Muudatused õigusaktides

Advokaat Liisi Kents tutvustab õigusaktide olulise
Advokaat Liisi Kents tutvustab õigusaktide olulisemaid muudatusi

Alljärgnevalt käsitleme viimaseid õigusaktide muudatusi ning uuest aastast jõustuvaid olulisemaid muudatusi

SEADUSED

Jõustus E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus

Vastu võetud 12.10.2016, jõustunud 26.10.2016 (RT I, 25.10.2016, 1)

E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadusega (edaspidi EUTS) luuakse riigisisene regulatsioon e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste Euroopa Liidu määruse (eIDAS määrus) rakendamiseks. Euroopa Liit soovib suurendada usaldust elektrooniliste tehingute vastu siseturul, luues ühise aluse turvalisele elektroonilisele suhtlusele kodaniku, ettevõtja ja ametiasutuse vahel. EL-i määrus reguleerib e-identimise piiriülest kasutust ning ühtsete reeglite alustel selliste usaldusteenuste osutamist siseturul nagu e-allkiri, ajatempel, veebisaidi autentimine jm. eIDAS-i määrus jõustus 1. juulil 2016. a. E-identimise koostöö järgi peavad liikmesriikide asutused digitaalallkirju vastastikku tunnustama hakkama 2016. aastal ja elektroonilist identiteeti 2018. aastal.

EUTS-iga kehtestatakse riigisisesed alused e-identiteedi ja e-allkirjade sertifikaatide väljaandmiseks ning kasutamiseks. Samuti tunnistatakse kehtetuks seni kehtinud digitaalallkirja seadus, mida asendab edaspidi EUTS. § 25 kohaselt jäävad seni antud digitaalallkirjad ja digitaalsed templid kehtima ning nad on samaväärsed eIDAS-i määruse alusel antavate digitaalallkirjadega, kui nad vastavad viidatud paragrahvis sätestatud tingimustele.

Muudatused tulumaksuseaduses

Vastu võetud 20.04.2016, jõustunud 01.11.2016 (RT I, 04.05.2016, 2)

Muudatusega jõustusid tulumaksuseaduse (TuMS) §-s 50 uued lõiked 13 ja 14, mis panevad maksumaksjale suurema vastutuse mitteresidendist äriühingult saadud dividendide ja omakapitali väljamaksete deklareerimisel ja vabastusmeetodi kohaldamisel. Muudatuste eesmärk on vältida topelt maksuvabastuse andmist.

TuMS-i § 50 lg 13 näeb ette, et vabastusmeetodit kohaldatakse, kui äriühingul, kellelt dividend või omakapitali väljamakse on saadud, ei ole õigust seda maksustatavast kasumist maha arvata.

TuMS-i § 50 lg 14 näeb ette, et maksuvabastust ei kohaldata tehingu või tehingute ahela korral, mis ei ole tegelik, sest selle peamine eesmärk või üks peamisi eesmärke on maksueelise saamine. Maksuvabastust kohaldatakse niivõrd, kuivõrd tehing või tehingute ahel on tehtud ärilistel põhjustel, mis kajastavad selliseks äritegevuseks vajalikku ja kohast majanduslikku sisu.

Jõustus Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 19.10.2016, jõustunud 13.11.2016 (RT II, 03.11.2016, 6)

Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepinguga luuakse soodsamad tingimused riikidevahelisteks investeeringuteks ning inimeste, kaupade ja teenuste vabaks liikumiseks. Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, näiteks piirab leping riigi õigusi maksustada teise lepingupoole residentide tulu. Samuti ei tohi riik oma kodanikke maksustada soodsamalt kui teise riigi kodanikke. Leping hoiab ära topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõjul.

Jõustus Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 19.10.2016, jõustunud 13.11.2016 (RT II, 03.11.2016, 6)

Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu eesmärk on tihendada Eesti ja Gruusia majanduskoostööd ja soodustada erakapitali liikumist ning lepingupoolte majanduslikku arengut. Samuti soovitakse luua soodne investeerimiskeskkond, tagada mõlema riigi investorite võrdne kohtlemine ja kehtestada enamsoodustusrežiim, mille kohaselt lepingupool ei kohtle teise poole investori investeeringuid ja tulu vähem soodsalt kui mis tahes kolmanda riigi investori investeeringuid ja tulu. Lepingus määratakse investeerimisega seotud tingimused nagu maksete vaba ülekandmine, investeeringute sundvõõrandamine ja selle eest tasutav hüvitis jm ning luuakse lepingust tulenevate vaidluste lahendamise kord.

MÄÄRUSED

Rahandusministri 24. jaanuari 2014. a määruse nr 6 „Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad” muutmine

Vastu võetud 25.10.2016, jõustunud 31.10.2016 (RT I, 28.10.2016, 8)

Muudatusega kehtestatakse vorm E1 „Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon” ja vorm V1 „Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon” uues sõnastuses.

 

UUEST AASTAST JÕUSTUVAD MUUDATUSED

SEADUSED

Muudatused raamatupidamise seaduses

Lähiajal jõustub raamatupidamise seaduse muutmise seadus, millega muudetakse arveldamine avaliku sektoriga täielikult e-arvetel põhinevaks. Lisaks muudetakse raamatupidamise algdokumendile esitatavaid nõudeid. Seletuskirja kohaselt on muudatuse eesmärk, et 2017. aasta 1. jaanuarist alates toimub avaliku sektori ja erasektori vaheline arveldamine e-arvetega.

Eelnõu on riigikogus menetlemisel. Esimene lugemine on läbitud, kuid jõustumise tähtajad võivad edasi lükkuda seoses menetlemise aja pikenemisega.

Muuhulgas muudetakse raamatupidamise seaduse muutmise seadusega ka raamatupidamise algdokumendile, näiteks lepingutele, kviitungitele, aktidele, saatelehtedele esitatavaid nõudeid, et lihtsustada nende koostamist ning vältida mittevajalikke andmete esitamist. Algdokumendi kohustuslikeks nõueteks jäävad ainult majandustehingu aeg, sisu ja arvnäitajad. Täiendavad nõuded jäävad kehtima üksnes raamatupidamiskohustuslaste vahel esitatavatele arvetele, näiteks kahe ettevõtja vahelisel müügiarvel.

Muudatused käibemaksuseaduses

Pöördmaksustamist rakendatakse maksupettuste vastase meetmena. Pöördmaksustamine aitab maksupettusi vähendada nendes valdkondades, kus maksupettuse korraldamiseks kasutatakse puhverettevõtteid. Muudatuse eesmärk on tagada ettevõtjatele võrdne konkurents metallisektoris ja riigi tulude suurenemine tänu maksupettuste vähenemisele. Pöördmaksustamise korral arvestab käibemaksu riigi tuludesse kauba müüja asemel kauba soetaja juhul, kui ta on käibemaksukohustuslane.

Muudatused tulumaksuseaduses ja sotsiaalmaksuseaduses

Samuti suurendatakse pensionide täiendavat maksuvaba tulu 2832 euroni aastas. Koos üldise maksuvaba tulu tõusuga 180 eurole annab see maksuvabalt saadava pensioni suuruseks 416 eurot kuus, tagades keskmise vanaduspensioni tulumaksuvabastuse ka 2017. aastal.

Lisaks laiendatakse tulumaksuvabastust hüvitistele ja toetustele, mida makstakse tavaametniku, abipolitseiniku, vabatahtliku päästja ja eriolukorras tööle rakendatud isiku hukkumise, surma või töövõime vähenemise korral.

Täiendavalt tunnistatakse tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadusega kehtetuks andmete kogumine intresside kohta, mida Eesti residendid maksavad teistes Euroopa Liidu riikides elavatele füüsilistele isikutele, ja nende edastamine isiku elukohariigile, sest edaspidi toimub sellise info vahetamine teisel alusel.

MUUDATUSED

Muudatused töötasu alammääras

Vabariigi Valitsuse määruse „Töötasu alammäära kehtestamine” kohaselt suureneb alates 1. jaanuarist 2017. a miinimumpalk täistööajaga töötamise korral praeguselt 430 eurolt 470 eurole kuus. Tunnitasu alammäär on alates 1. jaanuarist 2,78 eurot (praegu 2,54 eurot).

Vabariigi Valitsuse määrus „Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2017–2020”

Üheks põhjenduseks maksemäärad samaks jätta on 2016. aastal jõustunud töövõimetoetuse seadus, mille kohaselt töötukassa hindab inimese töövõimet ja maksab töövõimetoetust ning töövõime hindamise kulude katmine toimub osaliselt töötuskindlustusvahenditest. Seega on kulude katmiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalik piisavate vahendite olemasolu.

Rahandusministri 10. juuni 2014. a määruse nr 17 „Käibedeklaratsiooni vorm” muutmine

1. jaanuaril 2017. a jõustub määrus, millega muudetakse rahandusministri 10. juuni 2014. a määrust nr 17 „Käibedeklaratsiooni vorm”. Määrusega kehtestatakse käibedeklaratsiooni „Vorm KMD” ja „Vorm KMD INF” uues sõnastuses.

Osale arutelus

  • Liisi Kents, advokaadibüroo Entsik & Partnerid advokaat

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Tarkvararobootika ja tööprotsesside automatiseerimine – millal see läbimurde saavutab?

Olles kuulnud tarkvararobootikast ja tööprotsesside automatiseerimisest (robotic process automation, RPA), hakkavad ettevõtted sageli mõtlema, kas peaks eelistama RPAd praeguste süsteemide uute funktsioonidega värskendamise või integreeritud lahenduste loomise asemel.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad