Eesti finantsaruandluse standardi muudatused

Eesti finantsaruandluse standardi muudatused
Kõikides RTJ-des on tehtud teatud muudatusi

Sarnaselt Eesti heale raamatupidamistavale on ka Eesti finantsaruandluse standard kogum põhimõtteid, selgitusi ja näiteid, mis reguleerivad erinevaid arvestusvaldkondi ning annavad neis võrreldes seadusega detailsemad juhised. EFS ei ole siiski täpselt sama, mis Eesti hea raamatupidamistava, sest kõikides RTJ-des on tehtud teatud muudatusi. Enamik neist on küll vormilised, kuid on ka sisulisi muudatusi.

Põhilised muudatused võrreldes seniste juhenditega
Muudatusi on igas juhendis, aga olulisemad sisulised muudatused on tehtud RTJ-des 9 ja 13.

RTJ 9:
-  Lisandus alternatiivne võimalus rakendada rendilevõtja raamatupidamisarvestuses
IFRS 16 põhimõtteid: kõik rendid (nii kapitali- kui kasutusrendid) kajastatakse
kapitalirendina, kusjuures valitud arvestuspõhimõtet peab kasutama järjepidevalt
kõikidele rendilepingutele. Erandiks on lühiajalised või väheväärtuslike varade
rendilepingud, mida tohib kajastada kasutusrendi põhimõtete alusel.
-  Muudatus jõustub selliselt, et seda on võimalik ennetähtaegselt rakendada juba alates
01.01.2017 alanud majandusaastal (IFRS 16 hakkab kehtima perioodidele algusega
01.01.2019, varasem rakendamine on lubatud).
-  Juhendit täiendati vastavate näidetega selle põhimõtte illustreerimiseks.

RTJ 13:
- Mikro ja väikeettevõtjad saavad likvideerimise käigus koostatavate aruannete puhul
kasutada võimalust koostada nende kategooriale kehtivaid lühendatud aruandeid.
- Lõppbilansi asemel tuleb koostada lõpparuanne, mis koosneb lõppbilansist,
kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest.
Selle muudatuse põhjuseks oli asjaolu, et toimkonna hinnangul puudub loogiline
põhjendus, miks likvideerimise viimase etapi kohta peaks aruande kasutajatele andma
vähem informatsiooni kui varasematel etappidel.

Vähemolulised muudatused võrreldes seniste juhenditega
Ülejäänud juhendites toimunud muutused olid väiksema sisulise ulatusega. Näideteks nendest võib tuua järgmise loetelu:

- RTJ 1 – bilansipäeva mõiste asendati aruandekuupäevaga ja defineeriti järgmiselt -
aruandekuupäev on aruandega kaetud viimase aruandeperioodi lõppkuupäev. Lisati
aruandeperioodi definitsioon: aruandeperiood on aruandega kaetud ajavahemik.
(RTJ1.98)

- RTJ 2 – põhivara müügist saadava kasumi arvestuse juures täpsustati, et see peab
kaasama ka müügikulutused: kasumeid (kahjumeid) põhivarade müügist kajastatakse
netosummana (põhivarade müügist saadud tulu miinus müüdud vara bilansiline
maksumus ja kaasnevad müügikulutused). (RTJ2.29(a))

- RTJ 2 – juhendi lisades toodud põhiaruannete struktuuri täiendati mõne uue kirje ja
nende selgitustega (muu omakapital, põllumajanduliku toodangu varude jääkide
muutus, kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt, intressitulud).

- RTJ 3 ja RTJ 6 – nende kahe juhendi puhul lisati õiglase väärtuse arvestusmeetodi
juurde, et mikroettevõtjad ei saa neis juhendites kirjeldatud õiglase väärtuse meetodit
rakendada juhul kui nad koostavad mikroettevõtja lühendatud aruannet. (RTJ3.11,
RTJ6.14)

- RTJ 5 – muutus vara väärtuse langusele viitava asjaolu kirjeldus, kuhu tulenevalt SME
IFRS definitsioonist lisandus rahavoog: üldine majanduskeskkond ja turusituatsioon
on halvenenud, mistõttu on tõenäoline, et varast genereeritav rahavoog/tulu väheneb.
(RTJ5.54(b))

- RTJ 8 – lisandusid selgitavad joonised tingimuslike varade ja kohustuste kindlaks
määramise ja kajastamise kohta. (RTJ 8 Näide 10 ja Näide 12)

- RTJ 12 – kuna selle juhendi sisu tegeles sihtfinantseerimise kajastamisega, siis
muudeti juhendi pealkiri, „Valitsusepoolne abi“ asemel „Sihtfinantseerimine“.

- RTJ 15 – tulenevalt raamatupidamise seaduse muutunud nõuetest vähenesid
avalikustamise nõuded oma aktsiate või osadega tehtud tehingute kohta täismahus
aruannetes, kuid suurenesid mikroettevõtja lühendatud aruande korral. (RTJ15.26,
15.60(e))

- RTJ 16 – kuna varasem RTJ 16 „Segmendiaruandlus“ ei ole kehtinud juba aastast
2009, siis sai uueks RTJ 16-ks varasem RTJ 17 „Teenuste kontsessioonilepingud“.
Selle juhendi rakendusalast välistati kõik avaliku sektori üksused, kuna nende
arvestust reguleerib avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend.

Lisaks tehti juhendites läbivalt suur hulk vormilisi muudatusi:
- uutes juhendites ei ole enam juhendi alguses paragrahvi, mis räägib olulisusest (sest
see on kaetud RTJ-s 1 koos teiste alusprintsiipidega) ning lõpus paragrahve, mis
käsitlesid jõustumist (jõustumine on nüüd määruses);
- termineid ja definitsioone on korrigeeritud viimaks need täielikku vastavusse
raamatupidamise seaduses ja SME IFRS-s kasutatavatega;
- juhendeid ühtlustati keeleliselt ja parandati lauseehitust;
- ajakohastati näiteid ja näidetes olnud kuupäevad viidi universaalsesse formaati;
- uutes juhendites on korrastatud paragrahvide numeratsiooni, mis olid tänu aastate
jooksul tehtud muudatustele kas lünklikud (paragrahve vahelt kustutatud) või oli sama
numbri tõttu kasutatud ka tähekombinatsioone, et dubleerivat numeratsiooni korvata;
- korrastati viiteid vastavatele SME IFRS paragrahvidele.

Allikas: Rahandusministeerium

Osale arutelus

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Paindlik NOOM pakub erilahendusi

Üks korralik majandustarkvara on kohaldatav Teie ettevõtte soovide ja vajadustega. Astro Balticsi loodud majandustarkvaraga NOOM saate kindlad olla, et tarkvara suudab kaasas käia kõikide erisoovidega, mis Teie ettevõtte arenedes võivad tekkida.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad