Ekspert annab nõu

Anni Raigna
Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja Anni Raigna

Küsimustele vastab Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja Anni Raigna.

Töötaja esitas avalduse, et soovib jõulude paiku ära kasutada puudega lapse päevad, kokku 12 päeva. Kas tööandjal on kohustus anda 12 järjestikust päeva puudega lapse puhkust või oleks pidanud neid kasutama ikka ühe päeva kaupa?

Töölepingu seadus (edaspidi TLS) võimaldab ühele vanematest kuus ühe tööpäeva ulatuses vaba aega puudega lapse eest hoolitsemiseks (TLS § 62 lg 2). Üks täiendav vaba päev kuus annab võimaluse vanemal regulaarselt tegeleda puudega lapse vajadustega, näiteks käia lapsega arsti juures või taastusravis. Kui puudega lapsi on mitu, on vanematel võimalik lisapuhkepäeva võtta vastavalt puudega laste arvule.

Puudega lapse eest hoolitsemiseks mõeldud lapsepuhkust peab töötaja ise küsima. See tähendab, et lapsepuhkuse saamiseks peab töötaja tegema tööandjale avalduse ning seda vähemalt 14 kalendripäeva ette. Kui on teada, millal puudega lapse lapsepuhkust igakuiselt on vaja kasutada, on võimalik need päevad lisada puhkuste ajakavasse (mis on ajakava kinnitamisel pooltele siduvad).

Puudega lapse lapsepuhkus tuleb ära kasutada kalendrikuu jooksul. Ainult kokkuleppel tööandjaga võib igal kuul ettenähtud puudega lapse lapsepuhkuse päevi liita ja kasutada näiteks ühes osas. Kui aga töötaja soovib kasutada puudega lapse lapsepuhkust kord kuus, nagu seadus ette näeb, ja teeb sooviavalduse õigel ajal, on töötajal õigus lapsepuhkust saada ning tööandjal kohustus lapsepuhkust anda ja selle eest ka tasu maksta.

Seega, kui töötaja pole puudega lapsepuhkuse päevi igal kuul kasutanud, ei ole tal ka ühepoolselt õigust aasta lõpus puhkusepäevade liitmist nõuda. Tööandjal on kohustus korrektsel etteteatamisel üks päev detsembris anda, kuid kogu aasta puhkusepäevade kasutamises peavad pooled jõudma kokkuleppele. Et edaspidi selliseid olukordi vältida, tasuks aasta alguses või puhkuste ajakava koostamisel töötajatele puhkuse saamise tingimusi meelde tuletada.

Tööandjal on kohustus maksta töötajale eelviimasel tööpäeval enne lapsepuhkusele jäämist puhkusetasu keskmise tööpäevatasu ulatuses. Eraldi võib teha kokkuleppe, et puhkusetasu makstakse muul ajal, kuid mitte hiljem kui järgmisel palgapäeval. Lapsepuhkusetasu hüvitatakse tööandjale omakorda riigieelarvest. Selleks tuleb tööandjal esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus.

Otsustasime maksta töötajatele jõulupreemiat. Kui töötaja jääb kuue kuu jooksul pärast seda puhkusele, kas siis peab keskmise töötasu arvutamisel arvesse võtma ka makstud jõulupreemia? Kas jõulupreemia arvesse võtmine keskmise töötasu arvestamisel saab oleneda sellest, et jõulupreemiat makstakse kõigile (olenemata töötulemustest) või siis jõulupreemiat makstakse ainult neile, kel olid head töötulemused?

Keskmise töötasu arvestamisel võetakse aluseks valitsuse 11.06.2009 määrusega nr 91 kinnitatud „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” § 2 lõikest 1 tulenevalt töötaja töötasuna teenitud summad. Töölepingu seaduse § 5 lõike 1 punkti 5 kohaselt on töötasu töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud, sealhulgas töötajale majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu.

Kui ettevõttes makstakse kõigile töötajaile ühtlaselt jõulupreemiat vaid selleks, et valmistada töötajaile jõulude ajal pühaderõõmu, siis sellist preemiat ei saa käsitleda töötasuna ning seega ei lähe säärane jõulupreemia arvesse töötaja keskmise töötasu arvutamisel.

Teine on olukord aga sel juhul, kui näiteks aasta töötulemuste eest makstakse diferentseeritult töötajaile preemiat vastavalt töö tulemustele, kuid ajastatakse preemia väljamaksmine jõulude-eelsesse aega. Sel juhul oleks tegu töötasuga (tulemustasuga), mis tuleb töötaja keskmise töötasu arvutamisel arvesse võtta.

Töötajale saadeti teade tervisekontrolli kohta koos juhistega ja anti tähtaeg, teisel korral saadeti meeldetuletus, kolmandal korral teavitasime vahetut juhti, neljandal korral suhtlesime töötajaga, aga töötaja keeldub ikka tervisekontrollist. Liiga palju aega on möödunud. Mida on võimalik sellises olukorras ette võtta?

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (edaspidi TTOS) ei näe ette töötajale võimalust keelduda talle ette nähtud tervisekontrollist. TTOS sätestab, et töötaja peab läbima tervisekontrolli kehtestatud korra kohaselt ning ta on kohustatud täitma tööandja töötervishoiualast korraldust. Tööandja korraldab tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, ning kandma sellega seotud kulud.

Seega on tööandjal kohustus korraldada töötajale tervisekontroll töötervishoiuarsti juures, kui töötaja tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad ja töötajal on kohustus selline kontroll läbida. Seadusega on kohustused kehtestatud mõlemale poolele ja pooled ei saa omavahel seaduse rikkumises kokku leppida.

Tervisekontrolli tegemisel hindab töötervishoiuarst töötaja terviseseisundit ja töökeskkonna või töökorralduse sobivust ning selgitab välja töötaja tööst põhjustatud haigestumise või võimaliku kutsehaigestumise. See tähendab, et töötervishoiuarst annab hinnangu, kas konkreetne töö või töökorraldus töötajale sobib. Samuti selgub tervisekontrolli käigus, kas töötajal on tööst põhjustatud tervisekahjustus. Kui töötaja käib näiteks regulaarselt mõne teise arsti juures, tähendab see, et arst on kursis töötaja tervisliku seisundiga, kuid ei ole kursis töötaja töökeskkonnaga (töötervishoiuarst on tutvunud töötaja töökeskkonna riskianalüüsiga ja tutvunud töökohal töötaja töökeskkonna ja töökorraldusega). Seetõttu peabki töötaja läbima tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures. 

Tööandjat peaks töötaja tervisekontrollist keeldumine ettevaatlikuks tegema, sest keeldumise põhjuseks võib olla töötaja teadmine, et oma tervise tõttu ei sobigi ta seda tööd tegema.

Kui töötaja ei täida tööandja korraldusi (minna tervisekontrollile töötervishoiuarsti juurde), on tööandjal võimalik töötajat hoiatada. Hoiatus on üks võimalus, kuidas tööandja oma ettevõttes tööd korraldab ning töötaja töökäitumisele ja töökohustuste rikkumisele reageerib. Rikkumise korral tuleb tööandjal sellele töötaja tähelepanu juhtida ning anda töötajale võimalus käitumist parandada. Hoiatus võib olla nii suuline kui ka kirjalik, kuid tööandja peab olema hiljem võimeline hoiatuse tegemist tõendama.

Kui hoiatamine ei aita ja töötaja rikub endiselt oma kohustusi, on tööandjal õigus töösuhe üles öelda töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 88 lõige 1 punkti 3 alusel, mis sätestab, et tööandja saab töösuhte erakorraliselt üles öelda, kui töötaja on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi. Erakorralisel ülesütlemisel on tööandjal õigus tööleping üles öelda TLS-i § 97 lg-s 2 sätestatud etteteatamistähtaegu järgides. Etteteatamistähtaja võib erandlikel juhtudel jätta järgimata, kui tööandjalt ei saa mõistlikult nõuda lepingu jätkamist etteteatamistähtaja lõppemiseni või kokkulepitud tähtaja saabumiseni, sel juhul võib tööandja töösuhte üles öelda mõistliku aja jooksul. See, mis on mõistlik aeg, tuleb hinnata tööandjal (n-ö päevapäevalt, nädala pärast või muu aeg). Töölepingu saab üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega (nt e-kiri jms) kusjuures tööandja peab ülesütlemist igal juhul põhjendama.

Artikkel on ilmunud ajakirja Personali Praktik detsembrinumbris.

Osale arutelus

  • Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Merit Palk

Merit Palk on kaasaegne pilvetehnoloogias palgaprogramm, kus professionaalsed võimalused on ühendatud kasutamise lihtsusega. Teil pole vaja süveneda erinevate tasude ja maksude arvestamise nüanssidesse, kogu tarkus on programmis olemas ning tulemus alati 100% õige.

Merit Aktiva

Merit Aktiva on lihtne ja mugav pilvepõhine raamatupidamisprogramm, mis sobib nii proffidele kui algajatele. Uued kaasaegsed võimalused ja paljude tegevuste automatiseerimine hoiavad kokku aega ning teevad töö lihtsaks.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad