25. september 2017
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Maksuvaba tulu arvestamine TSDl

Maksuvaba tulu arvestamine TSDl alates 1. jaanuarist 2018
Foto: https://pixabay.com
Vaata MTA näiteid ja soovitusi, kuidas 2018. aastal maksuvaba tulu arvestada ning milline on arvestus mitme või eriliigilise tulu puhul.

Veebiseminar toimub 26. oktoobril kell 11.00-12.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Käsitlemisele tulevad teemad:

Maksuvaba tulu deklareerimine TSD-l ja aastane arvestus füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.

Millised maksumuudatused veel 2018. aastal TSD andmekoosseisu mõjutavad?

Veebiseminari viib läbi Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Lisainfo ja registreerimine SIIN.

Alates 1. jaanuarist 2018 muutub tulumaksu kinnipidamisel igakuise maksuvaba tulu arvestamine.

2018. aastal ühes kuus tehtud: on maksuvaba tulu 500 eurot, väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile, on maksuvaba tulu 0.

* väljamaksega kuni 1200 eurot

* väljamakse kasvades 1200 eurolt 2100 euroni

500 – 500 ÷ 900 × (väljamakse – 1200)

* väljamaksega üle 2100 euro

Maksuvaba tulu ei või olla väiksem kui 0.

Kuu maksuvabastust saad arvutada SIIN.

e.! Väljamakse on brutosumma (nt brutotöötasu), millelt kuulub kinnipidamisele tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensionimaks

Tulumaksu kinnipidamisel kuupõhine maksuvaba tulu arvestus

Tulumaksu kinnipidaja (nt tööandja) saab isiku maksuvaba tulu arvestamisel TSD-l lähtuda kuupõhisest väljamaksest.See tähendab, et TSD-l kaob ära alates kalendriaasta algusest maksuvaba tulu summeeritud arvestus ning kui mõnel kuul jääb isikule väljamakse tegemata, siis jääb ka sel kuul maksuvaba tulu arvestamata (nt seoses isiku puhkusega või haigusega). Samuti kaovad üldise maksuvaba tulu tõusuga 500 euroni ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele ehk TSD-lt kaovad ära maksuvaba tulu liigid 620 ja 630.

Lisaks saab tulumaksu kinnipidamisel arvestada aastapõhise maksuvaba tuluga.

Tulumaksu kinnipidajal (nt tööandjal) on võimalik arvestada isikule tehtud väljamakseid summeeritult kalendriaasta algusest (nt kui väljamaksed on kuude lõikes erineva suurusega või mõnel kuul ei tehta väljamakseid) ning leida isiku kogutulule vastav maksuvaba tulu aasta valemi alusel 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400)

Aasta maksuvabastust saad arvutada SIIN ja palgakalkulaatori leiad SIIT. SIIT.

Aastatulu ja maksuvaba tulu arvestamisest saad lähemalt lugeda

Kui tulumaksu kinnipidaja näeb jooksva aasta maksuarvestuses, et isikul ei ole aastatulude põhjal õigus maksuvaba tulu maha arvata (nt isik saab tulemustasu, preemia, dividendi vm tasu), siis on võimalik isikut aasta keskel sellest teavitada ja talle maksuvaba tulu järgnevatel kuudel mitte rakendada.! TSD rakendus annab hoiatuse, kui tulumaksu kinnipidaja väljamaksed summeeritult kalendriaasta algusest ei võimalda enam isikul aastapõhist maksuvaba tulu arvestada.

Maksuvaba tulu avaldus

! Tulumaksu kinnipidajal peab maksuvaba tulu rakendamiseks olema isiku avaldus. Isik võib avalduse esitada ainult ühele tulumaksu kinnipidajale.

Samuti saavad töötavad pensionärid esitada avalduse ainult ühele tulumaksu kinnipidajale, st kas tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile. Kuna kaovad ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele, siis on töötavatel pensionäridel soovitatav esitatud avaldused üle kontrollida ja veenduda, et nad on esitanud avalduse ainult ühele tulumaksu kinnipidajale.

Isik võib oma avalduses näidata, et tulumaksu kinnipidaja:* arvestaks maksuvaba tulu,* ei arvestaks maksuvaba tulu või* arvestaks maksuvaba tulu konkreetse summa, nt 100 eurot kuus (kui valemijärgne maksuvaba tulu summa on väiksem kui isiku avalduses näidatud summa, siis peab tulumaksu kinnipidaja lähtuma valemijärgsest maksuvaba tulu summast).! Soovitatav on esitada maksuvaba tulu avaldus üks kord aastas.

Isikutel, kes saavad kuude lõikes erineva suurusega tasu (nt lisatasu, tulemustasu, preemia), on võimalik avaldust ka muuta. Avaldust saab muuta üks kord kuus..

Maksumaksjad, kes saavad mitmest allikast tulu (nt mitmelt tööandjalt töötasu, üüritulu, dividendi, kasu vara võõrandamisest vm), peavad ise läbi mõtlema, mis on neile igakuiselt kohaldatava maksuvaba tulu summa ja sellest tulumaksu kinnipidajat oma avaldusega teavitama.Näiteks kui inimene töötab kahes töökohas ning saab ühest töökohast brutotöötasu 800 eurot kuus ja teisest töökohast brutotöötasu 600 eurot kuus, siis on tal õigus ühes töökohas arvestada maksuvaba tulu 500 eurot kuus. Samas kujuneb inimese aastatulu tuludeklaratsiooni alusel 16 800 eurot, mis annab õiguse maksuvabale tulule 4666,67 eurot aastas (6000 – 6000 ÷ 10 800 × (16 800 – 14 400)) ehk 388,89 eurot kuus (4666,67 ÷ 12). Seetõttu on töötajal kasulik tööandjat teavitada ja märkida avalduses, et talle ei arvestataks maksuvaba tulu täies ulatuses (st 500 eurot), vaid väiksemas summas, nt 350 eurot kuus.! Tulumaksu kinnipidajatel on samuti soovitatav varasemalt esitatud avaldused üle vaadata ning juhtida isikute tähelepanu, et neil on võimalik loobuda igakuise maksuvaba tulu arvestamisest täielikult või esitada avaldus igakuiselt väiksema maksuvaba tulu arvestamiseks (500 eurost väiksema või valemijärgselt lubatud summast väiksema)

Kui inimesel on aasta sissetuleku prognoosimine keeruline või on teada, et aasta sissetulek ületab 25 200 eurot, siis on võimalik aasta jooksul maksuvaba tulu mitte kasutada. Kui kuupõhiselt on maksuvaba tulu arvestatud rohkem, kui tuludeklaratsiooni järgne aastapõhine maksuvaba tulu arvestus lubab, siis tuleb inimesel tulumaksu juurde maksta.

TSD arvestus- ja kontrollireeglid

 ! TSD lisa 1 failistruktuur ei muutu, muutuvad ainult maksuvaba tulu arvestus- ja kontrollireeglid.

Maksuvaba tulu arvestus- ja kontrollireeglid TSD-l

* Kuupõhine maksuvaba tulu arvestus toimub väljamaksete puhul 1200 eurost kuni 2100 euroni valemi alusel 500 – 500 ÷ 900 × (väljamakse – 1200). Valemi jagatist (500 ÷ 900) ei ümardata. Arvutatud maksuvaba tulu summa ümardatakse kahe kohani pärast koma. saab toimuda ainult ühe tulumaksu kinnipidaja juures. Kui üks tulumaksu kinnipidaja summeerib jooksva aasta algusest kõik väljamaksed (välja arvatud väljamakseliik 14 (toetus töötajale lapse sünni puhul tulumaksuvaba piirmäära ulatuses) ja väljamakseliik 36 (Riigikohtu esimehele makstud esinduskulud), siis on võimalik aastapõhine maksuvaba tulu arvestus valemi alusel 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400). Kui ühe tulumaksu kinnipidaja väljamaksed summeeritult kalendriaasta algusest ei võimalda enam isikul aastapõhist maksuvaba tulu arvestada, siis annab rakendus TSD esitamisel hoiatuse, kuid võimaldab TSD ära kinnitada. (nt töötasu väljamakseliik 10, juhatuse liikme tasu väljamakseliik 21, haigusraha väljamakseliik 24) puhul tuleb kõik väljamaksed summeerida ja leida kõikide väljamaksete peale üks maksuvaba tulu kuus valemi alusel 500 – 500 ÷ 900 × (väljamakse – 1200). Maksuvaba tulu summa ei saa olla suurem, kui kõikide väljamaksete ja/või eriliigiliste väljamaksete summa kokku võimaldab arvesse võtta. See tähendab, et ühes kuus mitme väljamakse ja/või eriliigilise väljamakse tegemisel tuleb iga järgneva väljamaksega teha maksuvaba tulu ümberarvestus ja vajadusel kinnipidamisele kuuluva tulumaksu korrigeerimine. TSD lisa 1 osal 1a maksuvaba tulu arvutamist.

* Aastapõhine maksuvaba tulu arvestus

* Ühes kuus mitme väljamakse ja/või eriliigilise väljamakse

* Väljamaksete tagastamise või tasaarvestamise ja TSD lisa 1 osal 1b deklareerimise kord ei muutu. TSD lisa 1 osal 1b deklareeritud tagastatud või tasaarvestatud ja mahaarvatud summad ei mõjuta

Näited

Eelnevate olukordade kirjeldamiseks toome järgmised näited.

Näide 1. Kuupõhine maksuvaba tulu arvestus

Töötaja on aasta jooksul kuude lõikes saanud erineva suurusega brutotöötasu. Tööandja (tulumaksu kinnipidaja, kellele töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu 500 euro rakendamiseks) on töötasu väljamaksetele rakendanud kuupõhist maksuvaba tulu (tabelis lühend MVT) arvestust järgmiselt:

Töötaja brutotöötasu on 14 250 eurot aastas ja kui tal muid sissetulekuid ei ole, siis on tal õigus maksuvabale tulule 6000 eurot aastas. Kuna tööandja on aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu 5027,77 eurot, siis on inimesel võimalus esitada tuludeklaratsioon ja saada enammakstud tulumaks tagasi.

 Näide 2. Aastapõhine maksuvaba tulu arvestus

a) Töötaja on aasta jooksul kuude lõikes saanud erineva suurusega brutotöötasu. Tööandja (tulumaksu kinnipidaja, kellele töötaja on esitanud avalduse maksuvaba tulu 500 euro rakendamiseks) on töötasule rakendanud kuupõhist maksuvaba tulu järgmiselt:

Töötaja brutotöötasu on 26 700 eurot aastas ja tal ei ole tuludeklaratsiooni alusel õigus maksuvaba tulu mahaarvamisele. Kui töötaja novembris oma avaldust ära ei muuda, siis rakendab tööandja detsembrikuu väljamakselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu 333,33 eurot. TSD esitamisel annab rakendus küll hoiatuse, et isikule tehtud väljamaksed summeeritult aasta algusest ületavad 25 200 eurot ja ei võimalda isikul aastapõhist maksuvaba tulu arvestada, kuid võimaldab deklaratsiooni ära esitada. Inimene esitab füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja peab tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksma 1500 eurolt 300 eurot (1500 × 20% = 300).

b) Eelmine näide, kuid töötaja võtab maksuvaba tulu arvestamise avalduse novembris tagasi ja tööandja rakendab brutotöötasu väljamaksetele kuupõhist maksuvaba tulu järgmiselt:

Kuna töötaja võtab maksuvaba tulu avalduse tagasi, siis tööandja ei rakenda detsembrikuu väljamakselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu. Inimene esitab füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ja peab tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksma 1166,67 eurolt 233,33 eurot (1166,67 × 20% = 233,33).

Näide 3. Ühes kuus mitme ja/või eriliigilise väljamakse puhul maksuvaba tulu arvestus

a) Isik saab töölepingu alusel brutotöötasu 1000 eurot kuus ja juhatuse liikme lepingu alusel tasu 800 eurot kuus. Tulumaksu kinnipidaja deklareerib TSD-l igas kuus väljamakse 1800 eurot (1000 + 800) ja rakendab maksuvaba tulu 166,67 eurot (500 – 500 ÷ 900 × (1800 – 1200)).! Tulumaksu kinnipidaja saab TSD esitamisel ise otsustada, kas maksuvaba tulu 166,67 eurot deklareerida töötasu (väljamakseliik 10) või juhatuse liikme tasu (väljamakseliik 21) juures. Samuti on võimalik maksuvaba tulu jagada eriliigiliste väljamaksete vahel.

b) Tööandja maksab nt 3. märtsil töötajale brutotöötasu 1000 eurot ja rakendab maksuvaba tulu 500 eurot. Tööandja peab 1000 eurolt kinni kohustusliku kogumispensioni makse 20 eurot (1000 × 2%), töötuskindlustusmakse 16 eurot (1000 × 1,6%) ja tulumaksu 92,80 eurot ((1000 – 20 – 16 – 500) × 20%).

Lisaks maksab tööandja 30. märtsil töötajale puhkusetasu 600 eurot. Kuna tööandja maksab töötajale kokku tasu 1600 eurot (1000 + 600), siis saab märtsi TSD-l rakendada maksuvaba tulu 277,78 eurot (500 – 500 ÷ 900 × (1600 – 1200)).Seetõttu tuleb TSD-l deklareerida brutotasu 1600 eurot, millelt on kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse 32 eurot, töötuskindlustusmakse 25,60 eurot ja tulumaks 252,92 eurot ((1600 – 32 – 25,60 – 277,78) × 20%). Tööandja peab puhkusetasu väljamaksmisel arvestama kinnipidamisele kuuluva tulumaksu summa korrigeerimisega ja töötajale välja maksma selle võrra väiksema summa.

Allikas: Maksu- ja tolliamet

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700