Autor: Raamatupidaja.ee • 4. mai 2008
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Litsentsimisele kuuluvad tegevusalad

Antud loetelust on võimalik saada informatsiooni konkreetsete tegevuste kohta, millel tegutsemiseks tegevusluba või litsents väljastatakse. Klikates tegevusel, leiate info kes on tegevusloa või litsentsi väljaandev asutus või ametiisik ning viite õigusakti sättele. Küsimuste tekkimisel konkreetse tegevusloa või litsentsi väljastamise kohta, paluks pöörduda vastavat tegevusluba või litsentsi väljastava ametiasutuse poole.

Alkoholi ja tubakaga seotud tegevused - tegutsemine aktsiisilao pidajana;

- tegutsemine registreeritud kauplejana Maksu- ja Tolliameti poolt aktsepteeritud kohas.

Arhiiviteenuse osutamisega seotud tegevused

- asjaajamisteenus;- arhiveerimisteenus;- arhivaalide säilitamisteenus.

Elektriga seotud tegevused

- suurema kui 1 MW netovõimsusega tootmisseadme kasutamise lõpetamine;- elektrienergia tootmine (v.a. tootmine ühe tootja poolt kokku alla 100 Kw netovõimsusega tootmisseadmete abil);- jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamine;- põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamine;- riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine;- otseliini kaudu elektrienergia edastamine;- elektrienergia müük;- elektrienergia import (v.a. elektrienergia import süsteemihalduri poolt).

Fondide valitsemisega seotud tegevused - tegutsemine fondivalitsejana.

Geodeetiliste ja kartograafiliste töödega seotud tegevused -asulate territooriumide ja teiste piiratud alade (objektide) aerofototopograafiline või topograafiline mõõdistamine (välja arvatud geodeetilised mõõdistustööd ehitusplatsil),

-kohaliku (asulad) geodeetilise võrgu rekonstrueerimine ja rajamine,-riikliku geodeetilise võrgu rekonstrueerimine ja rajamine,-territooriumi kaardistamine aerofototopograafilise või topograafilise mõõdistamise meetodil,-kaartide ja atlaste koostamine ja trükkimine.

Hasartmängu ja loteriiga seotud tegevused

- osavusmängude, õnnemängude, kihlveo ja totalisaatori korraldamine;- loteriide korraldamine.

Kaugküttega seotud tegevused - soojuse tootmine, kui tootmise prognoositav maht aastas ületab 50 000 MWh ettevõtja kohta või kui ettevõtja toodab soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis;

- soojuse jaotamine, kui jaotamise prognoositav maht aastas ületab 50 000 MWh ettevõtja kohta;

Keskkonnaga seotud tegevus - keskkonnamõju hindamine;

- teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike jäätmete käitlemine majandus- või kutsetegevuses.

Kiirgustegevus

- tuumakütusetsükli mistahes rajatise ekspluateerimine, sulgemine ja dekomisjoneerimine;- radioaktiivse aine tahtlik lisamine meditsiinitoodete valmistamisel ja tootmisel ning selliste kaupade sisse- ja väljavedu;- radioaktiivse aine tahtlik lisamine tarbekaupade valmistamisel ja tootmisel ning radioaktiivse aine sisaldusega kaupade sisse- ja väljavedu;- kiirgusallika kasutamine ning radioaktiivse aine manustamine inimesele ja loomale nende terviseseisundi hindamise, diagnostika, ravi ja teadusuuringu eesmärgil;- röntgeniseadme või radioaktiivse aine kasutamine tööstuslikus radiograafias ja röntgenograafias, toodete töötlemisel, teadusuuringutel ning kiirendite kasutamisel, välja arvatud elektronmikroskoopide kasutamisel;- suurenenud looduskiiritusega seotud tegevusel, mille korral looduslikust radionukliididest põhjustatud kiirgus on kiirgusohutuse seisukohalt oluline;- radioaktiivsete jäätmete käitlemine;- kiirgusallika paigaldamine, remont ja hooldamine.

Kindlustustegevus - kindlustustegevus;

Koolitustegevus

- erakooli asutamine;- uue õppekava rakendamine;- erakooli õppetegevuse laiendamine väljapoole olemasolevate koolituslubadega määratud omavalitsusüksuse haldusterritooriumi piire;- täiskasvanute koolitusasutuse asutamine;- täiskasvanute koolitusasutuses uue õppekava rakendamine.

Krediidiasutustega seotud tegevus

- raha vastuvõtmine hoiustamiseks või muude tagasimaksmisele kuuluvate rahaliste vahendite kaasamine muul viisil;- oma nimel e-raha väljastamine.

Kultuurimälestistega seotud tegevused - mälestiste konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektide koostamine;

- muinsuskaitse eritingimuste koostamine;- mälestiste uurimine (kui see toob kaasa mälestise muutumise);- mälestiste konserveerimine, restaureerimine ja remontimine;- muinsuskaitselise järelevalve teostamine.

Loomadega seotud tegevused - loomaaia pidamine.

Maaga seotud tegevusalad - maakorraldustööd;

- maa hindamine.

Maagaasiga seotud tegevused - gaasi import;

- gaasi müük;- gaasi ülekande teenuse osutamine;- gaasi jaotamise teenuse osutamine.

Meditsiiniga seotud tegevus - eriarstiabi osutamine;

- iseseisva õendusabi osutamine;- kiirabi osutamine;- haigla pidamine;- tegutsemine perearstina, kes tegutseb nimistuta eriarstina;- Kunstlik viljastamine;- Elundite ja kudede siirdamine.

Narkootiliste, tugevatoimeliste, mürgiste ja psühhotroopsete ainetega seonduvad tegevusalad - Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel eesmärgil tootmine ja müük;

- Ravimite tootmine, ravimite hulgimüük, apteegiteenuse osutamine.

Noorsootööga seotud tegevused

- noortelaagri korraldamine, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 ööpäeva ja mis tegutseb aastas üle 60 päeva;- projektlaagri korraldamine, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 ööpäeva ja mis tegutseb aastas üle 60 päeva.

Ravimite tootmine ja müük - ravimite tootmine;

- ravimite hulgimüük;- apteegiteenuse osutamine.

Relvade, laskemoona ja lõhkeainetega seotud tegevused

Relvade ja laskemoonaga seonduv tegevusala:-relvade, tulirelva oluliste osade, tulirelva lisaseadiste või laskemoona valmistamine ja müük;- relvade ümbertegemine ja parandamine teenusena;- lasketiiru või laskepaiga kasutamine tasulise teenuse osutamiseks;- relvade laenutamine lasketiirus teenusena;- relvade või laskemoona hoidmine teenusena;- gaasipihusti ja pneumorelva valmistamiseks ja ümbertegemiseks.Lõhkainetega seotud tegevus- Lõhkeaine käitlemine so. valmistamine, soetamine, võõrandamine, vedu, hoidmine, kasutamine, hävitamine ning pürotehnilise toote valmistamine. 

Strateegilise kaubaga seotud tegevused - sõjalise kauba Eestisse toomine (vajalik sisseveolitsents);

- strateegilise kauba väljavedamine või sõjalise kaubaga seotud teenuste ühte sihtriiki ja -kohta ning ühele tarbijale osutamine (vajalik lihtlitsents);- strateegilise kauba väljavedamine ühte või mitmesse sihtriiki või –kohta või mitmele tarbijale (vajalik koondlitsents).

Taimede paljundamise ja sordikaitsega seotud tegevused - kultiveerimismaterjali tootmine;

- taimeliigi mikropaljundamine;- seemne pakendamine.

Teega seotud tegevused - teede projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis (v.a. tunnelid, sillad ja viaduktid);

- sildade projekteerimine ja sillaprojektide ekspertiis;- teede ehitamine, remontimine ja hooldamine (v.a. sildade ehitamine ja remontimine);- sildade ehitamine ja remontimine;- liikluskorralduse projektide tegemine ja nende projektide ekspertiis;- liikluskorraldusvahendite paigaldamine;- teehoiutööde ehitusjärelevalve.

Telekommunikatsiooni ja postisidega seotud tegevused - universaalne postiteenus;

- kirisaadetise edastamine nii liht-, täht- kui ka väärtsaadetisena;- postipaki edastamine nii täht- kui ka väärtsaadetisena;- saadete ja programmide edastamine ringhäälingus.

Tolliga seotud tegevused

- kaudne esindamine tolliga suhtlemisel;- tegutsemine tolliagentuurina.

Transpordiga seotud tegevused - Lennundus;

- Õhusõiduki (sh selle osade ja varustuse) valmistamine ja hooldamine;- Meretransport ja laevandus;- Raudteetransport:1) avaliku raudtee majandamine (vajalik raudteeinfrastruktuuri majandamise tegevusluba);2) raudtee reisijateveo teenuse osutamine (vajalik raudtee reisijateveoteenuse tegevusluba);3) raudtee kaubaveoteenuse osutamine (vajalik raudtee kaubaveoteenuse tegevusluba);4) avalikul raudteel kasutatava või raudteeveoteenuse osutamiseks kasutatava raudteeveeremi tehnohoolduse tegemine (vajalik raudtee tehnohoolde tegevusluba);5) avalikul raudteel kasutatava või raudteeveoteenuse osutamiseks kasutatava raudteeveeremi remontimine (vajalik raudteeveeremi remondi tegevusluba);6) Raudteeveeremit võib ehitada ettevõtja, kellele majandus- ja kommunikatsiooniminister on andnud raudteeveeremi ehituse tegevusloa;- Autotransport:1) tasuline rahvusvaheline või riigisisene autovedu;2) omal kulul korraldatav rahvusvaheline autovedu.- Ühistransport:1) sõitjateveo korraldamine teeliikluses (tegevusloana käsitletakse nii taksoveoluba kui ühistranspordiluba).

Turvateenistusega seotud tegevused

- turvakonsultatsioon;- vallas- või kinnisvara valve ja kaitse;- isikukaitse;- korra tagamine üritusel või valveobjektil;- juhtimiskeskuse pidamine;- valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine;- turvatöötaja õppe korraldamine.

Veega seotud tegevused

- hüdrogeoloogilised uuringud;- hüdrogeoloogiline kaardistamine;- puuraukude ja puurkaevude projekteerimine;- puuraukude ja puurkaevude puurimine ja likvideerimine.

Veterinaartegevus

- veterinaarteenuse osutamine;- tegutsemine veterinaararstina.

Väärtpaberituruga seotud tegevused

- tegutsemine investeerimisühinguna;- reguleeritud turu korraldamine;- süsteemi korraldamine.

 

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700