18 veebruar 2019
Jaga lugu:

Siseaudit kui tõhusa juhtimise vahend

Iga organisatsioon tahab eesmärkide saavutamisel edukas olla. Omanikud ja juhid soovivad kindlustunnet, et miski ei takista seatud eesmärkide tulemuslikku saavutamist ning need saavutatakse kokkulepitud ajaks, mahus ja kvaliteediga.

ESAÜ juhatuse liige Terje Keerberg   Foto: erakogu

Kuidas olla kindel, et süsteem toimib ja eesmärgid saavutatakse? Kõrgeim järelevalvet teostav juhtorgan peab veenduma, et protsess tema eesmärkide saavutamiseks toimiks seatud parameetrite raames ning riskijuhtimise protsess oleks tõhus ja olulised riskid oleksid maandatud aktsepteeritavale tasemele.

Iga organisatsiooni juht soovib saada objektiivset kõrvaltvaadet ja kindlustunnet loodud (äri)protsessi ning kontrollimeetmete toimimise eesmärgipärasuse ja tõhususe kohta. Kindlustunde saamiseks on mitu võimalust. Üks võimalus saada usaldusväärset tagasisidet on luua siseauditi funktsioon. Siseauditi töö tulemusena saab juhtkond teadmise, kas rakendatud juhtimis- ja kontrollimeetmed on:

* orienteeritud eesmärkide saavutamisele,

* küllaldased ja aitavad tagada tõhusa juhtimise.

Ootused siseauditile

Suurbritannia peaministri Tony Blairi valitsuskabineti strateegia ja kommunikatsiooni direktor Alastair Campbell arutles siseaudiitorite rahvusvahelisel konverentsil selle üle, milline võiks olla audiitor: „Keegi, kellel on südikust anda teateid, mida ei soovita. Selleks peab tal aga olema juurdepääs infole, täielik usaldus ja autoriteetne positsioon.”

Siseauditi roll ja mõiste on hästi kokku võetud rahvusvahelises siseauditeerimise standardis. See on sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama, aidates kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast (organiseeritud) lähenemist, , et hinnata ja täiustada riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsessi (juhtimiskultuuri) mõjusust. Seega on siseaudit oma olemuselt organisatsioonisisene protsess, mis aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele läbi süsteemse ja järjepideva lähenemise protsessidele, nende juhtimisele, tõhususe hindamisele ja täiustamisele.

Siseauditi funktsioon ei ole pelgalt üks organisatsioonis tarbitavatest tugiteenustest, vaid organisatsiooni vajadustest lähtuv tegevus või vahend, mis on mõeldud eelkõige juhile või omanikule. Siseauditit rakendatakse eesmärgi, suuruse, keerukuse ja struktuuri poolest erinevates organisatsioonides. See eeldab igal konkreetsel juhul omanike ja juhtkonna läbimõtlemist, kuidas siseaudit organisatsiooni kasuks tööle panna. Oluline on määratleda siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise kontekstis organisatsiooni ulatus, mille piires siseaudiitor valitsemist, riskijuhtimist ja kontrolli hindab. Siseaudit tehakse kättesaadavaks juhtimistasandile, kuhu on koondatud peamine vastutus nimetatud protsesside toimimise eest.

Kuidas juhtida protsesse ning läheneda protsessipõhiselt tervele organisatsioonile? Millised etapid endas riske peidavad ning kus tuleks rakendada erinevaid kontrollmeetmeid?

Õpime parimate praktikast Sisekontrolli konverentsil PROTSESS ja KAART.

Siseaudiitori nõuded

Nõuded siseaudiitorile on suured ja tema positsioon organisatsioonis on ainulaadne. Ta on üks vähestest, kellel on kokkupuude kõigi valdkondadega. Talle avaneb vaade organisatsioonile justkui helikopterilt ja ta saab seeläbi aidata kujundada tulevikku orienteeritud strateegiaid.

Siseaudiitor õpib lühikese ajaga tundma toiminguid, millega on teised spetsialistid töötanud juba pikalt, oskab sõnastada keerulisi süsteeme lihtsas keeles, on samal ajal müügimees, läbirääkija, ajakirjanik ja suhtekorraldaja.

Siseaudiitorist on personalijuhile abi värbamise, personali haldamise ja töösuhte lõpetamise toimivuse hindamisel ja parandamisel. Mõni personalijuht on tundnud, et oleks vaja kõrvaltvaataja pilku ja kindlustunnet töökorralduslike muudatuste, korruptsiooni ennetamise sammude, personali arendus- ja koolitusstrateegiate ning motivatsioonipakettide kavandamisel, enne kui ideed juhtkonnale viiakse. Personalijuhti konsulteerides juhib siseaudiitor sõltumatu professionaalina tähelepanu võimalikele ohtudele ja mittevastavustele või tunnustab head praktikat. Organisatsioonisisese audiitori hinnang ja nõuanne on väärtuslik ja adekvaatne tänu organisatsioonikultuuri, inimeste ja protsessi tundmisele ja tunnetamisele.

Siseaudiitor kui lisaväärtuse looja

Siseaudiitor keskendub oma töös kolmele komponendile – valitsemine, riskijuhtimine ja sisekontrollisüsteem. Ta loob organisatsioonile lisaväärtust ja annab juhile kindlustunnet, panustades valitsemisse ja riskijuhtimisse ning sisekontrollisüsteemi arendamisse nii kindlustandva (auditid) kui ka nõuandva tegevuse kaudu. Panustamine sõltub organisatsiooni valmidusest. Näiteks areneva organisatsiooni süsteemide ülesehitamisse panustatakse eelkõige nõustamistegevuse kaudu, aga toimiva protsessi puhul oodatakse peamiselt kindlustandvate auditite kaudu hinnangu andmist. Siseaudiitor peab pidevalt nõu ja lepib juhtkonnaga kokku, kuidas ja mille kohta konkreetses organisatsioonis kindlust anda saab.

Lisaväärtuse andmiseks korraldatavad auditid on seotud organisatsiooni ja selle huvirühmade eesmärkidega, nendega arvestatakse nii siseauditi aasta tööplaani koostades kui ka konkreetseid auditeid kavandades.

Siseaudiitoril on julgust öelda, kui midagi on valesti, ja öelda otse välja ka seda, mida ei taheta kuulda. Kui siseaudiitorit ei kuulata ja tema ettepanekuid ellu ei viida, ei looda siseauditiga tegelikku lisaväärtust.

Siseaudiitor võiks oma tegevuse ja ainulaadse positsiooni abil saavutada organisatsioonis piisava strateegilise tähtsuse – olla tippjuhtkonna nõustaja ja ekspert. Tänapäevase, peamiselt kindlustandva osa asemel oodatakse nii mitmeski organisatsioonis siseaudiitorilt nõuandva partneri rolli. Üha rohkem näevad juhid nõuandvas tegevuses (kiire suuline konsultatsioon, töökordade kommenteerimine, töörühmades osalemine, koolitamine jms) lisaväärtust ja seetõttu on tellimusi mõnikord rohkem kui tegelikkuses täita suudetakse.

Siseauditi valdkonna arendamisel on katsumuseks siseauditi tõhustamine ja ressursside optimeerimine: vähem tööd, aga õiges kohas, ning rohkem õiget tööd, mida ootavad huvirühmad muutuvas keskkonnas ja uutes valdkondades.

Siseaudiitor on tänulik juhtkonna toe ja innustuse eest ning arendab oskusi, mis võimaldavad organisatsiooni tegevusest aru saada, keskenduda valitsemisele ja riskide juhtimisele, olla usaldusväärne infoallikas põhimõttel „õigel ajal õige sõnum”, luua teadmist organisatsiooni liikmetele, koolitades neid riskijuhtimise, sisekontrolli ja valitsemise teemadel.

Eesti Siseaudiitorite Ühingu (ESAÜ) kohta loe lisainfot SIIT.

Artikkel on ilmunud ajakirja Personali Praktik oktoobrinumbris.

Jaga lugu:
RAAMATUPIDAJA UUDISKIRJAGA LIITUMINE

Telli olulisemad raamatupidaja uudised igal nädalal enda postkasti.

Raamatupidaja.ee toetajad:

Marianne Lõhmus
Marianne Lõhmusraamatupidaja.ee ärijuhtTel: 6670405Marianne@raamatupidaja.ee
Cätlin Puhkan
Cätlin Puhkanraamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700catlin.puhkan@aripaev.ee