Autor: Raamatupidaja.ee • 16. august 2005
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Tollimaksuga seotud rakendusaktid

Sisenemisformaalsused Vabariigi Valitsuse 26.04.04. a määrus nr 132 Kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel tolliformaalsuste teostamise kord, ülddeklaratsioonina kasutatavate dokumentide loetelu ja sisenemisdeklaratsiooni täitmise juhend Kauba ajutine ladustamine Rahandusministri 27.04.04. a määrus nr 100 Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord

TollideklaratsioonRahandusministri 27.04.04.a. määrus nr 99 Täiendavad juhised kirjaliku tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamiseksRahandusministri 23.04.04. a määrus nr 95 Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhisedVabariigi Valitsuse 26.04.04. a määrus nr 132 Kauba ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamisel tolliformaalsuste teostamise kord, ülddeklaratsioonina kasutatavate dokumentide loetelu ja sisenemisdeklaratsiooni täitmise juhendE-teenusedRahandusministri 19.12.02.a. määrus nr 149 Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiriRahandusministri 23.04.04. a määrus nr 93 Tollile elektrooniliselt deklaratsioonide esitamise ja andmete edastamise kordMuud deklaratsioonid (reisija)Rahandusministri 23.04.04. a määrus nr 91 Reisija tolliformaalsuste kord, reisija deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhendTolliagentuurRahandusministri 23.04.04. a määrus nr 89 Tolliagentuuri tegevusloa ja tolliagendi tunnistuse väljastamise ja kehtetuks tunnistamise ning tolliagentuuri tegevuse kord

Ajutine importRiigikogu 26.09.95 Ajutise sisseveo konventsiooniga ühinemise seadus. Ajutise sisseveo konventsioonVabariigi Valitsuse 13.03.01 määrus nr. 92 Ajutise sisseveo konventsiooni rakendamineVabariigi Valitsuse 27.04.04 määrus nr 147 Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhisedEksportVabariigi Valitsuse 27.04.04 määrus nr 144 Ekspordi tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised ning eksportimisel tolliformaalsuste teostamise kordVabariigi Valitsuse 29.04.04 määrus nr 159 Eksporditoetuse andmise täpsem kordPõllumajandusministri 27.04.04 määrus nr 76 Impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vormTolliladustamineVabariigi Valitsuse 27.04.04 määrus nr 147 Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhisedRahandusministri 27.04.04 määrus nr 100 Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kordTransiitTIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo konventsioon (TIR-konventsioon)Vabariigi Valitsuse 19.10.93 määrus nr. 322 Uue TIR - vihiku kasutuselevõtmise kohtaVabariigi Valituse 28.09.94 määrus nr 350 TIR konventsiooni täitmise korraldamineVälis- ja seestöötleminePõllumajandusministri 27.04.04 määrus nr 76 Impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vormVabariigi Valitsuse 27.04.04 määrus nr 147 Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhisedVabasse ringlusse lubamineVabariigi Valitsuse 27.04.04 määrus nr 145 Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhisedVabatsoonVabariigi Valitsuse 10.09.04 korraldus nr 710-k Valga vabatsoonVabariigi Valitsuse 10.09.04 korraldus nr 709-k Sillamäe vabatsoonVabariigi Valitsuse 10.09.04 korraldus nr 708-k Muuga sadama vabatsoonRahandusministri 23.04.04 määrus nr 92 Täiendavad juhised vabatsoonis ja vabalaos tegutsemiseks ning tegutsemisloa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kordHävitamine tollikontrolli allRahandusministri 23.04.04 määrus nr 85 Konfiskeeritud võltsitud rõivaste ja jalatsite riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele üleandmise kordRahandusministri 23.04.04 määrus nr 87 Kauba riigi omandisse ülekandmise, samuti kauba tollijärelevalve all hävitamise kordRahandusministri 23.04.04 määrus nr 88 Tollioksjoni korraldamise ko

Koostatud 14. novembril 1975. a Genfis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 21. märtsil 1993. a

KlassifitseerimineTariifikvoodidVabariigi Valitsuse 26.04.04. a määrus nr 133 Eesti tollitariifistiku haldamise kor

Tolliväärtus

Eesti Panga presidendi 13.12.02 määrus 20 Eesti krooni päevakursside fikseerimise kor

Kauba päritolu

Riigikogu 07.04.04.a. Lepingu Tehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas ratifitseerimise seadus02.03.1992.a. Euroopa Majanduspiirkonna lepingVabariigi Valitsuse 27.04.04. a määrus nr 142 Kauba mittesooduspäritolu tõendava päritolusertifikaadi taotlemise ja väljastamise kor

vaata lepingut: Leping Tehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi osalemise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas

Tollisoodustused

Rahandusministri 07.04.04. a määrus nr 56 Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt ja kütuselt aktsiisi tagastamise kordRahandusministri 07.04.04. a määrus nr 57 Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kordVabariigi Valitsuse 27.04.04 määrus 149 Välisesinduse, välisesinduse töötaja ning tema perekonnaliikme kõigist maksudest vabastatud kauba tolliformaalsuste teostamise kor

CAP kaubadRiigikogu 24.03.04 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusVabariigi Valitsuse 29.04.04 määrus nr 160 Makseagentuuri ja kontrolliasutuste koostöö täpsem kordRahvusvahelised postisaadetisedVabariigi valitsuse 07.07.05 määrus 154 Rahvusvahelisele postisaadetisele tollikäitlusviisi määramiseks vajalike formaalsuste teostamise kordRiigikogu 13.06.01 PostiseadusTeede- ja Sideministri 12.11.01 määrus nr 101 Posti teel edastamisele mittekuuluvad saadetisedRaudteeRiigikogu 19.11.03 RaudteeseadusVabariigi Valitsuse 18.03.04 määrus nr 75 Raudteeliikluse olulise piiramise ja ajutise sulgemise kordRiigikogu 07.04.04 Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seadusVabariigi Valitsuse välisleping 9. mai 1980. aasta Rahvusvahelise Raudteeveo Konventsioon COTIFVabariigi Valitsuse välisleping 9. mai 1980. aasta Rahvusvahelise Raudteeveo Konventsioon 3. juuni 1999. aasta muutmisprotokollile vastavas redaktsioonis CotifVee- ja õhusõidukite varustamineVabariigi Valitsuse 27.04.04 määrus nr 146 Varudele tollikäitlusviisi määramiseks vajalike tolliformaalsuste teostamise kordRahandusministri 07.04.04 määrus nr 63 Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetel

muudetud VV 20. septembri 2004. a määrusega nr 300

Rahandusministri 26.04.04 määrus 98 Deklareeritud kauba impordi- ja eksporditollimaksude summa arvestusse kandmise, teatamise ja tasumise kordTagatisRahandusministri 23.04.04 määrus 94 Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alusedAktsiisid (alkohol, tubakas, kütus, pakend)Riigikogu 04.12.02 Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadusVabariigi Valitsuse 01.07.02 määrus 208 Riikliku erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registri pidamise põhimäärusRahandusministri 07.05.04 määrus 103 Euroopa Komisjoni määrustega nr 2719/92/EMÜ ja nr3649/92/EMÜ kehtestatud saatelehtede liikumise ja täitmise täpsustatud kordRahandusministri 19.02.03 määrus 26 Aktsiisilaos, mille tegevusloa kehtivus on peatatud, ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikaubaga keelatud toimingute loeteluRahandusministri 19.02.03 määrus 34 Aktsiisikauba nomenklatuur"Rahandusministri 19.02.03 määrus 35 Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kordRahandusministri 19.02.03 määrus 39 Ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba saatelehe ja aktsiisivabastustõendi vormid, nende täitmise, väljastamise ja esitamise kord ning saatelehe tagastamise kord ja tähtaeg, samuti ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba saatelehel nõutavate andmete loetelu ning selle saatelehe täitmise ja väljastamise kordRahandusministri 30.03.04 määrus 37 Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kordRahandusministri 07.04.04 määrus 48 Aktsiisilaost lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saatedokumentRahandusministri 07.04.04 määrus 49 Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kordRahandusministri 07.04.04 määrus 50 Aktsiisi tagatissumma määramise alused ja tagatissumma minimaalsed määradRahandusministri 07.04.04 määrus 53 Aktsiisi tagastamise taotluse vormRahandusministri 07.04.04 määrus 57 Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele, EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele ja teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkooseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus, nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamise kordRahandusministri 07.04.04 määrus 61 Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon ja nende kohta Maksu- ja Tolliameti elektroonsesse infosüsteemi kantavad andmedRahandusministri 07.04.04 määrus 62 Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa vormidRahandusministri 07.04.04 määrus 63 Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis ühendusevälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loeteluMajandus- ja kommunikatsiooniministri 08.04.04 määrus 67 Aktsiisikauba valmistamiseks kulutatud toorme ja aktsiisikauba koguse mõõtmiseks, alkoholi puhul ka etanoolisisalduse määramiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõudedAlkoholRiigikogu 19.12.01 AlkoholiseadusRahandusministri 19.02.03 määrus 29 Alkoholi aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kordRahandusministri 07.04.04 määrus 56 Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt ja kütuselt aktsiisi tagastamise kordVabariigi Valitsuse 26.04.04 määrus 134 Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõudedKütusRiigikogu 23.09.97 Vedelkütuse erimärgistamise seadusRiigikogu 29.01.03 Vedelkütuse seadusRiigikogu 11.02.03 ElektrituruseadusRahandusministri 19.02.03 määrus 24 Kütuse aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kordRahandusministri 19.02.03 määrus 25 Kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kordRahandusministri 19.02.03 määrus 34 Aktsiisikauba nomenklatuurVabariigi Valitsus 18.03.03 määrus 90 Erimärgistatud vedelkütuse erimärgistatuse kindlakstegemise kordRahandusministri 19.03.03 määrus 51 Kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamise ning selle üle kontrolli teostamise kordRahandusministri 27.05.03 määrus 69 Kütuse käitlemise aruande vorm, selle täitmise ja esitamise kordMajandus- ja kommunikatsiooniministri 11.06.03 määrus 97 Nõuded vedelkütuseleMajandus- ja kommunikatsiooniministri 11.06.03 määrus 98 Vedelkütuse vastavussertifikaadi vorm ja selle täitmise juhendRahandusministri 19.09.03 määrus 91 Kergele kütteõlile ja diislikütusele erimärgistamiseks lisatavate ainete loetelu ja kontsentratsioonMajandus- ja kommunikatsiooniministri 02.04.04 määrus 59 Kütuste loetelu, milliste käitlemiseks on nõutav registreeringRahandusministri 07.04.04 määrus 56 Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt ja kütuselt aktsiisi tagastamise kordPakendRiigikogu 21.04.04 PakendiseadusRiigikogu 19.12.96 Pakendiaktsiisi seadusMajandusministri 21.11.97 määrus 43 Tagastuspakendite nimekirja koostamise korra kinnitamineKeskkonnaministri 06.03.01 määrus 12 Pakendi taaskasutamist tõendavate dokumentide loetelu, pakendi kasutamist, importimist, taassissevedu ja taaskasutamist tõendavate dokumentide vormid ja pakendi taaskasutamise määra arvutamise kordKeskkonnaministri 06.03.01 määrus 13 Pakendi taaskasutamise tõendi vormi kehtestamineRahandusministeeriumi 03.03.05 määrus 22 Pakendi aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestamineRahandusministeeriumi 03.03.05 määrus 23 Karastusjookide nomenklatuur vastavalt EÜ Nõukogu määrusele 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohtaTubakasRiigikogu 19.06.00 TubakaseadusRahandusministri 19.02.03 määrus 28 Maksumärkide tagastamisel esitatavate dokumentide loeteluRahandusministri 19.02.03 määrus 30 Maksumärgi kujundus ja liik, maksumärkide väljastamise ja nendest loobumise kord ning maksumärkide saatelehe vorm ja selle täitmise kordRahandusministri 07.04.04 määrus 51 Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kor

Järelevalve

Väärteomenetluse seadustikKaristusseadustikHalduskohtumenetluse seadustikKriminaalmenetluse seadustikRiigipiiri seadusVabariigi Valitsuse 22.07. 2004 määrus nr 257 Strateegilise kauba tolliformaalsuste ja Euroopa Ühenduse sisese edasitoimetamise kord ning tolliasutusele esitatavate andmete loeteluSiseministri 3.11.2004 määrus 61 Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kordVabariigi Valitsuse 21.12.2004 määrus 364 Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise ja riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded ja eriloa väljastamise kordPõllumajandusministri 22.12.2004 määrus 191 Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord, nõuded vabatsoonile, vabalaole või tollilaole, kus on lubatud käidelda mittenõuetekohaseks tunnistatud kaubasaadetisi, nõuded mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustavale ettevõtteleRahandusministri 23.04.04 määrus 90 Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kordPõllumajandusministri 24.05.04 määrus 97 Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700