RAHAVOOARUANNE: Välisvaluutas raha ekvivalendid

BDO Eesti spetsialistid Sulev Luiga ja Gaia- Marianna Salm kirjutavad, et majandusüksus võib olla seotud välisvaluutade kajastamisega vähemalt kahel viisil - ta võib teostada tehinguid välisvaluutas (sh omada ise välisvaluuta varusid) või omada (rida-realt konsolideeritavaid) välismaiseid majandusüksusi, mis teevad tehinguid välisvaluutas.

Finantsaruannete (sh rahavooaruande) koostamisel kasutatakse läbivalt korraga vaid üht vääringut – esitusvaluutat, milleks tavapäraselt on emaettevõtja arvestusvaluuta.

Raha ekvivalendiks loetud välisvaluuta kursimuutustest tingitud ümberarvestustest tulenevad realiseerimata kasumid ja kahjumid ei ole rahavood, sest kursi ümberarvestamisega ei kaasne laekumist või väljamakset. Sedakaudu tuleb olulised kursimuutuse ümberhindluse mõjud välistada nii äri-, investeerimis- kui ka finantseerimistegevuse rahavoogude hulgast.

Sarnane vajadus võib tekkida ka välismaiste üksuste aruannete konsolideerimisel juhtudel, kus välisvaluuta kurss ei ole esitusvaluuta suhtes püsiv. Selleks, et hõlmata välismaiseid üksusi (konsolideeritud) finantsaruannetes, tuleb välismaiste üksuste finantsaruanded ümber arvestada esitusvaluutasse. Välismaal asuvate majandusüksuste rahavood arvestatakse konsolideerimisel esitusvaluutasse ümber, rakendades raha liikumise päeval kehtinud valuutakurssi (praktilistel kaalutlustel on lubatud kasutada ka perioodi kaalutud keskmist kurssi). Just perioodi lõpu valuutakursside (välismaa üksuse rahajääk bilansis) ning kaalutud keskmiste kursside (välismaise üksuse rahavood rahavooaruandes) kasutamisel tekivad erinevused eelkõige välismaise majandusüksuse rahavarude (muutuse) järjepidevusse. Kuna ümberarvestuse näol ei ole tegemist rahavooga, siis tuleb ka need kursimuutuse ümberhindluse mõjud välistada äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavoogude hulgast.

Vastav välisvaluutas raha ekvivalentide kursimuutuse mõju esitatakse rahavooaruandes rahavoogudest välistatuna eraldi kirjel (mitte rahavoogude hulgas) ning see kirjeldab rahajäägi muutust valuutakursside muutumisest (vt Näide 1).

Näide 1. Raha ekvivalentide kursimuutuse ning välismaiste majandusüksuste konsolideerimise kursierinevuste esitamine rahavooaruandes  

Selliste kursimuutuste mõjude rahavooaruandes kajastamine sõltub:

rahavooaruande koostamise meetodist (otsene või kaudne meetod) ning

kursimuutuse kasumite ja kahjumite varasemast raamatupidamislikust käsitlusest.

Rahavooaruande otsese meetodi kasutamisel sellistest ümberarvutustest lihtsalt rahavoogusid ei teki ning mõju äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuste rahavoogudele on 0.

Kaudse meetodi puhul sõltub käsitlus kursimuutuste kasumite ja kahjumite kajastamisviisist - eelkõige sellest, kas kasumitel-kahjumitel oli mõju ärikasumi kujunemisele või mitte. Kui raha ekvivalendi kursimuutuste kasum või kahjum kajastati kasumiaruandes (muude) ärituludena või -kuludena, siis tuleb äritegevuse (neto)rahavoo tuletamiseks ärikasumit korrigeerida (vt Näide 2).

Näide 2. Äritegevuse netorahavoo tuletamisel raha ekvivalentide kursimuutuse mõju elimineerimine ärikasumist  

Kui aga sellised kasumid või kahjumid kajastati finantstuludena või -kuludena, siis ärikasumi korrigeerimine pole vajalik, kuna kursikasumite või -kahjumite mõju ärikasumile on olnud 0 (vt Näide 3).

Näide 3. Äritegevuse netorahavoo tuletamisel raha ekvivalentide kursimuutuse mõju elimineerimine ärikasumist ei ole vajalik  

Oluline on mõista, et majandusüksusel võib olla veel (perioodi kasumiaruandes kajastatud) välisvaluuta kursimuutuse kasumeid ja kahjumeid lisaks raha ekvivalentide ümberarvestamisest tekkinutele. Näiteks kursimuutused välisvaluutas nõuete ja kohustiste ümberhindamisest jt. Äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuste kursimuutuste kasumeid ja kahjumeid ei kajastata raha ja raha ekvivalentide valuutakursi muutuste hulgas rahavooaruandes rahajäägi muutuse esitamiseks.

Kaudse meetodi kasutamisel elimineerub äritegevuse kursimuutuste kasumite ja kahjumite mõju läbi ärikasumi korrigeerimise äritegevuse nõuete ja kohustiste muutusega. Täiendav korrigeerimine on vajalik vaid juhtudel, kus kursimuutuste kasumid või kahjumid on kajastatud finantstulude või -kuludena ning ei ole sedakaudu mõjutanud ärikasumi kujunemist.

Kuna sarnaselt otsesele meetodile esitatakse investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavood ka kaudse meetodi kasutamisel brutona – tegelike laekumiste ja tegelike maksetena ning investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kursikasumid ja -kahjumid on tavapäraselt kajastatud finantstuludena või-kuludena, siis äritegevuse netorahavoo tuletamiseks ärikasumist ei ole täiendavad korrigeeringud vajalikud. Ärikasumi korrigeerimine on vajalik juhtudel, kus investeerimistegevuse või finantseerimistegevuse kursikasumid või -kahjumid on mõjutanud ärikasumit (st kajastatud ärituludena või -kuludena). Sellistel juhtudel tuleb ärikasumist äritegevuse netorahavoo tuletamiseks nende mõju ärikasumile elimineerida.

Kokkuvõttena:

- Raha ekvivalendiks loetud välisvaluuta ümberarvestustest tulenevad realiseerimata valuutakursi kasumid ja kahjumid ei ole rahavood, sest kursi ümberarvestamisega ei kaasne laekumist või väljamakset. Sellised kursimuutuste mõjud esitatakse rahavooaruandes eraldi (vaid) rahajäägi summa muutumise põhjendamiseks.

- Äri-, investeerimis- ja finantseerimistegevuste kursimuutuste kasumeid ja kahjumeid ei kajastata raha ja raha ekvivalentide valuutakursi muutuste hulgas rahavooaruandes rahajäägi muutuse esitamiseks.

- Rahavooaruande kaudse meetodi kasutamisel sõltub ärikasumi korrigeerimine raha ekvivalentide valuutakursikasumite või -kahjumitega asjaolust, kas kursimuutuse kasum või kahjum osales ärikasumi kujunemisel või mitte.

Jaga lugu:
RAAMATUPIDAJA UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Telli olulisemad raamatupidaja uudised igal nädalal enda postkasti.

Raamatupidaja.ee toetajad:

Marianne Lõhmus
Marianne Lõhmusraamatupidaja.ee ärijuhtTel: 6670405
Cätlin Puhkan
Cätlin Puhkanraamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700