Autor: Raamatupidaja.ee • 15. oktoober 2014
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Miks MTA loobub tankistide kasuks?

MTA peadirektori asetäitja Egon Veermäe
Foto: Raul Mee
Neljapäeval, 16. oktoobril kell 12.00-14.00 vastas Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Egon Veermäe raamatupidaja.ee-s lugejate küsimustele töötamise registri, 1000euroste arvete deklareerimise ning uue TSD-vormi kohta.

Mitmed hiljutised või peatsed muudatused maksuseadustes on tekitanud hulga sisulisi ja vormilisi küsimusi. Selle kohta, kuidas seadusi ja uusi nõudeid täita, on avaldatud juba hulganisti materjale ning korraldatud koolitusi.Nüüd on lugejatel võimalus kripeldama või vastamata jäänud küsimustele vastused saada Maksu- ja tolliameti tippjuhilt, peadirektori asetäitjalt Egon Veermäelt.

VASTATUD KÜSIMUSED

Monika Aru

Tere. Aktsiaseltsil on 100% maksustatav käive. Sõiduautosid kasutatakse nii töö- kui erasõitudeks. Kas proportsioon töö- ja erasõitude vahel mõjutab ka sisendkäibemaksu mahaarvamise suurust või saab kõigilt sõiduautodega seotud kulutustelt siiski maha arvestada 50% sisendkäibemaksu? Näiteks töösõite tehakse ühes kuus 30% ja erasõite 70%- sisendkäibemaksu arvestatakse maha ikkagi 50% või hoopiski 30%? Teid ette tänades! Monika AruSõiduautodele tehtud kuludelt saab sisendkäibemaksu maha arvata mitte rohkem kui 50%, era- ja töösõitude proportsioon mahaarvamise määra ei mõjuta. Sisendkäibemaksu mahaarvamise määra mõjutaks näiteks see, kui ettevõtjal on nii maksustatav kui maksuvaba käive. Antud näites, kui ettevõttel on vaid maksustatav käve, töösõite on 70% ja erasõite 30%, saab sisendkäibemaksu maha arvata 50%.

Olli Nigol

Kuidas täita KMD INFi, kui arve esitatakse nn allüksusele? Näiteks Kaitsevägi (omab reg.numbrit), kuid tal on palju allasutusi (ilma reg.numbrita). Arvet tahetakse saada ju allüksuse nimele (Kaitseväe Logistikakeskus, Kaitseväe Värbamiskeskus,kaitseväe ringkonnad, jne.) Samuti on ka valdadel allasutusi ilma reg.numbrita. Näieks vallas on 1 reg.numbriga lasteaed, mis koosneb 3-st erineva nimega lasteaiast. Arvet tahetakse saada konkreetse lasteaia nimega ja aadressiga, mitte reg.numbriga lasteaia nimele.Need allasutused on ka ise nii arve esitajad kui saajad, seega soovitame küsida arve saajalt tema registri koodi ja juriidilise isiku nime. KMD INF täitmiseks piisab registrikoodi sisestamisest ja süsteem leiab ise nime.

Kai Ottel

Küsimus käibedeklaratsiooni lisa täitmise kohta. Kas veerg 10 erisuse kood vajab täitmist, kui on tegu tavapärase 20 % käibega, nii ost kui müük? Ei saa sellest erisuse koodist aru.Erisuse koodi ei pea märkima, kui ettevõttel on tavapärane 20% maksustatav käive. Tavapärase ettevõtluse käigus tuleb erisuse kood 03 INF A osas märkida siis, kui ühel ja samal arvel näidatakse lisaks 20%/9% käibele ka näiteks 0% käive või maksuvaba käibena käsitletavaid tehinguid või leppetrahvi või muu selline nõue, mida ei loeta käibeks. INF B-osas erisuse kood 11 tuleb märkida siis, kui arvel näidatud käibemaksust saab üksnes osaliselt maha arvata. Näiteks, kui sõiduautot kasutatakse ka isiklikeks sõitudeks.

A.Paluvits

Inimene tuleb töötamise registris registreerida. Natuke segane on, kuidas toimida n.ö ühekordsete töötajatega, kes mõnikord teevad lepingu alusel tööd paar kuud järjest, siis on paar kuud vahet ja teevad jälle kuu tööd. Kas see tähendab, et iga uue lepingu korral on vaja inimene registreerida ja siis uuesti registreering lõpetada?Töötamise registreerimise periood sõltub sellest, kuidas tööd võimaldav isik ja tööd tegev isik on omavahel kokku leppinud. Kui pooled näevad suhet kestvana pikemat aega, siis võibki töötamist registreerida ajas kestvana. Kui lepinguline suhe tekib kord aastas ja katkeb aastaks, siis tuleks seda ka vastavalt registreerida.

Eeldatavalt on töösuhte aluseks sel juhul ka võlaõiguslik leping. Töölepinguga peaks väljamaksed olema üldjuhul igakuised ja kui neid ei ole, siis on üldjuhul kohustus maksta sotsiaalmaksu vähemalt kehtestatud miinimummääralt.

Katrin

Tere! Küsin tankistide kohta. Miks Maksuamet nii lihtsalt loobub tankistide kasuks? Minul oli juhus, kus Maksuamet pani kriminaalasja kokku juhatuse liikme vastu, firma võttis tankisti ja jõudis firma ennem ära lõpetada- edestades Maksuametit paari päevaga. Esiteks kuidas saab üldse nii olla, et Äriregister lõpetab firma, mille vastu Maksuamet paneb krim asja kokku? Teiseks, seda Äriregistri kannet saab ju tühistada. Selle asja puhul kaotas riik ca 250 000.- eurTankistiteenuse ostmine ei vabasta juhatuse liikmeid vastutusest. Maksumenetlust või kriminaalmenetlust teostatakse isikute suhtes kelle juhtimise all ja süül rikkumised toime pandi. Tõepoolest, kui äriühing on jõutud kustutada, siis maksuhaldur enam vastutusmenetlust läbi viia ei saa. Kui äriühingul on maksuvõlg juba aga olemas, siis on äriregistri pidaja kohustatud maksuhaldurilt kustutamiseks nõusolekut küsima. Kui maksuhalduril tekib vajadus äriühing registrisse ennistada, siis selliseks tegevuseks on alused ja praktika olemas.

Samas ei saa eitada, et variisikud ja nende kasutamine on MTA jaoks probleemiks. Oleme teinud Justiitsministeeriumile ettepanekuid, kuidas saaks säilitada äriühingute loomise mugavuse, kuid samal ajal tagada ka piisav järelevalve. Näiteks võiks olukorda parandada variisikute või halva maksedistsipliiniga isikute registri loomine, enne äriregistri kannete sooritamist nende õigsuses veendumine või maksuvõla tekkimise perioodide ning nende juhatuse liikmete/omanike avalikustamine, kelle juhtimise perioodil on probleemid tekkinud.

Erki

Lugesin, et maksuhaldurit peab hakkama ettevõtte sõiduautode kasutusest ja sisendkäibemaksu arvestusest teavitama ja täiendatakse jälle ka KMD INFi vorme. Miks seda KMD INFi ühekorraga valmis ei tehtud? Ja mis ajast ning kuidas seda käibemaksuarvestust pidama peab hakkama?Sõiduautode sisendkäibemaksu mahaarvamise muudatusega seoses on Rahandusministeeriumil plaanis muuta KMD vormi, lisades sinna 4 täiendavat lahtrit. KMD muudatusi ei ole veel vastu võetud, kuid eelnõu kohaselt tuleks

Lahtris 5.3 märkida käibemaksuseaduse § 30 lõikes 4 sätestatud tingimustele vastavate ettevõtluses kasutatavate sõiduautode arv ning lahtri 5 summas sisalduv sisendkäibemaksusumma, mis on sellise sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel maha arvatud.

Lahtris 5.4 märkdia käibemaksuseaduse § 30 lõikes 3 sätestatud tingimustele vastavate osaliselt ettevõtluses kasutatavate sõiduautode arv ning lahtri 5 summas sisalduv sisendkäibemaksusumma, mis on sellise sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel maha arvatud (maksimaalselt 50% sisendkäibemaksust).

Käibemaksuseaduse kohaselt jõustuvad sõiduautode sisendkäibemaksu mahaarvamisega seotud muudatused 1.detsembrist.

Eeltoodud muudatus ei too muudatust kaasa KMD INF vormi osas.

Autojuht

Küsimus firmaautode maksustamise kohta. Mida tähendab, et eraldi arvestust tuleb pidada üksnes ettevõtluse ja osaliselt ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel?Ettevõttele sõiduautode soetamisel ja nende tarbeks kulude tegemisel tuleb hakata 1.detsembrist jälgima, kas sisendkäibemaksu on õigus maha arvata 100% või 50%.

Kui sellist sõiduautot kasutatakse töötajate erasõitudeks, tuleb erasõitude üle arvestust pidada juhul, kui ei soovita tasuda makse erisoodustuse maksimumhinnalt 256 eurolt. Kui erasõitude üle peetakse arvestust, saab maksta maksud arvestusejärgselt erisoodustuse hinnalt. Kui arvestusejärgne erisoodustuse hind osutub kõrgemaks kui erisoodustuse maksimumhind, makstakse maksud erisoodustuse maksimumhinnalt.

Spets

Kuidas täpsemalt aitaks 1000euroste tehingute deklareerimine võidelda nt salakütusemüüjate vastu?KMD INF ehk tuhande euroste tehingute deklareerimine on suunatud parema käibemaksu laekumise tagamiseks. Oluliselt muutub maksuhalduri jaoks töökorraldus, paraneb riskianalüüs, mis toob kaasa selle, et kontroll muutub täpsemaks, kontrollitakse eelkõige neid isikuid, kellel maksuriskid.

Kui rääkida kütuse sektorist siis võib seal tinglikult pettused jagada kaheks, ühed on keskendunud eelkõige käibemaksupettuste toimepanemiseks ning KMD INF on kindlasti meede, mis toetab nende pettuste vähendamist.

Teistliiki pettused on täiesti "musta" (aktsiisi- ja käibemaks maksmata) kütuse jõudmine legaalsesse võrku. Selle vastu võitlemisel teeb maksuhaldur oma igapäevast tööd ning lisaks sellele oleme Õliühinguga koostöös analüüsimas praeguse kütusearuandluse toimimise muutmist eelkõige suunaga, minna üle reaalajas andmeedastusele.

Rein Erm

Siin raamatupidaja.ee artiklis (http://www.raamatupidaja.ee/?PublicationId=2B352401-DABE-4DCD-BECC-B51BF1F08883&ref=rss) on kirjas: "Seadus jõustub plaanipäraselt 1. detsembrist ka siis, kui nõusolek saadakse alles 30. novembriks. „Siseriiklik menetlus võib olla varem lõpule viidud ning regulatsioon jõustub erandi saamisel. . . . “ lisas Mailin Aasmäe Rahandusministeeriumi avalike suhete osakonnast." Kas ma saan õigesti aru - Rahandusministeeriumi arvates peaksid majandustarkvara arendajad suutma kõik vajalikud täiendused oma tarkvaras 12 tunni jooksul (öösel) ära teha? 30. novembril saabub kinnitus seadusemuudatuse jõustumise kohta ja 1. detsembril peavad raamatupidajad hakkama sissetulevaid (sõiduautoga seotud) ostuarveid uut moodi sisestama? Ma saan aru küll, et nad võivad need sõiduautoga seotud ostuarved natukeseks ajaks kõrvale lükata ja hiljem sisestada, aga ka 1 nädal on majandustarkvara arendamiseks naeruväärselt lühikene aeg.Oleme sellest üleminekuga seotud ajakriitilisusest teadlikud ning koostöös Rahandusministeeriumiga otsime kohast lahendust.

Arli Kukk

Kas litsentsilepingu alusel töötamine tuleb ka TÖRis registreerida?Litsentsilepingu (nt autoriõiguse loovutamine) alusel tasu (millelt makstakse ainult tulumaksu) saajaid töötamise registris ei registreerita, kuna antud juhul ei ole tegemist töötamisega maksukorralduse seaduse mõttes.

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700