Autor: Raamatupidaja.ee • 1. aprill 2021

Uued KredEx COVID19 abimeetmed: tingimused, taotlemine ja KKK

KredEx avab uutel tingimustel kriisimeetmed, et aidata ettevõtetel pandeemia jätkumisest tingitud ajutised raskused ületada. Meetmete kogumaht on 180 miljonit eurot. Vastavalt valitsuse otsusele saab KredEx uutel tingimustel laenu- ja käenduslepinguid sõlmida juuni lõpuni.
Foto: Liis Treimann

Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks

Erakorraline käendus võimaldab olemasolevatele laenudele tavapärasest pikemat maksepuhkust (vähemalt 6 kuud) ja lõpptähtaja pikendamist likviidsuse tagamiseks COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Tingmused:

- Ettevõtja ei olnud raskustes olev ettevõtja 31.12.2019 või käenduse taotlemise seisuga

- Maksimaalselt 10 miljonit eurot ettevõtja kohta

- Käendatava laenu intressimäär ei või olla kõrgem kui 6 kuu Euribor + 6% aastas ja lepingu muutmise tasu kõrgem kui 1% käendatava laenu summast

- Laenu taotlemise hetkel on tähtajaks esitatud kõik maksudeklaratsioonid ja nõutud majandusaasta aruanded

- 12. märtsi 2020 seisuga pole krediidiasutustele ületähtajalisi ajatamata võlgnevusi ja riiklike maksude maksuvõlgasid või on need ajatatud

- Erakorralise käendusega tagatavad laenud on kokku piiratud summaga, mis ei ületa ettevõtja 2019 majandusaasta kahekordset palgakulu koos sotsiaalmaksuga või 25% ettevõtja käibest

Taotlemine:

Erakorralise käenduse kasutamiseks pöördu panka

Põhjalikumad tingimused:

Erakorralise proportsionaalse käenduse tingimused olemasolevatele laenudele

Erakorralise fikseeritud käenduse tingimused olemasolevatele laenudele

Erakorraline käendus majutus- ja toitlustussektorile, reisibüroodele ja reisikorraldajatele

Käenduse eesmärk on võimaldada majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele ning reisibüroodele ja reisikorraldajatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.

Tingimused:

- Ettevõtja ei olnud raskustes olev ettevõtja 31.12.2019 või käenduse taotlemise seisuga

- Käenduse määr kuni 100% tagatavast laenust, maksimaalselt 700 000 eurot ettevõtja kohta

- Käendatava laenu intressimäär ei või olla kõrgem kui 6 kuu Euribor + 4% aastas ja lepingutasu rohkem kui 150 eurot

- Laenu taotlemise ajal on tähtajaks esitatud kõik maksudeklaratsioonid ja nõutud majandusaasta aruanded

- 12. märtsi 2020 seisuga pole krediidiasutustele üle tähtajalisi ajatamata võlgnevusi ja riiklike maksude maksuvõlgasid või on need ajatatud

- Prognoositav intressi kandvate kohustuste ja EBITDA suhe koos täiendava laenuga 2018. või 2019. aastal lõppenud majandusaasta kinnitatud aruande EBITDA alusel väiksem kui 10

- Erakorralise käendusega tagatavad laenud on kokku piiratud summaga, mis ei ületa ettevõtja 2019 majandusaasta kahekordset palgakulu koos sotsiaalmaksuga

- Panga või liisinguandja laenu refinantseerimine on lubatud ainult juhul kui refinantseeritava laenu leping on sõlmitud pärast 12.03.2020 ja sellel on kehtiv KredExi käendus

Põhjalikumad tingimused:

Erakorralise proportsionaalse käenduse tingimused majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele, reisibüroodele ning reisikorraldajatele (laiendatud sihtgrupp)

Erakorraline proportsionaalne laenukäendus uutele pangalaenudele

Erakorraline käendus võimaldab ettevõtetele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Tingimused:

- Ettevõtja ei olnud raskustes olev ettevõtja 31.12.2019 või käenduse taotlemise seisuga

- Käenduse määr kuni 90% tagatavast laenust, kuid kuni 10 miljonit eurot ettevõtja kohta

- Käendatava laenu intressimäär ei või olla kõrgem kui 6 kuu Euribor + 6% aastas ja lepingu muutmise tasu kõrgem kui 1% käendatava laenu summast

- Laenu taotlemise ajal on tähtajaks esitatud kõik maksudeklaratsioonid ja nõutud majandusaasta aruanded

- 12. märtsi 2020 seisuga pole krediidiasutustele üle tähtajalisi ajatamata võlgnevusi ja riiklike maksude maksuvõlgasid või on need ajatatud

- Kuni 50% laenust võib kasutada olemasolevate laenude teenindamiseks. Laenude refinantseerimine KredExi poolt käendatava laenuga ei ole üldjuhul lubatud

- Erakorralise käendusega tagatavad laenud on kokku piiratud summaga, mis ei ületa ettevõtja 2019 majandusaasta kahekordset palgakulu koos sotsiaalmaksuga või 25% ettevõtja käibest

Taotlemine:

Erakorralise käenduse kasutamiseks pöördu panka

Põhjalikumad tingimused:

Erakorralise proportsionaalse käenduse tingimused uutele laenudele

Erakorraline väikelaenu käendus

Erakorralise proportsionaalse väikelaenu käenduse eesmärgiks on võimaldada ettevõtjatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Tingimused:

- Ettevõtja ei olnud raskustes olev ettevõtja 31.12.2019 või käenduse taotlemise seisuga

- Käenduse määr kuni 100% tagatavast laenust, kuid mitte rohkem kui 150 000 eurot ettevõtja kohta.

- Käendatava laenu intressimäär ei või olla kõrgem kui 6 kuu Euribor + 4% aastas ja lepingutasu rohkem kui 150 eurot

- Prognoositav intressi kandvate kohustuste ja EBITDA suhe koos taotletava laenuga 2018. või 2019. aastal lõppenud majandusaasta kinnitatud aruande EBITDA alusel väiksem kui 7

- Laenu taotlemise hetkeks on tähtajaks esitatud kõik maksudeklaratsioonid ja nõutud majandusaasta aruanded

- 12. märtsi 2020 seisuga pole krediidiasutustele üle tähtajalisi ajatamata võlgnevusi ja riiklike maksude maksuvõlgasid või on need ajatatud

- Erakorralise käendusega tagatavad laenud on kokku piiratud summaga, mis ei ületa ettevõtja 2019 majandusaasta kahekordset palgakulu koos sotsiaalmaksuga või 25% ettevõtja käibest

- Panga või liisinguandja laenu refinantseerimine on lubatud ainult juhul kui refinantseeritava laenu leping on sõlmitud pärast 12.03.2020 ja sellel on kehtiv KredExi käendus

Põhjalikumad tingimused:

Erakorralise proportsionaalse väikelaenu käenduse tingimused

Taotlemine:

Erakorralise käenduse kasutamiseks pöördu panka

KKK: KredExi kriisimeetmete korduma kippuvad küsimused

Kas KredExi tugi on mõeldav ka neile ettevõtjatele, kes satuvad raskustesse mõne kuu pärast?

Jah, kui ettevõtja vastab teenuste tingimustele ning raskused on põhjustatud COVID-19 puhangust.

Kas KredExi käendust pakutakse koostöös kõikide Eestis registreeritud krediidiasutustega?

Teenust pakutakse koostöös pankade ja Finantsinspektsiooni poolt järelevalvet tehtavate krediidiasutustega.

Mida pean tegema, et minu ettevõte saaks kasutada KredExi poolt pakutavaid erakorralisi teenuseid?

Esmalt tuleb ettevõtjal enda jaoks läbi mõelda plaan, kuidas ettevõte raskustest välja tuua. Rõhutame, et see ei pea olema põhjalik, ega sisaldama äriplaanile omaseid analüüse. Oluline on, et ettevõtja on enda jaoks läbi mõelnud võimalikud lahenduskäigud. Seejärel pöörduda panka ning paluda uut laenu või olemasoleva laenu tagasimaksegraafiku leevendamist.

Juhul kui pank näeb selleks vajadust, kaasavad nad KredExi, et rakendada kriisimeetmeid. Sel juhul otse KredExi poole pöörduda pole vaja, meetmete rakendamine toimub koostöös pangaga. KredExil on tihe koostöö kõigi Eestis tegutsevate suuremate pankadega ning läbi nende jõuab KredExi tugi mugavalt ettevõtjateni.

Kui eelnevate sammudega ei jõuta positiivse lahenduseni, on ettevõtjal võimalik taotleda KredExist erakorralist käibekapitalilaenu. Selleks tuleks üle vaadata laenu tingimustele vastavus ning siis esitada taotlus läbi KredExi veebilehe.

Kas KredExi pakutav erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks võimaldaks ettevõttel taotleda pangast käibelaenu selleks, et tasuda sellega rendi- ja kommunaalmakseid?

Jah, nii laenukäendus kui otselaen võimaldab taotleda laenu rendi- ja kommunaalmaksete tasumiseks, kui ettevõte selleks laenu vajab.

Kuidas saada aru tingimusest: „KredExi erakorraliste käendustega tagatavad laenud ja KredExi erakorralised laenud on kokku piiratud summaga, mis ei ületa kahekordset ettevõtja 2019. aasta palgakulu koos sotsiaalmaksuga või 25% laenutaotleja käibest“?

Soodustingimustel käendusi ja laene tohib ettevõtjatele väljastada piiratud mahus. Maksimaalse lubatud mahu leidmiseks summeeritakse KredExi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt pakutavad kriisiteenused. Käenduse kasutamisel ei lähtuta mitte käenduse, vaid käendatava laenu summast. Näide. Ettevõttele väljastatakse pangast 10 000 eurone uus laen 90% KredEx käendusega. Maksimaalse summa leidmisel lähtutakse laenusummast (10 000 eurot), mitte käenduse summast (90% ehk 9 000 eurot).

Kas ettevõte, mis asutati 2019. aasta lõpus, vastab erakorraliste teenuste tingimustele?

Jah vastab, kui ettevõte alustas äritegevust hiljemalt 2019. aastal ja teenis 2019. aastal lõppenud majandusaasta kinnitatud aruande alusel müügitulu.

Kas olemasolevate kohustuste refinantseerimine või maksete tasumised pangaväliste finantseerimisasutuste ees on lubatud?

KredExi erakorraliste käenduste ja laenuga ei ole üldjuhul olemasolevate kohustuste refinantseerimine lubatud. Erakorralised teenused on mõeldud COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Lubatud on olemasolevate kohustuste (v.a. laenud seotud osapooltelt) teenindamine.

Milline peab olema esitatav äriplaan ja finantsprognoosid?

Esitatavale äriplaanile kindlaid nõudmisi ei ole. Peamine on, et see oleks kergesti arusaadav ja et sealt tuleks välja konkreetne plaan, kuidas COVID-19 puhangust tingitud raskused ületatakse ning uued kohustused täidetakse.

Erakorraliste teenuste hinnatasemed on tavapärasest soodsamad, mis saab peale 31. detsembrit 2020?

Kuni 31. detsembrini 2020 on erakorraliste teenuste tingimuste alusel võimalik käendusi ja laene väljastada kuni kuueks aastaks. Kui peale 1. jaanuari 2021 tekib vajadus sõlmitud lepingut muuta või pikendada, lähtutakse sel hetkel kehtivatest riigiabi reeglitest.

Kas on võimalik saada intressipuhkust KredExi tööstuslaenule?

Üldjuhul mitte. Vaatame projektipõhiselt. Mõeldav vaid juhul, kui pank ka teeb intressimaksepuhkuse.

Kas KredExi käendustasu on võimalik alandada?

KredExi erakorralistele teenustele kehtib teenustingimustes määratud alandatud käendustasu. KredExi tavapärastel teenustel sõltub käendustasu ettevõtja riskiskoorist, käendatava kohustuse muudest tagatistest ja ettevõtte tegutsemisvaldkonnast. Käendustasu vaadatakse üle igakordsel käendatava laenulepingu muutmisel.

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700