Lugeja küsib, asjatundja vastab

Tõnis Elling ja Enid Songisepp
Lugejate küsimustele vastavad Leinonen OÜ nõustamisüksuse eksperdid

Raamatupidamise Praktiku lugejate küsimustele vastavad Leinonen OÜ nõustamisüksuse eksperdid Tõnis Elling ja Enid Songisepp

1. Kui kaua peab maksma töötajale kutsehaigushüvitist? Kas elu lõpuni või pensionile jäämiseni?
Kutsehaigushüvitise maksmise perioodi ei ole määratud konkreetselt üheski seaduses. Kutsehaigushüvitise maksmise perioodi tuleb vaadata kohtulahendist, millega hüvitise suurus ja maksmise kohustus määratakse. Näiteks kohtulahendiga võib olla määratud, et kutsehaigushüvitist tuleb tööandja poolt maksta töötajale kuni töövõime täieliku taastumiseni. Samas kui töötaja tervislik seisund ei taastugi, siis võib olla määratud, et tööandja on kohustatud tasuma kutsehaigushüvitist kuni töötaja surmani. Seega iga kutsehaigushüvitise maksmise juhtum on erinev ning lahendust tuleb otsida kohtupraktikast.

2. Kui ettevõte asutati augustis 2016 ja majandusaasta perioodiks on 01.01-31.12, siis mis perioodi kohta tuleks esitada majandusaasta aruanne, kas 08.-31.12.2016 või 08.-31.12.2017?
Mõlemad variandid on aktsepteeritavad. Raamatupidamise seaduse § 13 lõike 2 järgi raamatupidamiskohustuslase asutamisel, lõpetamisel, majandusaasta alguskuupäeva muutmisel või muul seadusega ettenähtud juhul võib majandusaasta olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid ei tohi ületada 18 kuud.

3. Mis on ostetud aktsia õiglase väärtuse (aktsia hinna) hindamise aluseks aasta lõpu seisuga ja kust seda leida saab?
Informatsioon finantsinstrumentide kajastamise kohta on võimalik leida RTJ3 või SME IFRS 11.
Näiteks IFRS for SME: Õiglane väärtus 11.27 paragrahvi 11.14 punktis (c)(i) nõutakse liht- või eelisaktsiatesse tehtava investeeringu mõõtmist õiglases väärtuses juhul, kui aktsiate õiglast väärtust saab usaldusväärselt mõõta. Ettevõte kasutab aktsiate õiglase väärtuse kindaksmääramiseks järgmist hierarhiat:
(a) Parimaks tõendiks õiglase väärtuse kohta on sarnase vara noteeritud hind aktiivsel turul. Selleks on tavaliselt pakkumishind.
(b) Kui noteeritud hinnad ei ole kättesaadavad, on sarnase vara hiljutine tehinguhind tõendiks õiglase väärtuse kohta tingimusel, et majandustingimustes ei ole toimunud olulist muutust ega tehingu toimumisest kulunud olulisel määral aega. Kui ettevõte suudab tõestada, et viimane tehinguhind ei ole sobivaks hinnanguks õiglase väärtuse kohta (nt põhjusel, et see peegeldab summat, mida ettevõte saaks või maksaks sundtehingu, sundlikvideerimise või hädamüügi korral), siis seda hinda korrigeeritakse.
(c) Kui vara turg ei ole aktiivne ja sarnase varaga toimunud tehingud ei ole eraldivõetult sobivaks hinnanguks õiglase väärtuse kohta, teeb ettevõte õiglase väärtuse kindlaks hindamistehnikat kasutades. Hindamistehnika kasutamise eesmärk on teha kindlaks, milline oleks olnud tehinguhind mõõtmiskuupäeval mitteseotud osapoolte vahelises tehingus, mis on ajendatud tavapärastest ärilistest kaalutlustest.

Paragrahvides 11.27-11.32 õiglast väärtust käsitlevatele juhistele viidatakse muudes käesoleva IFRS-i peatükkides, kaasa arvatud 12. peatükis, 14. peatükis, 15. peatükis ja 16. peatükis „Kinnisvarainvesteeringud”. Nende juhiste rakendamisel nimetatud peatükkides käsitletud varade suhtes tuleks käesolevas paragrahvis toodud viiteid liht- või eelisaktsiatele lugeda nii, et need hõlmavad ka nimetatud peatükkides käsitletud varaliike.

4. Kui ettevõte on asutatud ilma sissemakset tegemata, kas sissemaksed saab panna sularahana sisse järk-järgult?
Kõigepealt tuleb vaadata, mis tähtajaks on asutamislepingus märgitud osanike kohustus tasuda osakapitali sissemaksed. Kui tähtaeg on kokku lepitud, siis tuleb sissemaksed tasuda selleks tähtajaks. Osanik saab soovi korral sissemaksed tasuda osadena, kuid arvestama peab, et asutamislepingus toodud tähtajaks peab osaühingu kontol olema kogu osaniku sissemakstud osa. Osakapitali sissemakstud suurust tuleb tõendada äriregistris ning selleks väljastab pank sissemakse teatise, mis tõendab, et kogu sissemakse on osaühingu pangakontole laekunud. Kui asutamislepingus ei ole märgitud tähtaega, millal osanik peab osakapitali sissemakse tegema, siis on võimalik teha sissemakseid osadena, kuid oluline on siinjuures, et enne osakapitali täielikku sissemaksmist ei registreerita osaniku osakapitali sissemakset äriregistris.

Osale arutelus

  • Tõnis Elling ja Enid Songisepp, Leinonen OÜ nõustamisüksuse eksperdid

Toetajad:

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS

Toetajad:

Palgakalkulaator

Tarkvara

e-arveldaja – raamatupidamise tarkvara alustavale ja väikeettevõtjale (esimene aasta tasuta)

e-arveldaja on veebipõhine tarkvara, mis sobib hästi just alustavale ja väikeettevõtjale, aga ka mittetulundusühingule ning sihtasutusele. Sellel on tänaseks juba üle 5300 kasutaja.

Standard ERP on integreeritud äritarkvara keskmistele ja suurtele ettevõtetele.

Standard ERP ühendab endas traditsioonilise ettevõtte ressursiplaneerimise (ERP) ja kliendihalduse (CRM) kõrval laialdasel hulgal erilahendusi lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast ning vajadustest.

Valdkonna tööpakkumised

Haanpaa Group is looking for a CREDIT CONTROLLER

Manpower OÜ

05. oktoober 2017

Cinamon is looking for a FINANCE MANAGER

Manpower OÜ

08. oktoober 2017

Uudised