Autor: Raamatupidaja.ee • 27. veebruar 2019

Aruandluskorraldus

Vastavalt raamatupidamise seadusele on alates 01.01.2017 Eesti hea raamatupidamistava asendatud Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus.
Eesti Finantsaruandluse Standard alates 2018
Autor: scanpix

Kehtiva raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS) § 17 lõike 1 kohaselt peavad finantsarvestuse korraldamises ja finantsaruandluses kasutatavad arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis olema kooskõlas RPS-s sätestatud nõuetega ja ühega järgmisest kahest finantsaruandluse standardist: Eesti finantsaruandluse standard ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (edaspidi otsekohalduv standard).

Kehtiva RPS § 3 punkti 7 kohaselt on Eesti finantsaruandluse standard rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad toimkonna juhendid ning riigi, riigiraamatupidamiskohustuslaste, kohaliku omavalitsuse üksuste, muude avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning teiste raamatupidamiskohustuslaste, kelle üle eelnimetatud isikutel on otseselt või kaudselt või teiste valitseva või olulise mõju all olevate isikute kaudu valitsev mõju, puhul ka avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis sätestatud nõuded.

Eesti Finantsaruandluse Standard alates 2018

RTJ 1 - Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted

RTJ 2 - Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes

RTJ 3 - Finantsinstrumendid

RTJ 4 - Varud

RTJ 5 - Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

RTJ 6 - Kinnisvarainvesteeringud

RTJ 7 - Bioloogilised varad

RTJ 8 - Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad

RTJ 9 - Rendiarvestus

RTJ 10 - Tulu kajastamine

RTJ 11 - Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine

RTJ 12 - Sihtfinantseerimine

RTJ 13 - Likvideerimis- ja lõpparuanded

RTJ 14 - Mittetulundusühingud ja sihtasutused

RTJ 15 - Lisades avalikustatav informatsioon

RTJ 16 - Teenuste kontsessioonikokkulepped

PS! EFS RTJd 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 15 ja 16 on muudetud ja neid kohaldatakse 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandlusperioodidele ning ülejäänud RTJe ei ole muudetud nind neid kohaldatakse 2017. aasta 1. jaanuaril või hiljem algavatele aruandlusperioodidele.

Allikas: Rahandusminiseerium

Jaga lugu
Raamatupidaja.ee toetajad:
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700