Uut töövaidluste lahendamisel

Uut töövaidluste lahendamisel
Töövaidluste lahendamise ühtne ja terviklik menetlusnormistik

Töövaidluste kohtuvälist lahendamist plaanitakse muuta ja lihtsustada. Vaata, mida uus seaduseelnõu täpsemalt endaga kaasa toob.

Seaduse eesmärk on luua tõhus kohtuväline töövaidluse lahendamise süsteem – avalduse kiire ja kvaliteetne menetlemine töövaidluskomisjonis, kõrge sisukvaliteediga otsused, alternatiivsed võimalused vaidluse lahendamiseks, töövaidlusasja läbivaatamisel kohaldatavate normide õigusselgus ning suurem töövaidluskomisjoni ja juhataja pädevus töövaidluse lahendamisel.

Eelnõuga luuakse töövaidluskomisjonis töövaidluse lahendamiseks ühtne ja terviklik menetlusnormistik. Töövaidluse lahendamiseks on alati võimalik pöörduda kohtusse, kus menetlusosaliste õigused on laiemalt ja spetsiifilisemalt kaitstud. Avalduse esitamisel töövaidluskomisjoni peab avaldaja arvestama asjaoluga, et töövaidluskomisjonis on töövaidluse lahendamise menetlus lihtsustatud.

Seaduse kohaldamisala

  • Eelnõuga muudetakse mõistet „töölepingust tulenevad nõuded“ asendades selle mõistega „töösuhtest tulenevad nõuded“. Selline kohaldamisala määratlemine võimaldab lahendada ka teistest töösuhet reguleerivatest seadustest tulenevaid vaidluseid ning ei piiritle vaidluse lahendamist vaid TLS-iga.
  • Eelnõuga lisatakse töövaidluskomisjoni pädevusse kollektiivlepingu täitmisest tulenevate vaidluste lahendamine. Pädevuse laiendamine kollektiivlepingule võimaldab kollektiivset pöördumist töövaidluskomisjoni. Tegemist on kollektiivse töötüli lahendamise seadusest tuleneva kollektiivse töötüli kui õiguskonflikti vaidlusega, mille eelduseks on kehtiv kollektiivleping, mitte huvikonfliktiga.
  • Töövaidluskomisjoni pädevusest välistatakse tööõnnetustest ja kutsehaigustest tingitud tervisekahjustuse, kehavigastuse ja surma põhjustamisega tekitatud kahju hüvitamise vaidlused kui ajakulukad ja keerulised vaidlused.

Töövaidluse menetluse liigid

  • Eelnõuga lisatakse menetlusliigina kirjalik menetlus. Vaidluses, kus isik, kelle vastu nõue on esitatud, seda täies ulatuses kirjalikult tunnistab, antakse töövaidluskomisjoni juhatajale õigus nõue ainuisikuliselt rahuldada.
  • Eelnõuga sätestatakse töövaidluskomisjonile kohustus suunata pooli kompromissile ning antakse töövaidluskomisjoni juhatajale pädevus teha kompromissi kinnitamise määrus. Kompromissi kinnitamine määrusega sätestatakse ühe menetluse lõpetamise alusena. Selliselt on menetluse lõpetamise juriidiline alus ja tegelik tulemus omavahelises seoses.
  • Lisaks võimaldatakse eelnõuga lepitusmenetluse läbiviimist töövaidluskomisjonis. Lepitusmenetluse eesmärgiks töövaidluskomisjonis on võimaldada töövaidluskomisjoni juhataja kui lepitaja juhendamisel jõuda anonüümselt ja vähem bürokraatlikumalt mõlemaid osapooli rahuldava kokkuleppeni. Lepitusmenetluse eelduseks töövaidluskomisjonis on poolte vastavasisuline kokkulepe.

Rahalised nõuded

Eelnõuga sätestatakse, et kuni 6400 euro suuruseid rahalisi nõudeid menetleb töövaidluskomisjoni juhataja ainuisikuliselt ja kirjalikult.

Eelnõuga kaotatakse töövaidluskomisjonile esitatava rahalise nõude piirmäär.

Vastunõuete esitamine ja nõuete liitmine

Eelnõuga võimaldatakse liita avaldused ühte menetlusse, kui see on vaidluse lahendamise eesmärgil mõistlik ja asjakohane, ning esitada samas asjas või samal lepingulisel alusel avalduse esitanud poolele vastunõue. Seejuures võimaldatakse ka nõuete eraldamist kui töövaidluskomisjoni juhataja kaalutlusel on avalduses esitatud nõuete või vastunõude hulgas oleva nõude lahendamine eraldi menetluses kiirem ja lihtsam.

Täiendavalt on töövaidluskomisjonil eelnõus sätestatud menetluse üldpõhimõtetest lähtuvalt kohustus menetlus läbi viia efektiivselt, lihtsalt ja kiirelt ning võimalikult väikeste kuludega.

Eelnõuga saad lähemalt tutvuda SIIN.

Allikas: Eelnõude infosüsteem

Osale arutelus

Toetajad:

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad:

Palgakalkulaator

Tarkvara

TAAVI PALK – parim valik kõigile palgaarvestajaile

Töötasude arvutamist ja maksustamist puudutava seadusandluse igaaastane muutumine ja uute peensuste jätkuv lisandumine on palgaarvestusest teinud ühe komplitseerituma valdkonna finantsarvestuses.

Veebipõhine Microsoft Dynamics NAV majandustarkvara terviklahendus

Tänapäeva ettevõtete väljakutseks on pidev ärikeskkonna muutumine. Majandus- või äritarkvara peab seejuures olema paindlik, kasvama koos ettevõttega. Samas tuleb koguda ja vaadata oma andmeid täiesti uuel viisil, et teha tuleviku otsuseid, mitte konstateerida minevikku. Majandustarkvara peab olema kaasaegne, hästi integreeritud ja aitama tööaega kokku hoida.

Valdkonna tööpakkumised

NORDWOOD otsib RAAMATUPIDAJAT

NORDWOOD

25. september 2017

Sundecor otsib kogenud PEARAAMATUPIDAJAT

Päikesedekoori OÜ

30. september 2017

Cinamon is looking for a FINANCE MANAGER

Manpower OÜ

08. oktoober 2017

Uudised