Maksuseaduste muudatuste kokkuvõte

Kristiina Stokkeby
Maksumuudatuste sisu lühikokkuvõtte teeb Deloitte Eesti maksunõustaja Kristiina ...

Vabariigi Valitsus on algatanud eelnõud, millega tehakse Riigikogule ettepanek võtta vastu hulk erinevaid maksumuudatusi. Deloitte Eesti maksunõustaja teeb seaduste sisust lühikokkuvõtte.

Muudatused, mis on planeeritud jõustuma 1. juulil 2017

  • Töötajate transpordiga seotud kulude maksustamise korra muutmine. Muudatuse kohaselt ei käsitleta tööandja kulutusi töölepingu alusel töötavate töötajate transpordile erisoodustusena, kui transport on korraldatud bussiga liiklusseaduse tähenduses. Samuti võimaldatakse tööandjal maksuvabalt tasuda töölepinguga töötaja transpordi eest, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast.
  • Osalusoptsioonide maksustamise reeglite muutmine. Eesmärgiks on tagada, et kogu äriühingu osaluste võõrandamise ning töötaja töövõime kaotuse või surma korral ei peaks optsiooni realiseerimisel maksuvabastuse saamiseks optsiooni andmise ja realiseerimise vaheline periood olema ilmtingimata kolm aastat. Erisoodustusena käsitletakse vaid seda osa optsioonist, mida töötaja ei ole veel välja teeninud.
  •  Töötajate majutusega seotud kulude maksustamise korra muutmine. Muudatuse eesmärk on tagada, et töötaja majutamise kulude katmine oleks tööandja jaoks maksuvaba, kui on täidetud järgmised eeldused: majutamise vajadus lähtub tööandja ettevõtlusest, kulud mahuvad seadusega kehtestatavate piirmäärade sisse, töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast ja töötaja ei oma lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara.

Muudatused, mis on planeeritud jõustuma 1. jaanuaril 2018

  • Töötaja poolt teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise käigus makstavat parkimistasu saab tööandja maksuvabalt hüvitada arvestamata autoga läbitud kilomeetreid.
  • Edaspidi saab isiklikeks sõitudeks ettevõtte sõiduauto kasutamise võimaldamisel erisoodustust deklareerida vaid kilovati põhiselt, sõltumata erasõitudena läbitud distantsist. Lisatakse kohustus teavitada Maanteeametit sõiduauto üksnes ametikohustuse täitmiseks kasutamise kohta. Liiklusregistris olevatesse sõidukite andmetesse lisatakse vastav märge, et tööandja kasutab sõiduautot üksnes ametialaselt.
  • Residendist krediidiasutustele ja mitteresidendist krediidiasutuste Eesti filiaalidele kehtestatakse kohustus tasuda tulumaksu avansilisi makseid määraga 14% eelmises kvartalis teenitud kasumilt jooksva kvartali 3. kuu 10. kuupäevaks.
  • Kehtestatakse madalam tulumaksumäär 14% äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele, mis on väiksemad või võrdsed võrreldes äriühingu eelneva kolme aasta keskmise Eestis maksustamisele kuulunud jaotatud kasumiga. Äriühing peab 7% tulumaksu kinni residendist ja mitteresidendist füüsilisele isikule makstud dividendilt, mille maksmise aluseks olev kasumiosa on Eesti äriühingu tasandil maksustatud 14% maksumääraga. Ülejäänud summad maksustatakse jätkuvalt 20% maksumääraga.
  • Maksustatakse tagastamatuid või pikaajalisi laenusid, mida tütarühing on andnud emaühingule või muule äriühingute ketis ülalpool asuvale äriühingule, mis ületavad äriühingu võetud laenude ja tema omakapitali tehtud sissemaksete summat. Tulumaks tagastatakse, kui laen tagastatakse kahe aasta jooksul.

Osale arutelus

  • Kristiina Stokkeby, Deloitte’i maksunõustaja

Toetajad:

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad:

Palgakalkulaator

Tarkvara

Standard ERP on integreeritud äritarkvara keskmistele ja suurtele ettevõtetele.

Standard ERP ühendab endas traditsioonilise ettevõtte ressursiplaneerimise (ERP) ja kliendihalduse (CRM) kõrval laialdasel hulgal erilahendusi lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast ning vajadustest.

Lihtne, soodne ja turvaline veebipõhine dokumendihaldussüsteem

Midagi installeerida pole tarvis ja aastase paketi kuutasuks on vaid 8.99 eurot kogu ettevõttele, mitte inimese kohta.

Valdkonna tööpakkumised

Uudised