Raamatupidamise eriala kutsetunnistus kui kvaliteedimärk tööturul

Kairi Oja
Raamatupidamise eriala kutsetunnistus annab raamatupidajale lisaväärtuse

Kutsetunnistusega raamatupidajate sõnul avardab kutsetunnistus märgatavalt võimalusi tööturul ning seda peetakse auasjaks, eelkõige finantsteenustele orienteeritud ettevõtete seas.

Eestis on juba 2004. aastast võimalik taotleda raamatupidaja kutsetunnistust, sooritades selleks vajaliku kutseeksami.

Audiitorteenuste ja äritugiteenuste osutamisele spetsialiseerunud ettevõtte BDO Eesti raamatupidamisteenuste meeskonnajuht Olga Chirkova on üks neist, kes selle eksami on sooritanud ning saanud kutsetunnistuse omanikuks. „Eestis on raamatupidaja kutse andjaks Eesti Raamatupidajate Kogu, kes korraldab protsessi vastavalt Kutsekojas kinnitatud kutse andmise korrale”.

„Eelnevalt toimusid eksamieelsed konsultatsioonid, mida korraldas ERK. Konsultatsioonid kestsid kaks pikka päeva,” ütleb Chirkova ja jätkab, et kuu aega hiljem toimus kutseeksam. Vahepealne aeg oli tema sõnul ette nähtud õpingutel omandatu kordamiseks. „Õppimisprotsess nõudis parasjagu pingutust ning materjali omandamiseks kulus palju õhtuid. Pidi läbi vaatama konsultatsioonimaterjalid ja lahendama erinevaid ülesandeid,” ütleb ta. Chirkova sõnul väärib rõhutamist, et eri tasemete kutseeksamid nõuavad erinevat pingutust. „Kõrgem tase, suurem pingutus,” tõdeb ta.

Kutsetunnistust peetakse auasjaks

Chirkova on seisukohal, et kutseeksam annab igale raamatupidajale lisaväärtuse. Sellist suhtumist, et ah, mis ma sellest ikka kasu saan, Chirkova ei tunneta. „Kuna töötan raamatupidamisteenust osutavas ettevõttes, siis on asi vastupidi – tegemist on pigem auküsimusega,” lausub ta ja kinnitab, et kindla peale suurendab selline tunnistus raamatupidaja tõsiseltvõetavust. Tema sõnul juhivad mitmed ettevõtted, kes endale teenusepakkujat otsivad, väga sageli tähelepanu sellele, et neid teenindaks ainult kvalifitseeritud raamatupidajad, kellel on sooritatud ka kuuenda taseme kutseeksam. „Üha enam tööandjaid hindab kutseeksami olemasolu,” kinnitab Chirkova.

Suurim turuväärtus on kuuendal tasemel

Raamatupidaja Raili Suuder töötab samuti BDO Eesti heaks ning ka tema kuulub raamatupidamise kutsetunnistuse omanike auväärsesse ringi. Suuder meenutab kutseeksami tegemise ja tunnistuste taotlemise protsessi kui pingutust nõudvat ettevõtmist. „Olin eksamile eelnenud ajal mõned aastad lastega kodus ja raamatupidamisest täiesti eemal, seega olid paljud asjad meelest läinud ning vajasid kordamist, sestap oli see minu jaoks paras pingutus,” avaldab Suuder.

Suuderi hinnangul on suurim „turuväärtus” kuuenda taseme kutsetunnistusel, sest see eeldab ka mitmeaastast töökogemust. „Ka tasemel viis võiks nõutav olla vähemalt aastane töökogemus. Usun, et sellisel juhul oleks selle tunnistuse väärtus palju suurem,” kostab Suuder.

Kuigi raamatupidajate hulgas on ka neid, kelle jaoks kutsetunnistusel pole tähtsust, leiab Suuder, et kutseeksami sooritamine annab selge eelise ning näeb kutsetunnistuse olulisuse kasvu ka tulevikus.

Endiselt on suur kaal ka isiklikel soovitustel ja isiksuseomadustel

Peaaegu kogu oma teadliku elu nii suurkontsernis kui ka keskmise suurusega ettevõtetes pearaamatupidajana töötanud Monika Kohtla leiab samas, et raamatupidaja kutsetunnistusel on suurim kriitiline väärtus raamatupidamise teenust osutavate ettevõtete silmis. „Erafirmasse tööle võtmisel on esmatähtsad siiski isiksuseomadused ja see, et keegi sinu eest kostab ehk inimlikud kontaktid ja sidemed. Kõik muu on õpitav,” leiab Kohtla, kelle sõnul ei ole tema praegusel töökohal see tunnistus kuigi tähtis ja kindlasti seda ka eriti ei väärtustataks. „Märksa olulisem on näiteks väiksemate ettevõtete puhul olla kannatlik ja järjepidev, et kõik vajalik õigeks ajaks ja raamatupidamise seisukohast tehtud saaks,” sõnab Kohtla.

Siiani ei ole Kohtlalt veel ükski tööandja kutsetunnistust küsinud, kuid ta usub, et kui see olemas oleks, siis kindlasti võetaks ikka kraadi võrra tõsisemalt. „Kuna Eestis on palju raamatupidamisteenust osutavaid ettevõtteid, kes usinalt oma teenust ka teistele Euroopa Liidu maade kontsernidele pakuvad, tuleb kutsetunnistuse olemasolu näiteks seda tüüpi ettevõtetes töötavatele raamatupidajatele kindlasti pigem kasuks.”

Kutseandja roll lasub Eesti Raamatupidajate Kogul

Inimeste kompetentsuse hindamiseks teataval kutsealal nimetatakse kutseseaduse alusel kutset andev organ ehk kutse andja, kes omakorda moodustab hindamise ja sertifitseerimise tarbeks kutsekomisjoni, eksamikomisjoni ja hindamiskomisjoni. Raamatupidamise kutsealal on alates aastast 2002 kutse andjaks Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK).

ERK esimees Margus Tammeraja selgitab: „Esimesed kutseeksamid sooritati meil juba aastal 2004, ERK korraldab raamatupidajate kutseeksameid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel”. Siiani on ERK väljastanud ühtekokku 3011 raamatupidaja kutsetunnistust. Selleks, et kutsetunnistuste omanike puhul oleks võimalik teha infopäringuid, on kõik tunnistuse saanud kantud kutsetunnistuste registrisse. Seda nii raamatupidamise valdkonnas kui ka kõikide muude erialade puhul, kus kutsetunnistusi välja antakse.

Kutsetunnistus annab tööturul eelise

Kutsetunnistus on Tammeraja kinnitusel kvaliteedimärk ja kutsetunnistuse omanikel on tööandjate silmis märksa kõrgem staatus. Kutsetunnistus lisab Tammeraja sõnul raamatupidajale juurde enesekindlust ja teadlikkust, et ta tõepoolest oskab finantsarvestust korraldada ja tunneb metoodilisi võimalusi.

„Kindlasti on enesetundele hea, kui sinu kompetentsust on tunnustatud,” jätkab ta. „Asjal on aga ka praktilisem külg. Kutsetunnistuse omaniku puhul teab tööandja ilma täiendava uurimiseta, mida tulevaselt töötajalt oodata ning see eristab raamatupidajat kõigist uutest tööturule sisenejatest, kellel tunnistust veel ei ole,” selgitab Tammeraja.

Kutsetunnistuse omanike arv aina kasvab

Kutsetunnistuse omajaid tuleb Tammeraja sõnul iga aastaga üha juurde ning järk-järgult muutub olulisemaks ka eristumine kutsetasemete vahel. „Kutsetasemed on seotud Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga, mis on väga oluline, andes võimaluse konkureerida ka Euroopa tööturul,” sõnab ta.

Kutsetunnistuse olemasolu muutub Tammeraja sõnul iseäranis oluliseks raamatupidamisteenuseid osutavates ettevõtetes töötavatel raamatupidajatel. „Üha enam märkavad raamatupidamisteenuse tarbijad oma teenusepakkuja kutsetunnistuse olemasolu ja oskavad seda ka vääriliselt hinnata,” kostab ta. Tammeraja lisab, et arvestusalal on kitsamas lõigus, nagu näiteks audiitorite puhul, kutsetunnistus suisa kohustuslik.

Varasem tähtajatu raamatupidaja assistent I kutsestandard kaotab peagi kehtivuse

Tammeraja sõnul on ERK-l edastada oluline sõnum kõigile neile, kellele on varem antud tähtajatu raamatupidaja assistent I kutse – vastav kutsestandard kaotab kehtivuse 31. detsembril 2016 ning sisuliselt puudub selle taseme kutsetunnistusel edaspidi kate. Raamatupidaja assistent I kutsetunnistuse saanutel on võimalik saada raamatupidaja 5. taseme kutsetunnistus, läbides edukalt väiksema mahuga eksami „Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul”.

Eksamiks valmistumisel on Tammeraja sõnul täiendavaks abiks ERK korraldatavad teabepäevad/konsultatsioonid, kus käsitletakse erinevaid teemasid, mis on seotud kutseeksami küsimustega.

RAAMATUPIDAJA KUTSEEKSAMID

  • Toimuvad kaks korda aastas, kevadel ja sügisel.
  • Taotleda võib järgmisi kutseid:

Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul (ainult raamatupidaja assistent I kutse omanikele)

Raamatupidaja, tase 5

Vanemraamatupidaja, tase 6

  • Juhtivraamatupidaja, tase 7 kutsestandardile vastavaid eksameid veel sooritada ei saa.

KOMMENTAARID

Kuidas hindate kutsetunnistuse olemasolu raamatupidajate tööle palkamisel?

Merilin Ednaševski, ABB Tallinna regionaalse äriteeninduskeskuse personalijuht:

„Inimeste värbamisel meie äriteeninduskeskuse raamatupidamisüksusesse pöörame erilist tähelepanu just sellele, et neil oleks ettekujutus, mida raamatupidamine või finantsarvestus üldse tähendab. Aina rohkem oleme tähele pannud, et kandidaatide hulgas on inimesi, kellel on raamatupidamise kutsetunnistus ja need inimesed on näidanud ennast tööle asudes tõeliste professionaalidena. Tööandjana hindame väga, et inimestel on võimalus omandada sellist kutsetunnistust.”

Paavo Siimann, Statoili finantsdirektor

„Pean kutsetunnistuse populaarsuse tõusu positiivseks märgiks. Kui finantsarvestuse valdkonna töötajate värbamisel on vaja aru saada ka nende erialaste teadmiste taseme sobivusest, siis kutsetunnistuse omaniku puhul on võimalik see aeg kokku hoida.

Kuna raamatupidamine on pidevas muutumises, siis on oluline, et kutsestandardid käiksid regulaarselt ajaga kaasas.”

Osale arutelus

  • Kairi Oja, vabakutseline ajakirjanik

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Majandustarkvara RAPID

Tarkvaraga RAPID saate korraldada keskmise või väikese ettevõtte raamatupidamise ja majandusarvestuse - laoarvestus, palgaarvestus, teenindus, üüriarvestus, jm. RAPIDi tasuta versiooniga saab töö tehtud üksikettevõtja, alustav ettevõte või mittetulundusühing.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad