teatud tüüpi kinnisvaramaks, mida rakendati Inglismaal ja Walesis 1990. aastal.  Kinnisvara omavad või rentivad ettevõtted, nagu näiteks kontorid ja poed, maksavad seda tavaliselt otse kohalikule omavalitsusele Põhja-Iirimaal ja Šotimaal on samad maksud olemas, kuid regulatsioonid erinevad. See maks ärikinnisvara valdamiselt on alates 2010. aastast tõusnud 7% võrra. Interneti teel kaupade ja teenuste müüjatel on selge maksueelis.

Kõik ärikinnisvara enda valdusesse saanud ettevõtted peavad registreeruma kohalikus omavalitsuses, seda isegi juhul kui maks sisaldub rendis. Maks põhineb rendi arvutuslikul aastasel väärtusel ja ei peegelda ettevõtte käivet või kasumit. Kui Eesti ettevõte plaanib rentida kontori UK-s, on seda oluline kulude planeerimisel arvesse võtta.

Kinnisvara on riiklikus hindamisnimekirjas maksustatava väärtuse (rateable value või RV) järgi 2010. aasta hindades. RV on aastase rendisumma hinnang kindla ajahetke oletustel põhinedes. See ei ole turuhind või rendilepingus kokku lepitud hind. Järgmine hindamise kuupäev lükati valitsuse poolt edasi 2017. aastasse ja hetkel põhineb hindamine 2010. aasta hindadel.

2014/15 eelarveaasta riiklik väikeettevõtte maksumäär (small business rate ehk SBR) oli 47,1% ja standardmäär 48,2% maksustatavast väärtusest. Kohalikud omavalitsused saavad kehtestada lisamäära (business rates supplement või BRS), Londonis on see näiteks 2%. Esialgsetel andmetel tõusevad määrad veelgi 2015/2016 eelarveaastal.

Makseid arvutatakse korrutades maksustatav väärtus maksumääraga, mis kehtestatakse valitsuse poolt. Näiteks peab maksuaastal 2014/2015 väikeettevõte maksustatava väärtusega £10 000 maksma Inglismaal £4710 ehk 47,1% maksustatavast väärtusest maksuna kohalikule omavalitsusele.

Kohalik omavalitsus saadab registreeritud ettevõttele arve iga aasta veebruaris või märtsis. Arve on järgneva maksuaasta kohta ning tuleb ette tasuda. 2014/2015 maksuaastast on  võimalik maksta oma arve ka 12 võrdse osamaksena.

Väikeettevõte on definitsiooni kohaselt ettevõte, mis valdab ärikinnisvara maksustatava väärtusega alla £18 000 (Londonis £25 500). Ettevõtted võivad lisaks saada maksuleevendust (small business rate relief või SBRR), kui nende maksustatav väärtus on alla £12 000. Soodustus on kuni £6000 RV korral 100% ja väheneb järk-järgult 0%’ni £12 000 RV juures. Ettevõttel võib olla vajalik maksuvabastuseks kohalikku omavalitsusse õigeaegselt avaldus saata.

Majapidamismaksu maksab kohalikule omavalitsusele reeglina igaüks, kes on üle 18 aasta vana, ei ole täiskohaga tudeng, ning  üürib või omab kodu UK-s. 

Autor: Tuuli Seinberg, Ivar Veskioja

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700