Konkurentsipiirangu kokkulepe

Ave Rego
BDO Eesti maksunõustaja Ave Rego

Artiklis on välja toodud peamine, mida võiks arvesse võtta konkurentsipiirangu kokkuleppe (edaspidi ka kokkulepe) sõlmimisel. Konkurentsipiirangu kokkuleppega seostuvat reguleerivad töölepinguseaduse (edaspidi TLS) paragrahvid 23–27.

Konkurentsipiirangu kokkuleppega võtab töötaja kohustuse mitte töötada tööandja konkurendi juures või mitte tegutseda tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal.

Seadus ajalisi piiranguid lepingu sõlmimise hetke asjus ette ei näe, mistõttu võib kokkuleppe sõlmida tööle asudes, töösuhte kestel või pärast töölepingu lõppemist.

Konkurentsipiirangu kokkuleppe kehtivus pärast töölepingu lõppemist
Pärast töölepingu lõppemist kohaldatava konkurentsipiirangu kehtivuse eelduseks on järgmised tingimused.
1. Konkurentsipiirangu kokkuleppe on vajalik, et kaitsta tööandja erilist majanduslikku huvi, mille saladuses hoidmiseks on tööandjal õigustatud huvi, eelkõige kui töösuhe võimaldab töötajal tutvuda tööandja klientidega või tootmis- ja ärisaladusega ning nende teadmiste kasutamine võib tööandjat suurel määral kahjustada.
2. Konkurentsipiirang on ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ning töötajale äratuntavalt piiritletud.
3. Kokkulepe on sõlmitud kirjalikult.
4. Tööandja maksab kokkuleppest kinnipidamise eest pärast töölepingu lõppemist igakuist mõistlikku hüvitist. Töösuhte lõppemisel (mitte töölepingu kehtivuse ajal) hüvitise maksmise eesmärk on tagada töötajale piisav sissetulek olukorras, kus ta ei saa oma erialasel tööl tegutseda või kus töö leidmine on väga piiratud.
5. Kokkulepe on sõlmitud kuni üheks aastaks arvates töölepingu lõppemisest.

Tööandjal puudub võimalus nimetatud eeldusi rikkudes tugineda kokkuleppe tühisusele olukorras, kus töötaja kokkulepet täidab. Selle regulatsiooni eesmärk on välistada olukordi, kus tööandja sõlmib konkurentsipiirangu kokkuleppe teadlikult vigaste eeldustega ja soovib hiljem tugineda piirangu tühisusele, et mitte maksta piirangu kokkuleppest kinnipidamise eest hüvitist.

Konkurentsipiirangu kokkuleppe ülesütlemine
Tööandja võib konkurentsipiirangu kokkulepe korraliselt üles öelda igal ajal, teatades sellest töötajale ette vähemalt 30 kalendripäeva.

Tööandja erakorralist konkurentsipiirangu ülesütlemist TLS ei reguleeri, mistõttu tuleb kohaldada võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) §-st 196 tulenevaid lepingu erakorralise ülesütlemise reegleid. Ülesütlemisavaldus tuleb teha mõistliku aja jooksul, st ilma liigsete viivitusteta, ülesütlemise aluseks olnud asjaoludest teadasaamisest alates.

Töötaja ei saa konkurentsipiirangu kokkulepet korraliselt, st ilma mõjuva põhjuseta üles öelda. Töötaja võib konkurentsipiirangu kokkuleppe üles öelda eelkõige siis, kui:
- tööandja huvi konkurentsipiirangu muutumise tõttu enam mõistlik (etteteatamine 15 kalendripäeva);
- töötaja on töölepingu tööandja rikkumise tõttu üles öelnud, millest tulenevalt töötaja piiramine ei ole enam õigustatud. Seejuures tuleb arvestada, et kokkulepe saab üles öelda 30 kalendripäeva jooksul pärast töölepingu ülesütlemist ja kokkuleppe lõppemisest peab tööandjale ette teatama 15 kalendripäeva.

Leppetrahv
TLS-i § 26 võimaldab töötajal ja tööandjal kokku leppida leppetrahvi kohaldamises konkurentsipiirangu kohustuse rikkumisel. Leppetrahvi kohaldamises kokkuleppimine ei välista konkurentsipiirangu kohustuse rikkumise tõttu tekkinud kahju hüvitamise nõudmist osas, mida leppetrahv ei katnud. Leppetrahviga seonduvat reguleerivad VÕS-i §-d 158–163.

Osale arutelus

  • Ave Rego, BDO Eesti maksunõustaja

Toetajad:

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Veebipõhine Microsoft Dynamics NAV majandustarkvara terviklahendus

Tänapäeva ettevõtete väljakutseks on pidev ärikeskkonna muutumine. Majandus- või äritarkvara peab seejuures olema paindlik, kasvama koos ettevõttega. Samas tuleb koguda ja vaadata oma andmeid täiesti uuel viisil, et teha tuleviku otsuseid, mitte konstateerida minevikku. Majandustarkvara peab olema kaasaegne, hästi integreeritud ja aitama tööaega kokku hoida.

e-arveldaja – raamatupidamise tarkvara alustavale ja väikeettevõtjale (esimene aasta tasuta)

e-arveldaja on veebipõhine tarkvara, mis sobib hästi just alustavale ja väikeettevõtjale, aga ka mittetulundusühingule ning sihtasutusele. Sellel on tänaseks juba üle 5300 kasutaja.

Valdkonna tööpakkumised

Uudised

Tööriistad