Pakendiaruande sujuv koostamine ja auditeerimine

Tarmo Rahkama
Vandeaudiitor Tarmo Rahkama käsitleb pakendiaruande koostamist ja auditeerimist

Pakendiaruannete auditeerimiskohustus on ettevõtetele kehtinud juba üle kolme aasta, kuid endiselt esineb pakendiarvestuses puudusi. Mõnel juhul on tegemist ettevõttepõhiste spetsiifiliste vigadega, kuid paljudel juhtudel aastast aastasse korduvate teemadega.

Artiklis on toodud välja tüüpvead, mida ettevõtete pakendite arvestusel oleme täheldanud, samuti nõuanded, kuidas oleks võimalik neid vigu vältida.

Pakendiettevõtja seisukohalt on oluline veenduda ja tagada, et igapäevases äritegevuses kasutatavate pakendite liikide kohta peetaks arvestust selliselt, et see tagaks andmete korrektse kajastamise pakendiaruandes. Ühtlasi peab pakendiaruandele tellima auditi, kui seadusest tulenev piirmäär on täidetud. Juhul kui pakendite arvestusmetoodika ja põhimõtted ei ole paigas, võib esineda raskusi pakendiaruandes esitatud andmete kontrollimisel ning sellega võivad omakorda kaasneda sanktsioonid.

Järgnevalt on esitatud peamised kitsaskohad, mida pakendiarvestuses võib ette tulla ja selgitatud, kuidas on võimalik neist üle saada.

Pakendiarvestuse sujuvaks koostamiseks vajalikud tegevused

Kõige tavalisem pakendiettevõte on müügiettevõte, kes ostab kaupa ja müüb seda edasi. Vahel arvatakse, et kui ettevõte ise kaupa ei pakenda, vaid ostab pakendatud kauba sisse ja müüb Eestis maha, siis ei pea pakendiaruandlust pidama. Alati see nii aga pole.

Oletame, et ettevõte ostab kaupa Eesti turult. Sel juhul pole ta pakendi esmakordne maaletooja ja pakendi kohta tõepoolest arvestust pidama ei pea. Kui aga kaup tuuakse pakendatud kujul väljastpoolt Eestit, on ettevõte toonud selle esmakordselt maale ning nüüd on tal kohustus pakendite kohta arvestust pidada ja neid deklareerida.

Laias laastus võib öelda, et kui tegeletakse kauba müügiga, siis suure tõenäosusega puututakse tegevuse käigus kokku pakendamisega: seega tuleb pakendite arvestust pidada ning esitada taaskasutusorganisatsioonile pakendiaruanne. Isegi siis, kui ettevõte ostab kauba Eestist ja müüb selle Eestis, kuid kasutab ostjale kauba pakendamiseks kilekotti, siis on see olemuselt pakend, mille kohta peab ettevõte arvestust pidama ja pakendid deklareerima.

Ettevõttel on oluline pakendiarvestuse protsessi sujuvaks toimimiseks välja selgitada:

 • Millised on ettevõtte tegevusvaldkonnad?
 • Millise tegevusega kaasneb pakend (välja tuua pakendite tekkimise asjaolud, sh import, EÜ-sisesed soetamised, oma tarbeks kasutusele võtmine, müük)?
 • Milliseid pakendiliike ja pakendeid (müügipakend, veopakend, rühmapakend) ettevõttes kasutatakse?
 • Kuidas peetakse pakendite arvestust (raamatupidamistarkvaras, laoarvestuses, eraldi programmivälises arvestuses jms)?
 • Kuidas toimub arvestus pakendimaterjali massi üle (arvestusmeetod, -mudel)?
 • Kuidas saadakse pakendite kaaluandmed (ise kaalutud, kauba tarnijalt saadud info)?
 • Kas ettevõte kogub ise oma pakendeid (kui jah, siis milliseid pakendeid) ning kuidas on see organiseeritud (taaskasutusse suunatud pakendite kohta saadud taaskasutustõendid)?
 • Kas ettevõte on sõlminud taaskasutusorganisatsiooniga pakendite kogumise ja taaskasutamise lepingu?

Valdav osa pakendiettevõtjatest on pakendite turult kokku kogumise ülesande lepingu alusel üle andnud taaskasutusorganisatsioonile: Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja Eesti Pakendiringlus OÜ. Esines eksiarvamusi, et kui taaskasutusorganisatsiooniga on liitutud, siis ei pea pakendiettevõte pakendiaruandlusega enam tegelema. Taaskasutusorganisatsiooniga liitudes pääseb pakendiettevõte küll pakendite turult kokku kogumisest ja taaskasutustõendi hankimisest, kuid tema kohustus on pakendite kohta arvestust pidada ja selle kohta taaskasutusorganisatsioonile adekvaatsed andmed deklareerida.

Erinevad tõlgendused, mida peab ja mida ei pea pakendina arvestama

Pakendimaterjali liigid on pakendiseaduse järgi klaas, plast, paber, kartong, metall, puit ning muu materjal.

Palju muret on tekitanud ettevõtetele korduskasutuspakendite deklareerimine (puitalused), mille arvestuses esines palju vigu.

 • Tegemist on pakendiga, mille deklareerimise moment on selle Eestis ringlusesse suunamine või jäätmeks muutumine.
 • Nii sisse toodud kui ka uute kaupade pakendamise eesmärgil Eestist ostetud kaubaaluste kohta tuleb pidada arvestust ja need tuleb deklareerida. Ettevõtted sageli ei teadvusta, et lisaks kaubapakendile tuleb arvestada ja deklareerida ka kaubaaluseid, mille peal kaup saabub. Puitalustega oli palju probleeme – neid oli arvestatud kas liiga palju, liiga vähe või polnud üldse arvestust peetud.

Korduskasutuspakendite puhul on tihti probleeme deklareerimise momendi määratlemisel ja selle kohta ei ole alati ühtset lahendust.

Pakendite müümine

Tegevuse käigus ise kokku kogutud pakendite müümine on lubatud, kuid pakendiaruandes vastava koguse maha arvestamine ei ole lubatud.

Pakendite tekkimine tootmises

Kui ettevõte tegeleb tootmisega, kus kasutatakse toorainena nt plasti, pappi vms, siis tootmises ülejäävat plasti või pappi deklareerima ei pea. Tegemist on tootmises ülejääva toorainega, mis ei ole pakend ja seetõttu ei kuulu deklareerimisele pakendiaruandes.

Laevadele/lennukitele müüdav kaup

Tegemist on pakendiga, mis läheb Eestist välja ja seetõttu ei pea seda pakendit Eesti pakendiaruandes deklareerima.

Ettevõtte spetsiifikast tulenevaid erinevaid tõlgendusi esineb veel ja kõiki ei ole võimalik loetleda. Probleemkohad tulenevad üldjuhul ettevõtete tegevusvaldkonnast ja spetsiifikast. Vajalik on läheneda tegevuse ja olukorra põhiselt ning leida sellest lähtuvalt kõige õigem kajastamine. Kindlasti soovitan konsulteerimiseks pöörduda nii oma pakendiaruande audiitori poole kui ka vajaduse korral küsida infot keskkonnaministeeriumi või keskkonnainspektsiooni spetsialistidelt.

Pakendiaruande audiitorkontrolli tegemine

Pakendiaruande peavad auditeerida laskma need pakendiettevõtjad, kes tõid turule pakendatud kaupa pakendimassiga üle viie tonni aastas. Auditeerida tuleb alates 2015. kalendriaasta pakendiaruandest. Ettevõtjad, kel on pakendiaruande pakendimass alla selle piirmäära, on auditeerimiskohustusest vabastatud, kuid ettevõttes korraldatud pakendiarvestus peab toimuma siiski järjepidevalt.

Pakendiaruande auditiks valmistumine

 • Üle tuleb vaadata, mille põhjal pakendite arvestust peetakse (raamatupidamistarkvara, laoarvestus, eraldi programmiväline arvestus jne). Samuti veenduda, et tarkvaralahenduste kasutamisel on järjepidevalt arvesse võetud pakenditega toimunud muudatused. Kasulik on teatud aja tagant kontrollida turule toodud pakendite kajastamist raamatupidamistarkvaras või laoarvestuses, et olla kindel pakendiarvestusse kaasatud pakendite ajakohasuses (nt pole vahepeal muutunud pakendi tüüp, mass).
 • Dokumenteerida kirjaliku juhendina pakendimaterjali mass ja kajastamismeetod, kuidas olid saadud pakendite kaaluandmed (kas oli ise kaalutud, pakendatud kauba tarnijalt saadud alusel vms). Sageli on juhtunud, et kunagi on ettevõttes pakenditega seonduv kindlaks määratud, kuid ajaga on pakendi tüüp, pakendimass ja pakendi olemus muutunud. Juhul kui ei kontrollita regulaarselt pakendiarvestuse aluseks olevaid põhimõtteid, võib see tekitada ebakõlasid deklareeritud pakendimassis ning võib tekkida olukord, kus turule toodud pakendeid deklareeritakse tunduvalt vähem ja tekib risk, et deklareerimata pakendimassi eest tuleb tasuda pakendiaktsiisi.
 • Ettevõtte enda kogutavate pakendite puhul on kindlasti vaja sisse viia kindlad protseduurireeglid pakendikonteinerite jäätmekäitlejale üle andmiseks ja vastavate taaskasutustõendite tagasi saamiseks. Jäätmekäitlejalt saadud taaskasutustõendid on olulised selleks, et pakendiaruandes oleks võimalik kinnitada seadusest tulenevate taaskasutusmäärade täitmist ja sellisel juhul pakendiaktsiisi kohustust ei teki.

Eelnevalt käsitletud teemade läbikäimine ja ettevõttepõhine analüüsimine annab võimaluse muuta pakendiarvestuse koostamise sujuvamaks ja efektiivsemaks. Samuti on kalendriaasta kohta koostatud pakendiaruande auditeerimine selle võrra operatiivsemalt tehtav. Eeskätt just seetõttu, et ettevõttel on endal oluline eeltöö tehtud, et pakendiarvestus oleks kooskõlas seadusest tulenevate nõuetega ja seeläbi tagatud pakendiaruandluse järjepidev toimimine.

 • Tarmo Rahkama, Grant Thornton Balticu auditijuht, vandeaudiitor

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad