Jurist annab nõu

Meeli Miidla-Vanatalu
Jurist Meeli Miidla-Vanatalu vastab Tööinspektsioonile esitatud küsimustele

Tööinspektsioonile esitatud küsimusi ja vastuseid vahendab jurist Meeli Miidla-Vanatalu.

Meie ettevõttes töötab palju noori, kellest paljud alles õpivad. Soovime korraldada tööaega paindlikult, kuid pidevalt töölepingu lisasid vormistada on väga aeganõudev. Kas sellises olukorras oleks parem sõlmida töövõtu- või käsundusleping, et töötajale saaks maksta tegelikult töötatud tundide eest ega peaks vormistama töölepingu lisasid?

Tööleping, töövõtuleping ja käsundusleping on lepingud, mis sõlmitakse olemuselt erineva õigussuhte raames, ning kannavad eri eesmärki. Kui töötegija allub töötamist võimaldava isiku juhtimisele ja kontrollile ehk talle antakse konkreetsed tööülesanded, määratakse, mis ajal ja kuidas neid ülesandeid täitma peab ning seda hiljem ka kontrollitakse, on igal juhul tegu töösuhtega ja muid lepinguid peale töölepingu ei ole paslik sõlmida. Pelgalt vormistuse keerukus ei saa olla aluseks lepinguliigi valikule.

Kui töölepingu asemel sõlmitakse siiski töövõtu- või käsundusleping, tuleb alati arvestada võimalusega, et kui tööd teinud inimene ühel päeval mõtleb ümber ja tunneb, et ta on töölepinguga kaasnevatest tagatistest ebaõiglaselt ilma jäetud, on tal alati õigus oma lepingu olemus vaidlustada ja nõuda töövaidluskomisjonis või kohtus töösuhte tuvastamist ning näiteks saamata jäänud puhkuse eest hüvitist ja ka muid kahjuhüvitisi, kui kahju on tõendatav.

Kirjeldatud olukorras tuleks üle vaadata, kuidas tööandja ja töötaja on kehtivas töölepingus kokku leppinud lepingumuudatuste vormistamise. Töölepingu seaduse § 12 ei reguleeri lepingutingimuste muutmise vorminõuet ehk ei näe kohustuslikus korras ette kirjalikku vorminõuet. Lisaks tuleb töösuhetes lähtuda VÕS-i §-st 13, mille kohaselt, kui leping on lepinguosaliste kokkuleppel sõlmitud teatud vormis, ei pea seda vormi lepingu muutmisel või lõpetamisel järgima, kui lepingust ei tulene teisiti.

Samas täpsustab seadus, et kui lepingus oli ette nähtud, et lepingut muudetakse või leping lõpetatakse teatud vormis, ei või üks lepinguosaline sellele lepingutingimusele tugineda, kui teine lepinguosaline võis tema käitumisest aru saada, et esimene lepinguosaline oli nõus lepingut muutma või lõpetama teistsuguses vormis.

Kokkuvõttes, kui tööandja ja töötaja pole töölepinguga kokku leppinud, et lepingumuudatused vormistatakse üksnes kirjalikult, on tööandjal võimalus sõlmida tööaja ja töötasu muutmise kokkuleppeid ka näiteks kirjalikku taasesitamist nõudvas vormis (e-kirjaga) või suuliselt. Suuliste kokkulepete puhul on aga oht, et vaidluse korral ei suudeta neid hiljem tõendada.

Töölepingu seadus ei keela kirjalikult sõlmitud töölepingu tingimusi muuta näiteks e-kirjavahetuse teel, kuid oluline on üle vaadata, ega see sõlmitud töölepinguga keelatud ei ole. Järelikult on tööandjal ja töötajal õigus muuta lepinguosaliste kokkuleppel täistööajaga töötamine osalise tööajaga töötamiseks või täpsustada osalise tööaja korral töötundide arvu konkreetses kuus või nädalas ja päevas. Kokkulepped sõlmitakse pakkumuse või ettepaneku ja nõustumuse tulemusel. Oluline on kahtlemata see, et ühe või teise lepinguosalise ettepanek oleks üheselt mõistetav ja nõustumus sellega selgelt väljendatud.

Näide

Gümnaasiumis õppiv Malle asus tööle klienditeenindajana osalise tööajaga 3 tundi päevas ja 15 tundi 7-päevases ajavahemiku jooksul. Maikuus sai Mallele selgeks, et ta ei jõua eksamiteks õppida, kui käib tööl iga päev ning saatis tööandjale järgmise ettepaneku: „Palun võimaldada alates 15. maist 2016 mulle töötamist väiksema koormusega ehk ühel päeval nädalas 3 tundi. Olen nõus töötasu vähendamisega proportsionaalselt tööaja vähenemisega”. Tööandja vaatas oma võimalused üle, leppis kokku teiste töötajatega, kas nad on huvitatud suurema koormusega töötamisest ja vastas Mallele e-kirjaga „Jah, olen Sinu ettepanekuga nõus, muudan graafikut alates 15. maist ning töötasu saad vastavalt uuele kokkuleppele tunnitasu korrutatuna tundi nädalas”.

Malle tööleping ei eeldanud, et lepingutingimusi tuleb muuta kirjalikus vormis, seega piisas kirjalikku taasesitamist võimaldavast vormist ehk e-kirjavahetusest. Hilisemate vaidluste ja näiteks kirjaliku lepinguga võrreldes väiksema töötundide arvu võimaldamise eest TLS-i § 35 alusel keskmise töötasu nõude vältimiseks on tööandjale oluline Mallega peetud kirjavahetus säilitada.

Kas asutusel on võimalik kohaldada töötajate suhtes summeeritud tööaja arvestust, teatades sellest 5 päeva ette? Millised tingimused peab asutus eelnevalt täitma, kui rakendatakse summeritud tööaja arvestust?

Summeeritud tööajaarvestuse rakendamine eeldab töölepingu seaduse § 6 lg 6 kohaselt poolte vahel vastavasisulise kirjaliku kokkuleppe sõlmimist. Töötaja peab sellega nõustuma ja saama tööandjalt teada, millist summeerimisperioodi rakendatakse, kui pikki vahetusi on tööandjal kavas kohaldada ja kui pikalt teatab töötaja ette uuest tööajakavast.

Kui töötajad on seni töötanud 8-tunniste tööpäevadega, ei saa tööandja ühepoolse otsusega üle minna summeeritud tööajaarvestusele ega ka vastupidi.

TLS-i § 47 lg 4 võimaldab tööandjal muuta ühepoolselt ainult tööpäeva alguse ja lõpu aega ehk tööajakorraldust. Kuid siingi ütleb seadus, et tööandja võib tööaja korraldust ühepoolselt muuta, kui muudatusi põhjustavad tööandja ettevõtte vajadused ning need on mõlema lepinguosalise huve arvestades mõistlikud.

 

Osale arutelus

  • Tööinspektsiooni peajurist Meeli Miidla-Vanatalu

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Vabaned rutiinsest paberitööst ja saad pühendada oma aja inimestele!

Me usume, et tarkvara peab kiirendama ja lihtsustama tööd ning vältima inimlikke vigu. Et seda saavutada palgaarvestuses, on mõistlik teha arvestus samas programmis, kus on selle aluseks olevad andmed – palk, koormus, puhkused, haiguslehed, lisatasud, töögraafikud jne.

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad