Töölepingu lõpetamise vaidluste lahendid

Rando Maisvee
Eversheds Sutherland Ots&Co partner Rando Maisvee

Vaatleme lähemalt 2017. aasta Riigikohtu kaht lahendit töölepingu ülesütlemise kehtivuse üle peetud vaidluses.

Esimeses vaidluses lõpetati leping, sest ettevõtte kolimise tõttu rikuti töölepingut, teises põhjendati töölepingu ülesütlemist katseaja ebarahuldavate tulemustega.

Ettevõtte kolimisega seotud vaidlus
Töölepingu seaduse (edaspidi: TLS) § 20 alusel peab töötaja täitma ülesandeid tööandja tegevuskohas, kui töötamise koht ei ole kokku lepitud, ja eeldatakse, et töö tegemise kohas lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse täpsusega. Arvestades haldusreformiga laienenud kohalike omavalitsuste piire, on töötamise koha kokkuleppimine muutunud olulisemaks.

Seadus võimaldab leppida kokku töötamise kohas aadressi täpsusega, aga seaduse eesmärgiga on vastuolus töötamise koha määratlemine ebamõistlikult laialt või kitsalt. Riigikohtu tähelepanu pälvinud ja eriarvamusele jäänud otsusega lahendatud asja nr 3-2-1-65-17 asjaoludel määrati töölepingus töötamise koht aadressi täpsusega ning pooltel tekkis vaidlus, kas sellisest kokkuleppest saab üks pool kõrvale kalduda.

Tööandja tegi ettepaneku muuta töötamise kohta, sest ettevõte kolis töölepingus määratud töötamise kohast 350 meetrit kaugemale. Töötaja ei olnud sellega nõus ja soovis jätkata töötamist lepingus kokku lepitud kohas. Töötaja töötas ühel päeval senisel aadressil, mille tööandja keelas. Seejärel saatis töötaja tööandjale kirja, milles palus end kindlustada tööd töölepinguga määratud kohas ja uuris, kuidas tal oleks võimalik samas kohas edasi töötada. Samal päeval hoiatati töötajat töölepingu ülesütlemisega, sest töötaja ei ilmunud uude ettevõtte asukohta, vaid töötas vanas kohas edasi. Töötaja läks hoiatusest hoolimata järgmisel päeval taas ettevõtte vanasse asukohta tööle, mistõttu tehti talle teine hoiatus. Kolmandal päeval vanasse kohta tööle minemise pärast töötaja vallandati.

Töötaja vaidlustas töölepingu ülesütlemise, väites, et ta ei rikkunud töölepingut, töötades töölepinguga kokku lepitud kohas, ja leidis, et tööandjal tulnuks ta koondada. Töötaja nõudis ebaseadusliku töölepingu lõpetamise tõttu hüvitist kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Kohtus vaidlesidki pooled selle üle, kuidas tõlgendada töölepingu tingimust, milles nähti ette, et töötamise koht on määratud aadressi täpsusega. Töötaja hinnangul oli tegu olulise töölepingu tingimusega, mida tööandja muuta ei saa. Tööandja hinnangul oli see tingimus, mida tuleb TLS-i § 20 eesmärki arvestades tõlgendada selliselt, et sellega nähti ette töötamise koht linna täpsusega.

Riigikohtu selgitusel peavad töötaja ja tööandja töölepingus töö tegemise koha kokkuleppimisel arvestama vastastike huvide ja hea usu põhimõttega. Kuigi Riigikohus saatis vaidluse lahendamise tagasi alama astme kohtule juhistega, kuidas töölepingus määratletud töötamise koha kokkulepet tõlgendada, ja alama astme kohus ei lahendanud vaidlust kohtuotsusega, sest pooled sõlmisid kompromissi, saab siiski eelkirjeldatud asjaoludel teha Riigikohtu selgitustest järelduse. Nimelt saab järeldada, et kuna ettevõte kolis lühikese vahemaa, oleks töötajal ebamõistlik vanal aadressil edasi töötada, ja tööandja saab nõuda töötamise jätkamist uues asukohas.

Katseajal töölepingu ülesütlemisega seotud vaidlus
Määramata ajaks sõlmitud töölepingu korral kohaldub neljakuune katseaeg ka siis, kui selles pole töölepingus kokku lepitud. Senise töövaidluste praktika kohaselt algab katseaeg alates tööle asumise päevast ega pikene haiguspäevade võrra. Samuti on varasemas praktikas selgitatud katseajal töölepingu ülesütlemisel katseaja eesmärkide täitmise ja töölepingu rikkumise eristamise vajadust. TLS-i § 86 lg-s 4 keelatakse töölepingut üles öelda põhjusel, mis on vastuolus katseaja eesmärgiga.

Nii töötaja kui ka tööandja võivad töölepingu katseaja ebarahuldavatel tulemustel üles öelda, teatades sellest ette 15 (kalendri)päeva või hüvitades vähem ette teatatud aja. Katseajal hinnatakse, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel (katseaja eesmärk). Tavapäraselt kasutab katseajal töölepingu ülesütlemise võimalust tööandja ning esineb ka töötajate algatatud ja töötajale edukalt lõppenud vaidlusi, milles palutakse tuvastada katseaja ebarahuldavate tulemuste põhjendusel töölepingu ülesütlemise tühisus. Kokkuvõttes tuleb vaidluse vältimiseks tööandjal töölepingut katseajal lõpetades ülesütlemist põhjendada ja järgida, et see ei oleks vastuolus katseaja eesmärgiga.

Riigikohus lahendas 1. novembril 2017 vaidluse, mille asjaoludel põhjendas tööandja katseajal töölepingu ülesütlemist töötaja lohakuse ja tööle asumisest keeldumisega. Vaidluse käigus selgitas tööandja lisaks, et töötajal ei ole tööks vajalikke oskusi ja teadmisi, töö ei olnud kvaliteetne, töötaja rikkus konkurentsipiirangut ja puudus mitu korda töölt. Kuigi osa eeltoodud põhjendusi puudutavad otseselt töökohustuste rikkumist, mitte katseaja eesmärke, tuvastasid kohtud, et tööandja põhjendas kokkuvõttes töötaja sobimatust tööks kooskõlas katseaja eesmärgiga, sest töötaja oli lohakas ega suutnud tagada, et töö vastaks kokkulepitule. Riigikohus märkis, et katseajal ei saa töötaja tingimusteta eeldada oma õigust jätkata töötamist töökohal püsivalt, vaid see võimalus tagatakse talle katseaja positiivse tulemuse korral, st juhul, kui töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused on kooskõlas töö tegemiseks nõutavate tingimustega.

Artikkel on ilmunud ajakirja Personali Praktik veebruarinumbris.

Osale arutelus

  • Rando Maisvee, Eversheds Sutherland Ots&Co partner

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad