Autor: Maksu- ja Tolliamet • 3. mai 2019

Eelarest enne maksuotsuse saabumist

Kui Maksu- ja Tolliametil tekib maksukontrolli käigus põhjendatud kahtlus, et esineb oht, et teie ettevõte võib menetluse kestel muutuda varatuks ning sellest tulenevalt ei ole võimalik määratavat maksusummat sisse nõuda, võib enne maksuotsuse väljastamist rakendada ennetava täitetoiminguna eelaresti, tehes selleks halduskohtule vastava motiveeritud taotluse.

Eelarest seega tähendabki täitmist tagavate toimingute sooritamist enne rahalise nõude või kohustuse määramist. Eelaresti rakendamiseks saab Maksu- ja Tolliamet taotleda halduskohtult järgmiste toimingute sooritamist:

- pangakontode arestimist;

- kinnisasja käsutamise keelumärke kandmist kinnistusraamatusse;

- ehitise kui vallasasja käsutamise keelumärke kandmist ehitusregistrisse;

- sõiduvahendi käsutamise keelumärke kandmist vastavasse registrisse;

- laeva käsutamise keelumärke kandmist laevakinnistusraamatusse;

- anda korraldus väärtpaberite või väärtpaberikonto blokeerimiseks vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses sätestatule;

- taotleda hüpoteegi seadmist kinnisasjale või laevakinnistusraamatusse kantud laevale või tsiviilõhusõidukite registrisse kantud õhusõidukile. Hüpoteegi suhtes kohaldatakse asjaõiguses sätestatud kohtuliku hüpoteegi regulatsiooni.

- Kui täitetoimingu sooritamise tinginud asjaolu on ära langenud või kui olete esitanud tagatise võimaliku rahalise nõude või kohustuse tagamiseks, lõpetatakse täitetoiming hiljemalt kahe tööpäeva jooksul.

Maksuotsuses määratud maksusumma tuleb üldjuhul tasuda 30 kalendripäeva jooksul maksuotsuse kättetoimetamise päevast, tollimaks kuulub tasumisele 10 päeva jooksul.

Muud maksukontrolliga seotud toimungud:

Sunniraha

Korralduse mittetäitmisel või osalisel täitmisel võib rakendada sunniraha. Selleks saadab Maksu- ja Tolliamet sunniraha tasumise korralduse, kus on välja toodud nii tasumisele kuuluv sunniraha summa kui ka uus kohustuste täitmise tähtaeg.

Intressid

Intress on maksuõigussuhtest tekkiv kõrvalkohustus, mis on kehtestatud riigi huvide kaitsmiseks ja motiveerimiseks, et tasuda maksud tähtaegselt. Intress ei ole käsitletav sanktsioonina.

Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, millal maksu tasumine seaduse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud (vt lähemalt intresside tasumisest).

Väärteomenetluse alustamise alused

Läbi väärteomenetluse on meil võimalik mõjutada isikuid süütegudest hoiduma, kaitsta õiguskorda, suurendada majanduse konkurentsivõimet ja ühiskonna turvalisust, aidates seeläbi ühtlasi kaasa ameti strateegiliste eesmärkide saavutamisele.

Juhime tähelepanu, et väärteomenetlus ja kontrollimenetlus on kaks eraldi menetlust. Kontrollimenetluse lõppemine ei tähenda väärteomenetluse lõppemist ja vastupidi.

Jaga lugu
Raamatupidaja.ee toetajad:
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700