Autorid: Raamatupidaja.ee , Maksu- ja Tolliamet • 8. märts 2019
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Õigused ja kohustused maksumenetluses

Maksumenetluses on maksukohustuslane menetlusosaline, kes taotleb haldusakti andmist või toimingu sooritamist või kellele haldusakt või toiming on suunatud. Missugused õigused ja kohustused on maksukohustuslasel Maksu- ja Tolliametiga suhtlemisel?

Maksu- ja Tolliameti ja maksukohustuslase vaheline suhtlemine toimub eesti keeles, kui nad ei ole kokku leppinud teisiti. Maksu- ja Tolliamet märgib, et erandiks on omavalitsusüksused, kus isikutele on keeleseaduse § 9 alusel antud õigus pöörduda riigiasutusse vähemusrahvuse keeles. Tõlgi kaasab maksumenetlusse maksukohustuslane või maksukohustuslase taotlusel Maksu- ja Tolliamet või maksukohustuslase taotluseta Maksu- ja Tolliamet, kui ta peab seda vajalikuks.

Maksu- ja Tolliameti poolt tõlgi kaasamise kulud katab tõlgi kaasamist taotlenud isik, kui seaduse või määrusega ei ole sätestatud teisiti või kui Maksu- ja Tolliamet ei otsusta teisiti (MKS § 47).

Maksukohustuslase õigused

Esindaja kasutamine

Maksukohustuslasel on õigus kasutada maksumenetluses esindajat, kes võib esindatava nimel osaleda kõigis menetlustoimingutes, välja arvatud juhul, kui seadusest või toimingu olemusest tulenevalt on vajalik esindatava isiklik osavõtt. Maksukohustuslasel on õigus ilmuda menetlustoimingutele koos esindajaga, kelle ütlused ja taotlused loetakse maksukohustuslase poolt öelduks ning esitatuks, välja arvatud juhul, kui maksukohustuslane nendele koheselt vastu vaidleb (MKS § 48).

Ametniku taandamise taotluse esitamine

Maksukohustuslasel on õigus esitada Maksu- ja Tolliameti ametniku maksumenetlusest taandamise taotlus. Ametnik ei või asja menetleda, kui ta on asjas menetlusosaline või menetlusosalise esindaja, või menetlusosalise või tema esindaja sugulane, hõimlane või perekonnaliige, või ta on isiklikult huvitatud asja lahendist, või muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses (MKS § 49).

Teabe andmisest ja tõendite esitamisest keeldumine

Maksukohustuslasel on teabe andmisest ja tõendite esitamisest õigus keelduda järgmistel MKS-i §-s 64 toodud alustel:

- advokaadil asjaolude kohta, mis said temale teatavaks seoses õigusabi andmisega;

- arstil, notaril, patendivolinikul ja vaimulikul temale seoses kutse- või ametitegevusega teatavaks saanud andmete kohta;

- riikliku statistilise vaatluse korraldajal ja seda läbiviinud ametnikul talle seoses vaatlusega teatavaks saanud andmete kohta;

- audiitoril ja audiitori kutsetegevusega seotud isikul;

- maksukohustuslase abikaasal, otsejoones sugulasel, õel või vennal, õe või venna alanejal sugulasel, abikaasa otsejoones sugulasel, abikaasa õel või vennal, välja arvatud juhul, kui ta peab antud asjas teavet andma ja dokumente esitama seoses enda maksukohustusega;

- isikul küsimustes, millele vastamine tähendaks enda või eelnevalt nimetatud isiku õigusrikkumises süüditunnistamist;

- kui teabe andmine või tõendite esitamine rikuks posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladust või riigisaladust.

Tööülesannete täitmisega teatavaks saanud asjaolude suhtes on teabe andmisest keeldumise õigus ka advokaati, arsti, notarit, patendivolinikku, vaimulikku, riikliku statistilise vaatluse korraldajat ja audiitorit ameti- ja kutsetegevuses abistavatel isikutel.

Eksperdi kasutamine

Maksukohustuslane võib taotleda eksperdi kaasamist menetlusse. Maksukohustuslase taotlusel ja Maksu- ja Tolliameti kulul tehtud ekspertiisi kulud katab isik, kelle taotlusel ekspert kaasati. Kui eksperdi on menetlusse kaasanud Maksu- ja Tolliamet, on maksukohustuslasel õigus esitada eksperdile küsimusi (MKS §-d 68 ja 69).

