Jaga lugu:

TEENUSE arvele märgitavad viited

Allolevates tabelites on ära toodud arvele märgitavad viited vastavalt käibemaksuseaduse § 37 lõikele 8. Viidet maksumäära aluseks olevale direktiivi sättele ei tule arvele märkida teenuse puhul, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti.

* Viitamisel kasutatakse art 194 ja 196 (vastavalt tabelile) ainult juhul, kui maksukohustus lasub kauba soetajal või teenuse saajal (pöördmaksustamisel).

Nr
Teenus
Käibemaksu-seadus
Direktiiv 2006/112
Kuues
25Vahendamisteenus, kui vahendatakse tehingut, mille käive tekib ühendusevälises riigis§ 15 lg 4 p 7Art 153Art 15 (14)
1Välisriigis asuva kinnisasjaga seotud teenus, sealhulgas ehitamine, hindamine või hooldamine või kinnisasja võõrandamiseks, ehitamise ettevalmistamiseks või korraldamiseks osutatav teenus ja majutusteenus§ 15 lg 4 p 1 *194*Art 21*
3Töö välisriigis asuva vallasasjaga (teenus maksustatakse Eestis, kui teenus osutatakse Eesti maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele ning vallasasi toimetatakse pärast teenuse osutamist selle teenuse osutamise liikmesriigist välja)§ 15 lg 4 p 1 *194*Art 21 *
4Väljaspool Eestit osutatav kaubaveoteenus, kaasa arvatud kaubaveoga seotud transpordivahendi vedu ja sellise veo korraldamine, ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused; väljaspool Eestit osutatav reisijateveo teenus, kaasa arvatud reisijate isikliku pagasi ja isikliku transpordivahendi vedu ja sellise veo korraldamine (ei kohaldata kauba ühest liikmesriigist teise veo teenusele, sellise veo korraldamisele ega sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenustele)§ 15 lg 4 p 1 *194*Art 21 *
5Töö Eestis asuva vallasasjaga, kui vallasasi toimetatakse pärast teenuse osutamist Eestist välja ja teenus osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele.§ 15 lg 4 p 1 *194*Art 21 *
NB! Tabeli ridades 6-19 nimetatud teenus maksustatakse nullprotsendilise maksumääraga juhul, kui see osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele või ühendusevälise riigi isikuleN/AN/AN/AN/A
6Intellektuaalse omandi kasutada andmine või kasutamise õiguse üleandmine§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
7Reklaamiteenus§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
8Konsultatsiooni-, raamatupidamise-, õigus-, audiitori-, inseneri-, tõlke-, andmetöötlus- või infoteenus§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
9Tööjõu kasutada andmine§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
1 - 10...11 - 20...51 - 51

Direktiiv

- Eksporditav kaup- Rahvusvahelistes vetes sõitev merelaev (välja arvatud ettevõtlusega mitte seotud huvi- või lõbusõitudeks kasutatav merelaev) ja sellise merelaeva varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühenduse vetes sõitval merelaeval kaasamüüdav kaup- Peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk ning selle varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühendusesisesel lennul õhusõidukis kaasamüüdav kaup- Kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele, erimissioonile ning ühenduse institutsioonile- Teise liikmesriiki, mis on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriik, võõrandatav ja toimetatav kaup mis tahes muu NATO liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu tarbeks või toitlustamiseks, kui need relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses- Eesti Pangale võõrandatav kuld

- Rahvusvahelise reisi ajal laeval või õhusõidukil reisijale osutatav reisiks vajalik teenus- Rahvusvahelistes vetes sõitva laeva teenindamisega otseselt seotud sadamateenus- Peamiselt rahvusvahelistel lendudel lendava õhusõiduki teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus- Rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõiduks kasutatava laeva remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises merelaeval kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine- Peamiselt rahvusvahelisi lende teostava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises õhusõidukis kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine- Kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused- Kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka- Töö vallasasjaga, mis on selle teenuse osutamiseks toimetatud Eestisse ja pärast teenuse osutamist ühendusest välja- Teenus mida osutatakse käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 5 või 6 nimetatud isikule, esindusele, asutusele, erimissioonile, ühenduse institutsioonile või relvajõule

Erikorra alusel maksustatav reisiteenus

 

Välisriigi maksukohustuslane, kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht, võib maksukohustuslasena registreerimisel määrata maksuhalduri aktsepteeritava Eestis asuva maksuesindaja maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 2005, 68, 528) tähenduses. 
§20 lg 6
Art 204
Art 21 (2)

* Viitamisel kasutatakse art 194 ja 196 (vastavalt tabelile) ainult juhul, kui maksukohustus lasub kauba soetajal või teenuse saajal (pöördmaksustamisel). Viidet maksumäära aluseks olevale sättele ei tule märkida kauba ekspordi puhul ning viidet maksumäära aluseks olevale direktiivi sättele ei tule arvele märkida teenuse puhul, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti.

Kauba ühendusesisese käibe korral märgitakse viiteks art 138, viidet artiklile 194 ei ole vaja märkida.Märkus:

 

Jaga lugu:
RAAMATUPIDAJA UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Telli olulisemad raamatupidaja uudised igal nädalal enda postkasti.

Raamatupidaja.ee toetajad:

Enimloetud
Marianne Lõhmus
Marianne Lõhmusraamatupidaja.ee ärijuhtTel: 6670405Marianne@raamatupidaja.ee
Cätlin Puhkan
Cätlin Puhkanraamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700catlin.puhkan@aripaev.ee