Testi oma teadmisi juhtimisarvestuses

Juhtimisarvestuse ülesanne
Testi oma teadmisi juhtimisarvestuses

Organisatsiooni sees otsuste tegemiseks on enamasti vaja detailset lisainfot, mis ei pruugi organisatsiooni kohustuslikes aruannetes kajastuda. Sellistel puhkudel tuleb kasutada juhtimisarvestust. Kas sa oskad?

Juhtimisarvestusest saadava info üldine eesmärk on selgitada erinevate juhtimisotsuste ja võimalike alternatiivide rahalist mõju. Üks finantstulemuste hindamise võimalusi on tugineda jääktulupõhisele kasumiaruande infole, mis võimaldab otseste ja kaudsete kulude eristust ning näha erinevate kululiikide mõju tulemustele (kasumile).

Organisatsiooni sees kujundatav jääktulupõhine kasumiaruanne toob välja erinevad jääktulude tasemed, võimaldades hinnata nt toodete/teenuste, toote-/teenusgruppide ja osakondade finantstulemusi. Seega peegeldab jääktulupõhine kasumiaruanne tulemuste kujunemist detailsemalt, kui seda pakub kohustuslik kasumiaruanne. Näiteks saab jääktulupõhisest kasumiaruandest infot, millised tooted teenivad kõrgemat jääktulu ning on  tasuvamad või kui palju jääb jääktulu alles pärast kulude mahaarvamist.

Jääktulupõhise kasumiaruande koostamine eeldab loomulikult suuremat tähelepanu kulude jaotusele ja arvestusele, mis annaks juhtidele piisava ülevaate muutuvatest, püsivatest, otse- ja kaudsetest kuludest.

Tegevuse planeerimisel ja kontrollimisel peab juht tundma kulude reageerimist tegevusmahu muutustele, mida iseloomustab kulude käitumine.

Muutuvkulud varieeruvad seoses tegevusmahu muutusega ja on tooteühiku kohta püsivad. Näiteks on toote muutuvkuludeks tooraine, põhimaterjalid, toote pakendid, töötajate tükipalgad. Püsikulud on erinevatel tegevusmahtudel konstantsed ega sõltu muutustest tegevusmahus ehk müüdavate ühikute arvust. Näiteks on püsikuludeks hoonete rendikulu, valvekulu, reklaamikulu, kuutasudel põhinevad palgad.

Otsekulud on kulud, mida saab otseselt kanda arvestusobjektile. Tootmisettevõttes (eeldusel, et arvestusobjektiks on toode) on üldjuhul otsekuludeks toorme maksumus ja põhitööliste palk koos sotsiaalmaksude ja erisoodustustega.

Kaudsed kulud on kulud, millel puudub vahetu seos arvestusobjektiga. See tingib vajaduse jaotusbaaside kasutamise järele. Tootmise kaudkulud on tavaliselt seotud mitme tooteliigiga, mistõttu erinevate toodete omahinna arvestamisel tuleb rakendada jaotusbaase. Konkreetne kulu võib mingi arvestusobjekti suhtes olla otsekulu ja teiste suhtes kaudne kulu.

Alljärgnevas otsustusülesandes selgitame kulude analüüsi võimalust jääktulupõhise kasumiaruande põhjal, mis aitab määrata, millised kulud domineerivad ja mõjutavad ühtlasi toodete jääktulusid kõige enam.

Kas tootegrupp tuleks eemaldada?

Ettevõttel on kolm tootegruppi:  karamelli -, nätsu- ja šokolaadikommid.

Tootegruppide jääktulupõhine kasumiaruanne (eurode
Tootegruppide jääktulupõhine kasumiaruanne (eurodes)

Kasumiaruandes toodud infoga tutvumise järel ei meeldi ettevõtte juhile nätsukommide kahjum ning ta kaalub nende tootmisest loobumist.

  1. Palun selgitage, millised oleks nätsukommide tootmise lõpetamise finantsilised mõjud lühiajalises vaates?
  2. Palun selgitage, millega tuleks arvestada nätsukommide tootmisest loobumisel pikaajalises vaates?

Juhtimisarvestuse ülesande lahendus

Lahendus:

  1. Toote/teenuse eemaldamist puudutava otsuse puhul tuleks kulude analüüsil keskenduda peamiselt välditavatele kuludele ja saamata jäävale tulule.

Lähtudes kasumiaruandes esitatud kulude iseloomust ja nende vältimise võimalustest võib välja tuua, et nätsukommidega otseselt seotud kulud on:

• otsesed muutuvkulud 80 000 eurot (tooraine, pakend jm);

• otsesed püsikulud 65 000 eurot (tootmisliini elekter, hooldus jm).

Need kulud on eeldatavalt tootmise lõpetamisega välditavad kulud.

Samas ületab nätsukommide müügitulu selle otseseid kulusid, mida näitab positiivne jääktulu I ja II tase. Nätsukommide müügitulu katab ära selle tootmisega otseselt seotud kulud. 

Suurem tähelepanu seondub kaudsete kuludega, milleks võivad olla nt tootmishoone rent, müügikulud, juhtimiskulud. Kaudsed kulud 50 000 eurot on jaotatud tootegruppide vahel müügitulude baasil, mis on lihtsasti leitav ja sagedasti rakendatav praktika. Samas ei pruugi selline lihtne jaotus peegeldada piisavalt toodete tegelikke kulusid. Kaudsed kulud on tüüpiliselt püsiva iseloomuga ja tavapäraselt ei sõltu otseselt müügitulust. Seega jääksid nätsukommidele jaotatud kaudsed kulud (15 000 eurot) alles.

Ettevõttesisene kasumiaruanne pärast nätsukommide
Ettevõttesisene kasumiaruanne pärast nätsukommide tootmisest loobumist

Ettevõtte jaotatavad kulud 50 000 eurot tuleb katta allesjääva kahe tootegrupi karamelli- ja šokolaadikommidel (jaotatud müügitulu baasil). Väiksemaks kujunevad nii karamelli- kui ka šokolaadikommide kasumid, kokkuvõttes kujuneb ettevõtte kasum 5000 euro võrra väiksemaks ehk 50 000 eurot. Seega nätsukommide eemaldamisega jääks ettevõte ilma selle grupi teenitavast müügitulust ja jääktuludest ning teeniks kokkuvõttes väiksema kasumi. 

  1. Eelnevalt toodu iseloomustab arvestusinfo kasutust eelkõige lühiajalises plaanis, puudutades mõjusid kasumile suhteliselt lühikeses ajavahemikus (nt kuni aasta). Lühiajaliste otsuste puhul ei võeta arvesse raha ajaväärtust. Pikaajalise mõju hinnang seondub ettevõtte ressursside kasutuse ja paigutamisega vähemalt 3–5-aastase perspektiiviga. Pikaajalised otsused on seotud muutustega tootmise või teenuse osutamisel (investeeringud hoonetesse ja seadmetesse), mistõttu on tarvis sageli analüüsida ka vastava valdkonna turgu. Pikaajaliste investeerimisotsuste puhul tuleb lisaks hinnata ka raha ajaväärtust.

Eemaldamise alternatiivi puhul tuleks kaaluda ka mittevajalike hoonete, seadmete jm ressursi maksumust ja nende võimalikku edasist rakendamist.

Tuleviku tulude ja kulude arvestamine võimaldab määrata toodete/tootegrupi tulusust tulevikus. Kui eemaldamise otsused puudutavad ettevõtte olulise tähtsusega toodet/tootegruppi, siis otsuse tagajärjel võib muutuda ka ettevõtte kulude struktuur. See omakorda võib tervikuna vähendada või suurendada ettevõtte riski taset tulevikus.

Kokkuvõte

Jääktulupõhine kasumiaruanne aitab juhtidel mõista toodete (tootegruppide) lõikes põhitegevusega kaasnevate erinevate kulude osatähtsust ja nende mõju kasumile. Selline lähenemine võimaldab ühtlasi paremini planeerida organisatsiooni tegevusmahtu ja finantse. Kui toote kõrvaldamisega saab vältida või vähendada püsivkulusid rohkem kui jääktulu I, oleks otstarbekas toode kõrvaldada. Kindlasti tuleb aga arvestada toote kõrvaldamise otsuse puhul klientide, tarnijate ja turu reaktsiooniga, mille negatiivne mõju võib mõnikord osutuda olulisemaks kui organisatsiooni finantsnäitajad. 

Jääktulupõhisest kasumiaruandest saavad olulist infot toimunud majandustehingutest ja nende mõjudest finantstulemustele nii äri- kui ka avaliku sektori organisatsioonide juhid. Lisaks eelnevate perioodide finantsnäitajatele saab  analüüsi abil kujundada tulevikuplaane ja ennustada organisatsiooni edaspidiseid arenguid.

Osale arutelus

  • Juta Tikk, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lektor

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Parima juhtimisaruandluse ja automatiseeritud raamatupidamisega majandustarkvara Suno365

Columbus Eesti on toonud turule uue täisfunktsionaalse majandustarkvara Suno365. Tegu on pilvepõhise ja kuutasulise majandustarkvaraga (ERP) ettevõtetele, kes hindavad kaasaegseid lahendusi taskukohaste kuludega.

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad