Töötamise registreerimine

Alice Salumets
Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Alice Salumets

Töötamise registri loomisest on möödas juba neli aastat. Vaatamata registri loomise alguses valitsenud poleemikale on töötamise register muutunud iga ettevõtja ja raamatupidaja igapäevase tegevuse osaks. Töötamise registriga seotud põhitõed tasub üle korrata, sest töötamise registreerimise kohustuse täitmata jätmine võib tuua kaasa sunniraha, mille määramise õigus on maksuhalduril.

Töötamise register ei tekita töösuhet

Kuigi töötamise registreerimine on tööandjale kohustuslik, ei oma kanne töötamise registris tähendust töösuhte tekkimisele. Töötamise register on register, mida peetakse Maksu- ja Tolliametile, Tööinspektsioonile, Eesti Töötukassale, Eesti Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile ning Politsei- ja Piirivalveametile seadusega pandud ülesannete täitmise tagamiseks.

Töösuhe tekib töötaja ja tööandja vahel töölepingu sõlmimise hetkest. Töösuhte algust ei mõjuta see, millal tööandja täidab oma töötamise registreerimise kohustust. Küll aga sõltub töötamise tegemise kandest näiteks töötaja õigus ravikindlustusele, sest töötamise registris tehtud kanne on aluseks ravikindlustuse tekkimisele.

Keda tuleb registreerida?

Tööandja – kelleks võib olla juriidiline, füüsiliselt isikust ettevõtja (FIE) või füüsiline isik või riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus ? on kohustatud registreerima kõigi füüsiliste isikute (töötajate) töötamised, mille puhul tekib maksukohustus Eestis. Lisaks töölepingu alusel töötavatele töötajatele tuleb registreerida ka isikud, kes töötavad võlaõigusliku lepingu alusel (juhatuse liige, kes saab tasu, töövõtu- või käsunduslepingu alusel teenust osutav füüsiline isik). Samuti tuleb registreerida tasuta töötamine ehk vabatahtlik töö äriühingus või FIE juures.

Maksukorralduse seaduse § 251 lg 4 on ära toodud nimekiri töötamise liikidest, mis kuuluvad registreerimisele töötamise registris. Kokku on ära toodud viisteist töötamise liiki, mille puhul tuleb kanne teha töötamise registrisse. Muu hulgas tuleb registreerida alljärgnevalt toodud töötamise liigid. (allikas: Maksu- ja Tolliamet)

Millal tuleb registreerida?

Registreerimise kohustus on tööandjal. Töötamine tuleb registreerida hiljemalt tööleasumise esimesel päeval. Töötamise peatumine ja lõpetamine tuleb registreerida kümne päeva jooksul töötamise peatumise või lõpetamise päevast arvates.

Kes vastutab kande tegemise ja sisu eest?

Töötamise registris kande tegemise kohustus on üksnes tööandjal ning tööandja vastutab ka tehtud kande õiguspärasuse eest.

Tööandjal on võimalus vigast registrikannet E-maksuameti kaudu parandada kolme kuu jooksul alates töötamise alustamise, peatumise või lõpetamise kuupäevast. Pärast kolmekuulise tähtaja möödumist on võimalik töötamise registris tehtud ebaõiget kannet parandada üksnes kande parandamisest huvitatud isiku põhjendatud taotluse alusel maksuhalduri otsusega. Taotlus maksuhaldurile tuleb esitada neljateistkümne päeva jooksul muutmise vajadusest teadasaamisest arvates ning taotlusele tuleb lisada tõendid muudatuse tegemise vajalikkuse kohta.

Töötamise registri loomise tõttu on töövaidluskomisjonil ja ka kohtutel õigus teha töötamise registrisse seadusega määratletud kandemuudatusi, kui töövaidluse käigus on esitatud taotlus muuta töötamise aluseks olnud lepingu olemust (töövõtulepingust töölepinguks), töösuhte alguskuupäeva, töösuhte lõpu kuupäeva ja töölepingu lõppemise õiguslikku alust.

Tähelepanu tuleb pöörata ka uuele vaidlusliigile, mis on tekkinud seoses tööandja poolt töösuhte lõpetamisel ebaõige kande tegemisega. Töötajad on esitanud tööandja vastu töötamise registris toodud ebaõige kandega tekitatud kahju hüvitamise nõudeid viidates, et ebaõige kanne töötamise registris võib kahjustada töötaja mainet uue tööandja juures. Praegu puudub selles küsimuses Riigikohtu vastav praktika.

Töötamise registri kanne töösuhte lõppemisel

Töösuhte lõpetamise kanne tuleb teha töötamise registris kümne tööpäeva jooksul ning kande tegemisel tuleb näidata ära töösuhte lõpetamise põhjus. (Allikas: Maksu- ja Tolliamet)

Nii nagu töösuhte tekkimise puhul ei lõpeta üksnes kanne töötamise registris töösuhet, vaid töösuhte lõpetamise aluseks on siiski kas töölepingu ülesütlemise avaldus või töötaja ja tööandja kokkulepe või jõustunud kohtulahend või töövaidluskomisjoni jõustunud otsus.

Samas omab töötamise registri kanne ning selle õigsus tähtsust näiteks töötaja õigusele saada Eesti Töötukassalt töötuskindlustushüvitist, kuna Töötukassa saab oma andmed töötamise registrist.

Kokkuvõte

Töötamise register ning registris registreerimine ei ole pelgalt tööandja formaalne kohustust. Tööandjal on kohustus tagada õigeaegne ja sisuliselt õige registreerimine, sest kanne töötamise registris on tähtis töötuskindlustushüvitise, pensioni kui ka haigushüvitise maksmisel ja ravikindlustuse õiguse tuvastamisel. Ebaõige kanne töötamise registris võib kaasa tuua nii sunniraha kui ka tsiviilkorras töötaja poolt esitatud nõudeid.

Osale arutelus

  • Alice Salumets, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Merit Palk

Merit Palk on kaasaegne pilvetehnoloogias palgaprogramm, kus professionaalsed võimalused on ühendatud kasutamise lihtsusega. Teil pole vaja süveneda erinevate tasude ja maksude arvestamise nüanssidesse, kogu tarkus on programmis olemas ning tulemus alati 100% õige.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad