Ärikasumi ja ettevõtte tulumaksu arvestamine Soomes

Lauri Kuljus
Lauri Kuljus käsitleb aktsiaseltsi ärikasumi ja tulumaksu arvestust Soomes

Ärikasumit (liikevoitto) ja ettevõtte tulumaksu (yhteisövero) arvestatakse Soomes eri ettevõtlusvormide puhul veidi erinevalt. Artiklis on fookuses aktsiaseltsi (osakeyhtiö) ärikasumi ja tulumaksu arvestus.

Kasumiaruande ülesehitus on Soomes suhteliselt sarnane Eesti omaga. Eesti kasumiaruande skeemi 1 vastet nimetatakse Soomes kulutüübi põhiseks kasumiaruandeks (kululajikohtainen tuloslaskelma) ning skeemi 2 vastet funktsioonipõhiseks kasumiaruandeks (toimintokohtainen tuloslaskelma). Raamatupidamise põhiaruannete ülesehitust kirjeldatakse raamatupidamise määruses (Kirjanpitoasetus), mille 1. jaanuaril 2016 rakendunud redaktsiooni tehti mõningaid muudatusi seoses väiksemate ettevõtlusvormide aruandluskohustuse vähendamisega. Suur osa 1. jaanuaril 2016 rakendunud ettevõtlusvormidega seotud muudatustest on aga kirjeldatud raamatupidamise seaduses (kirjanpitolaki).

Ärikasumi arvestuses sisalduvad kulutüübipõhises kasumiaruandes:

 • müügitulu (liikevaihto);
 • valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus (valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos);
 • oma tarbeks valmistatud kaupade/teenuste kulud (valmistus omaan käyttöön);
 • muud äritulud (liiketoiminnan muut tuotot);
 • kaupade, toorme, materjalide ja teenuste kulud (materiaalit ja palvelut);
 • tööjõukulud (henkilöstökulut);
 • põhivara kulum ja väärtuse langus (poistot ja arvonalentumiset);
 • muud ärikulud (liiketoiminnan muut kulut).

Funktsioonipõhises kasumiaruandes sisalduvad ärikasumis:

 • müügitulu (liikevaihto);
 • ostude ja tootmise kulud (hankinnan ja valmistuksen kulut);
 • müügi- ja turunduskulud (myynnin ja markkinoinnin kulut);
 • üldhalduskulud (hallinnon kulut);
 • muud äritulud (liiketoiminnan muut tuotot);
 • muud ärikulud (liiketoiminnan muut kulut).

Ärikasumist maksustatava kasumini jõudmiseks tuleb mõlema skeemi puhul veel arvesse võtta:

 • kasum/kahjum samasse kontserni kuuluvatelt ettevõtetelt;
 • kasum/kahjum sidusettevõtetelt;
 • kasum/kahjum finantsinvesteeringutelt;
 • muud intressi- ja finantseerimistulud;
 • pika- ja lühiajaliste finantsinvesteeringute väärtuste langused;
 • intressi- ja muud finantskulud.

Ettevõtte tulumaksu arvestamise protsess

Ettevõtte tulumaksu arvestus (maksumäär on 2015. ja 2016. aastal 20%) ning tasumine algab juba selle majandusaasta alguses, mille eest maksu arvestatakse. Ettevõtte registreerimisel tuleb Soome maksuametile (Verohallinto) teatada hinnanguline esimese majandusaasta maksustatava kasumi/kahjumi (verotettava tulos/vahvistettava tappio) summa, mille põhjal amet arvestab makstava tulumaksu summa ning jagab selle vastavalt maksu suurusele ettemakstavateks osamakseteks (ennakkovero). Tulumaksu ettemakstavaid osamakseid nõutakse tasutava maksu kohta alates 340 euro suurusest summast. Makstava maksu summa vahemikus 340?1700 eurot jagatakse kaheks osamakseks, mille tähtajad on ettevõtte majandusaasta kolmandal ja üheksandal kuul. Alates 1700 eurost jagatakse summad kaheteistkümneks osamakseks. Maksetähtaeg on vastavate kuude 23. kuupäev. Info tulumaksu ettemaksete kohta (muuhulgas maksekorraldused) saadetakse kirja teel ettevõtte ametlikule kontaktaadressile.

Ettemakstavate osamaksete tegemisel on äärmiselt oluline kasutada maksekorraldusel märgitud viitenumbrit, mis on iga makse puhul erinev (käibemaksu ja tööandjamaksude tasumisel kasutatakse püsivat viitenumbrit).

Järgnevate majandusaastate ettevõtte tulumaksu ettemaksed arvestatakse varasemate perioodide kinnitatud ettevõtlustulu deklaratsioonide (elinkeinotoiminnan veroilmoitus) põhjal.

Kui ettevõte on teavitanud ettemakstavate osamaksete tasumiseks väiksema summa, kui see reaalse maksustatava tulu järgi tuleb (või jätnud maksustatava tulu teavitamata või märkinud tuluks nulli, juhul kui maksustatav kasum on tegelikult olemas), tuleb ettevõttel maksta täiendusmaksu (jäännösvero). Täiendusmaksult arvestatakse ka ettevõtte intressi (yhteisökorko) 2,5% (on erinev viivisintressist, mis on 2015. ja 2016. aastal 7,5%) perioodilt alates ettevõtlustulu deklaratsiooni esitamise päevale järgnevast päevast kuni maksetähtajani.

Kui ettevõte avastab, et on maksnud tulumaksu ettemaksu vähem kui maksustatava kasumi järgi peaks, siis hiljemalt ettevõtlustulu deklaratsiooni esitamise tähtajal (nelja kuu möödudes majandusaasta lõppemisest) võib ettevõte tasuda puudu jäänud maksu summa (jäännösvero või ennakon täydennysmaksu) ning Soome maksuamet ei arvesta juurdemakstud summalt ettevõtte intressi.

Ettemakstavate osamaksete õigel ajal mittemaksmise korral saadetakse meeldetuletus. Meeldetuletusel märgitud tähtajaks mittemaksmise korral edastatakse nõue kohtutäiturite ametile (Ulosottovirasto). Kohtutäitur saadab omapoolse nõude ning lisab esialgsele maksunõudele oma tasu, mis tuleb tasuda isegi juhul, kui võlgnik tasub maksuvõla kohtutäituri asemel maksuameti kontole.

Maksustatava tulu summat on võimalik majandusaasta kestel muuta vormiga 5017 (aktsiaseltsi puhul). Summat võib nii suurendada kui ka vähendada (isegi täielikult maha võtta). Soome maksuamet lubab muudatusi käsitleda paari nädala jooksul.

Ettevõtte tuludeklaratsiooni nüansid 2016. aasta vormi põhjal

Vorm 6B-l on osa ridade puhul võimalik sisestada nii raamatupidamislik kui ka maksuarvestuslik väärtus, kusjuures need väärtused ei pruugi alati kattuda. Täita tuleb mõlemad lahtrid! Maksustatav kasum moodustub sektsioonis V B väljatoodud ettevõtluskulude koondsumma lahutamisel sektsioonis V A väljatoodud tulude koondsummast.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata isiklikust ja põllumajanduslikust tuluallikast saadud tulude ning tekkinud kulude kajastamisel.

Eelnevate jaoks on eraldi sektsioonid ning mõned deklaratsiooni lisad (näiteks lahtrid 355, 356, 398, 399 ja lisa 7A). Peale selle esineb mõningaid erisusi, mida tuleb arvestada juba tehingute kajastamisel raamatupidamises. Näiteks 2015. ja 2016. aastal on esinduskulud tulumaksu mõttes vähendatavad vaid 50% ulatuses. Kulumi arvestuse kohta tuleb täita (elektroonilise) deklaratsiooni peidetud lisasektsioon. Muude ärikulude sektsioon deklaratsioonil jaguneb seitsmeks reaks, millest üks väärtuselt suuremaid on muud vähenduskõlblikud ettevõtluse muud kulud (muut vähennyskelpoiset liiketoiminnan muut kulut). Mõnevõrra detailsemalt peavad olema välja toodud raamatupidamises kajastatud tulumaksu arvestuses vähenduskõlbmatud kulud.

Ettevõtlustulu deklaratsioonile (aktsiaseltsi puhul vorm 6B) tuleb muu hulgas lisada majandusaasta aruanne (tilinpäätös). Soome maksuamet soovitab deklaratsiooni vormi esitada elektroonselt (portaalis vormi täitmine). Elektroonseks esitamiseks läheb vaja isiku tuvastamise koode (Katso) ning seda meetodit kasutades edastatakse korrektselt liidetud lisad (näiteks majandusaasta aruanne) ka Soome äriregistrile (Patentti- ja rekisterihallitus ehk PRH). Samuti on võimalik raamatupidamisprogrammi poolt automaatselt moodustatud deklaratsiooni faili esitamine.

Eelnevast tuleneb, et Soome ärikasumi ja maksustatava kasumi arvestus on mõnevõrra sarnane Eesti omaga. Siiski on eelkõige aruannete aluseks oleva raamatupidamise tehingute kajastamises palju olulisi erinevusi. Soome ettevõtte või seal püsivat tegevuskohta omava välismaa ettevõtte Soome raamatupidamist soovitan teha vaid kohalike reeglitega põhjalikult tutvunud, soome raamatupidamiskeelt valdaval ja kogenud raamatupidajal. Soomes on palju kohalikke professionaalseid raamatupidamisbüroosid, mõnes neist saab edukalt suhelda ka eesti, vene ja inglise keeles.

Osale arutelus

 • Lauri Kuljus, Kuljus Consulting Oy tegevjuht

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Tarkvararobootika ja tööprotsesside automatiseerimine – millal see läbimurde saavutab?

Olles kuulnud tarkvararobootikast ja tööprotsesside automatiseerimisest (robotic process automation, RPA), hakkavad ettevõtted sageli mõtlema, kas peaks eelistama RPAd praeguste süsteemide uute funktsioonidega värskendamise või integreeritud lahenduste loomise asemel.

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad