Autorid: Aleksandra Hlebnikova-Stepanova, Äripäeva eriprojektide ja sisuturunduse üksus: [email protected] • 7. juuli 2021

Kas kardate maksukontrolle? Teid aitab ettevõtjatele mõeldud raamatupidamiskursus

Raamatupidamiskursus, mis on orienteeritud spetsiaalselt väike- ja keskmistele ettevõtjatele, aitab mitte karta maksukontrolle, koostada õigesti bilansi ning kaitsta argumenteeritult oma äri huve,“ räägib kursuse koostaja, Satelles Saturni Grupi juht Aleksandra Hlebnikova-Stepanova.

Satelles Saturni Grupis koostatud uus raamatupidamiskursus ei ole ette nähtud raamatupidajatele. See on orienteeritud peamiselt kohalikele ettevõtjatele. Aleksandra Hlebnikova-Stepanova sõnul midagi sellist ei ole Eesti raamatupidamiskursuste hulgas siiani olemas.

„Kahjuks ei tunne 90 protsenti ettevõtjatest minu tähelepanekute kohaselt raamatupidamise elementaarseid aluseid. Sellest tulenevad probleemid ettevõtte sees ja ka pankadega. Siit tuleneb hirm maksukontrollide ees,“ märgib Hlebnikova-Stepanova.

„Mina vaatan äriprobleemidele ettevõtja pilguga, kuna olen ise ettevõtja ning kujutan hästi ette, mis on just ärimeestele huvitav ja vajalik. Meie programm on üles ehitatud konkreetsetele näidetele ja ülesannetele elust endast. Me ei hakka tuupima raamatupidamise teooriat. Olen arendanud välja omaenda reeglid ja metoodika, et materjal oleks maksimaalselt arusaadav,“ täiendab pilti unikaalse kursuse koostaja.

Kursuse koostaja ja õppejõud: Aleksandra Hlebnikova-Stepanova

Haridus: ökonomist (bakalaureuseaste, TTÜ, SPMII), audiitor (magistriaste, PFM Instituut), turismimänedžer (bakalaureuseaste) – Majanduse ja Juhtimise Instituut (Sankt Peterburg).

Õpetamiskogemus: 2008. aastast.

Eesti Siseaudiitorite Ühingu liige. Eesti Raamatupidajate Kogu liige.

2019. aastal sai Eesti Siseaudiitorite Ühingu tunnustuse "Aasta Tegu 2019" ühingu aastakonverentsi korraldamise eest meeskonna liikmena.

Kuidas kursuse idee sündis?

Idee koostada spetsiaalne raamatupidamiskursus ettevõtete juhtidele ja omanikele tekkis Aleksandra Hlebnikova-Stepanoval kümme aastat tagasi: „Veel 2011. aastal palusid ettevõtjad minu juurde tulles, et ma õpetaksin neile teatud põhiasju: kuidas arvutatakse tulumaksu, kuidas deklareeritakse, kuidas loetakse bilanssi.“

Vahel tekib Satelles Saturni Grupi klientidel arusaamatusi suhtlemisel pankadega. Näiteks on firmal just nagu kõik korras – korralik käive ja kasum –, kuid pank miskipärast laenu ei anna.

„Kirjutatakse: „Oleme analüüsinud teie aruandlust, teil on väga nõrk aruanne.“ Ettevõtjad tulevad minu juurde ja küsivad, milles siis asi õigupoolest on? Hakkame üheskoos välja selitama. Mina räägin neile, et vaadake, siin on teil näiteks liiga palju lühiajalisi kohustusi, aga siin on väga palju halduskulusid,“ räägib Hlebnikova-Stepanova.

„Mõnikord algavad probleemid maksuametiga elementaarsetest vigadest dokumentides, näiteks arvete vormistamisel. On olnud juhtumeid, mil maksuamet on karistanud ettevõtjaid valesti esitatud arve pärast, lugedes selle fiktiivseks, kuna puuduvat tehingu koosseis.“

„Vaatan arvet, aga see on lihtsalt oskamatult koostatud. Niisuguseid asju on ettevõtjal väga tähtis mõista ja endal välja selitada,“ arvab kursuse looja.

„Minu idee seisneb selles, et iga ärimees võiks mitte ainult pimesi loota omaenda või palgatud raamatupidajale, vaid lugeda oma firma bilanssi iseseisvalt ning kaitsta põhjendatult oma seisukohta vaidluste tekkimisel, kaasa arvatud maksuametiga,“ rõhutab Hlebnikova-Stepanova.

Kursuse programm

• Raamatupidamist reguleerivad seadused ja normatiivaktid. Raamatupidamisdokumendid.

• Majandusoperatsioonide dokumenteerimine ja registreerimine.

• Käibevara: raha ja pangakontod, valuutaoperatsioonid, debitoorse võlgnevuse arvestus, varude arvestus.

• Põhivara: pikaajalised finantsinvesteeringud, materiaalne ja immateriaalne põhivara.

• Kohustuste arvestus. Lühiajalised ja pikaajalised kohustused.

• Ettevõtte omakapital.

• Raamatupidamise aastaaruanne: kasumiaruanne, maksude optimeerimise skeemid, raamatupidamise bilanss, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne.

• Raamatupidamise tarkvara. Töö programmiga Standard Books.

Kursuse programmiga saab üksikasjalikumalt tutvuda veebileheküljel https://satellesfinance.ee/et/koolitus

Kursuse alus on praktika

Firmas Satelles Saturni Grupp väljatöötatud raamatupidamiskursus ettevõtjatele on juba käivitatud. Õppetöö kestab 6,5 nädalat (72 akadeemilist tundi). Käesolevaks ajaks on selle läbinud kolm minigruppi.

„Suurtel gruppidel ei ole antud juhul mõtet, sest õppeprotsessis tekib väga palju küsimusi. Meie kursuse alus on praktika,“ selgitab Aleksandra Hlebnikova-Stepanova.

„Ma sain litsentsi ja loa selle kursuse pidamiseks (programmi kontrollis haridusministeerium) 2020. aasta septembris. Esimene grupp alustas tööd novembri algul, viimane grupp sooritas eksami 19. juunil,“ räägib kursuse koostaja.

Hlebnikova-Stepanova sõnul on Satelles Saturni Grupi spetsialistid paljude aastate vältel analüüsinud, milliseid küsimusi esitavad ettevõtjad raamatupidamise ja maksuaruandluse kohta, millest ning miks nad aru ei saa, millised probleemid tekivad klientide ettevõtetel maksukontrollimiste käigus.

„Mul on pedagoogilisi kogemusi: olen mitu aastat õpetanud raamatupidamist ja rahandust programmeerijatele, kes on õppinud tarkvara väljatöötajateks raamatupidajate, analüütikute ja finantsistide jaoks. Lisaks õpetan ma ise oma kliente. See tähendab, et ma tean hästi, kuidas materjali arusaadavaks teha,“ selgitab Hlebnikova-Stepanova.

Mida me tulemuseks saame?

Kõik Satelles Grupi õpetajad on kõrgharidusega, vähemalt bakalaureuse-, kuid peamiselt magistrikraadiga. Õpetajatel on õpetatavas valdkonnas ka kutsealased kogemused ning enamikul neist on täiskasvanute õpetaja kvalifikatsioon.

„Pärast õpingute lõpetamist on ettevõtjad saanud alla juba sedavõrd tugeva põhja, et nad suudavad ise bilanssi mitte ainult lugeda, vaid ka kirjutada,“ räägib Aleksandra Hlebnikova-Stepanova.

„Pärast kursuse läbimist näevad minu kliendid raamatupidajate vigu. Nendega on märksa lihtsam suhelda: kui varem venisid konsultatsioonid tunni pikkuseks ning tuli kõike puust ja punaselt ette näidata, siis nüüd võin ma kõike selgitada sõna otseses mõttes paari lausega,“ ütleb ta.

„Mõned ettevõtjad, kes matemaatikat kas või mingil määral valdavad, on suutnud pärast meie kuuenädalase kursuse lõpetamist sooritada raamatupidaja eksami majanduskooli tasemel. Aga seal õpitakse kaks ja pool aastat,“ lisab Hlebnikova-Stepanova.

„Lõpetades koostavad meie õpilased täielikult aruandeid, hakkavad lugema maksudeklaratsioone, arvestavad ise palka, kannavad selle brutolt netole üle ning vaatavad uuesti läbi oma lepingud. Nad muutuvad bilansivõimelisteks, aga meil ei ole isegi kõik raamatupidajad bilansivõimelised,“ räägib kursuse koostaja.

„Kursus tasub end igati ära“

Raamatupidamiskursus ettevõtjatele, mida Satelles Saturni Grupp pakub, ei ole kallis – kõigest 650 eurot (kaasa arvatud käibemaks) 72 akadeemilise tunni eest.

„Olen teinud selle väga hästi kättesaadavaks. See tasub end igati ära. Kõik, kes õpivad, räägivad, et tegelikult maksab selline kursus vähemalt kaks korda rohkem. Omandatud teadmiste alusel hakkavad meie õppurid ise looma huvitavaid projekte ja ühisfirmasid (meil on neid praeguseks juba kuus) ning jõuavad rahvusvahelisele turule,“ räägib Aleksandra Hlebnikova-Stepanova.

Pandeemia ajal on paljudel ettevõtjatel tekkinud aega õppimiseks, kuid raha on sealjuures napilt. Seepärast on kursuse koostaja sõnul pakkunud Satelles Saturni Grupp soovijatele järelmaksu.

„Järgmine minigrupp koostatakse 2021. aasta septembriks, ja seda on üpris lihtne teha. Kursuse lõpetanud saavad riikliku tunnistuse, millega võivad nad minna eksamile Eesti Raamatupidajate Kogusse ning vajaduse korral kinnitada oma kvalifikatsiooni,“ lisab Hlebnikova-Stepanova.

„See kursus on tõeline elektrišokk“

Vaatame, mida räägivad ettevõtjad ja firmade töötajad, kes on juba läbinud Satelles Saturni Grupi pakutava raamatupidamiskursuse.

Stanislav, Gologlogistics OÜ
Isiklikult minu jaoks tähendab läbitud kursus uut vaadet raamatupidamisele. Väga mitmekülgsed teadmised, alustades raamatupidamise põhitõdedest ja lõpetades firmade perspektiivikuse analüüsiga.“ Samuti meeldisid väga maksuametile antavate vastuste näited ning kogu kursuse juriidiline osa. See kursus hõlmas kõike, mida iga arenev ettevõte vajab, et mõista arvude maailmas toimuvat.
Valentin Navrotski, Katranplus OÜ
Minu jaoks oli see kursus tõeline elektrišokk. See sundis mind ärkama, unustama hirmud ja alustama tegevust, vaatama ärile teisest küljest. Kursuse autor on oma ala professionaal. Materjal esitati arusaadavas ja jõukohases keeles. Oli palju informatsiooni reaalsete näidete kohta. Soovitan väga!
Pavel Kolk, Kasuwood OÜ, Ernst & Young Baltics AS-I endine konsultant
Sellist kursust olin otsinud kaua. Asi on selles, et sain hariduse Sisekaitseakadeemias rahandussuunal, kus meil oli ka raamatupidamiskursus. Mu isal on oma äri, kus ma tegelen raamatupidamisega. Sellega seoses tekkis pidevalt küsimusi ning paljud asjad paistsid arusaamatute ja ebaloogilistena. Aleksandra raamatupidamiskursus aitas mul seada oma teadmised vajalikesse lahtritesse ning saada selgeks arusaamatud elemendid praktikas. Tänu kursusele tunnen end raamatupidamises märksa kindlamalt. Olen saanud vastuseid paljudele küsimustele ning suudan edaspidi iseseisvalt toime tulla juba palju laiema ülesannetespektriga.

Tuleb ka eraldi kursus raamatupidajatele

Nagu Aleksandra Hlebnikova-Stepanova räägib, on tema tiimil idee täiendada ettevõtjate baaskursust ning koostada selle alusel eraldi kursus juba raamatupidajatele, sest professionaalsetele raamatupidajatele on vajalikud mitte ainult raamatupidamisteadmised, vaid nad peavad õppima tundma ka maksustamist, seadusandlikku baasi, analüütikat, samuti juhtimis- ja kuluarvestust.

„Asi on selles, et venekeelseid raamatupidamise õppegruppe ei ole Eestis enam üldse. Majanduskool sulges sel aastal viimase venekeelse grupi,“ selgitab oma ideed kursuse koostaja.

„Me tahame kursuse programmi laiendada, teha selle juba mitte 72 akadeemilise tunni pikkuseks nagu ettevõtjate puhul. Me ei venita seda kahele ja poolele aastale nagu Majanduskoolis, vaid tahame tulla toime aasta-poolteisega. Õpilased hakkavad praktiseerima otse meie firmas,“ räägib ta.

Satelles Saturni Grupi plaanides on ka tõlkida raamatupidajate kursus tulevikus eesti keelde ning käivitada eraldi õppesuund.

Mitte väriseda maksuametnike ees

„Ma tahan, et raamatupidajad õpiksid praktika käigus suhtlema maksuametiga, läbima kontrollimisi ja vestlusi ning nendeks dokumente õigesti koostama. Ma tahan, et tulevased raamatupidajad ei kardaks maksuametnikke, oskaksid nendega rääkida kui võrdne võrdsega ning kaitsta oma õigusi,“ rõhutab Hlebnikova-Stepanova.

Tema sõnul paljud ettevõtjad ja raamatupidajad sõna otseses mõttes värisevad maksuameti ees, on valmis nõustuma kõigi selle nõudmistega, et nad ainult rahule jäetaks.

„Meil on riigis praegu üle viie tuhande raamatupidamis-, rahandus- ja audiitorfirmat. Neist kõigest 1400 pakub abiteenust maksukontrolli puhuks. Neist omakorda 300 pakub teenust kliendi huvide esindamiseks maksuametis,“ räägib kursuse koostaja.

„Jah, on olemas õigusfirmad, kes püüavad seda teha, kuid saage aru: jurist ei ole raamatupidaja. Jurist tunneb hästi seadusandlikku baasi, kuid maksuametnikud (need, kes aruandlust kontrollivad) tunnevad hästi majanduslikku baasi. Järelikult, kui ökonomist hakkab juristile selgitama, et kusagil on miski valesti koostatud, siis jurist ei suuda anda täisväärtuslikku vastulööki, kuna ta ei saa asjast aru. Tal tuleb ikkagi pöörduda raamatupidaja poole,“ selgitab Aleksandra Hlebnikova-Stepanova.

„Kui aga maksuametnikuga räägib haritud raamatupidaja, kes tunneb raamatupidamise seadusandlikku baasi, on jutt hoopis teine – arusaadav ja põhjendatud ning kontrollijate suhtumine firmasse kujuneb samuti vastavaks,“ on ta veendunud.

Mida kujutab endast Satelles Saturni Grupp?

Satelles Saturni Grupi asutasid ettevõtjad Aleksandra Hlebnikova-Stepanova ja Roman Stepanov.

Gruppi kuulub neli ettevõtet: Satelles Saturni OÜ, Satelles Finance OÜ, Albiorix OÜ ja Yapetus OÜ, mis teevad omavahel täielikult koostööd ning teenindavad üle 200 kliendi nii Eestis kui ka välismaal.

Satelles Saturni Grupi firmad tegelevad firmade registreerimise ja müügiga Eestis, e-residentsuse vormistamise ning finantsnõustamisega, pakuvad siseauditi- ja raamatupidamisteenuseid, nõustavad maksuküsimustes, esindavad kliendi huve maksuvaidlustes, samuti korraldavad koolitusi ettevõtjatele.

• Albiorix OÜ on Eesti esimene raamatupidamisfirma, millele anti Rahapesu andmebüroo litsents.

• 2020. aastal andis AS Creditinfo Eesti Satelles Saturni OÜ-le ja Albiorix OÜ-le Eduka Eesti Ettevõtte sertifikaadi.

• Albiorix OÜ suurendas kolme aastaga käivet ja kasumit rohkem kui 50 protsenti. Niisuguseid tulemusi saavutab Eestis vähem kui üks protsent firmadest.

• 2020. aasta tulemuste põhjal jõudsid Albiorix OÜ ja Satelles Saturni OÜ Äripäeva Gaselli TOP-i.

• Eesti Raamatupidajate Kogu nimetas Albiorix OÜ Eesti tunnustatud raamatupidamisettevõtteks.

www.albiorix.ee

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700