Autor: Raamatupidaja.ee • 21. aprill 2009
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Maksuvõlgade tasumise ajatamine

KUIDAS TAOTLEDA MAKSUVÕLGADE TASUMISE AJATAMIST? Maksukohustuslane esitab taotluse maksuvõla tasumise ajatamiseks vabas vormis või Maksu- ja Tolliameti kodulehel oleval taotluse vormil.

KUHU TAOTLUS ESITADA?, Lõuna MTK, Ida MTK, Lääne MTK) või teenindusbüroosse,  kes edastab selle läbivaatamiseks sissenõudmise üldmenetluse osakonda.

Taotlus esitatakse lähimasse piirkondlikku maksu- ja tollikeskusesse (Põhja MTK

Taotluse koos lisamaterjalidega võib edastada ka e-posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressile: [email protected]

MIDA PEAB TAOTLUSES KAJASTAMA?

Üldnõuded, mida peab sisaldama maksukohustuslase poolt esitatav maksuvõla tasumise ajatamise taotlus: 

põhjendus maksuvõla tekkimise ja ajatamise vajaduse kohta

selgitus, kuidas suudetakse maksuvõla tasumise ajatamise perioodil lisaks jooksvatele maksudele tasuda ajatatud maksuvõlga (mida on selleks ette võetud või ette võetakse, nt kui prognoositakse kulude kokkuhoidu, siis mille arvelt, käibe kasvu jne)

ajatamise perioodi pikkus, igakuiste maksete suurus, samuti tasumise kuupäev.

MILLEST LÄHTUDA AJATAMISPERIOODI PIKKUSE TAOTLEMISEL?, võite veenduda, kui palju lisandub täiendavalt tasumisele kuuluvaid intresse sõltuvalt ajatamisperioodi pikkusest.

Taotluse esitamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et arvestades reaalset majanduslikku olukorda, taotletakse maksegraafikut võla tasumiseks võimalikult lühikeseks perioodiks (soovitavalt mitte üle 1–1,5 aasta), sest kuni põhivõla tasumiseni lisandub iga päev intressi 0,06% päevas ehk 21,9% aastas, mis on tunduvalt kallim, kui oleks pangalaenu intressi tasumine. Kasutades ajatamise kalkulaatorit

Eelnimetatud intress ei ole ettevõtlusega seotud kulu. Seepärast tuleb juriidilisel isikul nendelt intressidelt kui ettevõtlusega mitteseotud kulult tasuda lisaks tulumaksu (näiteks 2009. aastal on tulumaksu määraks 21/79).

MILLISEID MATERJALE TULEB LISADA AJATAMISTAOTLUSE JUURDE? 

Viimase majandusaasta bilanss, kui selle esitamise tähtaeg äriregistrile või maksuhaldurile ei ole veel saabunud. Kui aastaaruanne on esitatud äriregistrile ja andmed on seal sisestatud, pole neid vaja taotlusele lisada. Kui majandusaasta aruanne koostatakse kalendriaasta lõpu seisuga ning ajatamistaotlus esitatakse uuel majandusaastal, mil on möödunud üle 1 kuu eelmise majandusaasta lõpust, tuleb lisada ka selle perioodi bilanss. Näiteks, kui taotlus maksuvõlgade tasumise ajatamiseks esitatakse aprillis, on tarvis taotlusele lisada seisuga 31.12.xx majandusaasta eelbilanss ning perioodi 01.01.xx –31.03.xx bilanss; kui taotlus esitatakse juulis, on tarvis lisada uue majandusaasta bilanss seisuga 30.06.xx.

Kasumi aruanne (analoogselt nende perioodide osas nagu bilansi esitamine).

Rahavoogude prognoos  taotletava ajatamisperioodi kohta.

Kui maksuvõla tasumise ajatamise taotluse esitab maksukohustuslase volitatud esindaja, peab taotlusele lisama volitust tõendava dokumendi (MKS-i § 48).

MIDA PEAB MAKSUKOHUSTUSLANE VEEL ARVESTAMA?

Tuleb arvestada, et:

ajatamisperioodil graafikujärgsetele maksetele lisanduvad kuni põhivõla tasumiseni täiendavalt arvestatud intressid

maksuvõla tasumise ajatamine ei vabasta maksumaksjat tema jooksvate maksukohustuste täitmisest

kui soovitakse ajatamisgraafikut ennetähtaegselt tasuda, peab tasumisel maksukorraldusele märkima viitenumbriks ajatamisotsuses märgitud viitenumbri. Muudel juhtudel kasutatakse tasumisel personaalset ettemaksukonto viitenumbrit

maksukohustuslase rahalised kohustused tasutakse või tasaarvestatakse kohustuste tekkimise järjekorras

maksukorralduse seadusest tulenevalt ei ole võimalik nn maksepuhkust rakendada

MILLEST LÄHTUB MAKSU- JA TOLLIAMET ESITATUD TAOTLUSE RAHULDAMISEL?

MKS-i § 112 lg 2 kohaselt võtab maksuhaldur taotluse rahuldamise otsustamisel arvesse maksukohustuslase varalist seisundit, majandusnäitajaid, varasemat maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmist (tähtaegselt deklaratsioonide esitamist ning senist maksude ja maksete tasumist), maksuvõla tasumise ajatamise otstarbekust ja tagatise nõudmise korral esitatud tagatise usaldusväärsust.

MIDA VÕIB ESITADA MAKSUVÕLA TASUMISE AJATAMISE TAGATISEKS?

Deposiidina maksuhalduri pangakontole makstud tagatissummat

käendust (käendajaks võib olla maksejõuline isik, keda maksuhaldur käendajana aktsepteerib)

riigi kasuks seatavat registerpanti või hüpoteeki (pakutava pandi väärtuse kindlakstegemiseks on vaja lisada eksperthinnang, mis pole vanem kui 3 kuud)

Notariaalse lepingu sõlmimine tagatise seadmiseks toimub alljärgnevates linnades: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis.

MILLISEL JUHUL VÕIDAKSE JÄTTA TAOTLUS RAHULDAMATA?

Maksuhalduril on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui:

taotluses puudub põhjendus maksuvõla tekkimise ja ajatamise vajaduse kohta või see ei ole piisav

maksukohustuslasele on tehtud korraldus tasuda maksuvõlg 48 tunni jooksul korralduse saamise päevast arvates

maksukohustuslane ei pea õigusaktides sätestatud korras arvestust, ei esita maksudeklaratsioone või ei säilita dokumente

maksukohustuslane ei esita nõutud tähtaja jooksul tagatist või maksuhaldur ei pea esitatud tagatist küllaldaseks või usaldusväärseks

maksuhaldur leiab pankrotimenetluses võlgniku tehtud kompromissettepanekut analüüsides, et võlgniku varaline seisund ei võimalda ka kompromissi tegemise tulemusel võetud kohustuste täitmist

esineb muid asjaolusid või põhjuseid, mille tõttu maksuhaldur ei pea maksuvõla tasumise ajatamist otstarbekaks (näiteks majandusaruande ja muude esitatud andmete kohaselt on maksukohustuslane tegelikult võimeline oma kohustused täitma).

KUIDAS SAAB MAKSUKOHUSTUSLANE VASTUSE ESITATUD TAOTLUSE KOHTA?

Maksuvõla tasumise ajatamise otsus koos tasumise maksegraafikuga või taotluse rahuldamata jätmise otsus edastatakse taotluse esitajale kirjalikult posti teel või antakse kätte allkirja vastu.

MIS JUHTUB SIIS, KUI MAKSUKOHUSTUSLANE EI TÄIDA MAKSEGRAAFIKUT VÕI EI TASU JOOKSVAID MAKSE?

Kui maksukohustuslane ei tasu graafikujärgseid või jooksvaid makse tähtaegselt, on maksuhalduril õigus rakendada valikuliselt või koos järgmisi meetmeid:

tunnistada kehtetuks maksuvõla tasumise ajatamise otsus

tunnistada kehtetuks intressimäära vähendamine

arvestada ajatatud maksusummalt tagasiulatuvalt intressi täies määras

MIS JUHTUB SIIS, KUI AJATAMISE OTSUS TUNNISTATAKSE KEHTETUKS?

Maksuvõla tasumise ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral tuleb kogu maksuvõlg kohe tasuda., tel 676 4138 , sissenõudmise üldmenetluse osakonna juhtivspetsialist;, tel 676 1621 , sissenõudmise üldmenetluse osakonna juhtivspetsialist. 

Maksuvõla tasumata jätmise korral alustatakse maksuvõla sundsissenõudmist.Detailsema informatsiooni saamiseks maksuvõla tasumise ajatamise võimaluste kohta palume pöörduda Teie asukohajärgsesse maksu- ja tollikeskusesse, teenindusbüroosse või helistada maksuvõlgade sissenõudmise üldmenetluse osakonna kontaktisikutele:Aili Jallakas

Karmen Rist

Jaga lugu
Raamatupidaja.ee toetajad:
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee reklaami müügijuhtTel: 53 315 700