Muudatused alaealiste töölevõtmisel

Anni Raigna
Tööinspektsiooni, töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna

Soovime suvel alaealisi tööle võtta. Kuulsin, et seadus alaealiste osas muutub – mis täpsemalt?

Tõepoolest, alaealisi puudutavas osas tehti töölepingu seadusesse muudatus. Olulisi muudatusi on nii alaealiste tööajas kui ka tööinspektorilt nõusoleku taotlemise korras. 8. maist jõustusid töö- ja puhkeajaga seotud muudatused ning 1. juulist jõustub uus nõusoleku taotlemise kord.

Alaealise töölevõtmisel on vaja läbi mõelda, mis tööd alaealistele sobivad ning mis töid alaealine teha võib. Tööandja ei tohi töölepingut sõlmida alaealisega ega lubada teda tööle, mis:
1) ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid;
2) ohustab alaealise kõlblust;
3) sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu;
4) takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist;
5) ohustab alaealise tervist töö laadi või töökeskkonna ohu tõttu. Ohtude loetelu on kehtestatud valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud”. Keelatud on töö näiteks töökohal, kus müratase on üle 80 dB, töö toimub kantserogeensete kemikaalidega, on varisemisoht, tööd tehakse mehaanilise saega jne.

Peale selle on alkoholiseaduses keeld alaealisel töötada töödel, mis on seotud alkoholi käitlemisega, välja arvatud ladustamisel või edasitoimetamisel kaubanduslikul eesmärgil, kui on tagatud, et alaealine puutub selle käigus kokku ainult avamata pakendis alkoholiga. Tubakaseaduse kohaselt on keelatud alaealist rakendada töödel, mis on seotud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisega. Hasartmänguseaduse kohaselt peab hasartmängu korraldaja tagama, et alla 21-aastase isiku tööülesandeks ei ole õnnemängu, loterii või toto elluviimine, otsuse tegemine õnnemängus, loteriis või totos osalemise õiguse kohta või õnnemängu, loterii või toto üle kontrolli tegemine.

Alaealise tööle võtmisel peab arvesse võtma ka alaealise vanust ja koolikohustust. Alaealine on koolikohustuslik kuni põhikooli lõpetamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Vanusest ja koolikohustuslikkusest oleneb ka see, mida alaealine teha tohib ning milline on lubatud tööaeg. Näiteks 7–12-aastasel alaealisel on lubatud teha ainult kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordivõi reklaamitegevuse alal. Tööandja võib 13–16-aastase koolikohustusliku alaealisega sõlmida töölepingu ja lubada teda tööle, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. 13-aastaste puhul on seadusandja pidanud vajalikuks tuua välja ka loetelu, mida eeldatakse, et 13-aastane teha võiks. Näiteks on 13-aastasel lubatud põllumajandustööd, kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd, toitlustusvõi majutusettevõttes tehtavad abitööd ja muud kerged tööd, mis pole alaealisele keelatud. Kui enne töölepingu seaduse muudatust loetles alaealistele jõukohaseid töid ennekõike valitsuse määrus „Alaealisele lubatud kerged tööd“, siis muudatuste jõustumisel muutus määrus kehtetuks. Seda eelkõige seetõttu, et loetelu oli liiga piirav ning ei olnud ammendav. 15–17-aastase mittekoolikohustusliku alaealise puhul seadus enam kergest tööst ei räägi, kuid tööandja peab alaealise tööle võtmisel arvestama piirangutega (keelatud tööd, ei tohi ületada alaealise võimeid jne).

Alaealiste muutunud töö- ja puhkeaja nõuetest annab parema ülevaate alljärgnev tabel:

Alaealisega töölepingu sõlmimiseks on noore enda soov ja tahe tööd teha ning seadusliku esindaja, üldjuhul ema või isa nõusolek. Nõusolek võib olla nii kirjalik kui ka suuline ning keelatud pole nõusoleku andmine tagantjärele ehk pärast noore tööle asumist. 7–14-aastase lapsega töölepingu sõlmimiseks peab taotlema ka tööinspektori nõusolekut. Enne 1. juulit käib nõusoleku taotlemine vana korra järgi. Ehk tööandja peab enne alaealise tööle võtmist taotlema tööinspektori nõusolekut kirja või e-kirja (ti@ti.ee) teel. Taotluse allkirjastab ettevõttes volitatud isik.

Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
- taotluse esitaja kontaktandmed;
- alaealise kontaktandmed, kellega soovitakse töölepingut sõlmida;
- alaealise seadusliku esindaja kontaktandmed;
- alaealise sünniaeg ja vanus ning andmed koolikohustuse kohta;
- alaealisele pakutavad töötingimused, sh andmed töösuhte kestuse, tööaja, töötasu, töökoha, tööülesannete, tööga seotud riskide ning alaealise ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõude kohta.

Tööinspektoril on õigus nõuda lisadokumentide või -andmete esitamist. Tööinspektor teeb otsuse nõusoleku andmise või andmisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui otsust ei ole võimalik anda tähtaja jooksul, teavitatakse sellest tööandjat viivituseta.

1. juulil jõustuva uue korra kohaselt peaks tööandja halduskoormus vähenema. Tööandja peab 7–14-aastase alaealise töölevõtmisel vähemalt kümme tööpäeva enne lapse tööle asumist tegema töötamise registrisse kande. Töölepingu seaduse kohaselt tuleb tööandjal registrisse kanda ka andmed alaealise seadusliku esindaja nõusoleku, alaealise töötingimuste, sealhulgas töö tegemise koha ja töökohustuste ning koolikohustuslikkuse kohta. Tehnilistel põhjustel on töötamise registrisse sisestavate andmete hulk piiratud, seetõttu ei tarvitse kogu vajaminev info registrisse n-ö mahtuda. Andmed registreeritud alaealise kohta jõuavad maksu- ja tolliametilt tööinspektsiooni, mille järel tööinspektor kümne tööpäeva jooksul kontrollib, et tegu poleks keelatud tööga ning et alaealise töötingimused oleksid kooskõlas seaduses sätestatud nõuetega. Inspektoril on õigus võtta tööandja esindajaga ühendust ning küsida täiendavat infot (sh kirjalikku). Ennekõike oleks mõistlik töötamise registris märkida juurde kontaktisik, kelle poole pöörduda, kui registris olevast infost ei piisa. Kui kümme tööpäeva möödub ning inspektor pole nõusoleku andmisest keeldunud, võib eeldada nõusolekut.

Osale arutelus

  • Anni Raigna, Tööinspektsiooni, töösuhete nõustamistalituse juhataja

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad