21. september 2015
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Juhtimisteenuse osutamise maksuriskid

BDO maksunõustaja Ave Rego ja maksu- ja ärinõustamisteenuste juht Urmas Võimre
Foto: Gert Kelu
BDO maksunõustaja Ave Rego ja maksu- ja ärinõustamisteenuste juht Urmas Võimre toovad välja kõige olulisemad punktid hiljutises „OÜtamise“ kohtuasjas ning selgitavad riske, mis kaasnevad juhtimisteenuse osutamisega läbi isikliku äriühingu.

Hil­juti nõus­tus Rii­gi­ko­hus (3-3-1-25-15) mak­su­hal­duriga kaa­suses, kus mak­su­hal­dur kva­li­fit­see­ris juha­tuse liik­me­tele kuu­lu­vate äri­ühin­gu­tega sõl­mi­tud käsun­dus­le­pin­gud (kon­sul­tat­sioo­ni­le­pin­gud) töö­le­pin­gu­teks.

Rii­gi­ko­hus nõus­tus ka sel­lega, et mak­su­hal­dur luges äri­ühin­gu­tele teh­tud väl­ja­mak­sed täies ula­tu­ses töö­taja neto­tas­uks, sel­gi­ta­des see­juu­res, et bru­to­tas­uks luge­mine pole põh­jen­da­tud, kui­võrd mak­su­sea­du­sed ei või­malda mak­sude tasu­mise ja kin­ni­pi­da­mise kohus­tusi üle anda töö­and­jalt töö­tajale.

Olu­li­se­mad punk­tid, millele mak­su­hal­dur käsun­dus­suhte töö­suh­teks klas­si­fit­see­ri­misel tugi­nes, olid järg­mised:

Käsun­di­saa­jad (juha­tuse liik­med, kes osu­ta­sid tee­nust oma äri­ühin­gute kaudu) täit­sid kon­sul­tat­sioo­ni­le­pin­gute alu­sel samu üles­an­deid, mida vara­semalt töö­le­pin­gute alu­sel ehk tege­mist oli töö­le­pin­gute jät­ku­mi­sega.Käsun­di­saa­jad allusid käsundi andja osa­ni­kule, kes mää­ras tee­nus­le­pin­gute tasud, jagas töö­kor­ral­dusi ja –üles­an­deid.Töö­üles­an­nete täit­miseks kasu­tati käsun­di­andja vara.Käsundi võt­jate allu­vu­ses töö­ta­sid käsun­di­andja töö­ta­jad.Töö­aeg ühtis käsun­di­andja tava­pä­rase töö­ajaga.Käsun­di­saa­ja­telt ei nõu­tud käsun­dus­le­pin­gule omast aru­and­lust.Juha­tuse liikme üles­an­ded moo­dus­ta­sid vaid väikse osa kõi­ki­dest käsun­di­andja pool täi­de­ta­va­test üles­an­ne­test.

Lisaks Rii­gi­kohtu sei­su­ko­hale, et juha­tuse ja nõu­kogu liik­me­tega seo­tud äri­ühin­gute puhul võib tehingu näi­lik­kus väl­jen­duda sel­les, ei juh­ti­mis- ja nõus­ta­mis­tee­nu­seid ei osu­ta­nud äri­ühin­gud, vaid füü­si­li­sed isi­kud, on Rii­gi­ko­hus välja too­nud, et töö­ta­ja­tega seo­tud äri­ühin­gute puhul väl­jen­dub näi­lik­kus sel­les, et käsun­dus­le­pingu ase­mel oli tege­mist töö­le­pin­guga. Mõle­mal juhul tuleb lepingu tei­seks poo­leks lugeda füü­si­list isi­kut ja tehing vas­ta­valt mak­sus­tada.

Tähe­le­panu tuleb pöö­rata ka sellele, et kui tehin­gute sisu osu­tub tege­li­kust eri­ne­vaks, puu­dub äri­ühin­gul õigus kon­sul­tat­sioo­ni­tee­nuse arve­tel kajas­ta­tud käi­be­maksu sisend­käi­be­mak­suna maha arvata, kui­võrd töö­suhte raa­mes töö tege­mine ei ole käi­be­mak­sus­ta­mise mõis­tes ette­võt­lus.

Allikas: BDO

Autor: Ave Rego, BDO maksunõustaja Urmas Võimre, BDO maksu- ja ärinõustamisteenuste juht

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700