Autor: Raamatupidaja.ee • 24. juuli 2005
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

SIC12 Konsolideerimine – eriotstarbelised maj.ük

Standardi IAS 1 (muudetud 1997) “Finantsaruannete esitamine” paragrahv 11 nõuab, et finantsaruandeid tohib nimetada rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega vastavuses olevateks ainult siis, kui nad vastavad kõikide rakendatavate standardite ja Standardite Tõlgendamise Alalise Komisjoni kõikide rakendatavate tõlgenduste kõikidele nõuetele. SIC tõlgendused ei ole ette nähtud rakendamiseks ebaoluliste objektide suhtes.

Viide: IAS 27“Konsolideeritud finantsaruanded ja tütarettevõtetesse tehtud investeeringutearvestus”.

Probleem

1. Majandusüksuse võib luua kitsaltpiiritletud ja täpselt määratletud eesmärgi täitmiseks (näiteksrenditegevuseks, uurimis- ja arendustegevuse korraldamiseks või finantsvaraväärtpaberistamise eesmärgil). Selline eriotstarbeline ettevõte (specialpurpose entity – SPE) võib eksisteerida äriühingu, trusti, täisühingu võijuriidilise isiku õiguseta üksusena. SPE-d luuakse sageli sellise õiguslikukorralduse teel, mis seab ranged ja mõnikord alalised piirangud nende juhatuse,usaldusisiku või juhtkonna õigustele otsustada SPE tegevuse üle. Sageli näevadneed sätted ette, et SPE tegevuste juhtimist käsitlevat poliitikat ei või muutamuul viisil, kui võib-olla asjaomase ettevõtte asutaja või sponsori otsusega(st nad toimivad “autopiloodi” põhimõttel).

2. Sponsor (või ettevõte, millenimel SPE loodi) kannab tihti vara üle SPE-sse, saab õiguse kasutada SPEvalduses olevat vara või osutab SPE-le teenuseid, samal ajal kui teisedosapooled (“rahastajad”) võivad SPE-d rahastada. Ettevõte, mis teeb tehinguidSPE-ga (tihti asutaja või sponsor) võib SPE-d sisuliselt kontrollida.

3. Kasutoov osalus SPE-s võibesineda näiteks võlainstrumendi, omakapitaliinstrumendi, osalusõiguse,lõpposaluse või rendi kujul. Mõningad kasutoovad osalused võivad omanikule andalihtsalt kindla summa või protsentuaalselt määratud osa tulust, samal ajal kuiteised võimaldavad juurdepääsu SPE tegevusega seotud muule tulevaselemajanduslikule kasule.  Enamikul juhtudel jätab SPE asutaja või sponsor(või ettevõte, mille nimel SPE loodi) endale olulise kasutoova osaluse SPEtegevuses isegi siis, kui tema osalus SPE omakapitalis on väike või puudubüldse.

4. Standard IAS 27 nõuab aruandvaettevõtte kontrolli all olevate majandusüksuste konsolideerimist. Nimetatudstandard ei anna aga täpseid juhiseid SPE-de konsolideerimiseks.

5. Käsitletav probleem on, millistelasjaoludel peab ettevõte SPE konsolideerima.

6. Käesolevat tõlgendust eirakendata töösuhtejärgsete hüvitiste plaanide ega omakapitalipõhiste hüvitisteplaanide suhtes.

7. Ettevõtte ja SPE vahelist varadeüleandmist võib käsitleda kui ettevõtte poolset müüki. Isegi juhul, kuiüleandmist käsitletakse müügina, võivad IAS 27 ja käesolev tõlgendus ette näha,et ettevõte peab SPE konsolideerima. Käesolev tõlgendus ei tegele asjaoludega,mille puhul tuleb ettevõtte suhtes rakendada müügikäsitlust ega nimetatud müügielimineerimisega konsolideerimisel.

Konsensus

8. SPE tuleb konsolideerida siis,kui ettevõtte ja SPE vaheliste suhete iseloom osutab, et ettevõte omabkontrolli SPE üle.

9. Seoses SPE-ga võib kontrolltekkida läbi SPE tegevuse määratlemise (“autopiloodi” põhimõttel töötamine) võimuul viisil.

Standard IAS 27.12 viitab mitmeleasjaolule, mille tagajärjel tekib kontroll isegi juhul, kui ettevõte omandis onpool või alla poole teise ettevõtte hääleõigusest. Samuti võib kontrolleksisteerida isegi siis, kui ettevõtte osalus SPE omakapitalis on väike võipuudub üldse. Kontrolli mõiste rakendamine nõuab iga juhtumi puhul hinnangut,mis võtaks arvesse kõiki asjakohaseid tegureid.

10. Lisaks standardis IAS 27.12kirjeldatud olukordadele võivad näiteks järgmised asjaolud osutada, et ettevõteomab kontrolli SPE üle, ja sellest tulenevalt peab konsolideerima SPE(täiendavad juhised on esitatud käesoleva tõlgenduse lisas):

a) sisuliselt toimub SPE tegevusettevõtte nimel kooskõlas selle eriotstarbeliste ärivajadustega nii, etettevõte saab SPE tegevusest kasu;

b) ettevõttel on sisuliseltotsustusõigus, mis võimaldab tal omandada suurema osa SPE tegevusest saadudkasust või, rakendades “autopiloodi” mehhanismi, on ettevõte selleotsustusõiguse edasi delegeerinud;

c) ettevõttel on sisuliselt õigusomandada suurem osa SPE loodud kasust ja seetõttu võib ta olla avatudriskidele, mis võivad kaasneda SPE tegevusega;

või

d) sisuliselt jääb ettevõttele suurem osa SPE või selle varasid käsitlevatestlõpposalusega seotud riskidest või omandiriskidest, et saada SPE tegevusesttulenevat kasu.

11See, et ettevõte (sponsor või muukasutoova osalusega osapool) saab määrata SPE-s käimasolevat tegevust, ei kuulustandardis IAS 27.13(b) nimetatud piirangute hulka.

Konsensuse kuupäev: juuni1998.

Jõustumiskuupäev: käesolevattõlgendust rakendatakse aruandeaastate suhtes, mis algavad 1. juulil 1999 võipärast seda; varasem rakendamine on soovitatav. Muutusi arvestusmeetoditeskajastatakse vastavalt standardi IAS 8.46 üleminekunõuetele.

Lisa

Lisade eesmärk on illustreeridatõlgenduse rakendamist, et aidata tema tähendust selgitada.

 

SPE ÜLE KONTROLLI OMAMISENÄITAJAD

Käesoleva tõlgenduse paragrahvis 10esitatud näited on mõeldud selleks, et näidata, millist liiki asjaolusid tulebarvesse võtta konkreetse korralduse hindamisel, pidades silmas põhimõtet “sisuüle vormi”. See juhis ei ole mõeldud kasutamiseks “kõikehõlmavakontroll-lehena”, mida tuleb järgida kumulatiivselt, et nõuda SPEkonsolideerimist.

a) Tegevus

SPE tegevus toimub sisuliseltaruandva ettevõtte nimel, mis otseselt või kaudselt asutas SPE vastavalt omaeriotstarbelistele ärivajadustele.

Näited:

SPE tegutseb põhiliselt ettevõttepikaajalise kapitali allikana või rahastab ettevõtte peamisi või keskseidkäimasolevaid tegevusi; või

SPE pakub kaupu või teenuseid, mison kooskõlas ettevõtte peamiste või kesksete käimasolevate tegevustega, midaSPE puudumisel oleks pidanud pakkuma ettevõte ise.

Kõnealuse majandusüksuse majandusliksõltuvus aruandvast ettevõttest (nagu näiteks tarnijate suhe olulise kliendiga)ei too iseenesest kaasa kontrolli SPE üle.

b) Otsustamisprotsess

Aruandval ettevõttel on sisulineõigus kontrollida SPE-d või selle varasid või omandada kontroll nende üle,sealhulgas teatav otsustusõigus, mis tekib pärast SPE loomist. Sellistotsustamisõigust võib delegeerida “autopiloodi” mehhanismi kehtestamise teel.

Näited:

õigus SPE tegevus ühepoolseltlõpetada;

õigus muuta SPE põhikirja võipõhimäärust; või

õigus panna veto SPE põhikirja võipõhimääruse muudatusettepanekule.

c) Kasu

Aruandval ettevõttel on sisulineõigus omandada suurem osa SPE tegevusest saadud kasust vastavalt põhikirjale,lepingule, kokkuleppele või usalduslepingule või mis tahes muule skeemile,korraldusele või vahendile. Selline õigus SPE tekitatud majanduslikule kasulevõib osutuda kontrolli omamise tunnuseks, kui see on määratud sellise ettevõttekasuks, mis teeb tehinguid SPE-ga ja kui see ettevõte tegutseb selle nimel, etsaada kasu kõnealuse SPE majandustulemustest.

Näited:

õigused suuremale osale kogumajanduslikust kasust, mille majandusüksus on jaotanud tulevastenetorahavoogudena, kasumina, netovarana või muu majandusliku kasuna; või

õigused suuremale osalelõpposalusest kavandatavas lõppjaotuses või SPE likvideerimise korral.

d) Riskid

Kontrolli tunnused võib omandadahinnates SPE-ga tehinguid tegevate osapoolte riske. Sageli tagab aruandevettevõte otseselt või kaudselt SPE kaudu tulu või krediidikaitseettevõttevälistele investoritele, kes annavad olulise osa SPE kapitalist. Selletagamise tulemusena jäävad ettevõttele lõpposalusega seotud riskid ja omandiriskidning investorid on põhimõtteliselt ainult laenuandjad, kuna kasumi ja kahjumimõju neile on piiratud.

Näited:

rahastajatel ei ole olulist osalustSPE netovaras;

rahastajatel ei ole õigust SPEtulevasele majanduslikule kasule;

rahastajad ei ole olulisel viisilavatud SPE netovarast või tegevusest tulenevatele riskidele; või

rahastajad saavad sisuliselt tulu,mis on samaväärne laenuandja tuluga, mis saadakse laenu- või omakapitaliintressidest.

Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Liitu Raamatupidaja uudiskirjaga!
Liitumisega nõustud, et Äripäev AS kasutab sinu e-posti aadressi sulle uudiskirja saatmiseks. Saad nõusoleku tagasi võtta uudiskirjas oleva lingi kaudu. Loe oma õiguste kohta lähemalt privaatsustingimustest
Mare TimianRaamatupidaja.ee juhtTel: 6670405
Külli ReinoRaamatupidaja.ee toimetajaTel: 6670405
Cätlin PuhkanRaamatupidaja.ee turunduslahenduste müügijuhtTel: 53 315 700