Kohtusaalist: autokool ja käibemaksuvabastus

Kas autosõidu õpetamine on üldharidus ja kuulub sellega käibemaksu vabastuse alla? Deloitte Advisory maksunõustaja Tõnis Elling selgitab.

Kas autosõidu õpetamine kuulub käibemaksu vabastuse alla  Foto: scanpix

Käibemaksuseaduse (KMS) §16 lg 1 p 6 alusel on üldharisduskoolitus maksuvaba käive. Maksuvabastuse hulgast on aga välistatud ärilistel eesmärkidel antav muu koolitus. Eestis on palju vaieldud selle üle, mis on ärilistel eesmärkidel antav koolitus ja kuidas seda eristada näiteks mittetulundusühingu poolt korraldatavast koolitusest. Mittetulundusühingu poolt korraldatav koolitus peaks juba nime poolest välistama ärilise eesmärgi, aga päris 100% see nii alati ei ole. Nüüd on Euroopa Liidu Kohtusse (Euroopa Kohus) jõudunud vaidlus autosõidu õpetamise kohta ja kohtu jurist on oma arvamuse selles küsimuses kujundanud. Veel ei ole kohus lõplikku otsust teinud, aga kohtu juristi argumendid ja seisukohad väärivad lähemalt tutvustamist.

Tänapäeva ühiskonnas on auto juhtimise oskus niisama levinud kui lugemis- ja kirjutamisoskus – pea kõigil on olemas juhiluba. Kuid kas see põhjendab sõiduõppe maksust vabastamist samadel tingimustel, nagu on maksust vabastatud lugema ja kirjutama õpetamine? Seda peab Euroopa Kohus nüüd arutama.

Käibemaksudirektiivi 2006/112/EÜ artikli 132 lõike 1 punktides i ja j on sätestatud, et liikmesriigid vabastavad käibemaksust järgmised tehingud:

i) laste ja noorte haridus, kooli- või ülikooliharidus, kutseõpe või ümberõpe, samuti nendega otseselt seotud teenuste osutamine ja kaubatarned nimetatud eesmärkidel tegutsevate avalik-õiguslike organisatsioonide või teiste asjaomases liikmesriigis sarnastel eesmärkidel tegutsevana tunnustatud organisatsioonide poolt;

j) õpetajate antav eraõpe kooli- või ülikoolihariduse raames.

Kaasuse asjaolude kohaselt maksustas Saksamaa äriühing autokooli sõiduõpetuse käibemaksuga, kuid esitas maksuhaldurile taotluse hiljem käibemaksu arvestust korrigeerida, viidates direktiivi sätetele, et ka see koolitus peaks olema üldharidus ja seega maksust vabastatud. Saksamaa siseriiklik kohus peatas asja lahendamise ja esitas Euroopa Kohtule mitu küsimust, millest Eesti mõistes on oluline eelkõige esimene.

1.Kas kooli- või ülikoolihariduse mõiste direktiivi 2006/112 artikli 132 lõike 1 punktides i ja j hõlmab mootorsõidukijuhi koolitust B- ja C1 kategooria juhilubade saamiseks?

Enne kui kohtujurist hakkas seda küsimust analüüsima, tõi ta välja, et näiteks Saksamaa, Austria, Portugali ja Soome valitsus ning Euroop komisjon on veendunud, et selline koolitus peaks olema käibemaksuga maksustatav koolitus nii nagu praegu. Seevastu Hispaania ja Itaalia valitsus arvavad, et sõiduõpetamise koolitus peaks olema osa üldharidusest ja seega maksuvaba.

Asjas arvamuse andnud kohtu jurist arvab samuti, et kooli- või ülikoolihariduse mõiste ei hõlma mootorsõidukijuhi koolitust. See tuleneb nii direktiivi 2006/112 artikli 132 lõike 1 punkti i grammatilisest kui ka teleoloogilisest tõlgendusest.

Kohtujurist selgitab, et hoolimata sellest, et liikmesriigid on direktiivi sätteid oma seadustesse erinevalt tõlkinud, on direktiivi mõte siiski üheselt arusaadav. Direktiivi artikli 132 lõike 1 punktis i ette nähtud maksuvabastuse kohaldamisala puhul on tegemist universaalse, see tähendab kõigile üldiselt kättesaadava – ning alamastmes isegi kohustusliku – haridusega, see tähendab sellise haridusega, mis hõlmab väga laia teadmiste baasi, mida kooli- ja ülikoolisüsteemi raames pakutakse ja mis on olemas kõikides liikmesriikides. See süsteem, mida mõnes riigis nimetatakse „riiklik haridus“ ning mis jaguneb astmetesse, mida sisuliselt võib määratleda kui alus-, põhi-, ja kõrgharidus, tagab kõikidele elanikele laia teadmiste ja oskuste baasi, mis võimaldab kaasaegses ühiskonnas nii eraelus kui ametialaselt hakkama saada.

Kohtujurist jätkab, et sellist üldharidussüsteemi iseloomustab muu hulgas asjaolu, et see on tugevalt ja igakülgselt seadustega reguleeritud. Seadustega on määratletud koolisüsteemi ülesehitus ja koolide töökord, õppeprogrammid, õpetajate kvalifikatsioon ja lõpuks diplomite saamise tingimused.

Mootorsõidukijuhi koolitus seevastu ei kuulu üldhariduskoolituse hulka. Kohtujurist analüüsib ka direktiivi sätte eesmärkki, kuid jõuab samale tulemusele. Saab näha, kas Euroopa Kohus jõuab samale tulemusele ja võtab Kohtujuristi ettepanekut kuulda. Seni on Eestis autokoolitus maksuvabastuse alt välistatud ehk siis käibemaksuga maksustatud. Saab näha, kas tuleb hakata kohaldatavat praktikat muutma.

Jaga lugu:
RAAMATUPIDAJA UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Telli olulisemad raamatupidaja uudised igal nädalal enda postkasti.

Raamatupidaja.ee toetajad:

Marianne Lõhmus
Marianne Lõhmusraamatupidaja.ee ärijuhtTel: 6670405
Cätlin Puhkan
Cätlin Puhkanraamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700