Krista Teearu saab kõigega hakkama

Krista Teearu
TransferWise’i pearaamatupidaja ja Pilvebüroo OÜ omanik Krista Teearu

„Automatiseerimine sööb lähiaastatel madalama astme raamatupidajad välja, ehk just sel positsioonil töötavatel inimestel on viimane aeg midagi juurde õppida või spetsialiseeruda,” märgib TransferWise’i pearaamatupidaja ja Pilvebüroo OÜ omanik Krista Teearu.

Samamoodi puudutab automatiseerimine tema hinnangul controller’ite ametikohta, sest tavalist finantsanalüüsi on lihtne automatiseerida. „Infotehnoloogia ja programmide teema on praegu raamatupidamismaailmas hästi tuline,” märgib ta.

Krista ise oli keskkooliõpilasena ühtviisi sisse võetud nii arvutitest kui ka matemaatikast ning ei osanud seetõttu täpselt valida, millist eriala õppima minna. Valik langes Tallinna Tehnikaülikoolis õpetatava infotehnoloogia kasuks, ent siis kui õpingud olid jõudnud poole peale, mõistis ta, et see pole tema ala. „Minust võinuks saada keskpärane programmeerija või andmebaaside haldur,” nendib ta. Jonni pärast lõpetas töökas ja edasipüüdlik naine siiski õpingud ning seejärel otsustas hoopis raamatupidamise endale selgeks teha. „90-ndate alguses oli raamatupidajaid vaja, noored leidsid kiirelt tööd ja palk oli ka väga hea,” meenutab ta selle valiku põhjuseid.

See õigustas end, sest juba 26-aastasena oli Krista Silmetis kontserni pearaamatupidaja. Seal töötamine viis naise juurat õppima. „Ettevõtete juristid ei taha eriti maksudega tegeleda, kuid pearaamatupidaja jaoks oli ja on endiselt hädavajalik olla kursis seaduste ja kõigi uuendustega,” räägib naine. Siis avastas ta ühtlasi, et tal pole ka majandusharidust ning lõpetas Tallinna Tehnikaülikoolis magistrantuuri majanduse erialal.

Blogi on hea võimalus end turundada

Seejärel järgnes kaheksa ja poole aasta pikkune tööperiood Magnumis kontserni pearaamatupidajana. „See oli pingeline ja põnev aeg. Magnum kasvas sel ajal käibelt ja töötajate arvult kahekordseks, kontserni struktuur muutus väga keeruliseks, ettevõtteid oli lõpuks üle 60,” kirjeldab Krista toimunud muutusi. Sel ajal tundis ta ka, et oleks vaja end raamatupidamise keerulisema külje pealt juurde harida ehk omandada sisuliselt neljas kõrgharidus. Kuna selleks Eestis võimalusi polnud, omandas ta kaugõppes Suurbritannia ACCA kvalifikatsiooni. Eestis on selle kvalifikatsiooniga kokku kümmekond inimest.

Umbes viie aasta eest elas Krista enda sõnul üle keskeakriisi ja püüdis enda jaoks selgeks saada, mida elu teise poolega ette võtta. Ta tegi palju teste, läbis enesearenguprogramme, maksis coach’idele. Ja sai selgeks, et tahaks luua ettevõtte, mis võimaldaks tööd teha asukohavabalt. Nii sündis 2013. aastal raamatupidamisteenuseid pakkuv Pilvebüroo OÜ, mille loomisele andis jõudu tõik, et raamatupidamislik tegevus on kolinud paberilt internetti.

 Mõne tegutsemisaastaga on Pilvebürool üle 30 kliendi, paar osalise tööajaga raamatupidajat, e-pood nelja e-raamatuga ja blogi igakuiselt üle 10 000 lugejaga.

Õigupoolest hakkas Krista finantsblogi pidama juba 2011. aastal. Selleks ajendas teda tõik, et suur tutvusringkond lakkamatult päris erinevate probleemide kohta selgitust. „Mulle tundus, et lihtsam on kirjutada artikkel ja seda linkida, kui ühte asja sada korda seletada,” muheleb ta.

Praegu ütleb Krista, et kuigi blogipidamisele kulub aega, võtab ta seda kui puhast turundustegevust. „Ma pole kunagi pidanud müügikõnesid, kõik mu kliendid on tulnud blogi kaudu. Ikka on nii, et öeldakse, et ollakse minu blogi juba aasta jagu lugenud ning nüüd soovitakse raamatupidajaks ainult mind,” räägib ta lisades, et valib seejuures oma kliente väga hoolikalt.

Sukeldus klassikalisest ettevõttest idufirmasse

Mullu tundis Krista, et vajaks vahelduseks suurele kontsernitööle ka midagi muud ning hakkas vaatama uute võimaluste järele. Ühel päeval jäi ajalehest silma kuulutus, et TransferWise otsib pearaamatupidajat ning naine tundis, et peab kandideerima. „Mind ahvatles mõte tegeleda paljude erinevate riikide raamatupidamisega,” märgib ta. Krista läbis pika konkursi edukalt ja sattus tööle täiesti teise keskkonda. „Tegu on tõelise start-up ettevõttega. Tallinna kontoris on üle 30 rahvuse esindaja, kontoris on koerad ja tasuta puuviljad, koosolekuruumides kiiged ja trummid,” kirjeldab ta. Krista sõnul on visatud nalja, et nende kontori ruutmeetri keskmine IQ on ületamatu.

Krista ütleb, et tema uus töökoht pakub talle meeletult arenguvõimalusi. „Kui Magnum kasvas kaheksa aastaga kaks korda, siis TransferWise on ühe aastaga kasvanud rohkem ning see jätkub,” kirjeldab ta.

Krista räägib, et tema peamiseks tööülesandeks on eri riikides raamatupidamise sisseseadmine iga riigi seaduste ja nõudmiste kohaselt. „Me ostame küll raamatupidamisteenust sisse Grant Thorntoni ketilt, kuid kõigi alltöövõtjatega on vaja suhelda,” lausub ta. Esimese poole tööaasta jooksul on teda pannud üllatama Ungari. „See on nagu Eesti 90. aastatel ehk kõik on ülimalt konservatiivne – dokumendid liiguvad paberil, allkirju antakse käsitsi, kasutusel on riigi poolt ette nähtud dokumendiblanketid. See tundub täiesti uskumatu!” nendib ta.

Kõik see pakub Kristale ohtralt väljakutseid ning nõuab pidevat valmisolekut muutustega kohaneda. „Seadused muutuvad, programmid arenevad – igav ei ole!” Lisaks naudib Krista väga noorte õpetamist. „See on hea tunne, kui oled saanud inimesele anda piisava raskusastmega ülesande nii, et ta on pidanud veidi pead murdma ning pole igavust tundnud. Lisaks suudad end ka kohandada ja inimese arenedes anda talle jällegi sobivaid ülesandeid,” kirjeldab naine. Omamoodi väljakutse on olnud sukelduda ka klassikalisest ettevõttest idufirmasse.

Investeerimine suurendab enesekindlust ja annab vabadust

TransferWise firmana sobib Kristale, sest sealgi on võimalik teha tööd asukohavabalt. Nii unistab ta võimalusest, et ühel aastal veedab suurema osa ajast kusagil mujal. Tõsi, lähimal kolmel aastal seda ei juhtu, sest 15-aastane tütar käib seni koolis. Aga siis on kõik võimalik, sest peamine, mida Krista oma tööks vajab, on stabiilne internetiühendus.

Krista sooviks kindlasti elada ja tööd teha kolmes riigis. Esimesena nimetab ta Austraaliat. „Objektiivselt võttes on see maapealne põrgu oma metsatulekahjude, osooniaukude ja mürkmadudega. Ometi on seal meeldinud kõigile, kes seal on käinud. Tahaksin seda fenomeni mõista,” räägib ta. Teine huvipakkuv riik on Krista jaoks Šveits, seal loodab naine aimu saada, kuidas otsedemokraatia ja sõltumatus ikkagi toimivad. Tore oleks elada ka USA eri piirkondades, tajuda sealsete inimeste erinevust ning neid paremini mõista.

Lisaks juba nimetatule on Krista ka naisinvestorite klubi liige ning panustab selle tegemistesse tublisti, investeerimisest huvitatud naised on saanud osa ka Krista põnevatest loengutest. „Kuna nii Pilvebüroo kliendid kui ka Pilvebüroo ise tegelevad peamiselt internetiäri ja investeerimisega, siis olid ka loengud sellega seotud. Rääkisin, kuidas investeeringuid raamatupidamises kajastada ning kuidas toimib internetiäri,” räägib Krista. Lähiajal soovib Krista kätt proovida ka videokoolitustega, sest nende vastu on huvi tekkinud.

Investeerimise juurde tagasi tulles on oluline rõhutada, et Krista on ise ka aktiivne investeerija. Ta on eraisikuna investeerinud kinnisvarasse ja erinevatesse fondidesse. „Ettevõtte kaudu olen naisinvestorite klubist innustust saanuna investeerinud sotsiaalpangandusse ja plaanis on teha lähemalt tutvust ka indeksaktsiatega,” lausub Krista. Seejuures vaatab ta siingi laiemalt ringi, sest ühele valdkonnale või riigile keskendumine kätkeb endas liialt riske.

Krista ütleb, et investeeringute ning oma ettevõtte olemasolu annab talle enesekindlust ja sõltumatust, lubab olla oma valikutes vaba. „Ma pole väga kindel, kas ma oleksin suurest ja jõukast Magnumi kontsernist julgenud minna tööle start-up ettevõttesse, kui mul poleks enda seljatagune kindlustatud,” märgib ta. Lisaks investeeringutele on selle taganud Pilvebüroo, mis juba praegu suudab äraelamiseks piisavalt tulu teenida.

Võrdleb äriajamist autoga sõitma õppimisega

Krista ütleb, et talle meeldib äriajamist ja iseenda tegevust võrrelda autoga sõitma õppimisega. „Sul on auto ehk oma toode ja äri ning sa tahad jõuda teatud punkti, näiteks saada rikkaks, ent kuidas auto tööle panna ja eesmärgini jõuda? Pead tundma liikluseeskirja ehk erinevaid seadusi, pead oskama autot juhtida ehk korraldada oma raamatupidamist ja finantse, jälgima mõõdikuid ehk finantsaruandeid ning suutma edasi liikuda ehk ettevõtet juhtida. Ning kui autoga sõita ei taha, peab olema raha, et autojuht palgata ehk usaldada oma äri finantsidel silma peal hoidmine mõnele teisele, näiteks Pilvebüroo-sarnasele ettevõttele,” näitlikustab ta.

Krista lausub rahulolevalt, et tal õnnestub tänu tublile teismelisele tütrele ja töökale abikaasale ka töö ja koduelu ühitamine vaatamata paljudele tegevustele. „Tõsi, kui nooremana tegin ise ka süüa, siis selleks nüüd aega väga ei jagu. Nädala sees aitab meid välja toidupood, nädala lõpul sööme väljas,” kostab ta.

Pere on Kristale väga oluline. Ta räägib, et kohtus oma abikaasa Erviga juba tehnikaülikooli päevil 19-aastasena. 21-aastaselt abielluti ning nüüdseks on paaril kooselustaaži 25 aastat. „Tänapäeval tunduvad need numbrid üsna absurdsena,”  nendib ta. Tütar Carmen on  vanemate eeskujul tubli just reaalainetes ning plaanib pärast 9. klassi lõpetamist jätkata õpinguid Nõo reaalgümnaasiumis.

Hobideks Kristal kõige eelneva kõrvalt eriti aega ei jää. Kui, siis meeldib talle lugeda – Teearude kodus võtavad raamaturiiulid enda alla mitu seinatäit. Lisaks on Krista aegade jooksul teinud ohtralt käsitööd, alates kudumisest ja ehete valmistamisest kuni lapsele rahvariidekomplekti valmistamiseni. Omajagu aega võtab ka aias nokitsemine.

Krista lausub rahulolevalt, et tal on olnud suhteliselt kerge elu. Tööd ja õppimist on olnud küll keskmisest rohkem, aga kõik on sujunud kenasti. See on süstinud temasse teadmise, et ta saab kõigega hakkama – kasvõi läbi halli kivi. Vaja on lihtsalt tahtejõudu ja järjekindlust.

 

 

 

Osale arutelus

  • Silja Paavle, Õhtuleht

Toetajad:

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris

Jälgi Raamatupidajat sotsiaalmeedias

RSS
Palgakalkulaator
Maksuvabastus (kuu)
Maksuvabastus (aasta)

Toetajad:

Tarkvara

Lihtne äritarkvara juhile

BudgetMatador on juhi töölaud ettevõtte rahaasjade haldamiseks. Rakendus optimeerib juhi ning raamatupidaja vahelist koostööd ning annab juhile mõeldud ülevaate ettevõtte finantsolukorrast.

Dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem

Ellrex digidoc on ettevõtte dokumentide haldus- ja arhiveerimise süsteem mis on eraldatud raamatupidamise programmist.

Valdkonna tööpakkumised

PLAYTECH ESTONIA OÜ is hiring a SENIOR ACCOUNTANT in Tartu

Playtech Estonia OÜ

04. jaanuar 2019

Uudised

Tööriistad