Elatisnõude täitmine töötaja sissetuleku arvelt

Anne Nurmi
Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Anne Nurmi

Täitemenetluse seadustik võimaldab täitemenetluses sissenõude pööramise võlgniku sissetulekule eeldusel, et on algatatud täitemenetlus täitedokumendi alusel.

Täitedokumendiks on elatise nõude notariaalselt tõestatud kokkulepe, millega võlgnik on andnud nõusoleku alluda kohesele sundtäitmisele ja jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtuotsus või kohtumäärus.

Elatisnõue täidetakse täitemenetluses eelisjärjekorras

Töötasunõude või muu sellesarnase sissetuleku maksmise nõude arestimisega täitemenetluses omandab sissenõudja arestipandiõiguse nõudele. Arestipandiõigus ulatub ka pärast arestimist sissenõutavaks muutuvatele summadele, seega ka tulevikus saadavale töötasule.

Lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigus asub sõltumata arestimise ajast muudest arestipandiõigustest eespool. Lapse elatisnõude alusel tekkinud arestipandiõigustel on sama järjekoht teise elatisnõudega. Kui rahalise nõude on arestinud mitu kohtutäiturit mitme sissenõudja kasuks, maksab võlgniku suhtes kohustatud kolmas isik, sealhulgas tööandja raha kohtutäituri ametialasele arvelduskontole arestimisaktide saabumise järjekorras. Sõltumata saabumise hetkest loetakse lapse elatisnõude alusel koostatud arestimisakt esimesena saabunuks.

Täitemenetluses arestitav ja mittearestitav sissetulek

Arestitavaks sissetulekuks peetakse eelkõige võlgniku töötasu või muud sellesarnast tasu, päevaraha, konkurentsist hoidumise tasu, intellektuaalse omandi üleandmisest või kasutada andmisest saadavat tasu, pensioni, dividende ning kaupa, teenust, loonustasu või rahaliselt hinnatavat soodustust, mida isik on saanud seoses töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega. Töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega seoses saadud kauba, teenuse, loonustasu või rahaliselt hinnatava soodustuse väärtus on selle hüve turuhind.

Sissetuleku arestimisel ei loeta sissetuleku hulka makse ega kohustusliku kogumispensioni, ravikindlustuse ning töötuskindlustuse makseid.

Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 132 lg 1 kohaselt ei arestita sissetulekut, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alamäära suurust või vastavat osa nädala või päeva sissetulekust. Elatisnõude sissenõudmisel täitemenetluses võib kohtutäitur arestida võlgniku sissetuleku ka suuremas ulatuses, kui on sätestatud TMS-i § 132 lg 1. Seda juhul kui sissenõude pööramine võlgniku sissetulekule ja muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele. Sellisel juhul võib arestida võlgniku sissetulekust kuni poole ühe kuu eest ettenähtud palga alamäärast või vastavast osast nädala või päeva sissetulekust.

Kui lapse elatisnõude võlgniku sissetulekust arestitav summa jääb alla poole palga alammäära või vastava osa nädala või päeva sissetulekust, võib arestida kuni ühe kolmandiku võlgniku sissetulekust. Lapse elatisnõude täitmisel võlgniku sissetuleku arestimise korral ei arvestata võlgniku ülapidamisel olevate isikutega ehk võlgniku ülapidamisel olevate isikute arvel ei suurene võlgniku mittearestitav sissetuleku osa.

Kohtutäituri poolt töötasu või ametipalga arestimine ulatub ka sissetulekule, mis võlgnikul on saada seoses teisele tööle või ametikohale ümberpaigutamisega või üleminekuga või seoses töötasu või ametipalga suurenemisega.

Tööandjal on oluline teada, et kui võlgnik asub töö- või teenistussuhte lõppemisest arvates kuue kuu jooksul uuesti tööle sama tööandja juures, loetakse varasem arestimisakt tööandja suhtes jõus olevaks.

Kui võlgnikule töö- või teenistussuhte või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks oleku ajal või pikaajalise lepingulise suhte alusel rahas makstav tasu ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva ettenähtud mittearestitavat sissetuleku osa ja võlgnik saab töö- või teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise suhtega seoses saadud kauba, teenuse, loonustasu või rahaliselt hinnatava soodustuse väärtuses hüve (saadav muu hüve), võib kohtutäitur arestida võlgniku rahas makstava tasu, arvestades saadava muu hüve väärtuse võlgniku tasu hulka. Enne arestimist kuulab kohtutäitur ära võlgniku ja tema tööandja või muu lepingupartneri ning vajaduse korral sissenõudja.

Tööandja kohustused võlgnikust töötaja täitemenetluses

Võlgnik on kohustatud täitemenetluses kohtutäiturile esitama andmed ja tõendid oma sissetulekute kohta, et kohtutäitur saaks võlgnikule kohaldada mittearestitavat miinimumi.

Samas on kohtutäituril õigus nõuda täitemenetluseks vajalikke andmeid võlgniku sissetulekute kohta kolmandatelt isikutelt, sh võlgniku tööandjalt, kes on kohustatud andmeid esitama. Andmeid ei ole kohustatud kolmas isik esitama vaid juhul, kui tal on seaduse alusel õigus andmete esitamisest keelduda.

Tööandja on kohustatud kohtutäituri arestimisakti alusel arestitud summad kandma kohtutäituri ametialasele arveldusarvele.

Juhul kui kohtutäitur on rikkunud võlgniku õigusi, algatades täitemenetluse täitedokumendi puudumisel või arestinud võlgniku sissetuleku suuremas osas kui seadusega lubatud saab võlgnik esitada kaebuse kohtutäituri otsusele või tegevusele.

Kokkuvõtteks

Tööandja on kohustatud täitma kohtutäituri saadetud arestimisakti. Üksnes töötaja on õigustatud vaidlustama arestimisakti ja aktis toodut.

Osale arutelus

  • Anne Nurmi, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Merit Palk

Merit Palk on kaasaegne pilvetehnoloogias palgaprogramm, kus professionaalsed võimalused on ühendatud kasutamise lihtsusega. Teil pole vaja süveneda erinevate tasude ja maksude arvestamise nüanssidesse, kogu tarkus on programmis olemas ning tulemus alati 100% õige.

Merit Aktiva

Merit Aktiva on lihtne ja mugav pilvepõhine raamatupidamisprogramm, mis sobib nii proffidele kui algajatele. Uued kaasaegsed võimalused ja paljude tegevuste automatiseerimine hoiavad kokku aega ning teevad töö lihtsaks.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad