Muudatused õigusaktides

Kersti Puuri
Jurist Kersti Puuri tutvustab muudatusi õigusaktides

Artiklis käsitletakse selle aasta veebruaris ja märtsi alguses Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide muudatusi. Veebruar oli seadusemuudatuste suhtes vaikne kuu, peamiselt toimusid muudatused määrustes.

SEADUSED
Relvaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
Riigi Teatajas I avaldati 9. märtsil 2018 relvaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, mis jõustub 1. juulil 2018, osaliselt ka 1. jaanuaril 2019. Relvaseaduses tehtavad muudatused käsitlevad ennekõike mitmesuguste lubade menetlust ja laskekõlbmatute relvade regulatsiooni, samuti lisatakse seadusesse nõudeid, mille eesmärk on kindlustada relvaomanike õiguskuulekus ja usaldusväärsus. Seetõttu peab relvaloa taotleja seaduse jõustumisel põhjendama relva omamise vajadust. Loa andmisest võidakse keelduda, kui relva vajalikkus pole piisavalt põhjendatud.

Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus
Riigi Teatajas II avaldati 22. veebruaril 2018 laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus. Viidatud konventsiooni eesmärk on kaitsta merekeskkonda laevade ballastvee kaudu edasi kanduda võivate võõrliikide eest, kuna seda peetakse põhiliseks ohuks looduse mitmekesisusele. Peamine muudatus on, et ballastvett kasutavad laevad peavad hakkama merre pumbatavat ballastvett nõuetekohaselt käitlema, mis tähendab, et laevadele tuleb paigaldada puhastussüsteemid.

Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus
7. märtsil 2018 avaldati Riigi Teatajas I lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus, millega reguleeritakse nii ärilise kui ka mitteärilise lennutegevusega seonduvat. Seadusega viiakse lennundusseadus kooskõlla Euroopa Komisjoni määrusega (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ning nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008. Sel puhul on vaja muuta ka riigilõivu seadust, et täpsustada riigilõivu maksmise korda ja määrasid lennunduse valdkonnas. Seadus jõustus 15. märtsil 2018.

MÄÄRUSED
Notariaadimäärustiku muudatused

14. veebruaril 2018 avaldati justiitsministri 19. juuni 2009 määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muudatused, millega lisati määrusesse regulatsioon abieluvararegistriga tutvumise ja väljatrüki saamise võimaldamise kohta. Isikul on õigus esitada notarile avaldus abieluvararegistrisse märgitud andmete kohta väljatrüki saamiseks. Samuti lisati määrusesse abieluvararegistri kannete tegemise regulatsioon. Muudatuste tegemise tingis asjaolu, et alates 1. märtsist 2018 on varasema Justiitsministeeriumi asemel abieluvararegistri volitatud töötleja Notarite Koda. Muudatused jõustusid 1. märtsil 2018.

Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise korra muudatused
19. veebruaril 2018 võeti vastu siseministri 2. mail 2013 määruse nr 19 „Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord” muudatused, millega muudeti Päästeameti päästeteenistujate palga määrasid. Muudatused ei olnud ulatuslikud, vaid puudutasid üksnes peadirektori, päästepiirkonna juhataja ja eksperdi või nõuniku palgamäärasid. Avaldatud palgamäärade nimekirja lisandus päästespetsialisti projektijuhi ametikoha palgamäär.

Uus tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord
Riigi Teatajas I avaldati 27. veebruaril 2018 haridus- ja teadusministri 21. veebruaril 2018 vastu võetud määrus nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord”. Nimetatud määruse eesmärk on sätestada põhikoolis ja gümnaasiumis teenust osutavate tugispetsialistide teenuse kirjeldus, sealhulgas tugispetsialistide peamised ülesanded erialasest pädevusest lähtuvalt ning teenuse rakendamise kord. Määrus kehtestati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lõike 3 alusel ning see jõustus 2. märtsil 2018.

Uus õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord
Riigi Teatajas I avaldati 2. märtsil 2018 haridus- ja teadusministri 21. veebruaril 2018 vastu võetud määrus nr 5 „Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord”, millega kehtestatakse õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, taotluste menetlemise, lähtetoetuse maksmise ja maksmise peatumise ning lähtetoetuse tagasinõudmise kord. Määrusega tunnistati kehtetuks varasem haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010 määrus nr 51 „Õpetaja lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord”.

Riigikogu otsus
Transpordi arengukava 2014–2020 kinnitamine
Riigi Teatajas III avaldati 22. veebruaril 2018 Riigikogu 19. veebruari 2018 otsus, millega Riigikogu kinnitas säästva arengu seaduse § 12 alusel „Transpordi arengukava 2014–2020”. Arengukava kohaselt lähtutakse transpordisüsteemi kujundamisel teiste poliitikavaldkondade eesmärkidest, kuna transpordi puhul ei ole tegemist lahus seisva valdkonnaga, vaid see aitab kõikidel teistel valdkondadel toimida ja eesmärke saavutada. Seetõttu on transpordipoliitika eesmärk tagada kättesaadavad, mugavad, ohutud, kiired ja kestlikud liikumisvõimalused inimestele ja ettevõtetele. Kvaliteetne taristu ja hästi toimiv transpordisüsteem on igapäevaelu toimimiseks hädavajalik. Täpsemate eesmärkide ja alaeesmärkidega ning plaanitavate muudatustega on võimalik tutvuda just viidatud arengukavas, mille tekst on leitav Riigi Teataja veebilehel.

Osale arutelus

  • Kersti Puuri, IURING õigusbüroo jurist

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad