Transiidiga seotud transporditeenuse maksustatamine

Käibemaksuseaduse (KMS) § 15 lg 4 p 8 sätestab, et 0 maksumääraga maksustatakse kauba välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõpeb liiduvälises riigis, kirjutab Deloitte Advisory maksunõustaja Tõnis Elling.

Transiidiga seotud transporditeenust ei maksustata alati 0 maksumääraga   Foto: scanpix

Käibemaksudirektiivis on sama mõte sätestatud artikli 146 lg 1. Kaubaveoga seotud kõrvalteenuste ammendav loetelu on toodud KMS § 10 lg 8, mis sätestab, et kaubaveoga seotud kõrvalteenused on kauba laadimine, lossimine, käitlemine ja ladustamine veo raames, samuti kindlustamine, kaubaga seonduvate dokumentide vormistamine ja hankimine ning tolliformaalsuste teostamine. Rõhutan, et see loetelu on ammendav. Kõik muud teenused, mida kaubaveoga seoses osutatakse, maksustatakse tavakorras. KMS ei tee vahet, kes tegelikult veoteenust osutab, peaasi, et see oleks seotud eksporditolliprotseduuril oleva kauba vedamisega. Selle sätte mõte on selles, et kui kaup ise viiakse Euroopa Liidust välja, siis seda kaupa Euroopa Liidus ei maksustata ja sellega seoses ei maksustata ka ekspordiga seotud kaubaveoteenust.

Küll aga otsustas Euroopa Liidu Kohus1 (Euroopa Kohus), et transiidiga seotud kaubaveoteenus ei maksustata alati 0 maksumääraga. Vaidlus sai alguse meie lõunanaabrite juurest. Atek SIA tegeles transiidiprotseduurile suunatud kauba transportimisega Lätist Valgevenesse. Järgmise lepinguga tegi Atek teisele teenuse pakkujale ülesandeks seda veoteenust osutada (alltöövõtja). Alltöövõtt toimus Atek-ile kuuluvate sõidukitega, mida ta rentis alltöövõtjale. Kaubasaatjate suhtes tegutses Atek vedajana. Alltöövõtja vastutas omalt poolt veoteenuste osutamise käigus transpordivahendi juhtimise, selle parandamise, kütuse tankimise, piiripunktides tollidokumentide täitmise ja esitamise, samuti saadetise valvamise, saajale üleandmise ning laadimise ja mahalaadimisega seotud ülesannete eest.

Alltöövõtja maksustas oma veoteenused 0 maksumääraga, sest need olid seotud tolliprotseduuril viibiva kauba vedamisega. Läti kohus leidis, et kauba vedaja ja kauba saatja vahel puudus otsene õiguslik suhe, siis ei oleks tohtinud 0 maksumäära kasutada.

Eelotsusetaotluse teinud kohus soovis teada kuidas tuleks tõlgendada direktiivi 2006/112 artikli 146 lõike 1 punkti e. Eelkõige soovib kohus selgitada küsimust, kas hoolimata sellest, et alltöövõtja osutatavad teenused olid seotud Läti territooriumi läbivate kaupadega, mõjutab 0 maksumäära kohaldamist asjaolu, et veoteenuseid osutati mitte otseselt kaubasaajale või kaubasaatjale. Teiste sõnadega, kas 0 maksumäära kohaldamist mõjutab see, kes tegelikult transporditeenust osutab.

Euroopa Kohus tõi oma analüüsis välja, et direktiivi 2006/112 artikkel 146 käsitleb selliste tehingute käibemaksuvabastust, mis hõlmavad eksporti väljaspool Euroopa Liitu asuvasse sihtkohta. Rahvusvahelises kaubanduses on selle maksuvabastuse eesmärk järgida põhimõtet, mille kohaselt maksustatakse kaubad ja teenused nende sihtkohas. Iga eksporditehing, samuti sellega sarnane tehing tuleb käibemaksust vabastada, et tagada kõnealuse tehingu maksustamine üksnes kohas, kus kaupu tarbitakse. Euroopa Kohus rõhutas, et igasuguseid maksuvabastusi tuleb tõlgendada kitsalt, sest see on erand põhireeglist, mille alusel tuleb kõik kaubad ja teenused käibemaksuga maksustada.

Euroopa Kohus otsustas, et direktiivi 2006/112 artikli 146 lõike 1 punkti e tuleb tõlgendada nii, et selles sättes ette nähtud maksuvabastust ei kohaldata sellisel juhul kui kauba Euroopa Liidus välja viidava kaubaveo teenust ei osutata otseselt asjaomaste kaupade saatjale või saajale. Mis tähendab, et KMS regulatsioon ei ole kooskõlas Euroopa Kohtu seisukohaga. Kohus täpsustab, et 0 maksumääraga saab maksustada ainult seda teenust, mida transpordifirma osutab otse kauba saatjale või kauba saajale.

1C-288/16

Jaga lugu:
RAAMATUPIDAJA UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Telli olulisemad raamatupidaja uudised igal nädalal enda postkasti.

Raamatupidaja.ee toetajad:

Marianne Lõhmus
Marianne Lõhmusraamatupidaja.ee ärijuhtTel: 6670405
Cätlin Puhkan
Cätlin Puhkanraamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700