FIE üleminek osaühinguks

Jelizaveta Rastorgujeva
Advokaat Jelizaveta Rastorgujeva annab nõu, kuidas minna üle äriühingu vormile

Äriseadustiku (ÄS) kohaselt võib ettevõtja tegutseda füüsilise isiku või äriühinguna. Tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) võib ühel päeval osutuda mitteotstarbekaks. Näiteks majandustegevuse laiendamise tõttu tuleb FIE-l minna üle äriühingu vormile.

Äriühingu otstarbekust näitavad ka vastutuse (FIE vastutab ettevõtlustegevuse eest kogu oma varaga) ja maksustamise küsimused (FIE-l on suurem maksukoormus kui näiteks osaühingul). Äriühingute liikidest on osaühing (OÜ) sobivaim ettevõtlusvorm väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. FIE ettevõtlusvormi muutmise tõttu on põhiküsimuseks, kuidas korraldada FIE varade ja kohustuste üleandmine juriidiliselt ja maksualaselt korrektselt.

FIE-t ei saa ühendada osaühinguga või kujundada ümber osaühinguks

Sageli tekib küsimus, kas FIE-t on võimalik ühendada osaühinguga või ümber kujundada osaühinguks äriseadustikus ühingute jaoks ette nähtud ühinemise või ümberkujundamise korras.

Äriühingute ühinemisel liitub üks äriühing teise äriühinguga, mille tagajärjel ühendatav ühing lõpeb (ÄS § 391 lg 1). Ühendatava ühingu vara, sealhulgas kohustused, lähevad tervikuna ühendavale ühingule üle üldõigusjärgluse korras. Äriühingu ümberkujundamisel (ÄS § 478 lg 1) ühingu majanduslik ja juriidiline identiteet säilib (muutub üksnes õiguslik vorm), mistõttu õiguste ja kohustuste üleminekut ei toimu.

Ühinemised ja ümberkujundamised on võimalikud vaid äriühingute puhul.

Äriühingute liigid on määranud kindlaks ÄS-i § 2 lg 1 ja nendeks on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu.

FIE ei ole äriühing ÄS-i mõttes, vaid tegemist on ettevõtlusvormiga. Sellest tulenevalt ei ole FIE-l võimalik ühineda ühegi äriühinguga ja FIE ettevõttega seotud varakogum (õigused ja kohustused) ei saa minna osaühingule üle üldõigusjärgluse korras. Samuti ei ole võimalik FIE-t ümber kujundada ühekski äriühinguks.

Osaühingu asutamine

Osaühingu kaudu tegutsemiseks tuleb asutada FIE majandustegevusega jätkav osaühing ning lõpetada FIE äriregistris. Seejuures ei saa osaühingu asutajaks olla FIE. ÄS-i kohaselt võivad osaühingu asutajaks olla füüsilised või juriidilised isikud (§ 137 lg 2). Juriidilise isiku mõiste sätestab tsiviilseadustiku üldosa seadus ammendavalt, mille kohaselt on juriidilisteks isikuteks seaduse alusel loodud eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik (§-d 24 ja 25). FIE on füüsiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega (see kajastub ka FIE ärinimes, mis peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime) ning FIE-na tegutseja ei muutu ettevõtlusega tegelemise tulemusena juriidiliseks isikuks.

FIE lõpetamine

FIE lõpetamiseks ei ole vaja teha likvideerimismenetlust, nagu see on ette nähtud äriühingute lõpetamise puhul. Üldreegli kohaselt kustutatakse FIE äriregistrist tema avalduse alusel (ÄS § 59 lg 3). Tuleb silmas pidada, et kui FIE faktiliselt ettevõtluse lõpetab, kuid ei esita selle kohta äriregistrile avaldust kande kustutamiseks, on ta jätkuvalt kohustatud maksma tulu- ja sotsiaalmaksu makseid.

FIE-na tegutsemist lõpetav ettevõtja peab esitama järgneva aasta 31. märtsiks lõppenud tegevusaasta kohta tuludeklaratsiooni. FIE lõpetamisel tuleb varade üleandmine deklareerida vormi E lisal. Kui tegevust lõpetav FIE on käibemaksukohustuslane, tuleb käibemaksukohustuslaste registrist kustutamist taotleda maksu- ja tolliametilt enne äriregistrist kustutamist.

FIE vara üleandmine

FIE ettevõttega seotud vara tuleb FIE ettevõtlusega jätkavale OÜ-le üle anda kas ettevõtte üleandmisena või mitterahalise sissemaksena osaühingu osakapitali. Samuti on võimalik ka vara võõrandada raha eest või tasuta.

Üleantava vara hulka võivad kuuluda kõik FIE ettevõtlusega seotud asjad, õigused, kohustused (välja arvatud maksukohustused), sealhulgas eripangakontol olev raha. FIE-l on lubatud ettevõtluse lõpetamisel anda vara üle isikule, kes jätkab ettevõtte tegevust ilma maksustamise tagajärgedeta (tulumaksuseadus § 37 lg 7).

Tulumaksuvabastus kehtib, kui FIE annab vara üle mitterahalise sissemaksena iseenda osaühingule ja jätkab ise osaühingus sarnase ettevõtlusega.

Lisaks tuleb arvestada, et maksuvabastus ei kehti, kui FIE ettevõtte hulka kuulunud vara võetakse isiklikku tarbimisse. Kui ettevõtte vara üleandmisel on üleandja saanud tasu, siis loetakse, et vara on müüdud ning see tuleb deklareerida. Samuti on oluline silmas pidada, et FIE ettevõtte hulka kuulunud vara saab äriühingule maksuvabalt üle anda äriregistrisse kantud osaühingule enne FIE tegevuse lõpetamist. Ehk FIE peaks lõpetama oma tegevuse äriregistris pärast varade üleandmist. Arvestada tuleb sellega, et FIE-lt vara saanud osaühingul on raamatupidamiskohustuslasena kohustus saadud varad oma raamatupidamises arvele võtta.

FIE vara on võimalik üle anda osaühingule, tehes sellega sissemakse osaühingu osakapitali. Osaühingu osakapital võib tervikuna koosneda FIE ettevõtte varast. Osaühingu asutamiseks mitterahalise sissemaksega tuleb muu hulgas vormistada ja äriregistrile esitada mitterahalise sissemaksena üleantava vara väärtuse hindamise akt ning FIE ja osaühingu vaheline vara üleandmise leping.

Kui FIE ettevõte antakse OÜ-le üle tervikuna, siis on tegemist ettevõtte üleminekuga võlaõigusseaduse (VÕS) § 180 mõttes.

FIE ettevõtte üleandmisel tuleb sõlmida FIE ja FIE ettevõtlusega jätkava OÜ vahel leping kõikide FIE ettevõttesse kuuluvate FIE ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivate asjade, õiguste ja kohustuste ning lepingute üleandmiseks OÜ-le. Sellise tehingu puhul lähevad koos FIE-le kuuluvate asjade ja õiguste üleminekuga OÜ-le üle ka kõik FIE ettevõttega seotud kohustused. Ettevõtte ülemineku puhul ei ole FIE kohustuste üleminekuks võlausaldaja nõusolekut vaja. Küll aga on FIE-l ja OÜ-l kohustus teatada võlausaldajatele viivitamata ettevõtte, sealhulgas kohustuste üleminekust.

Vara üleandmisel (mis tahes eespool toodud viisil) tuleb arvestada ka sellega, et kõikide asjade, õiguste ja lepingute üleandmine peaks toimuma vastavate asjade ja lepingute üleandmise sätete järgi. Kui tehingu tegemiseks on ette nähtud teatud kindel vorm, siis tuleb üleandmise tehing vormistada asjakohast vorminõuet järgides. Kui tegemist on registris registreeritud varaga (sõidukid, kinnisasjad, kaubamärgid jms), siis tuleb registreerida omandiõiguse üleminek sobivas registris. Näiteks kinnisasja üleandmiseks tuleb sõlmida notariaalselt tõestatud leping ja teha kinnistusraamatusse kanne omandi üleandmise kohta. Nõuete eiramise korral ei ole asja või õiguse üleandmist võimalik teostada.

Uus ettevõtlusvorm: ettevõtluskonto

Valitsus plaanib lähiajal luua madalama maksumääraga ja aruandlusvaba ettevõtluskonto, mis lihtsustab asjaajamist mikro- ja väikeettevõtjatele. Nimelt ei pea ettevõtluskontot kasutav ettevõtja esitama maksu- ja tolliametile aruandeid ega korraldama raamatupidamist. Ettevõtluskontole laekunud tuludelt kantakse automaatselt 20 protsenti maksu- ja tolliametile, mis läheb tulumaksu, sotsiaalmaksu ja kogumispensioni makse katteks. Seega on ettevõtluskonto hea alternatiiv väikeettevõtjatele, kes võiksid kaaluda tulevikus FIE või OÜ asemel tegutsemist ettevõtluskonto abil. Selline madalama maksumääraga konto sobib näiteks lapsehoidjatele, taksojuhtidele, koduõpetajatele ja mis tahes muudele väikeettevõtjatele (füüsilistele isikutele), kelle tulu ei ületa 25 000 eurot aastas.

Osale arutelus

  • Jelizaveta Rastorgujeva, NJORD Advokaadibüroo advokaat

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Tarkvararobootika ja tööprotsesside automatiseerimine – millal see läbimurde saavutab?

Olles kuulnud tarkvararobootikast ja tööprotsesside automatiseerimisest (robotic process automation, RPA), hakkavad ettevõtted sageli mõtlema, kas peaks eelistama RPAd praeguste süsteemide uute funktsioonidega värskendamise või integreeritud lahenduste loomise asemel.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad