Uuendused töötaja valveaja regulatsioonis

Eversheds Sutherland Ots & Co tippspetsialistid annavad ülevaate valveaja regulatsioonist
Eversheds Sutherland Ots & Co tippspetsialistid annavad ülevaate valveaja...

Valveaeg on töölepingu seaduse (edaspidi: TLS) § 48 lg 1 kohaselt aeg, mille jooksul on töötaja tööandjale kättesaadav tööülesannete täitmiseks väljaspool tööaega ehk valveajal on töötaja kohustatud olema kokkulepitud tingimustel valmis tööandja korralduse alusel tööülesandeid täitma asuma.

Valveaega saab rakendada ainult poolte kokkuleppel ehk siis, kui see on sätestatud töölepingus või on selles hiljem eraldi kokku lepitud. Praktikas rakendatakse valveaega näiteks meditsiinis, lennunduses ja infotehnoloogias. Oluline on täpsustada, et valveaeg ei ole töö- ega puhkeaeg.

Kuna valveajal ei saa töötaja täiel määral puhkamisele keskenduda ja peab vajaduse korral olema valmis kohe tööülesandeid täitma, tasutakse töötajale valveaja eest 1/10 ulatuses kokkulepitud töötasust. Valveajal ei allu töötaja tööandja juhtimisele, kontrollile ega pea täitma tööülesandeid. Kui tööandja kutsub valveajal töötaja tööle ja töötaja hakkab täitma tööülesandeid, sh on füüsiliselt töökohal, peetakse seda aega tööajaks, mille eest peab tööandja maksma kokkulepitud töötasu. Seega valveajal ei tee töötaja tööd, vaid on valmis tööülesandeid täitma asuma.

Valveaja kokkuleppeks on kohus tsiviilasjas nr 2-15-18489 pidanud näiteks ka seda, kui ametijuhendis on märgitud, et töötaja võtab endale ööpäevaringse mobiiltelefonile vastamise kohustuse ületunnitöö kohta suulise kokkuleppe sõlmimiseks. Kohtu sõnul nähti ametijuhendiga ette, et töötaja pidi olema tööandjale ööpäev läbi kättesaadav. Kohtu hinnangul oli ametijuhendiga seega sõlmitud kokkulepe valveaja kohta ja tööandja kohustus valveaja eest tasuma.

Muudatused valveaja regulatsioonis

24. aprillil 2018 saatis sotsiaalministeerium kooskõlastusele (siseministeeriumi ettevalmistatud) seaduseeelnõu, millega soovitakse valveaja regulatsiooni muuta selliselt, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi: IKT) sektori töötajatele kehtestatakse valveaja kohaldamise erisus.

Kehtiva regulatsiooniga on töötajale rakendatavat valveaega piiratud nii, et töötajale peab olema tagatud igapäevane ja iganädalane puhkeaja kasutamise võimalus. Töötaja igapäevane puhkeaeg peab olema TLS-i § 51 lg 1 kohaselt vähemalt 11 järjestikust tundi. Iganädalane puhkeaeg peab TLS-i § 52 kohaselt olema seitsmepäevase ajavahemiku jooksul vähemalt 48 tundi, summeeritud tööaja korral 36 tundi. Tavaliselt nähakse töökorraldusega ette 40 tunnine töönädal (8 tundi päevas, 5 päeva nädalas). Seega, kuna igapäevane puhkeaeg peab olema 11 tundi, saab tööaeg üksi või koos valveajaga kesta kõige rohkem 13 tundi. Näiteks kui töötaja töötab päevas 8 tundi ja tema puhkeaeg tööpäeva sees on pool tundi, võib töötajat samal päeval rakendada valveajale kuni 4,5 tundi. Kui eraldiseisvat öist vahetust pole töö iseloomu tõttu vaja, on ööpäevaringse valveajaga töökoha (kus 8 tundi on tavapärane tööaeg ja ülejäänud valveaeg) katmiseks tarvis 3,5 töötajat.

Eelnõuga soovitakse teha erisus ehk mitte kohaldada eelkirjeldatud tavapärast puhkeaega töötajatele, kelle põhiline tööülesanne on kriitilise tähtsusega IKT-teenuste ja taristu järjepideva toimimise või infoturbe tagamine. IT-tugiteenuseid osutavale spetsialistile võimaldatakse eelnõu kohaselt kohaldada valveaega kuni 130 tundi 28 päeva jooksul (ehk 40 tundi rohkem, kui kehtiv õigus lubab), kui sellega ei kahjustata töötaja tervist ja ohutust. Eelnimetatud erisuse rakendamisel nähakse eelnõuga ette, et IT-spetsialistile tuleb erisusega ette nähtud pikema valveaja rakendamisel maksta töötasu, mis ei ole väiksem kui 1/5 kokkulepitud töötasust.

Muudatuse praktiline vajadus on arusaadav töökohtadel, kus napib spetsialiste, ööpäevaringne valmidus on vajalik ning seejuures ei pruugi valveajal tekkinud töökohustused olla väga sagedad ja suure koormusega.

Eelnõu kitsaskohad

Eelnõust ei selgu aga täpsemalt, keda mõista kriitilise tähtsusega IKT-teenuste ja taristu järjepideva toimimise või infoturbe tagamise valdkonnas tegutseva töötajana. Kas see on ainult tarkvaravigade lahendamisega tegelev spetsialist või ka arvuti taga istuv programmeerimistööd tegev töötaja? Võib-olla ka arvutiviirustõrje tarkvara müügiga tegelev töötaja?

Peale selle jääb arusaamatuks, miks on eelnõu koostatud selliselt, et pikendatud valveaja erisust kohaldatakse ainult IT-spetsialistidele. Vaieldamatult on ka teisi töökohti, kus ööpäevaringne valmidus on vajalik, spetsialiste napib ja valveajal tekkinud tööülesanded ei ole nii sagedad, et võiksid töötaja tervist kahjustada. Vihje selle küsimuse vastusele annab eelnõu seletuskiri, milles kirjeldatakse, et erisust saaks kohaldada siseministeeriumi valitsemisala infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) töötajatele. Nagu märgitud, on eelnõu ette valmistanud siseministeerium ja arvatavasti kajastab see SMIT-i vajadust eelnõus sätestatud muudatuste järele.

Jääb loota, et tööpoliitika valdkonna eest vastutav sotsiaalministeerium arvestab huvirühmade ja asutuste muudatusettepanekutega, et eelnõus sätestataks objektiivsed kriteeriumid, millise töökoha puhul kohaldatakse pikendatud valveaega. Ainult nii oleks tagatud nii töötajate kui ka tööandjate võrdne kohtlemine, mida seaduseelnõu koostajad ja selle eest vastutajad peaksid kindlasti arvestama.

Artikkel on ilmunud ajakirja Personali Praktik septembrinumbris.

Osale arutelus

  • Tambet Toomela, partner, tööõiguse ja andmekaitse valdkonna juht
    Artjom Luik, advokaat
    Jekaterina Agu, jurist
    Eversheds Sutherland Ots & Co

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad