Uue ajastu raamatupidaja

Uue ajastu raamatupidaja
Milline on uue ajastu raamatupidaja

Aina enam räägitakse, et ei kulu enam kaua aega, kui rearaamatupidajate töökohad kaovad ning töö võtavad üle arvutiprogrammid või teised spetsialistid. Kui keeruline on raamatupidajatel 2016. aastal väärilist tööd leida ning kes on uue ajastu raamatupidaja?

Ajakiri Raamatupidamise Praktik uuris värbamisfirmadelt, milliste oskuste ja võimetega raamatupidajaid praegu otsitakse ning millised suundumused on raamatupidamisvaldkonnas tööturu seisukohast.

Küsitletud firmadest öeldi, et mida kõrgem on raamatupidaja oskuste-teadmiste tase, seda hinnatum ta on ning võib leida väga hea töökoha. Tähtis info kõigile raamatupidajatele on see, et heast ametikohast võib tippspetsialist töökonkursil ilma jääda, kui ta ei oska inglise või vene keelt.

CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt ütles RP-le, et finantsvaldkonna tööandjate plaan palgata lisatööjõudu jäi viimases CV Keskuse tööturu-uuringus teistest valdkondadest tagasihoidlikumaks (43% tööandjatest plaanis palgata uusi töötajaid, 33% tõsta palgataset) ning ei muutunud suuresti ka aasta lõikes.

„Tööpakkumiste arv antud valdkonnas on võrreldes möödunud aasta I kvartaliga kasvanud 38,7% ning kiirelt on kasvanud eelkõige pearaamatupidajate otsingud. Suurim arv raamatupidajatele suunatud tööpakkumisi avaldati tänavu märtsikuus ning hetkel on CV Keskuses üle 35 raamatupidajatele suunatud tööpakkumise, millele lisanduvad  analüütikute, audiitorite ning teistele finantsvaldkonna spetsialistidele ja -juhtidele suunatud tööpakkumised,” märgib Henry Auväärt.

Töötajate otsingud lähevad keerulisemaks

Arvestades, et kandideerijate arv ei ole sama kiirelt kasvanud, on Auväärti sõnul aastaga sobivate kandideerijate arv ühele tööpakkumisele finantsvaldkonnas vähenenud ning personaliotsingud muutunud keerukamaks. „Raskemad otsingud antud valdkonnas on tööotsijale andnud pisut jõulisema positsiooni läbirääkimistel, kuid tööandjate ootused ei ole seeläbi suures osas muutunud. Konkurentsivõimelisel raamatupidajal peab endiselt olema raamatupidamisalane kõrgharidus ning oodatakse ka eelnevat raamatupidamisalast töökogemust. Eelis on neil, kes  varem on tegelenud majandusaasta aruannete koostamisega ning tunnevad vajalikke raamatupidamisprogramme. Samuti hindavad tööandjad kõrgelt loogilise mõtlemise, analüüsimisoskuse, hea pingetaluvuse ja iseseisva tööoskusega inimest,” lisab Auväärt.

Tähtsamaks on Auväärti sõnul  saanud võõrkeelteoskus ning aina rohkem tuleb raamatupidajatel osata ka inglise keelt. „Lisaks on muutunud veelgi olulisemaks hea suhtlemisoskus, kuna raamatupidajatel tuleb tihti suhelda kliendibaasis olevate klientidega ning tegeleda nende murede lahendamisega,” loetleb Auväärt. 

Tööpakkumisi analüüsides on Auväärti sõnul märgata, et ettevõtted otsivad erinevate oskustega raamatupidamistöö tegijaid – nii andmesisestajaid, palgaarvestajaid kui ka bilansivõimelisi raamatupidajaid ja finantsjuhte. „Pakutav ametikoht sõltub suuresti ettevõtte suurusest ja loomulikult ka vajadustest, kuid kindlasti on bilansivõimelisel raamatupidajal suurem eelis tööturul,” rõhutab Auväärt.

Raamatupidajal on tööd igal pool

Auväärt lisab, et kuna raamatupidajaid vajatakse üle Eesti, siis peaks heade oskustega spetsialistil olema võimalik leida tööd igas piirkonnas. „Samas peame arvestama, et kuna ettevõtete kontorid on tihtipeale koondunud just maakonna keskustesse, on seal ka raamatupidajatel suurem valik vabu ametikohti. Kindlasti tasub tööd otsival raamatupidajal olla endal aktiivne ning kandideerida julgelt sobivatele töökohtadele.”

B&H Solutions OÜ juhatuse liige Taavi Miku nõustub, et kahtlemata on raamatupidajate töövõimalused suuremad seal, kus asub rohkem ettevõtteid ja üldse tööandjaid (ka riigi- ja avalik sektor). Eesti mõistes on nendeks piirkondadeks ennekõike Tallinn ja Harjumaa. „Väiksemates kohtades, milleks võib pidada ka Pärnut, on tööturg finantsspetsialistide osas pigem staatiline ning uusi raamatupidajaid otsitakse harva. Samas kui tööpakkumine/töökoht/tööandja ei ole väga atraktiivne, ei pruugi ka väiksemas kohas heal tasemel raamatupidaja leidmine lihtne olla, kuivõrd ollakse leitud rakendus juba kas muus piirkonnas või valdkonnas,” selgitab Taavi Miku.

Päris nii kaugel Eestis ja maailmas asjad veel pole, et on üks kindel ideaalne tulevikuraamatupidaja tüüp, keda kõik otsivad. „Ma usun, et otsitakse nii seda, teist kui ka kolmandat. Kindlasti on nii, et mida paremad on raamatupidamise ja finantsalased teadmised ja põhjapanevam kogemus, seda lihtsam on vastava eriala spetsialistil tööd leida,” rõhutab Taavi Miku. Selle, kas töösoovija rahuldub  raamatupidamisassistendi, tavaraamatupidaja, pearaamatupidaja või finantsjuhi rolliga, paneb Taavi Miku sõnul paika tema enda ambitsioon, töökoha ja tööiseloomu ning ka kompensatsioonipaketi vastavus ootustele. „Tööandja ootus selles kontekstis on reeglina alati leida selline töötaja, kes suudab katta võimalikult laia ringi erialaseid ülesandeid, sh vallata heal tasemel ka mõnd võõrkeelt.”  

KOMMENTAAR

Mis on muutunud nõudmistes raamatupidajatele?

Henry Auväärt, CV Keskuse turundusjuht

Tähtsamaks on muutunud keelteoskused ning aina rohkem tuleb raamatupidajatel osata ka inglise keelt. Veelgi tähtsam on hea suhtlemisoskus, kuna raamatupidajatel tuleb tihti suhelda kliendibaasis olevate klientidega ning tegeleda nende murede lahendamisega. Konkurentsivõimelisel raamatupidajal peab endiselt olema raamatupidamisalane kõrgharidus ning oodatakse ka eelnevat raamatupidamisalast töökogemust. Eelis on neil, kes on varem tegelenud majandusaasta aruannete koostamisega ning tunnevad vajalikke raamatupidamisprogramme. Samuti hindavad tööandjad kõrgelt loogilise mõtlemise, analüüsimisoskuse, hea pingetaluvuse ja iseseisva tööoskusega inimest.

KOMMENTAAR

Milline on konkurentsivõimeline raamatupidaja?

Maris Martin, CV-Online värbamisspetsialist

Konkurentsivõimelisel raamatupidajal on erialane haridus, sobiva pikkusega töökogemus ja oskused vastavalt positsiooni tasemele (bilansivõimelisus, juhtimiskogemus, raportite koostamise oskus, rahvusvaheline kogemus jm). Lisaks on olulised ka arvutiprogrammide kasutamise oskus ning avatus uutele teadmistele. Rahvusvaheliste ettevõtete puhul on kindlasti tähtis ka keelteoskus. Väiksemad ettevõtted vajavad pigem pearaamatupidaja tasemel inimesi, kes suudaks kogu raamatupidamisprotsessi hallata, suuremate ettevõtete puhul piisab vahel ka kogemusest mõnes töölõigus. Hinnatud on hea suhtlemisoskus, kuna tihti on raamatupidaja nõuandjaks oma meeskonnale ning suhtleb ka klientide/koostööpartneritega.

CV-Online’i finants/raamatupidamise valdkonna kuulutuste arv on võrreldes eelmise aasta aprilliga kasvanud. Kui eelmise aasta aprilli keskel oli meie lehel 86 aktiivset töökuulutust, siis sel aastal samal ajal 109 kuulutust. Samas, see arv muutub iga päev, sest avaldatakse uusi kuulutusi ning vanad aeguvad, ent siit näeb selgelt ära kasvutrendi.

Piirkonniti on kõige enam tööpakkumisi Harjumaal ja seda läbi aastate. CV-Online kuulutuste hulgas on pakkumisi alates finantsjuhist kuni raamatupidamisassistendi ametikohtadeni.

KOMMENTAAR

Bilansivõimeline raamatupidaja on kõrges hinnas

Pille Semjonov, HR factory OÜ turundus- ja müügijuht

Kus Eestis on raamatupidajatel suuremad ja kus väiksemad töövõimalused?

Kui vaadata aktiivseid töökuulutusi, siis suurem hulk pakkumistest on koondunud tõmbekeskustesse – Harju- ja Tartumaale. Pakkumiste arvu tuleb vaadata ka selle järgi, kus asub rohkem ettevõtteid ja potentsiaalseid töökohti. Sellest tulenevalt võime spekuleerida, et väiksemates kohtades on ametikohad täidetud ja tööjõuvajadus väiksem. Tihti kasutatakse ka kohalikke kanaleid – kohalikud lehed, kontaktvõrgustikud. Lisaks ei palka väiksemad ettevõtted alati raamatupidajat, vaid ostavad teenust sisse.

Kes on konkurentsivõimeline raamatupidaja?

Ootused raamatupidajale paneb tihti paika ettevõtte valdkond, suurus ja peakontori asukoht (mis võib asuda Eestis või välismaal). Mida väiksem ettevõte, seda laiemad on raamatupidaja tööülesanded ning temalt oodatakse sisulist partnerit. Raamatupidaja on nõuandja, kes näeb numbrite taha, tuvastab ebakõlad ja oskab analüüsida põhjuseid ning tagajärgi. Suuremates firmades on tööjaotus kitsam ning tihti otsitakse raamatupidajat konkreetse töölõigu peale, nt palga- või laoarvestus. Raamatupidajalt oodatakse kindlasti erialast haridust ning olenevalt konkreetsest ametikohast ka varasemat erialast töökogemust. Samuti oodatakse õppimis- ja kohanemisvõimet ning täpsust töös. Tööandjad eeldavad tihti, et raamatupidaja oskab kasutada nende ettevõtte äritarkvara või suudab selle kiiresti omandada.

Kas raamatupidajate värbamises on märgata ka muutusi? Kas on uusi oskusi või teadmisi, mida varem raamatupidajatelt ei oodatud?

Meie kogemuse järgi julgen väita, et enamikul juhtudel oodatakse raamatupidajalt bilansivõimelisust. Konkreetsed ootused sõltuvad siiski ettevõtte keerukusest – kui suur on organisatsioon ja milline on finantsosakonna ülesehitus, kas raamatupidaja tegeleb ühe konkreetse funktsiooniga või ongi ta firmas ainus raamatupidaja. Järjest enam oodatakse, et just rahvusvahelistel firmadel oleks konsolideerimise oskus. Üha olulisemaks muutub eesti, inglise ja vene keele oskus. Paraku ei ole harvad juhused, kus hea kandidaat jääb kõrvale, kuna tema võõrkeele oskus ei ole piisav, et olla võimeline suhtluseks ja aruandluse esitamiseks inglise või eesti keeles. Healt raamatupidajalt eeldatakse enda kursis hoidmist seaduste muudatustega ning võimekust muudatusi rakendada.

Osale arutelus

  • Taavi Alas, RP kaasautor

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Tarkvararobootika ja tööprotsesside automatiseerimine – millal see läbimurde saavutab?

Olles kuulnud tarkvararobootikast ja tööprotsesside automatiseerimisest (robotic process automation, RPA), hakkavad ettevõtted sageli mõtlema, kas peaks eelistama RPAd praeguste süsteemide uute funktsioonidega värskendamise või integreeritud lahenduste loomise asemel.

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Valdkonna tööpakkumised

PricewaterhouseCoopers otsib RAAMATUPIDAJAT

PricewaterhouseCoopers AS

04. veebruar 2019

Uudised

Tööriistad