Töösuhte sõlmimine ja muutmine

Töösuhte sõlmimine ja muutmine
Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat Alice Salumets

Vältimaks olukordi, kus ei ole võimalik töösuhet tõendada, on mõistlik käsitleda veel kord töölepingu sõlmimise temaatikat.

Hiljuti ilmus Eesti Päevalehes artikkel pealkirjaga „Kohus leidis, et suusõnalistest kokkulepetest tööl ei piisa” (vaata artiklit SIIT). Avaldatud artikli kohaselt oli isik väidetavalt teinud kaks aastat tööd ilma palga ja töölepinguta ning ka kohtus ei suutnud isik tõendada, et tal oli töösuhe, kuna ühtegi tõendit töösuhte olemasolu kohta esitada ei olnud võimalik.

Töölepingu vorm

Töölepingu seaduse kohaselt sõlmitakse tööleping tööandja ja töötaja vahel kirjalikult. Tööleping loetakse sõlmituks ka juhul, kui töötaja asub tegema tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu eest. Kirjalikku lepingut ei pea sõlmima, kui töölepingu kestus ei ületa kahte nädalat.

Kuigi tööleping loetakse sõlmituks ka töötaja tööle asumise korral, siis soovitame siiski tööandjal enne töötaja tööle asumise lubamist sõlmida töötajaga kirjalik tööleping. Seda põhjusel, et võimaliku vaidluse korral on tööandjal suurem tõendamiskoormis.

Töölepingus sisalduvad andmed ja kokkulepped

Töölepingu seaduse paragrahv 5 lõige 1 loetleb andmed, mis peavad olema töölepingu kirjalikus dokumendis:

1) tööandja ja töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht;

2) töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg;

3) tööülesannete kirjeldus;

4) ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg;

5) töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud (töötasu), sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning sissenõutavaks muutumise aeg (palgapäev), samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed;

6) muud hüved, kui nendes on kokku lepitud;

7) aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid (tööaeg);

8) töö tegemise koht;

9) puhkuse kestus;

10) viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad;

11) viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele;

12)viide kollektiivlepingule, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut.

Tegemist on kohustusliku andmete loeteluga, mida üks tööleping peab sisaldama, kuid eespool toodud andmete loetelu ei välista muude kokkulepete sõlmimise võimalust, nagu näiteks konkurentsikeelu kokkulepe või koolituskokkulepe.

Oluline on meeles pidada, et töölepingu seaduses ja võlaõigusseaduses lepingupoolte õiguste ja kohustuste ning vastutuse kohta sätestatust töötaja kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine, välja arvatud siis, kui töötaja kahjuks kõrvalekalduva kokkuleppe võimalus on töölepingu seaduses ette nähtud – näiteks poolte kokkuleppel pikem töölähetuses viibimise aeg.

Töötaja tööle asumine tuleb kindlasti registreerida töötamise registris. Seda tuleb teha hiljemalt töötaja tööle asumise esimesel päeval.

Tähelepanekud töölepingus sisalduvate andmete osas

Praktikas on tihti tulnud ette olukordi, kus tööandjad on kasutanud ühte töölepingu versiooni, ilma et lepingut oleks muudetud konkreetse töötaja või töökoha jaoks. Seoses sellega pöörame tähelepanu mõnele praktilisele teemale:

Tööülesannete kirjeldus

Tööülesannete kirjelduse eelduseks on, et tööandja on hästi läbi mõelnud, milliste tööülesannete täitmist töötajalt oodatakse. Näiteks assistendi töö võib hõlmata alates klientide teenindamisest kuni ametialaste dokumentide koostamiseni, kuid Eestis puudub ühine arusaam, mis on assistendi töö sisu. Seega töölepingus fikseeritud on just need ülesanded, mida töötaja peab täitma. Töötajalt ei saa oodata selliste ülesannete täitmist, mida tööülesannete juures ära toodud ei ole, v.a siis, kui töötaja ja tööandja selles eraldi kokku ei lepi.

Töö eest makstav tasu

Töö eest makstakse tasu ehk palka alati rahas. Töötasu ei saa olla loonustasu – ehk töö eest ei saa tasu maksta mitterahalise tasuga, näiteks asjade või teenustega. Kui tööandja annab töötajale loonustasu, siis tegemist on pigem muu hüvega töötajale.

Palk ei tohi olla alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära.

Reeglina tuleb töötasu ja muu tasu kanda töötaja pangakontole. Üksnes tööandja ja töötaja kokkuleppel on võimalik palka maksta sularahas. Rõhutame, et üks töösuhte pool ei saa nõuda töötasu maksmist sularahas.

Tööaeg

Tööaeg on aeg, mil töötaja peab tegema kokkulepitud tööd. Tööandja peab arvestama normtööaega ning erilist tähelepanu tuleb pöörata alaealistele, kelle normtööaeg on väiksem. Töö, mis on tehtud väljaspool tööaega, on ületunnitöö. Tööaja hulka ei arvestata lõunasöögipausi, kuid tööaja hulka lähevad muu hulgas arsti poolt töötajale ettekirjutatud puhkepausid.

Töö tegemise koht

Üldjuhul on töö tegemise kohaks tööandja tegevuskoht, kuid töö tegemise koht võib olla ka geograafiliselt piiratud ala. Töö tegemise kohaga on seotud töölähetusega ning sellega seotud kulude katmine. Näiteks müügijuhil, kelle tööülesannete hulka kuulub klientide külastamine, võib töötegemise kohaks olla Eesti riik. Seadus ei välista ka võimalust, et töö tegemise kohaks on näiteks Tallinn ja Helsingi, seda näiteks olukorras, kus töötaja peab oma tööülesandeid regulaarselt täitma mõlemas linnas. Eeltoodu näite puhul töötaja töötamist Helsingis ei peeta töölähetuseks ning tööandjal puudub kohustus tasuda päevaraha.

Tööandja kehtestatud töökorralduse reeglid

Tööleping peab sisaldama ka viidet tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele. Samas ei piisa üksnes viitele töökorralduse reeglitele, vaid tööandja peab võimaldama töötajal nendega igal ajal tutvuda.

Saladuse hoidmise kohustus

Tööandja võib töötajale kehtestada tööandja tootmis- või ärisaladuse hoidmise kohustuse, kuid sellisel juhul tuleks selline kokkulepe kirjalikult sõlmida. Arvestada tuleb sellega, et kokkuleppes tuleb selgelt määratleda, mis informatsioon on tööandja tootmis- või ärisaladus. Töölepingu seadus võimaldab pooltel kokku leppida saladuse hoidmise kohustuse rikkumise eest töötajale leppetrahvi, kuid leppetrahvi maksmise kohustus peab olema kirjalikult kokku lepitud.

Konkurentsikeeld

Juhul kui tööandja soovib töötajale kehtestada konkurentsipiirangut, tuleb selles eraldi kirjalikult kokku leppida. Konkurentsipiirangu kokkuleppe võib sõlmida siis, kui on vaja kaitsta tööandja erilist majanduslikku huvi, mille saladuses hoidmiseks on tööandjal õigustatud huvi, eelkõige kui töösuhe võimaldab töötajal tutvuda tööandja klientidega või tootmis- ja ärisaladusega ning nende teadmiste kasutamine võib tööandjat tugevasti kahjustada. Konkurentsipiirangu kokkulepe peab vastama töölepingu seaduses toodud tingimusele, vastasel juhul on tegemist tühise kokkuleppega. Kindlasti soovitame iga töökoha puhul kaaluda, kas konkurentsipiirangu kokkuleppe sõlmimine on põhjendatud või mitte. Seda eriti juhul, kui soovitakse konkurentsipiirangut kehtestada pärast töölepingu lõppemist, sest seaduse kohaselt tuleb sellisel juhul tööandjal maksta töötajale eraldi tasu – kusjuures tasu ei saa ette maksta koos palgaga, vaid see tuleb maksta töölepingu lõppemise järel.

Töölepingu sõlmimine ei ole pelgalt formaalne kohustus, vaid tööandjal ja töötajal on soovitatav enne töölepingu projekti allkirjastamist eelnevalt läbi rääkida ning vajaduse korral kohaldada projekti konkreetsele töösuhtele sobivaks.

Osale arutelus

  • Alice Salumets, Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad