ACCA sertifikaati tuntakse Eestis veel vähe

Kairi Oja
Ajakirjanik Kairi Oja käsitleb rahvusvahelist sertifitseerimissüsteemi

Finantsspetsialistid, kes töötavad rahvusvahelistes suurkorporatsioonides või plaanivad suunduda tööle väljapoole Eestit, teavad ja respekteerivad rahvusvahelist sertifikaati ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Finantsvaldkonnas, nii nagu ka muudes valdkondades, on mitu rahvusvahelist sertifitseerimissüsteemi. Üks neist on Inglise päritolu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), mille esindused on üle maailma, ent hindamiskeskus asub Inglismaal ning kogu hindamine toimub tsentraliseeritult Londonis.

Eestis väljastab raamatupidajate kutsetunnistusi Eesti Raamatupidajate Kogu, ent rahvusvahelisele standardile vastavat kutsetunnistust saab omandada näiteks professionaalsete raamatupidajate kogu ACCA juures.

Eestis on ACCA online-eksamikeskus EBS-is

EBS-i majandusarvestuse dotsendi ja Majandusarvestuse Õpetajate Kogu juhatuse liikme Ülle Pärli hinnangul on Eestile oluline, et meie arvestuseksperdid oleksid konkurentsivõimelised ka rahvusvahelisel tasemel. ACCA sertifikaat annab kinnitust rahvusvahelisest kõrgest tasemest. Nii on juba enam kui aastajagu EBS-i avatud ülikooli kaudu võimalik osaleda ingliskeelsetel majandusarvestuse kursustel, mis loovad eelduse ACCA eksamite edukaks sooritamiseks.

Estonian Business Schoolis on kevadest 2016 litsentseeritud ACCA online eksamikeskus (CBE), kus on võimalik sooritada F1–F4 eksameid. EBS-is on Eesti ainuke ACCA arvutipõhine eksamikeskus, teised lähimad online-keskused asuvad Lätis ja Leedus. Lähiajal plaanib ACCA ka teised eksamid üle viia arvutipõhiseks. Kokku peab ACCA kvalifikatsiooni taotleja sooritama 14 eksamit.

EBS-i bakalaureusetaseme õppekavas „Rahvusvaheline ärijuhtimine” spetsialiseerumissuuna rahandus- ja majandusarvestuse valdkonna kursustel käsitletavad teemad ühtivad suures osas ACCA vastavate eksamiteemadega.

„Teisisõnu on EBS-i tudengil tunduvalt lihtsam valmistuda ACCA eksamiteks,” lisab Pärl.

ACCA kui rahvusvaheline kvaliteedimärk

Praegu EBS-i vahendusel ACCA eksamiteks valmistuv finantsspetsialist ja EBS-i tudeng Reimo Lüdig toimetab valdkonnas juba pikemat aega. Kuigi tema kodu on Eestis, töötab ta võõrsil. „ACCA eksam näis minu tasandilt vaadatuna asjade loomulik käik,” ütleb Lüdig, keda on matemaatika ja numbrid võlunud kooliajast peale. „Numbrid ei valeta kunagi,” lisab Lüdig sõbraliku muigega.

Kuigi töö ei ole Lüdigi sõnul elus peamine – noore mehe väärtuste tabelis on esikohal siiski perekond –, tuleb ACCA sertifikaadi omamine talle tema valdkonnas kahtlemata kasuks. „Tegemist on rahvusvaheliselt kõrge usalduskrediidiga kvaliteedimärgiga,” lausub ta.

Lüdig on jõudnud oma valdkonnas üpris kaugele. „Rahvusvaheliste suurkorporatsioonide tasand on saavutatud – töötan Madridis, minu tööandja peakontor on Miamis, sõidan Eesti, Hispaania, Brasiilia ja Ameerika vahet,” kirjeldab noormees oma tööelu.

„ACCA sertifikaat lisab usaldusväärsust ja tõsiseltvõetavust,” kostab ta.

Lüdigi sõnul tuntakse ACCA-t praegu Eestis veel vähe, kuid rahvusvaheliselt on tegemist kindla ja tuntud kvaliteedimärgiga.

Ta on kindel, et tööandjad annavad noortele nii meil kui ka mujal maailmas palju võimalusi kätt proovida ning kes vähegi hakkajam, need võimalused ka leiab.

„Mis puudutab EBS-i, tuleks nende ees kindlasti müts maha võtta, et nad on loonud võimaluse ACCA eksameid ka siin Eestis teha. Õpinguid saab planeerida täpselt, võttes arvesse ACCA kava,” lausub Lüdig.

Eksamid pole kergete killast

Ettevõtte Swiss Property grupi raamatupidaja Mari Tagel sooritab praegu samuti EBS-is ACCA online-eksamikeskuses eksameid. Finantsvaldkonda jõudis Tagel enda sõnul juhuse kaudu. „Tuttava abikaasa vajas firmasse raamatupidamise assistenti ning mina vajasin uut tööd. Lubaduse peale, et ma raamatupidamise selgeks õpin ja hästi tubli olen, saingi tööle,” räägib Tagel, kes on lõpetanud hoopiski Tartu ülikooli riigiteaduste õppekava, majandusteadus oli kõrvaleriala.

Aja möödudes selgus, et valdkond meeldib talle päriselt ning seni ei ole neiu oma valikut kahetsenud. Viimased kuus aastat tema elust on möödunud auditikonsultandi ja raamatupidajana rahvusvahelistes ettevõtetes. PwC-s auditikonsultandina töötades sai ta ACCA kohta rohkem infot ning langetas otsuse alustada pärast bakalaureusekraadi omandamist ACCA õpinguid. „Kindlasti ei välistaks ma kunagi kas siis EBS-is või mõnes teises ülikoolis magistriprogrammis õppimist, kuid praegu on siiski esikohal ACCA sertifikaadi omandamine,” sõnab Tagel, keda köitsid keskkoolipäevil pigem ajalugu, füüsika ja ühiskonnaõpetus.

Praegu on Tagelil veel ACCA litsentsi omandamine pooleli ning ta teab, et eksamite edukaks sooritamiseks tuleb tõsiselt ja korralikult õppida. „Ei saa öelda, et eksamid kerged oleksid. Litsentsi omandamisel on minu jaoks olulisim professionaalne areng – eksamiteks valmistumisel tuleb läbi töötada korralik hulk materjali, mis täiendab erialaseid teadmisi,” jätkab Tagel ning leiab, et nii Eestis kui ka välisriikides võiks ACCA litsentsi omamine anda tööandjale justkui kvaliteedimärgi, et töötajal on olemas vajalikud teadmised ja oskused.

Tageli sõnul ei pruugi noorte tööturule sisenemine ja seal liikumine olla kuigi lihtne. „Enne tasub mõelda, kas ootused on realistlikud. Kindlasti võiks äsja ülikooli lõpetanute puhul kaasa aidata praktikatel käimine ja aktiivselt õppekavavälises tegevuses osalemine, seda saab hiljem CV-sse kirja panna ning see võimaldab tööandjal tööle kandideerijat paremini hinnata,” sõnab ta. Et saada võimalust end tõestada ja erialaselt kätt proovida, tuleks noortel Tageli soovitust mööda ise julge ja tubli olla ning algatusvõimet üles näidata. „Mis puutub juba tööturul osalevatesse professionaalidesse, siis peaks pidev enesetäiendamine olema lahutamatu töö osa ning ka tööandjad peaksid seda soodustama. ACCA sertifikaadi omandamine on suurepärane võimalus ennast erialaselt arendada.”

PricewaterhouseCoopers pakub eri riikides ACCA koolitusi

AS-i PricewaterhouseCoopers juhatuse liikme Eva Jansen-Dieneri sõnul võib ACCA litsentsi taotlemiseks vajalikke tasulisi kursuseid ja eksameid korraldada mistahes organisatsioon üle maailma, kellel on ACCA-ga vastav kokkulepe ning kes suudab ACCA programmi kvaliteetselt õpetada ja tagada kursuse läbinute eduka eksamisoorituse. Ka PricewaterhouseCoopers pakub eri riikides ACCA koolitusi, kõige lähem koht selleks on Läti. „Koolitajaid ja eksamite korraldajaid ACCA kontekstis on maailmas mitu, kuid eksami hindamine ja tulemuste tagasiside antakse igale kandidaadile personaalselt ja seda saab teha üksnes ACCA peakontor Inglismaal,” kinnitab Jansen-Diener, kelle sõnul on ACCA enim levinud Euroopas, Austraalias ja Aasias ehk maakera idapoolkeral. „Iseäranis teatakse seda mõistagi Inglismaal, kus see süsteem on loodud,” märgib ta.

ACCA-taolisi sertifitseerimissüsteeme on maailmas veelgi, ka Inglismaal on ACCA-le olemas otsene konkurent ACA, mida annab välja ICAEW. Ta toob näiteks ka sertifitseerimissüsteemi „Certified Internal Auditor”, mis on pärit Ühendriikidest ja seetõttu seal enim levinud. „Ameeriklaste seas on hinnatud ja laialdaselt kasutusel ka „Chartered Financial Analyst” ehk CFA,” lisab Jansen-Diener.

ACCA-t kasutab enamasti audiitorfirmade „suur nelik”

Jansen-Dieneri sõnul on ACCA enda jaoks kohaldanud ning omal kombel justkui välja valinud nn Big 4 ehk audiitorfirmade „suur nelik”, kuhu kuulub ka PricewaterhouseCoopers.

„Juba palju aastaid oleme ACCA-t sisemise tasemestandardina kasutanud ning näiteks meie ettevõttes on sellel teistesse riikidesse tööle siirdumisel selge eelis,” lausub Jansen-Diener ning jätkab, et osaliselt on ACCA korraldamine iga PwC kontori enda otsustada, samas on mõnes korporatsioonis ACCA litsentsi olemasolu korporatsioonipoliitika tasandil ja suisa eeskirjadega määratletult kohustuslik.

„Eks kõik säärased litsentsid on loodud üldise taseme ühtlustamiseks mingis valdkonnas,” selgitab Jansen-Diener ning lisab, et sel moel on võimalik adekvaatselt võrrelda eri riikidest pärit inimeste taset, sest hindamissüsteem on ühtne. „Üldjoontes on ju ülikoolide diplomid siiski konkreetse ülikooli põhised, ent rahvusvaheline litsents on nii teoorias kui ka praktikas objektiivseim ja usaldusväärseim,” põhjendab ta.

Jansen-Diener ütleb, et ühtekokku kulub eksamite sooritamisele ühes etapis kolm-neli tundi ning etappe on omakorda mitu, mis koondab kokku 14 eri fookusega eksamit. „Neile, kes plaanivad finantsvallas rahvusvahelist karjääri, on ACCA väga hea ja valiidne enese tõendamise instrument,” sõnab Jansen-Diener.

Eestis veel marginaalne nähtus

Ometi kinnitab ka Jansen-Diener, et Eestis on ACCA praegu veel marginaalse kaaluga ning enamjaolt tundmatu suurus. „Pigem on tegemist organisatsioonipõhise leviku ja teadvustamisega. Tihtipeale toetab organisatsioon, kus ACCA on vaikimisi soovituslik, omalt poolt ACCA programmi kursustel ja hilisemal eksamite läbimisel osalemist,” ütleb Jansen-Diener. „Ka meie toetame osaliselt töötajat ACCA omandamisel,” lisab ta.

ACCA eksamite hinnad on Jansen-Dieneri sõnul vahemikus 70–130 Inglise naela, ka eelnev koolitusprogramm kogu eksamimaterjali kohta on tasuline. Samuti tuleb tasuda ühekordne registreerimistasu ning iga programmis oldud aasta kohta aastamaks, mille suurusjärgud on sarnased eksamitasudega. „Eestlased on aga taibukad ja kiired õppijad, sestap sooritavad meie organisatsioonis paljud, kel aastatepikkune töökogemus juba olemas, need eksamid pigem iseõppimise teel, kuid nad on ka oma valdkonnas juba väga tublid tegijad,” jätkab Jansen-Diener ning lisab, et kogemuseta ja nullist neid eksameid siiski keegi naljalt ilma koolituseta ära ei tee.

Üldjuhul jagatakse kõik 14 ACCA eksamit Jansen-Dieneri sõnul ära kolme-nelja aasta peale, sooritada tuleb kolm-neli eksamit aastas. „See on ikka paras töö, ega kiiremini neid keegi enamasti ei tee,” lisab ta veel.

ACCA litsentsi pikendamiseks tuleb tasuda igal aastal fee’d ehk liikmemaksu

Kui eksamid sooritatud ja litsents omandatud, tuleb hiljem selle hoidmiseks Jansen-Dieneri sõnul tasuda Inglismaa organisatsioonile omaselt aastamaksu. „See võib jääda paarisaja naela piiresse,” märgib ta. „Teoorias ei tohiks litsentsi kasutada, kui liikmemaks on tasumata,” täpsustab Jansen-Diener, kelle sõnul on ACCA erinevalt Eestist väga levinud Lätis ning mujal Kesk- ja Ida-Euroopas.

„Üldiselt tasub ACCA peale mõelda ja see teekond ette võtta ikka üksnes neil, kelle töö eeldab rahvusvahelisust või kes soovivad asuda tööle väljaspool Eestit,” kinnitab Jansen-Diener.

Kui plaanid rahvusvahelist reitingut parandada:

Osale arutelus

  • Kairi Oja, vabakutseline ajakirjanik

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad