Evelyn Liivamägi tahab olla ettevõtjale toeks

Kairi  oja
Evelyn Liivamägi panustab ennekõike e-maksuameti arendusele

Ehkki juhtiv ametikoht maksuametis lubab oletada teataval määral tajutavat seesmist rangust, õhkub rõõmsatujulisest Evelynist hoopis naiselikkust ja soojust. Toosama habras naine on üks meie uudse, aastal 2019 käivituva e-maksuameti algataja ja arendaja.

Esmapilgul pigem Pöial-Liisit meenutav naerusuine Evelyn on olnud maksuameti ja maksundusega seotud juba aastaid. Energilise, ent samas tasakaaluka ja laitmatu lastetoaga silmajääv naine leidis tee sellesse seaduste ja arvude maailma täiesti juhuslikult, kui tema ülikoolikaaslasest siseauditi osakonna juhataja aastal 2001 tedagi oma meeskonda kutsus. „Tõtt-öelda oli mul toonasel töökohal konkurentsiametis, kuhu kohe vahetult pärast õiguseriala lõpetamist tööle olin asunud, jõudnud juba pisut igav hakata ning tajusin, et adrenaliini jääb minusugusele seal ilmselt pisut väheks,” meenutab Evelyn.

Nii võttis ta toonase pakkumise vastu ning suunab maksuameti tegemisi, iseäranis e-maksuametiga seonduvat nüüdseks pea viisteist aastat.

Mõne aja pärast jäi Evelyn lapseootele. „Nad otsustasid tulla paraja vahega – nelja-aastase intervalliga sündis meie perre kaks tüdrukut,” sõnab Evelyn. Nüüdseks on lapsed koolieas – üks käib esimeses ja teine viiendas klassis.

Kui Evelyn pärast teise lapse sündi taas tööpostile naasis, oli alguse saanud üpris mastaapne reformimine. Kuna tema senine vahetu juht otsustas lahkuda, pakuti seda positsiooni temale. „Ma ei salga, et see oli mulle motiveeriv võimalus, mis muutis kogu senise tegevuse haaret ja tasandit – juurde tuli nii tööd kui ka vastutust,” räägib Evelyn.

Tehnoloogia areng käsikäes seadusandluse arenguga

Nii sai alguse intensiivne, loominguline ja muudatuste rohke 15-aastane eluperiood tema elus, mis kestab tegelikult siiani. „Kummalisel kombel on põnevust ja väljakutseid jagunud igasse päeva ning praeguseni pole mul siin majas igav hakanud – otse vastupidi!” jätkab Evelyn energiliselt. „Nende viieteistkümne aasta jooksul on maailm meie ümber väga palju muutunud. Meeletult suure arengu on läbi teinud e-keskkond ja kõikvõimalikud e-arveldused. Pea kõik asjaajamised on aetavad interneti teel ja kodust või kontorist lahkumata,” jätkab ta.

Enamjaolt ongi energia viimastel aastatel olnud Evelyni sõnul suunatud ennekõike e-maksuameti arendusele. „Kõik need protsessid on toimunud käsikäes IT-arendusega. Paralleelselt e-maksuameti arenguga on toimunud areng kogu finantssektoris tervikuna. Kõik see on kui ülisuur lego, mis on kokku pandud kiht-kihilt, kus tehnoloogia areng on toimunud paralleelselt seadusandliku poole arenguga. Peaaegu kõiki protsesse on optimeeritud ja automatiseeritud. Näiteks võib tuua kasvõi tuludeklaratsioonidel tagastatava summa arvestuse, käsitsitööd peaaegu et enam teha ei tulegi,” näeb Evelyn põhjuseid saavutatu üle nii rõõmu kui ka uhkust tunda.

Meie riik on meie kõigi oma

Samas kipub bürokraatia meie riigis vaatamata ühe edukama e-riigi kõlavale staatusele ja meeletule arengule selles vallas siiani vohama ning ametnikke on riigi väiksust ja rahvaarvu arvestades ikka tohutu hulk. „Ent mis maksude kogumisse puutub, siis oleme Euroopa tasandil selles vallas esirinnas, ja sedagi vaieldamatult tänu e-lahendustele,” leiab Evelyn, kelle sõnul toob e-teenuste tempokas areng juba iseenesest kaasa arenguid kõigis muudes valdkondades, mis on sunnitud n-ö järele tulema. „No võtame kasvõi andmete ristkasutuse või võimaluse võtta end arvele kui käibemaksukohustuslane – seda saab tänu kevadeks valmivale arendusele teha väga lühikese ajaga,” jätkab ta. „Kui meie riskianalüüs ei tuvasta ühtegi vastuolu, miks ei peaks ettevõttele käibemaksukohuslust antama, siis toimub see automaatselt,” räägib ta.

Lammas all paremas nurgas

Maksuamet püüab Evelyni sõnul suhtuda nii ettevõtjate kui ka tavakodanike aega lugupidamisega – sihiks on seatud, et andmeid kõikvõimalikeks toiminguteks tuleks edaspidi sisestada nii vähe, kui võimalik ja nii palju, kui vajalik. „Püüdleme iga päev selle poole, et oleksime ettevõtjale pigem koostööpartner kui tüütu kohustus. Taotleme ühiskonna tasandil mentaliteedi ja hoiakute muutust niisuguseks, mille kohaselt on meie riik meie kõigi oma ning oma panuse andmine selle riigi heaks oleks loogiline ja loomulik,” ütleb Evelyn. „Tahame olla heas mõttes „lammas all paremas nurgas” – et oleksime nähtaval just vajalikul määral, mitte ülearu.

Evelyni sõnul soovib maksuamet kui organisatsioon, et inimesed neid ei kardaks. „Soovime, et meid ei kardetaks nagu hambaarsti, kuhu varem või hiljem minema peab, vaid et koostöö oleks avatud ja läbipaistev,” lausub ta.

Üha enam näoga maksumaksja poole

Praeguse e-maksuameti arendustöö põhifookus on Evelyni kinnitust mööda jätkuvalt kõikvõimalike rakenduste arendusel, mis arvutavad välja erinevaid andmeid, olgu siis deklaratsioonidel või mistahes muudes maksuarvestuse etappides. Sealjuures on Evelyni enda ja tema osakonna inimeste töö luua kõigi nende rakenduste arvutuslik loogika, integreerides neidsamu rakendusi omavahel suhtlema ning andmeid vahetama. „Ühtekokku on e-maksuametis tollirakendustega ligi paarsada erinevat rakendust,” poetab Evelyn.

Ajapikku on maksuameti-siseselt toimunud mitmeid paradigmamuutuseid, millest markantseim on ehk pilgu pööramine üha enam maksumaksja poole. „Seni kuvas ka e-maksuamet kõikvõimalikud deklaratsioonid ennekõike maksuameti vaatevinklist lähtuvalt, nüüd on see muutunud ning uutes arendustes on fookus kasutajasõbralikkusel,” kõneleb Evelyn.

Aastaks 2019 valmib uus e-maksuamet

Aastaks 2019 on maksuamet kavandanud täiesti uue e-keskkonna kasutuselevõtu. „Tegemist on üpris töömahuka protsessiga, kuhu oleme kaasanud pea kõik segmendid, et kaasata võimalikult suures mahus ja valiidselt neilt saadavat infot kasutajaootuste osas,” räägib Evelyn ning lisab, et praegune versioon e-maksuametist on püsinud visuaalselt ja struktuurselt samasugune alates aastast 2000. „Tõsi, rakendusi oleme eraldi arendanud, kuid tervikpilt on püsinud sama,” lisab ta.

Peale töö sisulise põnevuse ja pidevalt lisanduvate uute väljakutsete hoiab Evelyni tema enda sõnul maksuametis siinne seltskond ja sünergia. „Siin on igaüks oma valdkonnas arvestatav tegija, mis muudab selle meeskonna ja keskkonna tervikuna äärmiselt rikastavaks,” lausub Evelyn. „Minu osakonnas on palju tippkonsultante – tegemist on valdkonnaga, kus maksab kogemus,” lisab ta. Ka on tööüksus, mida Evelyn juhib, püsinud ajas suhteliselt stabiilne. „Tõsi, on olnud ka verevahetust. Ning lapsehoolduspuhkusele minemised muidugi lisaks,” sõnab ta.

„Töö on neil ju tegelikult sama, ent kuna väline maailm ja elu muutuvad sedavõrd kiire tempoga, on kogu aeg huvitav ning see on ilmselt põhjus, miks oma valdkonna spetsialistid meilt nii kergelt ei lahku,” leiab Evelyn.

Ka ühiskonna tasandil tervikuna on Evelyni sõnul toimunud mitmeid arenguid ning muutunud on ka hoiak maksupettuste suhtes. „Kõik on tõlgendamise küsimus. Nüüdisaegne ja intelligentne inimene suhtub maksupettustesse kui lugupidamatuse avaldusse oma riigi suhtes,” lausub ta.

Veel kümmekond aastat tagasi oli Evelyni sõnul levinud hoiak ja lähenemine tasandil „mis ma vastu saan?”. „Siin ongi murdepunkt – seda, mida „vastu saadakse”, on hakatud väärtustama ja teadvustama,” sõnab ta ning toob näiteks tasuta hariduse. „No ei ole ju tegelikult olemas tasuta asju! Õpetajad peavad saama palka ning meie lapsed peavad saama käia koolis. Selleks kõigeks on vaja vahendeid, keegi peab ju selle kinni maksma,” sõnab Evelyn.

Eksimusel ja teadlikul pettusel tehakse vahet

Maksuametis on seatud sihiks teha vahet teadlikul pettusel ning eksimusel. „Me ei rutta ettevõtjaid ega eraisikuid nahutama, kui tegemist on esmakordse eksimusega, mis põhineb kogenematusel ja teadmatusel,” kõneleb Evelyn. „Õpetame, suuname, näitame, selleks me siin olemegi,” lisab ta. Ent pisut teistsugused on lood siis, kui riik tahetakse teadlikult kõrvale jätta.

Evelyni sõnul tasub ehk märkimist, et kontrollimise tulemusel laekub kõigest 2% kõigist maksudest, ülejäänu ehk lõviosa laekub ise ja tagant sundimata.

Evelyni sõnul on veel üks maksuameti väärtuseid ning fundamentaalseid põhimõtteid viisakus ja soliidsus. „Ka teadlike petturitega oleme seadnud eesmärgiks suhelda viisakalt ja säilitame soliidsuse,” kostab Evelyn diplomaatiliselt.

Veel on hoiakute tasandil märgata ettevõtjate taunivat suhtumist maksudest kõrvalehoidmisse. „Ausa maksumaksja staatus on tõusmas au sisse, see on ühe soliidse ettevõtte vaatevinklist korralik argument ning omamoodi kvaliteedimärk võimalikele koostööpartneritele. Et kui pead lugu oma riigist, pead lugu ka oma koostööpartneritest ning oled nendega aus,” arutleb Evelyn. Samas lisab ta, et ega keegi loo ju tegelikult ettevõtet selleks, et makse maksta. „Ent saame luua tingimused, kus tahetakse vabatahtlikult aus olla,” lisab ta kindlalt tajutava, seesmise veendumusega.

Meie mees Havannas

Kui Evelyn satub mingisse tundmatusse seltskonda, kasvõi sünnipäevale või kusagile, kus üksteise tausta väga ei teata, tuleb tema tööandja selgumisel ikka aeg-ajalt ette teatavat üllatusmomenti ning võimalik, et viivuks jäädakse koguni vakka. „Kuid see hoiak asendub kiirelt eluterve uudishimuga, pigem hakatakse siis nõu küsima ja uurima, mis ja kuidas oleks õige,” räägib Evelyn, kes on harjunud sellega, et tema lähemad sõbrad ja tuttavad võtavad teda aeg-ajalt kui „Meie mees Havannas”. Evelynil on siis pigem hea meel, kui saab anda adekvaatset nõu ning olla abiks õigete arusaamade kujundamisel. Mitte ealeski ei lase ta end aga kellelgi kuidagi provotseerida ega reageeri ka võimalikele „kaebustele” või muul moel kellegi peale näpuga näitamistele. „See ei ole kindlasti see viis, kuidas me töötame,” kostab ta kindlal toonil. „Kontrollimiste aluseks on objektiivsed andmed ja faktid, mitte kellegi viited või umbmäärased vihjamised,” sõnab ta.

Eestimaa elanikkonna väljarändest rääkides jääb Evelyn esmalt tõsiseks, ent lisab pärast mõningat mõttepausi, et tegelikult ei ole ajutises väljarändes midagi dramaatilist. „Pean silmas siis ennekõike just ajutist eemalolekut, olgu põhjuseks siis puhtpragmaatiliselt parem teenistus või näiteks arstide puhul väga suure väärtusega praksis mõnes teises riigis,” ütleb Evelyn. „Sest sel moel ei loo inimene ju riigile vähimatki lisakulu ega taotle mingit abiraha, samas kasvavad inimese oskused ja silmaring võõrsil enamasti päris tublisti ning kodumaale naastes on tema konkurentsivõime ning seeläbi ka kasutegur oma riigile hoopis paremal tasandil,” leiab ta.

Töö maksuameti valdkonnajuhina pakub Evelynile küllalt võimalusi ka tööväliseks suhtluseks, seda kasvõi koolitustena, mida tuleb ette üsna tihti. Ka reisimist on sageli. „Kõik see annab mulle võimaluse koguda kokku erinevaid mosaiigikilde, perspektiive ja lähenemisi. Avaram pilt ja vaatenurk aitavad selgema tervikpildi kokku panna,” sõnab ta ning lisab, et reisimine muudab inimese tolerantsemaks.

Iseend ei tohi ära unustada!

Kooli ajal harrastas Evelyn pikki aastaid rahvatantsu, ent nüüd on see maailm temast kaugele jäänud ning oma seesmist tasakaalu aitab ta taastada kõndimisega. „Käin ikka oma 10–11 km maha, nii poolteist tundi umbes,” räägib ta. „Kolm korda nädalas teen seda kohe kindlasti!”

Kuna Evelyni kodu pole tema töökohast teab mis kaugel, tuleb ta suviti tööle jalgrattaga. „Füüsist peab hoidma, siis on ka tööl energiat. Meil ei tule tempost puudust ning ega ma vähema pingega lepiks ka,” sõnab ta.

Kui pilkane sügispimedus ja vähene valgus talvisel ajal on hakanud jõuvarusid vähendama, võtab Evelyn võimaluse korral nädalakese puhkust ja lendab päikesepaistelisse kohta. Selleks, et naasta taas rõõmsameelse ja energilisena – just sellisena, nagu teda ollakse harjutud nägema.

Osale arutelus

  • Kairi Oja, vabakutseline ajakirjanik

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad