Advokaat Liisi Kents tutvustab õigusaktide muudatusi

Advokaat Liisi Kents tutvustab õigusaktide muudatu
Advokaat Liisi Kents tutvustab õigusaktide muudatusi

Alljärgnevalt käsitleme viimaseid õigusaktide muudatusi

SEADUSED

Muudatused meretöö seaduses

Vastu võetud 15.02.2017, jõustunud 11.03.2017; osaliselt 01.10.2017, 01.01.2018 (RT I, 01.03.2017, 2)

Muudatuste teel võeti üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1794 ja 2014/112/EL. Esimene neist käsitleb tööaja korraldust siseveetranspordi valdkonnas ja teine meremeeste tööalaseid õigusi saada tööandjalt infot ja olla kaasatud nende huve puudutavate küsimuste lahendamisel. Viimase muutmine loob meritsi kaupu vedavate laevade laevapere liikmetele, kes töötavad üleühenduselise ettevõtja juures, võimaluse moodustada Euroopa töönõukogu.

Euroopa töönõukogu on töötajaid esindav organ, mille koosseisu kuuluvad töötajad igast liikmesriigist, kus ettevõte tegutseb. Töönõukogu eesmärgiks on tagada töötajatele info ettevõttes toimuva kohta ja anda neile võimalus oma arvamuse avaldamiseks töötajate huve mõjutavates küsimustes.

Muudatused töötuskindlustuse seaduses

Vastu võetud 08.02.2017, jõustunud 01.04.2017 (RT I, 21.02.2017, 1)

Muudatuste eesmärk oli tagada õigusselgus, kuidas koondatud töötajal ja ametnikul on võimalik saada töötuskindlustuse seaduses ette nähtud kindlustushüvitist koondamise korral ka siis, kui tema tööandja ei ole esitanud avaldust töötukassale.

Ühtlasi sätestatakse muudatustega töötaja ja ametniku kindlustushüvitise taotlemise tingimused ja kord koondamise korral, avalduses märgitavate vajalike andmete loetelu ning laiendatakse avalduse läbivaatamise tähtaega ka töötaja ja ametniku avaldusele.

Muudatused maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduses

Vastu võetud 08.03.2017, jõustunud 01.04.2017 (RT I, 23.03.2017, 1)

Maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise laiem eesmärk oli suurendada maksukuulekust ja mõjuda seeläbi ettevõtluskeskkonnale tervendavalt. Alljärgnevalt on teemade kaupa esile toodud maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduses aset leidnud olulisemad muudatused:

Maksusaladust sisaldava teabe avalikustamine - maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise seadusega laiendatakse avalike andmete ringi. Nimelt muudetakse MKS-i § 26 lõike 21, § 29 punkte 12 ja 30 ning täiendatakse § 29 punktidega 43–49 eesmärgiga laiendada avalikku võimu teostavate asutuste loetelu, kellele on maksuhalduril õigus avaldada maksusaladust sisaldavat infot.

Käibemaksukohustuslase deklareeritud maksustatava käibe summa ning tööd võimaldava isiku juures tööd tegevate isikute koguarvu avalikustamine - õiglasema konkurentsikeskkonna tagamiseks ning maksukuulekuse suurendamiseks avalikustatakse seaduse alusel edaspidi käibemaksukohustuslaste deklareeritud maksustatava käibe kogusumma ning maksukohustuslaste juures tööd tegevate isikute arv.

Vaatluse läbiviimist reguleerivate sätete täpsustamine - maksuhalduril on alates seaduse jõustumisest õigus vaadelda vallasasja, mis on samaaegselt maksukohustuslase valduses ja seotud tema majandus- või kutsetegevusega, kuid asub vaatluse tegemise ajal väljaspool maksukohustuslase majandustegevuse asukohta. Vaatlusest antakse ette teada ja see viiakse läbi ajal, kui toimub maksumaksja majandustegevus. Oluline on märkida, et vaatluse käigus on keelatud siseneda kellegi tahte vastaselt tema eluruumi, seda ka juhul, kui eluruumides toimub maksukohustuslase majandus- või kutsetegevus.

Tööd tegeva isiku registreerimine töötamise registris - MKS-i § 251 lõike 3 punkti 1 ja § 251 lõike 5 muutmise eesmärk oli täpsustada, millised isikud tuleb töötamise registris registreerida. MKS-is puudus seni termini „vabatahtlik töö” definitsioon. Kuna termin on seni palju küsimusi tekitanud, kuid samas töötamise registris registreeritaks kõik äriühingu majandushuvides töötavad isikud, sh isikud, kes töötavad tasu saamata, loobutakse eelnimetatud sätetes mõiste „vabatahtlik töö” kasutamisest.

Maksuvõla tasumise ajatamine - seadusega muudeti maksuvõla ajatamine paindlikumaks. Seni on maksuvõlga olnud võimalik ajatada vaid selle olemasolul. Kui maksumaksja teab, et ta ei suuda täita talle teada olevat eesseisva tähtajaga maksukohustust, on tal võimalik edaspidi taotleda selle ajatamist etteulatuvalt. Täiendati ka MKS-i § 113, millega antakse maksuhaldurile õigus tunnistada maksuvõla tasumise ajatamise otsus kehtetuks lisaks juhul, kui maksukohustuslane ei esita maksuvõla tasumise ajakava kehtimise perioodil tähtaegselt deklaratsioone.

Pärimise puhul õigusjärgluse realiseerimise korda reguleerivate sätete täpsustamine - praktikas tekitas maksuhalduri ja maksukohustuslase vahel palju vaidlusi küsimus, kas õigusjärgluse korral lähevad õigusjärglasele üle lisaks MKS-ist ja maksuseadusest tulenevatele rahalistele kohustustele ka mitterahalised kohustused ning kes peab esitama maksudeklaratsioone pärimismenetluse ajal ning pärast pärimismenetluse tegemist ning kelle kohustustega seoses deklaratsioonid esitatakse. Seadusega täpsustati pärimise puhul õigusjärgluse realiseerimise korda reguleerivaid sätteid selliselt, et kui seadusega on ette nähtud õigusjärgluse korras õiguste ja kohustuste üleminek ühelt isikult teisele, siis lähevad õigusjärglasele üle kõik MKS-ist, maksuseadusest või MKS-i § 3 lõikes 4 nimetatud seadustest tulenevad rahalised ja mitterahalised õigused ning kohustused, mis ei ole oma olemuselt isikuga lahutamatult seotud.

Seoses muudatustega maksukorralduse seaduses kõrvaldati elektroonilise side seadusest lünk, mis ei võimaldanud küsida sideettevõtjalt maksumenetluses vajaminevat teavet kliendile sideteenuse eest esitatud arve kohta. Sõnumisaladust jms põhiseaduse tugevasse kaitsealasse jäävat teavet muudatus ei puuduta.

Osale arutelus

  • Liisi Kents, advokaadibüroo Entsik & Partnerid advokaat

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad