Autor: Raamatupidaja.ee • 13. mai 2009
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

TEENUSE arvele märgitavad viited

Allolevates tabelites on ära toodud arvele märgitavad viited vastavalt käibemaksuseaduse § 37 lõikele 8. Viidet maksumäära aluseks olevale direktiivi sättele ei tule arvele märkida teenuse puhul, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti.

* Viitamisel kasutatakse art 194 ja 196 (vastavalt tabelile) ainult juhul, kui maksukohustus lasub kauba soetajal või teenuse saajal (pöördmaksustamisel).

Nr
Teenus
Käibemaksu-seadus
Direktiiv 2006/112
Kuues
1Välisriigis asuva kinnisasjaga seotud teenus, sealhulgas ehitamine, hindamine või hooldamine või kinnisasja võõrandamiseks, ehitamise ettevalmistamiseks või korraldamiseks osutatav teenus ja majutusteenus§ 15 lg 4 p 1 *194*Art 21*
2Välisriigis osutatav kultuuri-, kunsti-, spordi-, haridus-, teadus- või meelelahutusteenus, mille hulka arvatakse ka asjaomase ürituse korraldamine§ 15 lg 4 p 1 *194*Art 21 *
3Töö välisriigis asuva vallasasjaga (teenus maksustatakse Eestis, kui teenus osutatakse Eesti maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele ning vallasasi toimetatakse pärast teenuse osutamist selle teenuse osutamise liikmesriigist välja)§ 15 lg 4 p 1 *194*Art 21 *
4Väljaspool Eestit osutatav kaubaveoteenus, kaasa arvatud kaubaveoga seotud transpordivahendi vedu ja sellise veo korraldamine, ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused; väljaspool Eestit osutatav reisijateveo teenus, kaasa arvatud reisijate isikliku pagasi ja isikliku transpordivahendi vedu ja sellise veo korraldamine (ei kohaldata kauba ühest liikmesriigist teise veo teenusele, sellise veo korraldamisele ega sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenustele)§ 15 lg 4 p 1 *194*Art 21 *
5Töö Eestis asuva vallasasjaga, kui vallasasi toimetatakse pärast teenuse osutamist Eestist välja ja teenus osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele.§ 15 lg 4 p 1 *194*Art 21 *
NB! Tabeli ridades 6-19 nimetatud teenus maksustatakse nullprotsendilise maksumääraga juhul, kui see osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele või ühendusevälise riigi isikuleN/AN/AN/AN/A
6Intellektuaalse omandi kasutada andmine või kasutamise õiguse üleandmine§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
7Reklaamiteenus§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
8Konsultatsiooni-, raamatupidamise-, õigus-, audiitori-, inseneri-, tõlke-, andmetöötlus- või infoteenus§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
9Tööjõu kasutada andmine§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
10Vallasasja, välja arvatud transpordivahendi üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmine§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
11Elektroonilise side teenus, kaasa arvatud ülekandeliinide õiguse loovutamine§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
12Elektrooniliselt osutatav teenus§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
13Vahendamisteenus§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
14Töö teises liikmesriigis asuva vallasasjaga, kui vallasasi toimetatakse pärast teenuse osutamist sellest liikmesriigist välja§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
15Kauba ühest liikmesriigist teise veo teenus, kaasa arvatud kauba vedu Eestisse või Eestist, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
16Kaubaveoteenus, mida osutatakse Eestis, kui see moodustab osa veost, mis algab või lõpeb teises liikmesriigis, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
17Maagaasi või elektrienergia võrguühendusele ligipääsu võimaldamine või maagaasi ja elektrienergia edastamine võrgu kaudu ning nendega otseselt seotud teenused§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
18Tasu eest tabeli ridades 6 - 13, 17 ja 19 nimetatud teenustest hoidumine, õiguse kasutamisest loobumine või olukorra talumine§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
19Välisõhu kaitse seaduses reguleeritud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühiku võõrandamine§ 15 lg 4 p 1 *196*Art 21 *
20Rahvusvahelise reisi ajal laeval või õhusõidukil reisijale osutatav reisiks vajalik teenus§ 15 lg 4 p 2Art 37 (3)Art 8 (1) (c)
21Rahvusvahelistes vetes sõitva laeva teenindamisega otseselt seotud sadamateenus§ 15 lg 4 p 3Art 148 (d)Art 15 (8)
22Peamiselt rahvusvahelistel lendudel lendava õhusõiduki teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus§ 15 lg 4 p 4Art 148 (g)Art 15 (9)
23Rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõiduks kasutatava laeva remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellisel merelaeval kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine§ 15 lg 4 p 6Art 148 (c)Art 15 (5)
24Peamiselt rahvusvahelisi lende teostava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises õhusõidukis kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine§ 15 lg 4 p 6Art 148 (f)Art 15 (6)
25Vahendamisteenus, kui vahendatakse tehingut, mille käive tekib ühendusevälises riigis§ 15 lg 4 p 7Art 153Art 15 (14)
26Vahendamisteenus, kui vahendatakse järgnevat kaupa:§ 15 lg 4 p 7Art 153Art 15 (14)
27Vahendamisteenus, kui vahendatakse järgnevat teenust:§ 15 lg 4 p 7Art 153Art 15 (14)
28Välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõppeb ühendusevälises riigis§ 15 lg 4 p 8Art 159Art 28c E
29Kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused§ 15 lg 4 p 9Art 146 (1) (e)Art 15 (13)
30Kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka§ 15 lg 4 p 10Art 146 (1) (e)Art 15 (13)
31Kauba vedu Assooridel või Madeirale või sealt Eestisse või teise liikmesriiki§ 15 lg 4 p 11Art 142Art 28c C
32Töö vallasasjaga, mis on selle teenuse osutamiseks toimetatud Eestisse ja pärast teenuse osutamist ühendusest välja§ 15 lg 4 p 12Art 146 (1) (d)Art 15 (3)
33Eestis osutatakse reisijateveo teenust (nimetatud KMS § 10 lg 1 p 4), kaasaarvatud reisijate isikliku pagasi ja isikliku transpordivahendi vedu ja sellise veo korraldamine, kui Eestis osutatav reisijateveo teenus on rahvusvahelise reisi osa§ 15 lg 4 p 13Art 382
34Teenus, mida osutatakse välisriigis asuvale käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 5 või 6 nimetatud isikule, esindusele, asutusele, erimissioonile, ühenduse institutsioonile või relvajõule§ 15 lg 4 p 14Art 151 (1)Art 15 (10)
35Universaalne postiteenus postiseaduse ja riikliku pensionikindlustuse seadusega ettenähtud korras riiklike pensionide, abirahade, toetuste ja hüvitiste posti vahendusel väljamaksmine§ 16 lg 1 p 1Art 132 (1) (a)Art 13 A (1) (a)
36Tervishoiuteenus tervishoiuteenuse korraldamise seaduse tähenduses§ 16 lg 1 p 2Art 132 (1) (b) (c) (e) (b ja c tervishoiuteenusele ja e hambaarstide ja hambatehnikute teenused)Art 13 A (1) (b) (c) (e) (b ja c tervishoiuteenu-sele ja e hambaarstide ja hambatehnikute teenused)
37Sotsiaalministri määrusega kinnitatud nimekirjas nimetatud inimorgan või -kude, inimveri või inimverest valmistatud veretoode ja rinnapiim§ 16 lg 1 p 2Art 132 (1) (d)Art 13 A (1) (d)
38Teenus, mida mittetulundusühing tasuta või liikmemaksu eest osutab oma liikmele, ning spordirajatise või spordivahendite kasutamise teenus, mida mittetulundusühing osutab füüsilisele isikule§ 16 lg 1 p 3Art 132 (1) (m) või (f)Art 13 A (1) (m) või (f)
39Sotsiaalteenus (sotsiaalnõustamine, rehabilitatsioon, koduteenused, eluasemeteenused, hooldamine perekonnas, hooldamine, hoolekandeasutuses)§ 16 lg 1 p 4Art 132 (1) (g)Art 13 A (1) ( g)
40Laste ja noorukite kaitsega seotud turvakoduteenus§ 16 lg 1 p 5Art 132 (1) (h)Art 13 A (1) (h)
41Alus-, põhi-, kutse-, kesk- või kõrghariduskoolitus, sealhulgas õppevahend, mille koolitusteenuse osutaja võõrandab teenuse saajale, üldhariduskoolitusega seotud eraõppetunni andmine ja muu koolitus, välja arvatud ärilistel eesmärkidel antav muu koolitus§ 16 lg 1 p 6Art 132 (1) (i)Art 13 A (1) (i)
42Haige, vigastatu või puudega inimese vedu selleks kohandatud sõidukiga, mis vastab liiklusseaduses kehtestatud nõuetele§ 16 lg 1 p 7Art 132 (1) (p)Art 13 A (1) (p)
43Teenus, mida sõltumatu isikuteühendus osutab oma liikmele, kui on täidetud järgmised tingimused: teenuse saaja käive on 90% ulatuses maksuvaba või tema tegevus ei kuulu käibemaksuga maksustamisele; teenus on otseselt vajalik liikme põhitegevuseks ning teenuse eest makstav tasu ei ületa teenuse osutamiseks tehtud kulutusi§ 16 lg 1 p 8Art 132 (1) (f)Art 13 (A) (1) (f)
44Kindlustusteenus, sealhulgas edasikindlustus- ja kindlustusvahendusteenus§ 16 lg 2 p 1Art 135 (1) (a)Art 13 B (a)
45Kinnisasja või selle osa üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmine ning eluruumi hooldusteenuse osutamine eluruumi omanikule, samuti maamaksu- ja hoonekindlustuskulud, mida teenuse saajalt nõuab eluruumi üürileandja või hooldusteenuse osutaja§ 16 lg 2 p 2Art 135 (1) (l)Art 13 B (b)
46Krediidiasutuste seaduses nimetatud finantsteenus (hoiustamistehingud avalikkuselt hoiuste ja muude tagasimakstavate rahaliste vahendite kaasamiseks; laenutehingud; liisingtehingud; arveldustehingud; mittesularahaliste maksevahendite väljastamine ja haldamine; tagatis- ja garantiitehingud ning muud isikule tulevikus siduvaid kohustusi tekitavad tehingud; tehingud nii oma kui klientide arvel kaubeldavate väärtpaberitega ning välisvaluutaga ja muud rahaturutehingud, sealhulgas tehingud t?ekkide, vekslite, hoiusesertifikaatide ja muude selletaoliste instrumentidega; väärtpaberite emiteerimise ja müügiga seotud tehingud ja toimingud; rahamaakleri tegevus) ning sellega seotud läbirääkimisteenus, v.a faktooring, ja investeerimisfondide seaduses sätestatud fondi valitsemine avalike investeerimisfondide puhul, s.h pensionifondide puhul16 lg 2 p 5Art 135 (1) (b-g)Art 13 B (d)
47Väärtpaber§ 16 lg 2 p 6Art 135 (1) (f)Art 13 B (d) 5
48Hasartmängu, sealhulgas loterii korraldamine§ 16 lg 2 p 7Art 135 (1) (i)Art 13 B (f)
49Investeeringukulla võõrandamise või võõrandamislepingu sõlmimisega seotud teenus või nende käibega seotud teenus, mida osutab teise isiku nimel ja arvel tegutsev agent§ 16 lg 2 p 8Art 347Art 26b B
1 - 50......51 - 51

Direktiiv

- Eksporditav kaup- Rahvusvahelistes vetes sõitev merelaev (välja arvatud ettevõtlusega mitte seotud huvi- või lõbusõitudeks kasutatav merelaev) ja sellise merelaeva varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühenduse vetes sõitval merelaeval kaasamüüdav kaup- Peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk ning selle varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühendusesisesel lennul õhusõidukis kaasamüüdav kaup- Kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele, erimissioonile ning ühenduse institutsioonile- Teise liikmesriiki, mis on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriik, võõrandatav ja toimetatav kaup mis tahes muu NATO liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu tarbeks või toitlustamiseks, kui need relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses- Eesti Pangale võõrandatav kuld

- Rahvusvahelise reisi ajal laeval või õhusõidukil reisijale osutatav reisiks vajalik teenus- Rahvusvahelistes vetes sõitva laeva teenindamisega otseselt seotud sadamateenus- Peamiselt rahvusvahelistel lendudel lendava õhusõiduki teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus- Rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõiduks kasutatava laeva remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises merelaeval kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine- Peamiselt rahvusvahelisi lende teostava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises õhusõidukis kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine- Kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused- Kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka- Töö vallasasjaga, mis on selle teenuse osutamiseks toimetatud Eestisse ja pärast teenuse osutamist ühendusest välja- Teenus mida osutatakse käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 5 või 6 nimetatud isikule, esindusele, asutusele, erimissioonile, ühenduse institutsioonile või relvajõule

Erikorra alusel maksustatav reisiteenus

 

Välisriigi maksukohustuslane, kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht, võib maksukohustuslasena registreerimisel määrata maksuhalduri aktsepteeritava Eestis asuva maksuesindaja maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 2005, 68, 528) tähenduses. 
§20 lg 6
Art 204
Art 21 (2)
0

* Viitamisel kasutatakse art 194 ja 196 (vastavalt tabelile) ainult juhul, kui maksukohustus lasub kauba soetajal või teenuse saajal (pöördmaksustamisel). Viidet maksumäära aluseks olevale sättele ei tule märkida kauba ekspordi puhul ning viidet maksumäära aluseks olevale direktiivi sättele ei tule arvele märkida teenuse puhul, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti.

Kauba ühendusesisese käibe korral märgitakse viiteks art 138, viidet artiklile 194 ei ole vaja märkida.Märkus:

 

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700