Autor: Raamatupidaja.ee • 17. märts 2009
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Tööandja ei pea töötuskindlustusmakset kinni pidama, vanaduspensionieas isikutele ja isikutele, kellele on määratud ennetähtaegne pension (uuendatud jaanuar 2009)

2006.aastal käivitas Maksu- ja Tolliamet maksudeklaratsiooni TSD lisal 1 deklareeritava kinnipeetud töötuskindlustusmakse elektroonilise kontrolli. Kontrolli käivitamise põhjuseks oli asjaolu, et mõned tööandjad (makse kinnipidajad) eiravad töötuskindlustuse seaduses sätestatud makse kinnipidamise reegleid ja töötuskindlustusmakset ei peeta kinni väljamaksete tegemisel isikutele, kes ei ole vabastatud töötuskindlustusmakse tasumise kohustusest, näiteks soodustingimustel vanaduspensionärid, kes ei ole veel vanaduspensionieas.Järgnevalt selgitame töötuskindlustusmakse kinnipidamise erisusi vanaduspensionieas ja ennetähtaegse pensioni saavate isikute ning muid pensioniliike saavate isikute korral. 

Töötuskindlustusmakset (0,6% määraga) ei tule isikule tehtud väljamaksetelt kinni pidada juhul, kui nimetatud isik on:

1)      riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isik;

2)     isik, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9 sätestatud ennetähtaegne vanaduspension

Eelnimetatud isikud on töötuskindlustusmakse maksmisest (0,6%) vabastatud, kuna töö kaotuse korral ei võimalda seadus neil end töötuna arvele võtta ja seetõttu taotleda töötuskindlustushüvitist.

Ennetähtaegne vanaduspensionär on isik, kellel on vanaduspensioni määramiseks nõutav pensionistaaž ja ta on jäänud ennetähtaegsele vanaduspensionile kuni kolm aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist. Ennetähtaegne vanaduspension määratakse eluajaks ning ennetähtaegset vanaduspensioni ei arvutata ümber vanaduspensioniks või soodustingimustel vanaduspensioniks. Tööle tagasipöördumisel ennetähtaegse pensioni maksmine peatatakse, töötamise ajal saab ta palka, millelt ei maksa 0,6% töötuskindlustusmakset ning töö kaotuse korral ei ole isikul õigust töötuskindlustushüvitisele, talle jätkatakse ennetähtaegse pensioni maksmist. 

NB! Maksudeklaratsiooni TSD täitmise õigsuse kontrollimise programm annab veateate (ei lase e-maksuametis deklaratsiooni kinnitada) juhul, kui ennetähtaegse pensioni saava isiku real on TSD lisa 1 veerus “Kinnipeetud töötuskindlustusmakse” näidatud kinnipeetud töötuskindlustusmakse (0,6%) summa. Ennetähtaegse pensionäri puhul peab olema antud veerus null (vt näide 1).

Vanaduspensionieas olevaks isikuks loetakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isik, mille kohaselt on nendeks isikuteks: 1) isik, kes on saanud 63-aastaseks ja 2) 1944–1952. aastal sündinud naised alljärgnevalt sätestatud vanuses:

Sünniaasta
Vanus
194458 a 6 kuud
194559 a
194659 a 6 kuud
194760 a
194860 a 6 kuud
194961 a
195061 a 6 kuud
195162 a
195262 a 6 kuud

NB! Maksudeklaratsiooni TSD täitmise õigsuse kontrollimise programm annab veateate (ei lase e-maksuametis deklaratsiooni kinnitada) juhul, kui vanaduspensionieas isiku real on TSD lisa 1 veerus “Kinnipeetud töötuskindlustusmakse” näidatud kinnipeetud töötuskindlustusmakse (0,6%) summa. Vanaduspensionieas isiku puhul peab olema antud veerus null (vt näide 2). 

Seega lähtutakse antud juhul isiku east, sõltumata sellest, kas sellele isikule on juba määratud vanaduspension pärast pensioni saamiseks vajalike formaalsuste täitmist.

Vanaduspensionieas isikute eristamisel teistelt isikutelt lähtub maksuhalduri maksudeklaratsiooni õigsuse kontrollimise arvutiprogramm isiku soost ja tema sünnikuupäevast isikukoodis:

Mehed:

Isikukoodkõik mis enne 33910 (338, 337 jne) makset ei peeta kinni alates 1.11.200233911 – alates 01.12.200233912 – alates 01.01.200334001 – alates 01.02.200334002 – alates 01.03.2003jne kuni 344011 k.a34012 – alates 01.01.200434101 – alates 01.02.2004jne kuni 34111 k.a.34112 – alates 01.01.200534201 – alates 01.02.2005jne kuni 34211 k.a34212 – alates 01.01.200634301 – alates 01.02.2006jne kuni 34311 k.a34312 – alates 01.01.200734401 – alates 01.02.2007jne kuni 3441134412  – alates 01.01.200834501 – alates 01.02.2008jne kuni 3451134512 – alates 01.01.200934601 – alates 01.02.2009jne kuni 3461134612 – alates 01.01.2010jne...

Naised:

Isikukood44406… ja kõik enne 444 (443, 442 jne) makset ei peeta kinni alates 1.11.200244407 – alates 1.02.2003 (vanaduspensioniiga 58 aastat 6 kuud - jõuab 01.01.2003)44408 – alates 01.03.200344409 – alates 01.04.200344410 – alates 01.05.200344411 – alates 01.06.200344412 – alates 01.07.200344501 – alates 01.02.2004 (vanaduspensioniiga 59 aastat – jõuab 01.01.2004)44502 -alates 01.03.2004 jne kuni 4451144512 – alates 01.01.200544601 – alates 01.08.2005 (vanaduspensioniiga 59 aastat 6 kuud)44602 – alates 01.09.200544603 – alates 01.10.200544604 – alates 01.11.200544605 – alates 01.12.200544606 – alates 01.01.200644607 – alates 01.02.200644608 – alates 01.03.200644609 – alates 01.04.200644610 – alates 01.05.200644611 – alates 01.06.200644612 – alates 01.07.200644701 – alates 01.02.2007 (vanaduspensioniiga 60 aastat)44702 – alates 01.03.2007 jne kuni 4471144712 – alates 01.01.200844801 – alates 01.08.2008 (vanaduspensioniiga 60 aastat 6 kuud)44802 – alates 01.09.200844803 – alates 01.10.200844804 – alates 01.11.200844805 – alates 01.12.200844806 – alates 01.01.200944807 – alates 01.02.200944808 – alates 01.03.200944809 – alates 01.04.200944810 – alates 01.05.200944811 – alates 01.06.200944812 – alates 01.07.200944901 – alates 01.02.2010 (vanaduspensioniiga 61 aastat)jne...

NB! T ööandjad on endiselt kohustatud maksma tööandja töötuskindlustusmakset (0,3% määraga) ka töötava vanaduspensionieas isiku või isiku, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, palgalt ning muudelt tasudelt. Tööandja 0,3% määraga tasutud töötuskindlustusmaksest rahastatakse Töötukassa poolt töötajale makstavaid hüvitisi (koondamishüvitised, saamata jäänud palga hüvitis jms) seoses töölepingute kollektiivse ülesütlemisega või tööandja pankrotistumisega. Nimetatud juhtudel on vanaduspensionieas töötajatel ja ennetähtaegse pensioni saavatel töötajatel õigus viimatinimetatud hüvitistele teiste töötajatega võrdsetel alustel.

Seoses eeltooduga tuleb maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 veeru 9 (“Töötuskindlustusmaksega maksustatavad väljamaksed”) täitmisel näidata töötuskindlustusmaksega maksustatavate väljamaksete summat isikustatult ka juhul, kui väljamakse tehakse vanaduspensionieas isikule või isikule, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, see maksubaas on vajalik TSD põhivormi A.osa real 5 tööandja 0,3% töötuskindlustusmakse arvestamiseks (vt näide 1 ja  näide 2). 

Kokkuvõte: Vormi TSD lisa 1 veerus 8, kus deklareeritakse kindlustatu palgalt 0,6% määraga kinnipeetud töötuskindlustusmakse tuleb töötava vanaduspensionieas isiku puhul näidata alates pensioniikka jõudmise kuule järgnevast kuust null. Isiku puhul, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, näidatakse veerus 8 null. Teiste isikute puhul, kes ei ole vanaduspensionieas ega ennetähtaegse pensioni saajad, jääb kehtima reegel: lisa 1 veerg 8 = veerg 9 * 0,6% (ümardatult täiskroonidesse) (vt näide 3). 

NB! Töötuskindlustusmakse maksmise kohustusest EI OLE VABASTATUD töötajad, kes saavad mõnda muud liiki pensioni (töövõimetuspension, soodustingimustel vanaduspension riikliku pensionikindlustuse seaduse või soodustingimustel vanaduspensionide seaduse alusel, väljateenitud aastate pension jms), kuid ei ole veel vanaduspensionieas. Nendele tehtud väljamaksetelt TULEB tööandjal kinni pidada 0,6% töötuskindlustusmakset (vt näide 3). Kõigil neil pensionäridel on kuni vanaduspensioniea saabumiseni õigus end töö kaotuse korral tööhõiveametis töötuna arvele võtta ning saada teiste töötutega võrdsetel tingimustel töötuskindlustushüvitist ja tööturuteenuseid.

Näide 1. Ennetähtaegne pensionär

Töötaja Jaak Tamm on 61 aastane. Temale on määratud ennetähtaegne pension (läks pensionile 3 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist). Temale makstakse 2009. aasta jaanuaris palka 5000 krooni. Töötuskindlustusmakset (0,6%) kinni ei peeta: veerg 8=0; Veerus 9=5000.

2009 jaanuarikuu TSD lisa 1

Ees-
Isikukood 
Maksuvaba tulu arvestamine
Tulumaksu kinnipidamisel
Arvutatud sotsiaalmaks
Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed
Kinnipeetud tulumaks
MaksuvabaElatisN/AN/AN/AN/AN/A
123313245
Jaak Tamm347...X225016505000

ja pere-konnanimi

maha arvatud

tulu summa

Väljamaksed koodide järgi
Kinnipeetud töötus- kindlustus-makse
Väljamaksed, millelt makstakse töötus-kindlustusmakset
Kinnipeetud kogumispensioni makse
SummaKoodSummaKood
77.17.1.17.2
5000

0,6%

2%

kood 01

Näide 2. Vanaduspensionieas töötaja

Töötaja Eha Lepp, sündinud 1948.a. juunis, jõudis vanaduspensioniikka 2009.a. detsembris vanuses 60 aastat 6 kuud, makset ei peeta kinni väljamaksetelt, mida tehakse talle alates 1. jaanuarist 2009. 2009. aasta jaanuaris maksti talle välja detsembrikuu palka 8000 krooni. Töötuskindlustusmakset (0,6%) kinni ei peeta: veerg 8=0; Veerus 9=8000.

2009 jaanuarikuu TSD lisa 1 

Ees-
Isikukood 
Maksuvaba tulu arvestamine
Tulumaksu kinnipidamisel
Arvutatud sotsiaalmaks
Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed
Kinnipeetud tulumaks
MaksuvabaElatisN/AN/AN/AN/AN/A
123313245
Eha Lepp34806...X225026408000

ja pere-konnanimi

maha arvatud

tulu summa

Väljamaksed koodide järgi
Kinnipeetud töötus- kindlustus-makse
Väljamaksed, millelt makstakse töötus-kindlustusmakset
Kinnipeetud kogumispensioni makse
SummaKoodSummaKood
77.17.1.17.2
8000

0,6%

2%

kood 01

Näide 3. Soodustingimustel pensionär

Töötaja Enn Kask on 59 aastane, talle on määratud soodustingimustel vanaduspension 5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist sel alusel, et ta on töötanud tervist kahjustavatel ja raskete tingimustega töödel. 2009.a. jaanuaris maksti talle palka 7000 krooni. Palgalt peetakse kinni 0,6% töötuskindlustusmakse: veerg 9=7000; veerg 8=7000x0,6%= 42 krooni.

2009 jaanuarikuu TSD lisa 1

Ees-
Isikukood 
Maksuvaba tulu arvestamine
Tulumaksu kinnipidamisel
Arvutatud sotsiaalmaks
Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed
Kinnipeetud tulumaks
MaksuvabaElatisN/AN/AN/AN/AN/A
123313245
Enn Kask350...X225023107000

ja pere-konnanimi

maha arvatud

tulu summa

Väljamaksed koodide järgi
Kinnipeetud töötus- kindlustus-makse
Väljamaksed, millelt makstakse töötus-kindlustusmakset
Kinnipeetud kogumispensioni makse
SummaKoodSummaKood
77.17.1.17.2
7000

0,6%

2%

kood 01

Tööandja töötuskindlustusmakse. Eeltoodud näidete andmete põhjal näidatakse TSD põhivormi real 4 väljamaksetelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse summas 42 krooni ning real 5 näidatakse tööandja töötuskindlustusmakse, mis on arvestatud maksemääraga 0,3% töötajatele tehtud lisa 1 veerus 9 deklareeritud väljamaksetelt: (5000+8000+7000) x 0,3%= 60 krooni. Maksu-ja Tolliametile kuulub ülekandmisele hiljemalt 10. veebruariks töötuskindlustusmakse summas 42+60=102 krooni.

Jaga lugu
Raamatupidaja.ee toetajad:
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700