Saladuse hoidmine ja konkurentsipiirang

Rando Maisvee
Vandeadvokaat Rando Maisvee käsitleb ärisaladuse kaitse ja konkurentsipiirangu

Intellektuaalset vara kaitstakse intellektuaalomandi õigustega (kaubamärk, patent jne). Teine kaitse viis on ärisaladuste kaitse. Euroopa Liidu õigusaktide hierarhias on ärisaladuste direktiivil 2016/943 erinormina intellektuaalomandi õiguste jõustamise direktiivi 2004/48 kohaldamisalaga kattumisel ülimuslik positsioon. Ärisaladuste kaitset tõhustab konkurentsipiirang.

Kas ja millal peab ärisaladuse kaitsmiseks maksma töötajale lisatasu?

Jätkuvalt levivad väärarusaamad, justkui konfidentsiaalsuse ja konkurentsipiirangu järgimise eest tuleb maksta tasu. Etteruttavalt – ärisaladuse kohustus on tasuta ja konkurentsipiirangu kehtimiseks on hüvitus vajalik vaid pärast töölepingu lõppemist, mitte töösuhte kestel.

Saladuse hoidmise kohustus

Ärisaladuse hoidmise kohustus tuleneb seadusest. Kaitstava saladuse koosseisu määratleb tööandja ühepoolselt. Töölepingu seaduse ja võlaõigusseaduse ning Eesti tänapäevases kohtupraktikas, ühe erandiga, tunnustatud intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu kohaselt peavad saladusena kaitstaval teabel olema järgmised tunnused:

1) teave peab olema teatavaks saanud seoses käsundi täitmisega ja selle saladuses hoidmiseks esinema käsundiandja õigustatud huvi;

2) teave ei tohi olla kogumis või üksikosade täpses paigutuses üldteada või kergesti kättesaadav ringkondades, kus tavaliselt kõnesolevat laadi teabega tegeldakse;

3) teabel on kaubanduslik väärtus salajasuse tõttu;

4) teabe üle seaduslikku kontrolli omav isik on asjaolude tõttu võtnud tarvitusele vajalikke meetmeid, et hoida seda salajas.

Saladuse hoidmiseks peab tööandjal olema õigustatud huvi

Tööandja saab nõuda sellise teabe saladuses hoidmist, mille puhul esineb õigustatud huvi. Sellise huvi tõttu jääb ärisaladuse hoidmise kohustus kehtima ka pärast töösuhte lõppemist. Pärast töölepingu lõppemist, nagu ka töösuhte kestel, ei tule ärisaladuse hoidmist eraldi tasustada.

Teave ei tohi olla üldteada või kergesti kättesaadav

Salajasena ei saa käsitada teavet, mis on avaldatud või mis on kättesaadav avalikes andmebaasides või mida on muul viisil vastavas valdkonnas tegutseval isikul võimalik kerge vaevaga omandada. Andmebaasi andmete kogumi puhul võib olla tegemist konfidentsiaalse teabega ka juhul, kui andmed üksikult võetuna on avalikult kättesaadavad.

Teabel on kaubanduslik väärtus salajasuse tõttu

Teabel on kaubanduslik väärtus eelduslikult siis, kui see ei ole avalikult kättesaadav ja teabe hankimiseks on nähtud vaeva. Avalikult kättesaadaval teabel saaks seega olla kaubanduslik väärtus juhul, kui andmeid on sorteeritud ja nendest on moodustatud kogum.

Avaldamiseks tööandja luba või seadusjärgne kohustus

Töötaja ei pea hoidma teavet saladuses, kui tööandja on andnud loa saladuse avaldamiseks. Lisaks ei pea hoidma teavet saladuses, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest. Isikutel, kellele seadus kohustab teavet avalikustama (nt politseiametnik, prokurör, kohus, maksu- ja tolliameti ametnik, tööinspektor), on enamasti seadusest tulenev kohustus saladust hoida. Samas tuleb enne ametniku teabenõude rahuldamist analüüsida, millise menetluse raames ja millisel alusel teavet nõutakse, sest teatud juhtudel võib ja tuleb teabenõude täitmisest siiski keelduda.

Konkurentsipiirang

Konkurentsipiirangu kokkuleppega võtab töötaja kohustuse mitte töötada tööandja konkurendi juures või mitte tegutseda tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal. Riigikohus leidis asjas nr 3-2-1-6-13, et konkurentsipiirang on töötaja ja tööandja vahel sõlmitav eraldi võlaõiguslik kokkulepe, mille rikkumisega põhjustatud kahju suhtes ei kohaldu tööõiguslik aegumistähtaeg.

Konkurentsipiirangu tagamiseks võib leppida kokku leppetrahvis.

Mõistlikult ja töötajale äratuntavalt piiritletud

Kehtiv konkurentsipiirang peab olema piiritletud selliselt, et töötajal tekib täpne arusaam piirangu olemusest ehk selle kohta, milline tegevus on keelatud. Piirangud peavad olema mõistlikud, st ei tohi olla lepinguosalisele liigselt koormavad. Tavapäraselt peetakse piirangu rikkumiseks samal tegevusalal kaupade või teenuste pakkumist ise või töötajale äriühingu kaudu. Ilmselt angloameerika eeskujul on levinud kokkulepetes piirangu laiendamine ka muul moel tööandja äritegevusse sekkumisele, näiteks keelates tööandjal mõjutada töötajaid töölepinguid lõpetama (ingl non-solicitation).

Soovitatav on täpsustada konkurentide ring, kelle suhtes konkurentsipiirang kehtib. Lisaks võib konkurentide määramisel olla tähtis orienteeritus samadele klientidele.

Samuti peab konkurentsipiirangus näitama, kus piirang kehtib. Õigeks ei saa lugeda ruumilise piiritluse täitmist töölepingulise töö tegemise kohaga, kuigi töö tegemise koht ja konkurentsipiirangu kohaldamise ala võivad kokku langeda.

Lisaks tuleb kindlaks määrata piirangu ajaline kehtivus. Konkurentsipiirangut ei tohi seada kauemaks kui üheks aastaks pärast töösuhte lõppemist.

Konkurentsipiirangu vorm

Seadus näeb ette, et konkurentsipiirangu kokkulepe tuleb sõlmida kirjalikult, kui soovitakse, et see kehtiks ka pärast töölepingu lõppemist.

Konkurentsipiirangu mõistlik hüvitis

Konkurentsipiiranguga piiratakse põhiseaduslikku õigust valida vabalt tegevusala ja töökohta, samuti piirab konkurentsipiirang ettevõtlusvabadust. Nende õiguste ja vabaduste piiramise hüvitamiseks makstakse töösuhte kestel töötasu ja pärast töölepingu lõppemist igakuist hüvitist. Töösuhte kestel on töötajal lojaalsuskohustus, mistõttu sellel ajal tuleb palka pidada piisavaks. Kui piirang pärast töölepingu lõppu ei kehti, siis ei tule hüvitist maksta.

Hüvitist makstakse konkurentsipiirangu kehtivuse iga kuu eest pärast töölepingu lõppemist. Hüvitist ei ole õiguspärane maksta ette, ühekordse maksena kogu konkurentsipiirangu perioodi eest või töösuhte kestel osana töötasust.

Hüvitise suurus sõltub töö ja piirangu iseloomust ning piirangu intensiivsusest. Hüvitise suurust ei ole seadusega täpselt sätestatud, kuid Riigikohus ei pidanud näiteks otsuses 3-2-1-39-11 mõistlikuks u 20% suurust hüvitist müügitöötaja puhul kuuekuulise piirangu kestel. Üldjuhul, kui piirang võimaldab mingil määral töötamist jätkata, võib soovitada hüvitise maksmist ulatuses, mis vastab vähemalt 50%-le viimasest töötasust.

Teavitamiskohustus

Seadus sätestab töötaja kohustuse anda tööandja nõudel teavet tööalase ning majandus- ja kutsetegevuse kohta pärast töölepingu lõppemist.

Kokkuleppe ülesütlemine

Konkurentsipiirangu võib korraliselt üles öelda vaid tööandja, teavitades töötajat vähemalt 30 päeva ette.

Töötaja võib konkurentsipiirangu üles öelda, teatades sellest tööandjale vähemalt 15 kalendripäeva ette, kui tööandja huvi konkurentsi piiramise vastu ei ole asjaolude muutumise tõttu enam mõistlik.

Juhul kui tööandja rikub töölepingut, võib töötaja töölepingu seaduse kohaselt töötaja konkurentsipiirangu kokkuleppe üles öelda 30 kalendripäeva jooksul arvates sellest, kui ta on tööandjapoolse töölepingu olulise rikkumise tõttu töölepingu üles öelnud, teatades sellest tööandjale vähemalt 15 kalendripäeva ette.

Artikkel ilmus algselt ajakirja Personali Praktik 2016. aasta detsembrinumbris.

Osale arutelus

  • Rando Maisvee, advokaadibüroo Eversheds Ots & Co, partner ja vandeadvokaat

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad