Autor: Raamatupidaja.ee • 15. aprill 2019

Brexiti mõju tollivormistusele ja kaubavahetusele Ühendkuningriigiga

Kuna siiani ei ole Ühendkuningriik väljaastumislepingut ratifitseerinud, pikendas Euroopa Ülemkogu oma otsusega (EL) 2019/584 Ühendkuningriigi EList väljaastumise kuupäeva kuni 31. oktoobrini 2019. Ühtlasi tuletas Euroopa Ülemkogu meelde, et ELi lepingu artikli 50 lõike 3 kohaselt võib väljaastumisleping jõustuda varem, kui pooled viivad oma vastavad ratifitseerimismenetlused lõpule enne 31. oktoobrit 2019.
Autor: pixabay
Väljaastumine peaks toimuma ratifitseerimismenetluste lõpuleviimise kuupäevale järgneva kuu esimesel päeval või 1. novembril 2019, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

Sellele vaatamata kaotaks pikendamine 31. mail 2019 oma kehtivuse, kui Ühendkuningriik ELi liikmesriigina ei korralda Euroopa Parlamendi valimisi kooskõlas liidu õigusega.

Kuni uue väljaastumiskuupäevani on Ühendkuningriik ELi liikmesriik ning tema suhtes kehtivad kõik sellega kaasnevad õigused ja kohustused.

Lahkumisleping sisaldaks üleminekuperioodi puudutavaid sätteid, sh kaupade vaba liikumise kohta ELi ja Ühendkuningriigi vahel.

Üleminekuperiood kestaks 31. detsembrini 2020.

Brexiti mõju tollivormistusele

Lahkumisläbirääkimiste kaks stsenaariumi

Hetkel on ELi ja Ühendkuningriigi vahel peetavates lahkumisläbirääkimistes kaks stsenaariumi. Hoolimata sellest, kas lahkumisleping sõlmitakse või mitte, muutuvad Ühendkuningriigi ja ELi vahelised suhted põhjalikult, kui Ühendkuningriigist saab mitteliikmesriik ehk kolmas riik. Kolmandal riigil ei saa olla samu õigusi ja hüvesid kui liikmesriigil. Järgnevalt vaatame mõlemat stsenaariumi lähemalt.

1. Lepinguta ja üleminekuperioodita väljaastumine

Kui üleminekuperioodi ja selle sisu osas ühisele kokkuleppele ei jõuta, astub Ühendkuningriik EList välja üleminekuperioodita.

EList lahkumisel saab Ühendkuningriigist kolmas riik ning lõpeb kaupade vaba liikumine Ühendkuningriigi ja ELi vahel.

Peamised tagajärjed

- Ühendkuningriigist saab n-ö kolmas riik ning igasuguse kauba liikumiseks Ühendkuningriigi ja ELi vahel on vajalik tollivormistus. See tähendab, et deklarandid (s.o importijad ja eksportijad) vastutavad kauba tollis deklareerimise eest. Deklarant võib kauba ise tollis deklareerida või kasutada tolliesindajat. Sujuvaks tollivormistuseks on sageli vaja erinevaid tolli väljastatud lube.

- Puudub väliskaubandusstatistika Intrastati aruandlus.

- EL alustab Ühendkuningriigi kui kolmanda riigi piiridel oma määruste ja tariifide kohaldamist, sh tolli-, sanitaar- ja fütosanitaarkontrollide läbiviimist. Piiridel läbiviidavad tolliformaalsused ja kontrolliprotseduurid põhjustavad märkimisväärset viivitust kauba liikumisel (nt sadamates ja maantee piiripunktides).

- EList lahkumisel tunnistatakse kehtetuks kõik Ühendkuningriigi aktsiisiload ja alates lahkumispäevast ei saa Ühendkuningriigile elektroonilisi saatelehti (eSL) vormistada.

2. Lepingu sõlmimine ja üleminekuperioodi kohaldamine

Lahkumisleping sõlmitakse, Ühendkuningriik astub EList välja ning üleminekuperiood kestab 31. detsembrini 2020.

Üleminekuperioodil loetakse Ühendkuningriik tollivormistuse seisukohast ELi liikmesriigiks ning kaupade vaba liikumine ELi ja Ühendkuningriigi vahel jätkub selle perioodi lõpuni.

Peamised tagajärjed

- Ühendkuningriigist saab kolmas riik, kuid üleminekuperioodil jätkub kaupade vaba liikumine Ühendkuningriigi ja ELi vahel 31. detsembrini 2020. Kaubavahetusele ELi ja kolmandate riikide vahel kohaldatavaid eeskirju, piiranguid ja muid tolliformaalsusi üleminekuperioodil ei rakendata.

- Kauba tollis deklareerimise kohustus Ühendkuningriigi ja ELi vahelises kauba liikumises algab siis, kui üleminekuperiood on lõppenud.

- Aktsiisikauba elektroonilisi saatelehti (eSL) saab vormistada Ühendkuningriigile ka pärast Brexitit – kuni 31. detsembrini 2020 ning vastuvõtuteateid saab eSLidele vormistada kuni 31. maini 2021.

Brexiti mõju kaubavahetusele Ühendkuningriigiga – kes peaksid valmis olema?

Kui lahkumislepingus kokkuleppele ei jõuta, tuleb:

- kõigil äriühingutel, sealhulgas väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel, olla Brexitiks valmis. Ettevõtted peaksid viivitamata hindama Brexiti mõju oma tegevusele.

- ELi liikmesriikide tolliasutustel kohaldada eeskirju ja formaalsusi, mis kehtivad kaubavahetusele ELi ja kolmandate riikide vahel, s.t Ühendkuningriigist imporditud või Ühendkuningriiki eksporditud kauba suhtes.

Brexitil on iseäranis suur mõju ettevõtetele, kes kauplevad täna üksnes piirideta ühtsel turul. Äriühingud, kes planeerivad tulevikus kaubavahetust Ühendkuningriigiga, peavad kolmandate riikidega kauplemiseks arvestama selleks kohustuslike tolliformaalsustega. Selleks tuleb end juba aegsasti kõnealuste protseduuridega kurssi viia ja omandada teavet, mida tähendab kaubavahetus mitteliikmesriikidega ning milliseid nõudeid kohaldatakse ELi ühtsele turule kolmandatest riikidest või kolmandatesse riikidesse veetavatele kaupadele.

Mõned olulisemad aspektid kauplemisel kolmandate riikidega:

- tollideklaratsioonid ja tolliasutuste antavad load

- tolliväärtus, kaubakoodid ja võimalikud tollimaksud

- impordi- ja ekspordikeelud ning -piirangud

- veterinaar- ja taimetervisekontroll (vt Veterinaar- ja Toiduameti lehte „Kauplemine ning import ja eksport" ning Põllumajandusameti lehti „Import ja fütosanitaarne piirikontroll" ja „Eksport ja fütosanitaarsertifikaat")

Taimede ja taimsete saaduste väljaveo planeerimisel tuleks esmalt kontrollida, kas need kuuluvad sihtriigis taimetervise kontrollile ning vajavad seetõttu fütosanitaarsertifikaati.

- kontroll õigusakte vastavuse tagamiseks

- sooduskohtlemine (kuidas kohaldada päritolureegleid, kui Ühendkuningriigist pärinevat kaupa sisaldavaid ELi tooteid EList välja viiakse)

- tariifide kava, mis rakenduks alates 29. märtsist 2019 kl 23.00

Tolliformaalsuste kasv tähendab, et ettevõtted peavad tollile esitama rohkem dokumente ning teavet.

Täiendav info

Riigikoodid

Ühendkuningriik (UK) (Ühendkuningriigi osad on Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa) on käesoleval hetkel veel Euroopa Liidu liikmesriik. „UK" ei ole ametlik riigikood tollideklaratsioonide jaoks.

Suurbritannia (GB) moodustavad Inglismaa, Šotimaa ja Wales. Suurbritannia on osa Ühendkuningriigist. „GB“ on ametlik riigikood tollideklaratsioonide jaoks.

Põhja-Iirimaa on Ühendkuningriigi, mitte Suurbritannia osa. Põhja-Iirimaal ei ole eraldi riigikoodi, seega on „GB“ ametlik riigikood tollideklaratsioonidele.

Reisimine

Reisijad peaksid olema valmis, et Ühendkuningriiki sõites kohaldatakse tollimaksuvaba impordi suhtes samu piiranguid, sätteid ja piirväärtusi kui mitteliikmesriigist ehk kolmandast riigist saabudes. Täpsema ülevaate saab reisijatele ettenähtud juhistest veebilehtedel „Kui liigute Euroopa Liidust väljapoole" ja „Kaupade kaasatoomine liiduvälisest riigist".

Internetikaubandus

Internetist kaupa tellides tuleks olla valmis, et Ühendkuningriigist tehtud tellimused kuuluvad tollis deklareerimisele ja maksustamisele samamoodi nagu Interneti kaudu ostetud kaup mitteliikmesriikidest ehk kolmandatest riikidest (nt Hiinast ja Ameerika Ühendriikidest). Täpsema ülevaate saab interneti vahendusel ostetud kauba deklareerimise juhistest veebilehel „Saadetised väljastpoolt Euroopa Liitu".

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

Jaga lugu
Raamatupidaja.ee toetajad:
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700