Lauri Kuljus: suurim valuuta ärisuhetes on usaldus

Lauri Kuljus
Ettevõtja Lauri Kuljus räägib oma töödest ja tegemistest nii Eestis kui Soomes

Tasakaalukas, ent vahetu ja humoorika olemisega ettevõtja Lauri Kuljus (33) teab, mida elult soovib. Ta peab Soomes abikaasaga kahasse loodud konsultatsioonibürood Kuljus Consulting Oy ning oskab saavutatut hinnata. Tõsi, strateegia ja taktika on mehel kogu aeg paigas olnud.

Lauri Kuljus ja ärimaailm kohtusid omal moel juba põhikooli päevil, mil mees hakkas ennast kursis hoidma ärimaailmas toimuvaga. Kuna ka Lauri vend oli ettevõtluses tegev, püüdis ta leida paralleele ning mõtiskles palju küsimuse üle, mis olid ühe või teise ettevõtte edu tagamaad. „Mind võlus ennekõike küsimus, mis oli nende fenomen, mida nad tegid selleks, et saada ja jääda edukaks,” meenutab ta.
Lauri on lõpetanud rahvusvahelise ärijuhtimise eriala. „Huvitaval kombel astusin sisse Concordia ülikooli, ent välja astusin hoopiski Tallinna Tehnikaülikoolist,” muigab mees. Need kõrgkoolid tegid omal ajal läbi ridamisi muutusi, seega jõudis Lauri ühtekokku õppida koguni kolmes kõrgkoolis. „Concordia õppekavad võttis enda alla Rahvusvaheline Ülikool Audentes, viimase õppekavad integreeriti aga ühel hetkel Tallinna Tehnikaülikooli alla.”
Oma esimesele päris töökohale Elisas asus mees pärast õpingute alustamist ülikoolis. „Elisa korraldas konkursi uute müüjate värbamiseks, kandideerisin ja sobisin. Müüsin neid telefone ikka hea hulk aega – ühtekokku kolm ja pool aastat,” meenutab Lauri esimesi elulisi õppetunde teatava nostalgiaga hääles. Müügile lisaks oli Lauri Elisas seotud tehnilise konsultatsiooniga, kus tuli tegeleda tehniliste rikete diagnostikaga esmatasandil ja telefonide hooldusega.

Sammhaaval finantsmaailma köögipoolele ligemale

Mõne aja pärast näis Laurile, et on aeg astuda samm edasi ning võttis vastu võimaluse, mida osalemine rahvusvahelisel konkursil oli talle toonud – temast sai rahvusvahelise suurettevõtte Deloitte finantsauditi konsultant. Pea nelja-aastane töösuhe pakkus hulganisti rahvusvahelist suhtlust ja viis vähehaaval lähemale finantsmaailma köögipoolele, ent ka rahvusvahelisele ärile laiemalt. „Sealtpeale võttis minu tööelu selgelt rahvusvahelised mõõtmed,” märgib Lauri.
Elu oli põnev, iga päev oli omaette õppetund ning Deloitte’is veedetud aeg pakkus kogemusi nii maalt kui ka merelt. Ent mõne aasta pärast toimunud majanduskriisiga seotud muutused tõid kaasa ulatusliku koondamislaine ning nii leidis Lauri end peagi osalemast veel ühel rahvusvahelisel konkursil – kütuste jm vedelike veoga tegeleva Haanpaa Group otsis parasjagu oma meeskonda finantskontrollerit.

Haanpaa Group viis elu koos perega Soome

Konkurss õnnestus ning ei läinud kuigi kaua, kui tema „haldusalas” oli Haanpaa haruüksuste controlling Rootsis, Norras ja Venemaal. „Tõsi küll, Rootsi osas jagasime vastutust teiste kontrolleritega.” Et Lauril oli laitmatu keeleoskus ja kogemusi kogunes iga päevaga juurde, tehti talle ühel hetkel ettepanek asuda alaliselt tööle Soomes, et olla Haanpaa Groupi tegevjuhile paremini kättesaadav Vantaa peakontoris. „Vastutusest mul puudust ei tulnud, õppisin taas iga päevaga ning tervikutunnetus oma valdkonnas kasvas hooga,” ütleb Lauri. Kõik jätkus sel moel veidi vähem kui aasta jagu, kuniks ka see kolmeaastane töösuhe sama proosalise lõpu sai – omamoodi déj? vu efektina pani ka sel korral loole punkti koondamine. „Eks ma esimesel korral ikka elasin seda seesmiselt rohkem üle. Sel korral analüüsisin pigem põhjuseid ja tagajärgi. Mõistsin, et selliseid asju ei tasu võtta isiklikult,” sõnab Lauri. Sel korral oli koondatuks osutumine pigem poliitiline otsus, millele aitas kaasa ka Lauri otsekohesus suhtlemisel. „Tõtt-öelda mõtlesin juba Deloitte’i töösuhte lõpul oma ettevõttega edasi liikumisele ning jõudsime selle Eestis ära registreerida. Mari asus ettevõttes tegutsema, kuid minu panus jäi mõneks ajaks piiratuks, sest Haanpaa tuli vahele,” jätkab ta. „Julgust jäi sellel hetkel veel veidi puudu, et päris omapäi täielikult ettevõtlusesse söösta,” meenutab Lauri.

Aeg oli küps

Ajal, mil tegevus Haanpaa Groupi kontekstis otsa sai, ei mõelnud Lauri enam kaua – pärast paarikuulist planeerimist ja hoolikaid turuanalüüse otsustati koos abikaasa Mariga omal käel edasi minna. „See oli omal kombel ajamärk,” ütleb Lauri. Edasi läks kõik kiirelt ning nüüdseks on abikaasaga kahasse loodud Kuljus Consulting Oy nime kandev ettevõte jõudnud oma kohta päikese all mitmel moel õigustada. „Teatav klientuur on nende enam kui nelja aastaga tõepoolest välja kujunenud ning meie endi teadmised ja tunnetus Soome ärikultuurist samuti olulisel määral kasvanud,” sõnab ta.
„Kohe kindlasti andis enesekindlust niisuguseks sammuks Haanpaa Groupi kogemus Soomes, ilma selleta ei oleks me ettevõtluseni Soomes tõenäoliselt nii kiiresti jõudnud,” jätkab Lauri, kelle kanda on ettevõttes kõik finantsalaga seonduv, samas kui abikaasa kannab hoolt organisatsiooni kultuuri ja personaliteemade eest. „Meile tuleb kasuks rahvusvaheline kogemus, mille abil mõistame oma kliente paremini. Asutasime ka ise Soomes ettevõtte välismaalastena ning kogesime, kuidas meie jaoks uudsed ja võõrad teemad võivad soomlastele olla nii iseenesest mõistetavad, et nad neist isegi ei räägi. Nüüdseks katame oma teadmiste ja oskustega suure osa väikeettevõtjate igapäevastest küsimustest.”
Kohe algul välistati stsenaarium Eesti ettevõtte kaudu Soomes tegutsemisest. „Soomlane võtab Soome ettevõtet ikka märksa tõsisemalt, see on selge,” lausub Lauri ja lisab, et samas moodustavad lõviosa nende klientuurist Soomes elavad mittesoomlased, kes seal keskkonnas ettevõtjatena tegutsevad, on oma ettevõtlusega alustamas või kaaluvad seda. „Sel on ka loogiline põhjendus – eks konsultatsiooni seaduste jm kohta otsivad ikka ennekõike need, kes oma ettevõttega alustamas ja pole väga hästi kursis ettevõtluse nüanssidega vastaval turul. Soomlastele samalaadsete teenuste pakkujaid on turul palju ning kohalikel on mõnevõrra lihtsam suhelda soome keelt emakeelena kõnelevate teenusepakkujatega,” tõlgendab ta. Ühtekokku on Consulting Oy’l kliente 24 riigis.

Üldine ettevõtluskultuur Soomes kõrgel järjel

Lauri sõnul on üldine ettevõtluskultuur Soomes tasakaalukam ja suhtumine kaugemas perspektiivis mõnevõrra tervem, kui võrrelda siinse laialt levinud rapsimisega. Soomlastele meeldib asju pikalt, vahel isegi liiga pikalt ja põhjalikult läbi mõelda. Lauri usub, et mõlemal pool lahte on, mida õppida ning tugevuste koondamisel oleks võimalusi palju rohkem.
Suurt hirmu ja ebakindlust Lauril enda sõnul ettevõtlusesse sukeldumisel ei olnud. „Eks see oli sellest, et olime põhjalike ja süvitsiminevate inimestena oma kodutöö üsna korralikult teinud,” leiab ta. „Tundmatus kohas silmad kinni vettehüpped pole minu lemmikspordiala, seega sai äriplaan tehtud võrdlemisi sisukalt,” nendib mees tagantjärele.
Lauri sõnul ei olnud ettevõtte loomine Soomes Eestiga võrreldes teab mis palju keerukam. „No erisusi on ja päris kõiki etappe ei saanud tol ajal online’i-põhiselt läbida nagu Eestis,” räägib ta.
Soome keele oskus Kuljustel Soome kolides kohe käpas ei olnud – see kõik tuli ajaga. Viimases kahes töökohas (sh Haanpaas) oli Lauri töökeeleks inglise keel. „Ent võtsin kohe alguses hoiaku, et suhtlen just sellisel tasemel, nagu oskan, ent teen seda soome keeles,” jätkab ta ning kinnitab, et üksnes nii toimub keelekümblus võõras keskkonnas kõige kiiremini.
Eestimaalastega võrreldes tunnetab Lauri soomlaste erisusi üsnagi selgelt. „Soomlane mõtleb asju märksa enam läbi. Sellist n-ö lahmimist ja umbes rapsimist on ikka palju vähem kui meil,” teab ta. Ka olevat soomlased tasakaalukamad. Loomulikult on mõlemal pool lahte elavatel inimestel ka teisi tugevusi ja nõrkusi.

Ei püüa iga hinna eest igat klienti

Lauri räägib, et erialaste teadmiste järel, mis on a priori kaunis loomulik eeldus, on teine suur väärtus aususel, mis loob kõige väärtuslikumat valuutat – usaldust. Ta toob näite paljude pankade ja muude finantsasutuste „konsultatsioonist”, kus motiivid ei pruugi alati kõige siiramad olla. „No võtame kasvõi need kõikvõimalike investeerimistoodete pakkumised, mille puhul on tihtipeale selgelt tajutav organisatsiooni müügisurve ja kliendi reaalsete vajadustega ei pruugi sel kõigel sageli mingit pistmist olla,” sõnab ta ning lisab, et kliendisuhe peab olema rajatud mõlema poole huvidel. „Selge on see, et iga kliendi jaoks ei ole iga teenusepakkuja parim valik. See kehtib ka meie puhul. Oleme huvilistele soovitanud teisi ettevõtteid, mille teenuste portfellist või valdkonna kogemustest võib neile suures perspektiivis rohkem abi olla,” tõdeb Lauri. „Meie jaoks on kliendi eesmärkide täitmine ja vajaduste rahuldamine olulisem mõne võimaliku lisaeuro teenimisest,” täiendab ta.

Hindab abikaasa tuge

Küsimusele „Mis on teinud sinust sinu?” leiab Lauri selge vastuse: „Ennekõike on mind kujundanud just niisuguseks nagu olen kõik need koolid ja inimsuhted kõigiga, kellega elu mind kokku on viinud ning vaieldamatult minu perekond,” lausub ta, ja lisab seejärel kiirelt, et kohe kindlasti ei oleks Kuljus Consulting seal, kus see praeguseks on, kui polnuks täielikku toetust abikaasa Marilt. „Eks alguses oli see käivitusprotsess ikka veidi enam minu peal, ka pidin ma kodunt ja pere tegemistest algul palju enam eemal olema, võrrelduna nüüdse ajaga, mil mõningane rada on juba sisse tallatud,” sõnab ta.
Lauri usub oma kolleege, koostööpartnereid, tuttavaid ja sõpru teadvat teda kui hoolivat, abivalmis, kaalutlevat, enesekindlat ning asju hoolega läbimõtlevat inimest, kes on samas kiire kohaneja muutuvates olukordades. „Ei pea end kindlasti ekstraverdiks, ent ometi mäletan end omaaegse 32. keskkooli lõpuaktusel kõnet pidamas,” naerab Lauri.
Aeg ja selle kasutus on Lauri jaoks väga tähtsad. „Ajakasutus on ilmselt valdkond, mida olen lisaks finantsidele kõige rohkem uurinud ja õppinud, ning olen ise kasutanud ka hulganisti erinevaid metoodikaid aja efektiivsemaks kasutamiseks.” „Praktika käigus olen leidnud mõned enda jaoks sobivad viisid tõhusaks toimimiseks, kuid pole veel kindlasti täiuslikkust saavutanud ning õppida on nii mõndagi,” jääb ta enesekriitiliseks.

Enam end naljalt ribadeks ei tõmba

Lauri mäletab selgelt hetki, mil palgatöötajana end sageli ribadeks tõmbama kippus. „Nüüdses ettevõtja rollis hindan end oluliselt enam,” kostab ta.
Väga tähtsal kohal on Kuljuste peres isiklik aeg ja ühised tegemised. Tõsi, viimasel ajal käiakse tihti vaid kolmekesi, 10-aastane tütar vanematega koos, kuna pojad on juba sellises vanuses, et enamiku ajast veedavad nood oma tegemisi tehes. Järjest rohkem leiavad Kuljused aega spordiga tegeleda ja üldiselt liikuda. Selles osas on Lauril palju eeskujusid endiste kolleegide, sõprade ja peretuttavate seas, kes liiguvad palju, treenivad regulaarselt ja osalevad rahvaspordiüritustel. Õhtused jalutuskäigud on nende peres üks kvaliteetaja veetmise viisidest. Ettevõtja elu on Lauri hinnangul kindlasti täis vastutust, ent samas on motivatsiooniga kõik korras ning niisugust asja nagu rutiin lihtsalt ei eksisteeri. „No ei ole kahte ühesugust päeva,” sõnab ta. „Suurt vastutust tasakaalustab teiselt poolt ka suur vabadus oma aja ja tegevuste planeerimisel.”
Enamjagu aastast veedab pere Soomes, kuid suved ja koolivaheajad mööduvad siiski kodumaal. Kodust Eestis ei ole päriselt loobutud ning sidet kodumaa ja vanematega hoitakse väga. Ka Eestis loodud ettevõte toimetab vaikselt edasi, mis sest, et lõviosa tegemistest on suundunud Soome.

Ambitsioonikust jagub

Lauri ei varja, et päris palju on peetud laienemisplaane ning nüüdseks on selles suunas ka samme astutud. „No ma ei salga, et plaanid on meil mõtteis, vestlustes ja mõningal määral ka dokumenteeritud ning ma julgen oletada, et järgmise aasta-paari sees on meid selles ettevõttes mõnevõrra enam,” kostab Lauri. „See võimaldab meil suunata rohkem energiat tegevuse laiendamisele ja uutele suundadele,” lisab ta. „Järgneva viie aasta sisse mahub kindlasti ka mõne uue ettevõtte loomine, näiteks investeerimise valdkonnas,” täiendab Lauri.
Lauri loeb kogu aeg midagi, sest peab seda üheks väga oluliseks enesearengu viisiks. „Oluline ei ole tempo, sest vahel möödub mitu nädalat ilma lugemata, samas on perioode, mil loen mitu raamatut nädalas,” sõnab ta ega salga, et suurem osa kirjandusest kipub viisil või teisel olema seotud ettevõtlusega. Ent leidub ka enesearenguteemalisi. Elulugusid tuleb samuti ette. „Olen enda jaoks avastanud audioraamatud, mis on suurepärane viis kasutada sisukalt ühest kohast teise liikumise aega,” lisab Lauri. Viimati loetute hulka kuuluvad Eric Ries’i „The Lean Startup”. David Alleni „Getting Things Done …”, Roy F. Baumeisteri ja John Tierney „Willpower” ja Tony Robbinsi „Money: Master the Game”. Viimane ei mõju valdkonda arvestades vist tohutu suure üllatusena. Praegu on lõpusirgel Charles Duhiggi „The Power of Habit”.

 

Osale arutelus

  • Kairi Oja, vabakutseline ajakirjanik

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Paindlik NOOM pakub erilahendusi

Üks korralik majandustarkvara on kohaldatav Teie ettevõtte soovide ja vajadustega. Astro Balticsi loodud majandustarkvaraga NOOM saate kindlad olla, et tarkvara suudab kaasas käia kõikide erisoovidega, mis Teie ettevõtte arenedes võivad tekkida.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad