7. jaanuar 2010
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

KUIDAS vältida pärandiga kaasnevaid probleeme

Pärandiga seotud vaidluste vältimiseks soovitavad asjatundjad ettevõtjatel teha testament. Pärandi vastuvõtjatel tuleb arvestada, et koos varaga päritakse ka võlad.

Siin leheküljel ilmuvad soovitused on koostatud notar Priidu Pärna, justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõuniku Vaike Murumetsa ja maksuameti abil.

3 probleemiLevinud raskused pärimisel

    * 1. Pärimisasjad jäävad õigel ajal vormistamata Näiteks isik sureb, kinnisvara on registris abikaasa nimel ja surma järel ei tule keegi selle peale, et pool sellest kinnisvarast kuulus surnud isikule ühisvara osana ja vajaks pärimist. Kui aastaid hiljem soovib registrisse kantud omanik tehinguid teha, siis selgub, et pool varast on pärimata ja pärimisasi tuleb nüüd lahendada, millega läheb kuid.

    * 2. Vaidlused pärijate vahel Probleemid-vaidlused tekivad pärijate vahel, kui üks pärijatest on osa pärandvara ära viinud või pangakontosid tühjaks teinud, sest kogu vara kuulub ju pärijatele ühiselt.

    * Vaidlused tekivad ka juhul, kui pärimisel tulevad välja lapsed varasematest kooseludest ja tekib omanike ring, kes üksteist ei tunne, ei usalda ega austa.

    * 3. Segadus ettevõtte juhtimisel Ettevõtete pärimisel on probleem see, kui omanik sureb ja ta on juhatuse ainus liige. Tekib küsimus, kes tegeleb ettevõtte majandamisega pärimisasja lahendamiseni.

Soovitus

    * Tuleks kaaluda testamendi tegemist, sest isikute varaline seis on palju rikkalikum ning mitmekülgsem kui aastaid tagasi.

    * Testamendi tegemine aitab vältida pärandvara killustumist arvukate pärijate vahel ja vähendab vara majandamisega seotud probleeme.    * Testamendi tegemisele tasub kindlasti mõelda nendel, kel on lapsi erinevatest abieludest ja suhetest.

Tasub teada

    * Kuidas vältida võlgade pärimist? Pärijal on võimalik võtta pärand vastu ainult tervikuna, st tal ei ole võimalik kohustusi maha jätta ja võtta vastu ainult seda osa varast, mis talle meeldib.

    * Pärija peab nõudma pärimismenetluse käigus pärandvara inventuuri ehk varade nimekirja koostamist kohtutäiturilt.    * Kui seda ei tehta, siis võib surnu võlad sisse nõuda ka pärijate enda vara arvel.    * Kui inventuuri tulemusena on selge, et võlad ületavad varasid, peab pärija lisaks taotlema kohtult surnud isiku pankroti väljakuulutamist. Sel juhul toimub nõuete rahuldamine juba pankrotiseaduses toodud järjekorras.    * Kui võlad on ilmselged, siis ei pruugi pärija ka pärandit vastu võtta ja ta võib kolme kuu jooksul isiku surmast teada saamisest kogu pärandist loobuda notari juures.    * Loobumisel peab aga arvestama, et sel juhul läheb pärimisõigus üle loobuja lastele ja laste loobumisel lastelastele.    * Alaealise nimel pärandist loobumiseks on vajalik ka kohaliku omavalitsuse kui eestkoste asutuse nõusolekut.    * Kui alles pärandi vastuvõtmisel ilmneb, et kohustusi on rohkem kui vara, võib pärimismenetluse käigus nõuda täiendavat inventuuri.    * Inventuur ei vabasta aga võlgade tasumisest, vaid üksnes piirab pärija vastutuse pärandvara väärtusega.    * Kui pärandvaraks olev korter või maja on laenu tagatiseks, siis pärijad pärivad tagatiseks oleva kinnisvara koos laenuga. Laenu, sh viiviste ja intresside tagasimaksmise eest vastutavad pärijad solidaarselt, st võlausaldaja võib laenu sisse nõuda terves ulatuses igalt pärijalt.

Seadus

    * Oluline muudatus uues pärimisseaduses 2009. aasta 1. jaanuaril jõustus uus pärimisseadus, mis muutis eelkõige pärimismenetlust (mitte pärijate ringi ja testamentide üldpõhimõtteid). Kui varem tuli 10 aasta jooksul pärima tulla ja pärand vastu võtta neil, kes seda soovisid, siis uue seaduse järgi läheb pärand üle pärijatele automaatselt (isegi neile, kes on maha salatud) ja neil on õigus kolme kuu jooksul tulla pärandist loobuma.

    * Loobuda saab kolme kuu jooksul hetkest, mil isik sai teda pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest. Isik, kelle kasuks tehti näiteks testament, saab pärandist loobuda kolme kuu jooksul ajast, mil ta saab teada, et tema kasuks on tehtud testament, mitte kolme kuu jooksul pärandaja surmast.    * Uus seadus kaitseb paremini nn eemalolevaid pärijaid ja võlausaldajate huve, sest pärijate ring selgub kiiremini.    * Uus on ka see, et kui teile on testamendiga jäetud mingi konkreetne hüve (rahasumma) või asi, siis ei saa te seda enam mitte automaatselt, vaid pärijad peavad selle teile üle andma alles pärast pärandvara koosseisu kuuluvate võlgade tasumist.

Pane tähele

Ettevõtte pärimine toimub analoogiliselt muu vara pärimisega

    * Pärandist loobumine

Pärandist saab loobuda kolme kuu jooksul isiku surmast teadasaamisest. Pärandi inventuur on kohustuslik, kui pärima tuleb alaealine või kohalik omavalitsus.

    * Pärandvara jagamine

Pärandvara jagamine võib toimuda ükskõik mis ajal ja võib olla osaline. Pärandvara jagamist võib iga pärija teistelt nõuda. Vajadusel jagab vara kohus. Pärandi hulka kuuluva kinnisasja jagamisel tuleb see vormistada notariaalse kokkuleppena ja kanda kinnistusraamatusse.

Ettevõtte pärimine

    * Toimub analoogiliselt muu vara pärimisega, st päritakse pärandvara hulka kuuluvad osad ja aktsiad.    * Juhatuse liikme positsioon ei ole päritav.

Pärijad peavad otsused langetama koos

  * Kuni pärandvara ei ole esemeliselt jagatud pärijate vahel, on kõik pärijad ühisomanikud, st saavad pärandi hulka kuuluvaid asju ja õigusi võõrandada ja koormata üksnes kõik ühiselt ning omavahel tuleb paika panna pärandvara kasutuskord. Sellisel juhul kohaldub asjaõigusseaduse ühise omandi regulatsioon.    * Ühisomandi puhul langetatakse otsused reeglina pärijate poolt konsensuslikult ja kulud kantakse ja tulud jagatakse vastavalt oma pärandiosa suurusele.    * Pärandvara kasutatakse ja valitsetakse vastavalt suulistele või kirjalikele kokkulepetele või nende vahel välja kujunenud tavade järgmisele. Konkreetseid reegleid või kokkulepete vormistamise juhendeid seadustega ei reguleerita.

Vara eest hoolitsemine vaidluste ajal

    * Kui pärijad ei ole veel selgunud, kuid vara vajab hooldamist ja säilitamist, ettevõte majandamist ning võlad maksmist, saab kohus kas ühe pärija või ka võlausaldaja avalduse alusel määrata pärandvarale hooldaja, kelleks võib olla iga isik.    * Hooldaja ei tohi erandina käsutada pärandvara hulka kuuluvaid kinnisasju kohtu loata.    * Kui pärijad on läinud vaidlema pärandvara kasutamise või võlgade tasumise pärast, siis kehtib põhimõte, et iga pärija on õigustatud rakendama abinõusid, mis on vajalikud vara säilimiseks ja selle väärtuse vähenemise ärahoidmiseks, kusjuures ta saab nõuda teistelt kulude hüvitamist.    * Võimalik on ühel pärijatest pöörduda kohtu poole, et hagi tagamise korras vaidluste lahendamise ajal kohus kohaldab vajalikke abinõusid vara säilitamiseks.    * Kui testamendiga oli määratud testamenditäitja, siis on ka tema ülesanne kuni pärandvara jagamiseni tagada vara säilimine ja kohustuste täitmine.    * Hoolimata pärijatevahelistest vaidlustest võib võlausaldaja võla sisse nõuda solidaarselt ehk kogu ulatuses igalt pärijalt.

    * Vara võib saada omavalitsus Kui pärijad vara vastu ei võta, siis on pärijaks surnud isiku viimase elukohajärgne kohalik omavalitsus (riik juhul, kui isik elas alaliselt välismaal ja pärandvara asus Eestis ja selle vara pärimisasi lahendati Eestis, mitte välismaal).

    * Kohaliku omavalitsus pärib samuti kõik surnud isiku õigused ja kohustused. Kohustusi ei päri aga omavalitsus rohkem, kui on päritava vara väärtus.

Pärimine ja ettevõtluse jätkamine FIE surma korral     * Füüsilisest isikust ettevõtja surma korral loetakse tema ettevõtlus lõppenuks ja ettevõtja maksukohustus ning vara lähevad pärijatele.

    * Kui pärand võetakse vastu, siis ei lähe pärijatele üle pärandaja poolt juba deklareeritud või temale määratud maksusummad, vaid ka tekkida võivad maksukohustused ettevõtluse tuludelt.    * Ettevõtluse kohta peab aruandeid edasi esitama pärija, mitme pärija korral näiteks üks teiste pärijate poolt volitatu. Kui pärija otsustab jätkata surnud FIE ettevõtlusega, siis peab pärandaja esimese surmakuu jooksul pärija end äriregistris registreerima ettevõtjaks.

 

Autor: Lemmi Kann, Anne Oja

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700