Menetlustoimingu läbiviimise koht

Menetlustoiming sooritatakse Maksu- ja Tolliameti neis ametiruumides, mis paiknevad maksukohustuslase elu- või asukohale kõige lähemal, kui ei ole kokku lepitud teisiti (MKS § 491).

Ärakuulamine

Maksukohustuslasel on õigus enne tema õigusi puudutava haldusakti andmist esitada Maksu- ja Tolliametile oma arvamus või vastuväited, v.a järgmistel MKS-i §-s 13 toodud juhtudel:

- viivitusest tuleneva kahju ennetamise või avalike huvide kaitse eesmärgil on vaja viivitamata tegutseda või

Maksu- ja Tolliamet ei kaldu kõrvale maksukohustuslase poolt avalduses, taotluses või selgituses toodud andmetest ning puudub vajadus lisaandmete saamiseks või asja ei otsustata maksukohustuslase kahjuks või arvamuse või vastuväidete esitamise võimaldamisega kaasnev teavitamine ei võimalda saavutada haldusakti eesmärki või muudel seadusega sätestatud juhtudel.

Teabe saamine

Maksukohustuslasel on õigus tutvuda Maksu- ja Tolliameti poolt tema kohta kogutud andmetega ning teha neist koopiaid või väljavõtteid. Maksu- ja Tolliametil on õigus andmete esitamisest keelduda, kui see ohustaks tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses (MKS § 14 lg 3).

Kohustuse täitmise tähtaja pikendamise taotlemine

Maksukohustuslane võib taotleda korralduses antud kohustuse täitmise tähtaja pikendamist. Tähtaja pikendamiseks tuleb esitada korralduse koostajale põhjendatud ja allkirjastatud taotlus (MKS § 50).

Maksukohustuslase kohustused

Kaasaaitamiskohustus

Maksukohustuslane on kohustatud teatama Maksu- ja Tolliametile kõik talle teadaolevad asjaolud, mis omavad või võivad omada maksustamise seisukohast tähendust. Maksukohustuslane ei või takistada Maksu- ja Tolliametit menetlustoimingute sooritamisel (MKS § 56).

Teabe esitamine

Maksukohustuslane või tema esindaja on kohustatud andma Maksu- ja Tolliametile suulist või kirjalikku teavet maksumenetluses tähendust omavate asjaolude väljaselgitamiseks. Maksukohustuslasel on kohustus ilmuda teabe andmiseks Maksu- ja Tolliameti poolt määratud ajal Maksu- ja Tolliameti ametiruumidesse (MKS § 60).

Asjade ja dokumentide esitamine

Maksukohustuslasel on kohustus näidata maksumenetluses tähendust omavate asjaolude kindlakstegemiseks Maksu- ja Tolliameti nõudmisel ette tema valduses olevad asjad ja esitajaväärtpaberid ning sularaha, samuti esitada dokumendid. Raha näidatakse ette selle asukohas (MKS § 62).

Isikusamasuse tuvastamise võimaldamine

Maksukohustuslasel on kohustus esitada Maksu- ja Tolliameti ametniku nõudmisel oma isikut tõendav dokument ning anda isikusamasuse tuvastamist võimaldavaid ütlusi (MKS § 721).

Kohustuste täitmata jätmise võimalikud tagajärjed

Teabe, asjade ja dokumentide tähtajaks esitamata jätmise eest rakendatakse hoiatuses märgitud sunniraha (MKS § 67).

Dokumendi või asja tähtpäevaks esitamata jätmise või Maksu- ja Tolliameti korralduse täitmata jätmise eest karistatakse väärteokorras rahatrahviga (MKS § 154).

Riikliku järelevalve takistamise eest sellisel kujul, mis ei võimaldanud järelevalve teostamist, karistatakse väärteokorras rahatrahviga või arestiga (karistusseadustiku § 279).

Maksu- ja Tolliametile teadvalt valeandmete esitamise eest karistatakse väärteokorras rahatrahviga või arestiga (karistusseadustiku § 280 lg 1 ja lg 3).

Maksukohustuse varjamise ja tagastusnõude alusetu suurendamise eest karistatakse väärteokorras rahatrahviga (MKS § 1531).

Maksu- ja Tolliametile andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest eesmärgiga varjata maksu- või kinnipidamiskohustust või suurendada alusetult tagastusnõuet 40 000 euro ulatuses või enam karistatakse isikut kriminaalkorras rahalise karistuse või vangistusega (karistusseadustiku § 3891).

Dokument „Maksukohustuslase õigused ja kohustused“ on maksukohustuslase seletuste võtmise, vaatluse, dokumentide äravõtmise, asjade äravõtmise vms protokolli vahetu lisa.

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700