Muudatused õigusaktides

Kersti Puuri
Kersti Puuri tutvustab muudatusi õigusaktides

Artiklis käsitletakse eelmise aasta novembris ja detsembri alguses Riigi Teatajas avaldatud õigusaktide muudatusi.

SEADUSED

Uus „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus”
17.11.2017 avaldati Riigi Teatajas 26.10.2017 vastu võetud uus „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus” (RT I 17.11.2017), mis asendab varasema, 19.12.2007 vastu võetud seaduse. Uus seadus jõustus 27.11.2017. Uues seaduses on muudetud muuhulgas nende isikute loetelu, kelle majandus-, kutse- ja ametitegevuses seadust kohaldatakse. Näiteks varasemalt kohaldati seadust kauplejatele kaubandustegevuse seaduse tähenduses, kui neile tasutakse sularahas üle 15 000 euro või võrdväärne summa muus vääringus. Uut seadust aga kohaldatakse kauplejatele, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas üle 10 000 euro või sellega võrdväärse summa muus vääringus. Samuti kohaldatakse uut seadust ka virtuaalvääringuga tegelevatele isikutele ning piiriülest sularaha ja väärtpaberite veo teenust osutavatele ettevõtjatele. Sarnaselt varasemaga kohaldatakse nimetatud seadust audiitorite ja raamatupidamisteenuse pakkujate majandus-, kutse- ja ametitegevuses.

Seoses uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega on tehtud mitmeid väiksemaid muudatusi ka teistes nimetatud seadust puudutavates seadustes ja määrustes, näiteks krediidiasutuste seaduses, korruptsioonivastases seaduses, väärtpaberituru seaduses, hasartmänguseaduses jms. Samuti võeti 27.11.2017 vastu siseministri määrus nr 42 „Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend” (RT I 01.12.2017), millega kehtestati rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm ja teate esitamise juhend.

Muudatused kindlustustegevuse seaduses
17.11.2017 avaldati Riigi Teatajas 26.10.2017 vastu võetud „Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus” (RT I 17.11.2017). Avaldatud muudatused jõustuvad suuremas osas 23.02.2018, kuid osaliselt juba 27.11.2017 ja 03.01.2018. Peamine muudatus on seotud mõiste „kindlustusvahendus” asendamisega mõistega „kindlustuse turustamine”. Uue mõiste selgitamiseks on ümber sõnastatud kindlustustegevuse seaduse § 5. Muudatustega kaasneb ka muid sisulisi muudatusi, näiteks kindlustuse turustajale ettenähtud nõuded, kuid ka näiteks tingimus, et Eestis asutatud ja Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud kindlustusandja peakontor peab olema Eestis.

Eelnevast tulenevalt on väiksemad muudatused ka finantsinspektsiooni seaduses, kogumispensionide seaduses, tulumaksuseaduses ja võlaõigusseaduses seoses kindlustuslepingutega.

Muudatused liiklusseaduses seoses teekasutustasu kasutusele võtmisega
20.12.2017 jõustus oluline liiklusseaduse muudatus, mille raames täiendati liiklusseadust peatükiga 121 „Teekasutustasu” (RT I 04.07.2017). Teekasutustasu on rahaline kohustus, mille tasumine annab isikule õiguse kasutada üle 3500-kilogrammise täismassiga veoautoga ja selle haagisega avalikult kasutatavat teed kindla ajavahemiku jooksul. Teekasutustasu määr sõltub veoauto ja selle haagise täismassidest, telgede arvust ning veoauto heitgaasiklassist, vastavalt liiklusseaduse § 1903 sätestatule. Liiklusseaduse § 1904 lg 1 kohaselt on teekasutustasu tasumise kohustus veoauto omanikul. Kui liiklusregistrisse on kantud veoauto vastutav kasutaja, on teekasutustasu tasumise kohustus vastutaval kasutajal.

01.12.2017 avaldati Riigi Teatajas majandus- ja taristuministri 28.11.2017 määrus nr 66 „Teekasutustasu ja teenustasu tasumise ning tagastamise kord”, millega määratakse ära teekasutustasu ja teenustasu tasumise viisid, teekasutustasu tasumisel esitatavad andmed ja teekasutustasu tagastamise taotluse nõuded.

Muudatused makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses
07.12.2017 avaldati makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (RT I 07.12.2017), mis toob kaasa muudatused makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses. Nimetatud seadusega reguleeritakse makseteenuste ja e-raha teenuste osutamist, makseasutuste ja e-raha asutuste tegevust ning vastutust ja järelevalvet nende asutuste üle. Muudatused on näiteks seotud sellega, mis on makseteenuste hulgast välistatavad tehingud ehk mida makseteenusena ei käsitata ja millele nimetatud seaduses sätestatut ei kohaldata. Samuti on muutunud erandite taotlemine ja teises lepinguriigis filiaali asutamine ning piiriüleste teenuste osutamise tingimused. Tehtud muudatused jõustuvad 13.01.2018.

Seoses muudatustega makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses, toimuvad väiksemad muudatused ka finantsinspektsiooni seaduses ja võlaõigusseaduses.

MÄÄRUSED

Muudatused põhivara sisendkäibemaksu korrigeerimisel seoses sõiduautode ettevõtluses kasutamise osatähtsusega   
Rahandusministri 30.03.2004 määruse nr 39 „Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord” suhtes avaldati 24.11.2017 muudatused, mille kohaselt tuleb sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsusel arvestada lisaks käibemaksuseaduse § 29 lõikes 4 ning § 30 lõikes 4 sätestatule ka § 30 lõigetes 7 ja 8 sätestatud erisusi. Käibemaksu seaduse § 30 lg 7 ja lg 8 reguleerivad seda, millisel juhul ei kohaldata sama paragrahvi lõikes 3 nimetatud piirangut, mille kohaselt ettevõtluses kasutatava sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel arvatakse arvestatud käibemaksust maha 50 protsenti sisendkäibemaksust. Nii määruse kui ka käibemaksuseaduse viidatud muudatused jõustusid 01.01.2018.

Muudatused Vabariigi Valitsuse 15.09.2016 määruses nr 102 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord”
10.11.2017 jõustusid muudatused Vabariigi Valitsuse 15.09.2016 määruses nr 102 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord” (RT I, 07.11.2017). Määrusega reguleeritakse regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemist, andmist, kasutamist ja tagasinõudmist. Programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Suurimad muudatused on tehtud nimetatud määruse § 5 suhtes, milles reguleeritud toetuste ja omafinantseeringu suurust ja taotluste arvu, ja § 9 suhtes, mis reguleerib taotluste esitamise tähtaega ja nõudeid. Näiteks kui varasemalt oli maksimaalne toetuse summa 80 000 eurot, siis 10.11.2017 jõustunud muudatustega on maksimaalne toetuse summa 120 000 eurot ning minimaalne 20 000 eurot. Samuti on muutunud taotluste esitamise tähtaeg, mis varem oli 15. jaanuar, kuid nüüd 1. märts.

Muudatused välislähetusse saatmisel kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise korras
14.11.2017 avaldati Riigi Teatajas Vabariigi Valitsuse 19.12.2012 vastu võetud määruse nr 115 „Ametniku pikaajalisse välislähetusse saatmise kord, lähetustasu lähtesummad ning lähetustasu arvutamise ja maksmise kord, lähetuskulude hüvitamise tingimused ja kord, hüvitatavate ravikulude loetelu, kaasasoleva perekonnaliikme eest välislähetustasu suurendamise ja maksmise kord ning abikaasatasu maksmise tingimused ja kord” muudatused (RT I, 14.11.2017), mis jõustuvad 01.02.2018, ja mille kohaselt muutub kõrgemaks kaasasolevate perekonnaliikmete eest makstava lähetustasu suurendamise protsent. Näiteks ametnikuga kaasas oleva mittetöötava abikaasa eest suurendatakse ametniku lähetustasu 70 protsenti senise 25 protsendi asemel.
Sarnased muudatused on Vabariigi Valitsuse 14.12.2006 määruses nr 256 „Välislähetustasu ja abikaasatasu maksmise ning teenistuja kulude katmise kord” (RT I, 14.11.2017).

Muudatused apostilli taotlemises, väljastamises ja kontrollimises
28.11.2017 avaldati Riigi Teatajas muudatused justiitsministri 27.11.2009 määruses nr 38 „Eesti avaliku dokumendi tunnistuse ehk apostilliga kinnitamise ja kehtetuks tunnistamise kord” (RT I 28.11.2017) ja justiitsministri 31.12.2009 määruses nr 51 „Tunnistuste (apostillide) registri põhimäärus” (RT I 28.11.2017). Muudatused on seotud e-apostilliregistri ja e-apostilli kasutusele võtmisega alates 01.12.2017. Need lihtsustavad apostillide taotlemist, väljastamist ja kontrollimist ning dokumentide riikidevahelist ringlust.

Osale arutelus

  • Kersti Puuri, Iuring Õigusbüroo juht

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Paindlik NOOM pakub erilahendusi

Üks korralik majandustarkvara on kohaldatav Teie ettevõtte soovide ja vajadustega. Astro Balticsi loodud majandustarkvaraga NOOM saate kindlad olla, et tarkvara suudab kaasas käia kõikide erisoovidega, mis Teie ettevõtte arenedes võivad tekkida.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad